App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSKG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kiên Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 18-8-2019

G8 88
G7 364
G6 0639 7565 5436
G5 6762
G4 38770 69817 50199 18053
97118 28561 64660
G3 17688 33116
G2 30683
G1 65985
ĐB 808279
Đầu Đuôi
0 -
1 7,8,6
2 -
3 9,6
4 -
5 3
6 4,5,2,1,0
7 0,9
8 8,8,3,5
9 9
Đầu Đuôi
7,6 0
6 1
6 2
5,8 3
6 4
6,8 5
3,1 6
1 7
8,1,8 8
3,9,7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kiên Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 11 lần 17 11 lần 36 10 lần 95 9 lần 92 9 lần
88 9 lần 41 9 lần 50 9 lần 22 8 lần 77 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kiên Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
34 18 ngày 14/04/2019
55 17 ngày 21/04/2019
38 17 ngày 21/04/2019
94 16 ngày 28/04/2019
10 15 ngày 05/05/2019
09 14 ngày 12/05/2019
72 13 ngày 19/05/2019
52 13 ngày 19/05/2019
35 13 ngày 19/05/2019
78 13 ngày 19/05/2019

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 11-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 11-8-2019

G8 15
G7 463
G6 9571 3702 2826
G5 7933
G4 52879 95201 48781 46317
50703 35992 26466
G3 03940 89256
G2 06993
G1 93306
ĐB 463789
Đầu Đuôi
0 2,1,3,6
1 5,7
2 6
3 3
4 0
5 6
6 3,6
7 1,9
8 1,9
9 2,3
Đầu Đuôi
4 0
7,0,8 1
0,9 2
6,3,0,9 3
- 4
1 5
2,6,5,0 6
1 7
- 8
7,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 4-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 4-8-2019

G8 29
G7 637
G6 2286 3325 4982
G5 7441
G4 45398 33620 99117 18154
52795 47824 63208
G3 03353 35483
G2 50600
G1 23157
ĐB 851685
Đầu Đuôi
0 8,0
1 7
2 9,5,0,4
3 7
4 1
5 4,3,7
6 -
7 -
8 6,2,3,5
9 8,5
Đầu Đuôi
2,0 0
4 1
8 2
5,8 3
5,2 4
2,9,8 5
8 6
3,1,5 7
9,0 8
2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 28-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 28-7-2019

G8 42
G7 293
G6 4871 1028 7202
G5 6746
G4 96549 29268 74782 02951
44882 43125 99584
G3 12983 37526
G2 26864
G1 64423
ĐB 446874
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 8,5,6,3
3 -
4 2,6,9
5 1
6 8,4
7 1,4
8 2,2,4,3
9 3
Đầu Đuôi
- 0
7,5 1
4,0,8,8 2
9,8,2 3
8,6,7 4
2 5
4,2 6
- 7
2,6 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 21-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 21-7-2019

G8 04
G7 845
G6 4650 1688 5581
G5 1264
G4 70499 61401 46396 60629
91211 02069 45241
G3 38212 36921
G2 91705
G1 84882
ĐB 089036
Đầu Đuôi
0 4,1,5
1 1,2
2 9,1
3 6
4 5,1
5 0
6 4,9
7 -
8 8,1,2
9 9,6
Đầu Đuôi
5 0
8,0,1,4,2 1
1,8 2
- 3
0,6 4
4,0 5
9,3 6
- 7
8 8
9,2,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 14-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 14-7-2019

G8 62
G7 229
G6 8648 8548 3736
G5 6756
G4 32547 44995 40031 55559
93602 23144 69142
G3 43057 03591
G2 83507
G1 71074
ĐB 864371
Đầu Đuôi
0 2,7
1 -
2 9
3 6,1
4 8,8,7,4,2
5 6,9,7
6 2
7 4,1
8 -
9 5,1
Đầu Đuôi
- 0
3,9,7 1
6,0,4 2
- 3
4,7 4
9 5
3,5 6
4,5,0 7
4,4 8
2,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 7-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 7-7-2019

G8 66
G7 493
G6 6287 5137 2427
G5 5443
G4 20456 69290 33081 20100
86720 35341 80104
G3 39937 50548
G2 07425
G1 20564
ĐB 574449
Đầu Đuôi
0 0,4
1 -
2 7,0,5
3 7,7
4 3,1,8,9
5 6
6 6,4
7 -
8 7,1
9 3,0
Đầu Đuôi
9,0,2 0
8,4 1
- 2
9,4 3
0,6 4
2 5
6,5 6
8,3,2,3 7
4 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 30-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 30-6-2019

G8 77
G7 773
G6 0053 9724 6748
G5 5714
G4 97413 34831 38607 28856
87877 87088 12353
G3 83373 79273
G2 36741
G1 45275
ĐB 043540
Đầu Đuôi
0 7
1 4,3
2 4
3 1
4 8,1,0
5 3,6,3
6 -
7 7,3,7,3,3,5
8 8
9 -
Đầu Đuôi
4 0
3,4 1
- 2
7,5,1,5,7,7 3
2,1 4
7 5
5 6
7,0,7 7
4,8 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 23-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 23-6-2019

G8 44
G7 919
G6 3092 8226 1465
G5 7403
G4 49439 66736 91491 72615
83688 14015 78831
G3 04618 52163
G2 09840
G1 01054
ĐB 982997
Đầu Đuôi
0 3
1 9,5,5,8
2 6
3 9,6,1
4 4,0
5 4
6 5,3
7 -
8 8
9 2,1,7
Đầu Đuôi
4 0
9,3 1
9 2
0,6 3
4,5 4
6,1,1 5
2,3 6
9 7
8,1 8
1,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 16-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 16-6-2019

G8 76
G7 316
G6 0079 8118 0565
G5 0732
G4 87764 66080 10631 81458
34044 17448 40415
G3 88225 49414
G2 45522
G1 55580
ĐB 815820
Đầu Đuôi
0 -
1 6,8,5,4
2 5,2,0
3 2,1
4 4,8
5 8
6 5,4
7 6,9
8 0,0
9 -
Đầu Đuôi
8,8,2 0
3 1
3,2 2
- 3
6,4,1 4
6,1,2 5
7,1 6
- 7
1,5,4 8
7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 9-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 9-6-2019

G8 82
G7 498
G6 3433 6024 8386
G5 3622
G4 15980 52546 27589 66377
48912 31032 10542
G3 65067 31660
G2 14806
G1 94492
ĐB 379289
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 4,2
3 3,2
4 6,2
5 -
6 7,0
7 7
8 2,6,0,9,9
9 8,2
Đầu Đuôi
8,6 0
- 1
8,2,1,3,4,9 2
3 3
2 4
- 5
8,4,0 6
7,6 7
9 8
8,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 2-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 2-6-2019

G8 99
G7 753
G6 6412 2899 3622
G5 8892
G4 87040 45539 89022 57587
86061 99573 22301
G3 17803 36325
G2 86697
G1 86436
ĐB 839856
Đầu Đuôi
0 1,3
1 2
2 2,2,5
3 9,6
4 0
5 3,6
6 1
7 3
8 7
9 9,9,2,7
Đầu Đuôi
4 0
6,0 1
1,2,9,2 2
5,7,0 3
- 4
2 5
3,5 6
8,9 7
- 8
9,9,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 26-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 26-5-2019

G8 07
G7 589
G6 4766 3936 5375
G5 1019
G4 11629 96049 76293 53599
84175 72766 23130
G3 17251 68695
G2 15650
G1 91727
ĐB 677823
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 9,7,3
3 6,0
4 9
5 1,0
6 6,6
7 5,5
8 9
9 3,9,5
Đầu Đuôi
3,5 0
5 1
- 2
9,2 3
- 4
7,7,9 5
6,3,6 6
0,2 7
- 8
8,1,2,4,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 19-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 19-5-2019

G8 03
G7 378
G6 6362 2035 0672
G5 4928
G4 19941 51730 59939 35450
25550 69952 07903
G3 02766 36162
G2 79192
G1 84792
ĐB 628417
Đầu Đuôi
0 3,3
1 7
2 8
3 5,0,9
4 1
5 0,0,2
6 2,6,2
7 8,2
8 -
9 2,2
Đầu Đuôi
3,5,5 0
4 1
6,7,5,6,9,9 2
0,0 3
- 4
3 5
6 6
1 7
7,2 8
3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 12-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 12-5-2019

G8 12
G7 273
G6 6976 8272 0287
G5 6091
G4 20069 56967 53418 06709
26387 46364 95491
G3 06022 66050
G2 46367
G1 91267
ĐB 036168
Đầu Đuôi
0 9
1 2,8
2 2
3 -
4 -
5 0
6 9,7,4,7,7,8
7 3,6,2
8 7,7
9 1,1
Đầu Đuôi
5 0
9,9 1
1,7,2 2
7 3
6 4
- 5
7 6
8,6,8,6,6 7
1,6 8
6,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 5-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 5-5-2019

G8 20
G7 508
G6 5304 8258 7814
G5 6577
G4 00563 89910 03816 04590
92262 76786 18445
G3 97848 62731
G2 48192
G1 20558
ĐB 997822
Đầu Đuôi
0 8,4
1 4,0,6
2 0,2
3 1
4 5,8
5 8,8
6 3,2
7 7
8 6
9 0,2
Đầu Đuôi
2,1,9 0
3 1
6,9,2 2
6 3
0,1 4
4 5
1,8 6
7 7
0,5,4,5 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 28-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 28-4-2019

G8 96
G7 287
G6 2770 9495 2326
G5 6108
G4 79376 77888 63787 69636
26420 83146 80939
G3 37494 58181
G2 29824
G1 25568
ĐB 956869
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 6,0,4
3 6,9
4 6
5 -
6 8,9
7 0,6
8 7,8,7,1
9 6,5,4
Đầu Đuôi
7,2 0
8 1
- 2
- 3
9,2 4
9 5
9,2,7,3,4 6
8,8 7
0,8,6 8
3,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 21-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 21-4-2019

G8 55
G7 960
G6 6161 0599 2775
G5 0684
G4 11757 56596 86362 25733
42463 95784 13877
G3 38055 87724
G2 40138
G1 64895
ĐB 458973
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 4
3 3,8
4 -
5 5,7,5
6 0,1,2,3
7 5,7,3
8 4,4
9 9,6,5
Đầu Đuôi
6 0
6 1
6 2
3,6,7 3
8,8,2 4
5,7,5,9 5
9 6
5,7 7
3 8
9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 14-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 14-4-2019

G8 06
G7 159
G6 1803 1934 4670
G5 7150
G4 15726 40232 42465 60592
70378 73425 50849
G3 17303 11851
G2 23200
G1 48441
ĐB 081557
Đầu Đuôi
0 6,3,3,0
1 -
2 6,5
3 4,2
4 9,1
5 9,0,1,7
6 5
7 0,8
8 -
9 2
Đầu Đuôi
7,5,0 0
5,4 1
3,9 2
0,0 3
3 4
6,2 5
0,2 6
5 7
7 8
5,4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 7-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 7-4-2019

G8 03
G7 802
G6 1272 9319 8351
G5 7822
G4 54615 09288 05919 64845
58689 52556 55450
G3 13171 29141
G2 36701
G1 07907
ĐB 276929
Đầu Đuôi
0 3,2,1,7
1 9,5,9
2 2,9
3 -
4 5,1
5 1,6,0
6 -
7 2,1
8 8,9
9 -
Đầu Đuôi
5 0
5,7,4,0 1
0,7,2 2
0 3
- 4
1,4 5
5 6
0 7
8 8
1,1,8,2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 31-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 31-3-2019

G8 85
G7 988
G6 0598 9886 1849
G5 2149
G4 78478 09518 80554 61687
41805 14007 26137
G3 63462 01867
G2 04235
G1 25640
ĐB 566029
Đầu Đuôi
0 5,7
1 8
2 9
3 7,5
4 9,9,0
5 4
6 2,7
7 8
8 5,8,6,7
9 8
Đầu Đuôi
4 0
- 1
6 2
- 3
5 4
8,0,3 5
8 6
8,0,3,6 7
8,9,7,1 8
4,4,2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 24-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 24-3-2019

G8 45
G7 677
G6 2260 3985 3150
G5 0999
G4 26019 69217 78939 17317
49612 02890 97622
G3 62860 07513
G2 17598
G1 38005
ĐB 991294
Đầu Đuôi
0 5
1 9,7,7,2,3
2 2
3 9
4 5
5 0
6 0,0
7 7
8 5
9 9,0,8,4
Đầu Đuôi
6,5,9,6 0
- 1
1,2 2
1 3
9 4
4,8,0 5
- 6
7,1,1 7
9 8
9,1,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 17-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 17-3-2019

G8 50
G7 482
G6 9617 7826 3273
G5 0295
G4 01999 82892 68646 38025
99443 76095 35258
G3 48432 07669
G2 49735
G1 42836
ĐB 947038
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 6,5
3 2,5,6,8
4 6,3
5 0,8
6 9
7 3
8 2
9 5,9,2,5
Đầu Đuôi
5 0
- 1
8,9,3 2
7,4 3
- 4
9,2,9,3 5
2,4,3 6
1 7
5,3 8
9,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 10-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 10-3-2019

G8 65
G7 390
G6 5495 9407 8154
G5 2135
G4 57711 69627 19511 88918
80640 13545 97945
G3 27236 50849
G2 63741
G1 06706
ĐB 449587
Đầu Đuôi
0 7,6
1 1,1,8
2 7
3 5,6
4 0,5,5,9,1
5 4
6 5
7 -
8 7
9 0,5
Đầu Đuôi
9,4 0
1,1,4 1
- 2
- 3
5 4
6,9,3,4,4 5
3,0 6
0,2,8 7
1 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 3-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 3-3-2019

G8 02
G7 347
G6 1299 1715 9081
G5 9025
G4 25878 83673 91196 04995
04511 89100 71378
G3 45216 51055
G2 87060
G1 35842
ĐB 853351
Đầu Đuôi
0 2,0
1 5,1,6
2 5
3 -
4 7,2
5 5,1
6 0
7 8,3,8
8 1
9 9,6,5
Đầu Đuôi
0,6 0
8,1,5 1
0,4 2
7 3
- 4
1,2,9,5 5
9,1 6
4 7
7,7 8
9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 24-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 24-2-2019

G8 54
G7 190
G6 5041 2004 0542
G5 3635
G4 08989 30747 10802 75894
95760 53317 16519
G3 98046 96359
G2 76388
G1 32353
ĐB 979185
Đầu Đuôi
0 4,2
1 7,9
2 -
3 5
4 1,2,7,6
5 4,9,3
6 0
7 -
8 9,8,5
9 0,4
Đầu Đuôi
9,6 0
4 1
4,0 2
5 3
5,0,9 4
3,8 5
4 6
4,1 7
8 8
8,1,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 17-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 17-2-2019

G8 52
G7 905
G6 0291 3851 8775
G5 8571
G4 92442 36946 18176 77536
82671 13672 14299
G3 60907 35581
G2 17507
G1 41890
ĐB 071568
Đầu Đuôi
0 5,7,7
1 -
2 -
3 6
4 2,6
5 2,1
6 8
7 5,1,6,1,2
8 1
9 1,9,0
Đầu Đuôi
9 0
9,5,7,7,8 1
5,4,7 2
- 3
- 4
0,7 5
4,7,3 6
0,0 7
6 8
9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 10-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 10-2-2019

G8 63
G7 106
G6 9506 9529 8280
G5 7516
G4 00338 57515 04737 78697
73269 92105 25357
G3 05915 06471
G2 97170
G1 39739
ĐB 432355
Đầu Đuôi
0 6,6,5
1 6,5,5
2 9
3 8,7,9
4 -
5 7,5
6 3,9
7 1,0
8 0
9 7
Đầu Đuôi
8,7 0
7 1
- 2
6 3
- 4
1,0,1,5 5
0,0,1 6
3,9,5 7
3 8
2,6,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 3-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 3-2-2019

G8 74
G7 691
G6 9551 9033 6818
G5 2510
G4 20726 94540 80201 17677
20029 24567 84158
G3 86043 33234
G2 18026
G1 73914
ĐB 667902
Đầu Đuôi
0 1,2
1 8,0,4
2 6,9,6
3 3,4
4 0,3
5 1,8
6 7
7 4,7
8 -
9 1
Đầu Đuôi
1,4 0
9,5,0 1
0 2
3,4 3
7,3,1 4
- 5
2,2 6
7,6 7
1,5 8
2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 27-1-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 27-1-2019

G8 70
G7 157
G6 3093 5846 5268
G5 4177
G4 43317 91431 36443 51516
02184 43928 02176
G3 86717 36599
G2 08758
G1 07317
ĐB 822700
Đầu Đuôi
0 0
1 7,6,7,7
2 8
3 1
4 6,3
5 7,8
6 8
7 0,7,6
8 4
9 3,9
Đầu Đuôi
7,0 0
3 1
- 2
9,4 3
8 4
- 5
4,1,7 6
5,7,1,1,1 7
6,2,5 8
9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt