App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSKG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kiên Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 13-10-2019

G8 30
G7 613
G6 5280 2901 9950
G5 2263
G4 81093 21489 68458 92926
33419 14754 16036
G3 73795 83465
G2 65594
G1 65793
ĐB 227859
Đầu Đuôi
0 1
1 3,9
2 6
3 0,6
4 -
5 0,8,4,9
6 3,5
7 -
8 0,9
9 3,5,4,3
Đầu Đuôi
3,8,5 0
0 1
- 2
1,6,9,9 3
5,9 4
9,6 5
2,3 6
- 7
5 8
8,1,5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kiên Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
50 11 lần 92 10 lần 88 10 lần 73 9 lần 22 9 lần
56 9 lần 57 9 lần 62 9 lần 36 9 lần 03 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kiên Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
97 16 ngày 23/06/2019
43 14 ngày 07/07/2019
27 14 ngày 07/07/2019
87 14 ngày 07/07/2019
48 13 ngày 14/07/2019
47 13 ngày 14/07/2019
05 12 ngày 21/07/2019
96 12 ngày 21/07/2019
45 12 ngày 21/07/2019
68 11 ngày 28/07/2019

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 6-10-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 6-10-2019

G8 62
G7 733
G6 8601 1409 3936
G5 2942
G4 09514 75480 25537 73614
64038 40673 24463
G3 99166 54186
G2 78071
G1 60564
ĐB 886407
Đầu Đuôi
0 1,9,7
1 4,4
2 -
3 3,6,7,8
4 2
5 -
6 2,3,6,4
7 3,1
8 0,6
9 -
Đầu Đuôi
8 0
0,7 1
6,4 2
3,7,6 3
1,1,6 4
- 5
3,6,8 6
3,0 7
3 8
0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 29-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 29-9-2019

G8 44
G7 519
G6 8230 8655 8675
G5 6635
G4 77672 05759 53050 53074
74473 15123 32769
G3 59600 91946
G2 88202
G1 47304
ĐB 999867
Đầu Đuôi
0 0,2,4
1 9
2 3
3 0,5
4 4,6
5 5,9,0
6 9,7
7 5,2,4,3
8 -
9 -
Đầu Đuôi
3,5,0 0
- 1
7,0 2
7,2 3
4,7,0 4
5,7,3 5
4 6
6 7
- 8
1,5,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 22-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 22-9-2019

G8 33
G7 791
G6 8618 9280 2574
G5 2928
G4 72919 56335 61484 43540
85524 08828 65298
G3 65551 59388
G2 29392
G1 95857
ĐB 609726
Đầu Đuôi
0 -
1 8,9
2 8,4,8,6
3 3,5
4 0
5 1,7
6 -
7 4
8 0,4,8
9 1,8,2
Đầu Đuôi
8,4 0
9,5 1
9 2
3 3
7,8,2 4
3 5
2 6
5 7
1,2,2,9,8 8
1 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 15-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 15-9-2019

G8 34
G7 525
G6 5444 3077 1578
G5 4441
G4 47559 28850 03700 48165
53922 74160 36732
G3 74540 08721
G2 25701
G1 40132
ĐB 640409
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 -
2 5,2,1
3 4,2,2
4 4,1,0
5 9,0
6 5,0
7 7,8
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5,0,6,4 0
4,2,0 1
2,3,3 2
- 3
3,4 4
2,6 5
- 6
7 7
7 8
5,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 8-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 8-9-2019

G8 32
G7 856
G6 7349 0608 4090
G5 1489
G4 12052 73464 11525 68124
83103 97749 53173
G3 58861 47284
G2 47875
G1 74732
ĐB 863662
Đầu Đuôi
0 8,3
1 -
2 5,4
3 2,2
4 9,9
5 6,2
6 4,1,2
7 3,5
8 9,4
9 0
Đầu Đuôi
9 0
6 1
3,5,3,6 2
0,7 3
6,2,8 4
2,7 5
5 6
- 7
0 8
4,8,4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 1-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 1-9-2019

G8 10
G7 652
G6 2469 3972 0765
G5 2729
G4 31853 44495 13144 77891
97423 44611 05257
G3 16312 37259
G2 70118
G1 19492
ĐB 511263
Đầu Đuôi
0 -
1 0,1,2,8
2 9,3
3 -
4 4
5 2,3,7,9
6 9,5,3
7 2
8 -
9 5,1,2
Đầu Đuôi
1 0
9,1 1
5,7,1,9 2
5,2,6 3
4 4
6,9 5
- 6
5 7
1 8
6,2,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 25-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 25-8-2019

G8 57
G7 006
G6 8198 8175 5652
G5 8340
G4 28231 12391 22188 45059
89161 01976 60457
G3 97260 67770
G2 67056
G1 19256
ĐB 267257
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 -
3 1
4 0
5 7,2,9,7,6,6,7
6 1,0
7 5,6,0
8 8
9 8,1
Đầu Đuôi
4,6,7 0
3,9,6 1
5 2
- 3
- 4
7 5
0,7,5,5 6
5,5,5 7
9,8 8
5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 18-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 18-8-2019

G8 88
G7 364
G6 0639 7565 5436
G5 6762
G4 38770 69817 50199 18053
97118 28561 64660
G3 17688 33116
G2 30683
G1 65985
ĐB 808279
Đầu Đuôi
0 -
1 7,8,6
2 -
3 9,6
4 -
5 3
6 4,5,2,1,0
7 0,9
8 8,8,3,5
9 9
Đầu Đuôi
7,6 0
6 1
6 2
5,8 3
6 4
6,8 5
3,1 6
1 7
8,1,8 8
3,9,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 11-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 11-8-2019

G8 15
G7 463
G6 9571 3702 2826
G5 7933
G4 52879 95201 48781 46317
50703 35992 26466
G3 03940 89256
G2 06993
G1 93306
ĐB 463789
Đầu Đuôi
0 2,1,3,6
1 5,7
2 6
3 3
4 0
5 6
6 3,6
7 1,9
8 1,9
9 2,3
Đầu Đuôi
4 0
7,0,8 1
0,9 2
6,3,0,9 3
- 4
1 5
2,6,5,0 6
1 7
- 8
7,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 4-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 4-8-2019

G8 29
G7 637
G6 2286 3325 4982
G5 7441
G4 45398 33620 99117 18154
52795 47824 63208
G3 03353 35483
G2 50600
G1 23157
ĐB 851685
Đầu Đuôi
0 8,0
1 7
2 9,5,0,4
3 7
4 1
5 4,3,7
6 -
7 -
8 6,2,3,5
9 8,5
Đầu Đuôi
2,0 0
4 1
8 2
5,8 3
5,2 4
2,9,8 5
8 6
3,1,5 7
9,0 8
2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 28-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 28-7-2019

G8 42
G7 293
G6 4871 1028 7202
G5 6746
G4 96549 29268 74782 02951
44882 43125 99584
G3 12983 37526
G2 26864
G1 64423
ĐB 446874
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 8,5,6,3
3 -
4 2,6,9
5 1
6 8,4
7 1,4
8 2,2,4,3
9 3
Đầu Đuôi
- 0
7,5 1
4,0,8,8 2
9,8,2 3
8,6,7 4
2 5
4,2 6
- 7
2,6 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 21-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 21-7-2019

G8 04
G7 845
G6 4650 1688 5581
G5 1264
G4 70499 61401 46396 60629
91211 02069 45241
G3 38212 36921
G2 91705
G1 84882
ĐB 089036
Đầu Đuôi
0 4,1,5
1 1,2
2 9,1
3 6
4 5,1
5 0
6 4,9
7 -
8 8,1,2
9 9,6
Đầu Đuôi
5 0
8,0,1,4,2 1
1,8 2
- 3
0,6 4
4,0 5
9,3 6
- 7
8 8
9,2,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 14-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 14-7-2019

G8 62
G7 229
G6 8648 8548 3736
G5 6756
G4 32547 44995 40031 55559
93602 23144 69142
G3 43057 03591
G2 83507
G1 71074
ĐB 864371
Đầu Đuôi
0 2,7
1 -
2 9
3 6,1
4 8,8,7,4,2
5 6,9,7
6 2
7 4,1
8 -
9 5,1
Đầu Đuôi
- 0
3,9,7 1
6,0,4 2
- 3
4,7 4
9 5
3,5 6
4,5,0 7
4,4 8
2,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 7-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 7-7-2019

G8 66
G7 493
G6 6287 5137 2427
G5 5443
G4 20456 69290 33081 20100
86720 35341 80104
G3 39937 50548
G2 07425
G1 20564
ĐB 574449
Đầu Đuôi
0 0,4
1 -
2 7,0,5
3 7,7
4 3,1,8,9
5 6
6 6,4
7 -
8 7,1
9 3,0
Đầu Đuôi
9,0,2 0
8,4 1
- 2
9,4 3
0,6 4
2 5
6,5 6
8,3,2,3 7
4 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 30-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 30-6-2019

G8 77
G7 773
G6 0053 9724 6748
G5 5714
G4 97413 34831 38607 28856
87877 87088 12353
G3 83373 79273
G2 36741
G1 45275
ĐB 043540
Đầu Đuôi
0 7
1 4,3
2 4
3 1
4 8,1,0
5 3,6,3
6 -
7 7,3,7,3,3,5
8 8
9 -
Đầu Đuôi
4 0
3,4 1
- 2
7,5,1,5,7,7 3
2,1 4
7 5
5 6
7,0,7 7
4,8 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 23-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 23-6-2019

G8 44
G7 919
G6 3092 8226 1465
G5 7403
G4 49439 66736 91491 72615
83688 14015 78831
G3 04618 52163
G2 09840
G1 01054
ĐB 982997
Đầu Đuôi
0 3
1 9,5,5,8
2 6
3 9,6,1
4 4,0
5 4
6 5,3
7 -
8 8
9 2,1,7
Đầu Đuôi
4 0
9,3 1
9 2
0,6 3
4,5 4
6,1,1 5
2,3 6
9 7
8,1 8
1,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 16-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 16-6-2019

G8 76
G7 316
G6 0079 8118 0565
G5 0732
G4 87764 66080 10631 81458
34044 17448 40415
G3 88225 49414
G2 45522
G1 55580
ĐB 815820
Đầu Đuôi
0 -
1 6,8,5,4
2 5,2,0
3 2,1
4 4,8
5 8
6 5,4
7 6,9
8 0,0
9 -
Đầu Đuôi
8,8,2 0
3 1
3,2 2
- 3
6,4,1 4
6,1,2 5
7,1 6
- 7
1,5,4 8
7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 9-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 9-6-2019

G8 82
G7 498
G6 3433 6024 8386
G5 3622
G4 15980 52546 27589 66377
48912 31032 10542
G3 65067 31660
G2 14806
G1 94492
ĐB 379289
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 4,2
3 3,2
4 6,2
5 -
6 7,0
7 7
8 2,6,0,9,9
9 8,2
Đầu Đuôi
8,6 0
- 1
8,2,1,3,4,9 2
3 3
2 4
- 5
8,4,0 6
7,6 7
9 8
8,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 2-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 2-6-2019

G8 99
G7 753
G6 6412 2899 3622
G5 8892
G4 87040 45539 89022 57587
86061 99573 22301
G3 17803 36325
G2 86697
G1 86436
ĐB 839856
Đầu Đuôi
0 1,3
1 2
2 2,2,5
3 9,6
4 0
5 3,6
6 1
7 3
8 7
9 9,9,2,7
Đầu Đuôi
4 0
6,0 1
1,2,9,2 2
5,7,0 3
- 4
2 5
3,5 6
8,9 7
- 8
9,9,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 26-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 26-5-2019

G8 07
G7 589
G6 4766 3936 5375
G5 1019
G4 11629 96049 76293 53599
84175 72766 23130
G3 17251 68695
G2 15650
G1 91727
ĐB 677823
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 9,7,3
3 6,0
4 9
5 1,0
6 6,6
7 5,5
8 9
9 3,9,5
Đầu Đuôi
3,5 0
5 1
- 2
9,2 3
- 4
7,7,9 5
6,3,6 6
0,2 7
- 8
8,1,2,4,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 19-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 19-5-2019

G8 03
G7 378
G6 6362 2035 0672
G5 4928
G4 19941 51730 59939 35450
25550 69952 07903
G3 02766 36162
G2 79192
G1 84792
ĐB 628417
Đầu Đuôi
0 3,3
1 7
2 8
3 5,0,9
4 1
5 0,0,2
6 2,6,2
7 8,2
8 -
9 2,2
Đầu Đuôi
3,5,5 0
4 1
6,7,5,6,9,9 2
0,0 3
- 4
3 5
6 6
1 7
7,2 8
3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 12-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 12-5-2019

G8 12
G7 273
G6 6976 8272 0287
G5 6091
G4 20069 56967 53418 06709
26387 46364 95491
G3 06022 66050
G2 46367
G1 91267
ĐB 036168
Đầu Đuôi
0 9
1 2,8
2 2
3 -
4 -
5 0
6 9,7,4,7,7,8
7 3,6,2
8 7,7
9 1,1
Đầu Đuôi
5 0
9,9 1
1,7,2 2
7 3
6 4
- 5
7 6
8,6,8,6,6 7
1,6 8
6,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 5-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 5-5-2019

G8 20
G7 508
G6 5304 8258 7814
G5 6577
G4 00563 89910 03816 04590
92262 76786 18445
G3 97848 62731
G2 48192
G1 20558
ĐB 997822
Đầu Đuôi
0 8,4
1 4,0,6
2 0,2
3 1
4 5,8
5 8,8
6 3,2
7 7
8 6
9 0,2
Đầu Đuôi
2,1,9 0
3 1
6,9,2 2
6 3
0,1 4
4 5
1,8 6
7 7
0,5,4,5 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 28-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 28-4-2019

G8 96
G7 287
G6 2770 9495 2326
G5 6108
G4 79376 77888 63787 69636
26420 83146 80939
G3 37494 58181
G2 29824
G1 25568
ĐB 956869
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 6,0,4
3 6,9
4 6
5 -
6 8,9
7 0,6
8 7,8,7,1
9 6,5,4
Đầu Đuôi
7,2 0
8 1
- 2
- 3
9,2 4
9 5
9,2,7,3,4 6
8,8 7
0,8,6 8
3,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 21-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 21-4-2019

G8 55
G7 960
G6 6161 0599 2775
G5 0684
G4 11757 56596 86362 25733
42463 95784 13877
G3 38055 87724
G2 40138
G1 64895
ĐB 458973
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 4
3 3,8
4 -
5 5,7,5
6 0,1,2,3
7 5,7,3
8 4,4
9 9,6,5
Đầu Đuôi
6 0
6 1
6 2
3,6,7 3
8,8,2 4
5,7,5,9 5
9 6
5,7 7
3 8
9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 14-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 14-4-2019

G8 06
G7 159
G6 1803 1934 4670
G5 7150
G4 15726 40232 42465 60592
70378 73425 50849
G3 17303 11851
G2 23200
G1 48441
ĐB 081557
Đầu Đuôi
0 6,3,3,0
1 -
2 6,5
3 4,2
4 9,1
5 9,0,1,7
6 5
7 0,8
8 -
9 2
Đầu Đuôi
7,5,0 0
5,4 1
3,9 2
0,0 3
3 4
6,2 5
0,2 6
5 7
7 8
5,4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 7-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 7-4-2019

G8 03
G7 802
G6 1272 9319 8351
G5 7822
G4 54615 09288 05919 64845
58689 52556 55450
G3 13171 29141
G2 36701
G1 07907
ĐB 276929
Đầu Đuôi
0 3,2,1,7
1 9,5,9
2 2,9
3 -
4 5,1
5 1,6,0
6 -
7 2,1
8 8,9
9 -
Đầu Đuôi
5 0
5,7,4,0 1
0,7,2 2
0 3
- 4
1,4 5
5 6
0 7
8 8
1,1,8,2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 31-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 31-3-2019

G8 85
G7 988
G6 0598 9886 1849
G5 2149
G4 78478 09518 80554 61687
41805 14007 26137
G3 63462 01867
G2 04235
G1 25640
ĐB 566029
Đầu Đuôi
0 5,7
1 8
2 9
3 7,5
4 9,9,0
5 4
6 2,7
7 8
8 5,8,6,7
9 8
Đầu Đuôi
4 0
- 1
6 2
- 3
5 4
8,0,3 5
8 6
8,0,3,6 7
8,9,7,1 8
4,4,2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 24-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 24-3-2019

G8 45
G7 677
G6 2260 3985 3150
G5 0999
G4 26019 69217 78939 17317
49612 02890 97622
G3 62860 07513
G2 17598
G1 38005
ĐB 991294
Đầu Đuôi
0 5
1 9,7,7,2,3
2 2
3 9
4 5
5 0
6 0,0
7 7
8 5
9 9,0,8,4
Đầu Đuôi
6,5,9,6 0
- 1
1,2 2
1 3
9 4
4,8,0 5
- 6
7,1,1 7
9 8
9,1,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt