XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 19-5-2019

G8 11
G7 555
G6 4263 1019 7847
G5 8393
G4 40059 60645 68530 87162
20874 54374 57043
G3 62784 74470
G2 85217
G1 87156
ĐB 111256
Đầu Đuôi
0 -
1 1,9,7
2 -
3 0
4 7,5,3
5 5,9,6,6
6 3,2
7 4,4,0
8 4
9 3
Đầu Đuôi
3,7 0
1 1
6 2
6,9,4 3
7,7,8 4
5,4 5
5,5 6
4,1 7
- 8
1,5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
59 11 lần 06 11 lần 51 10 lần 43 9 lần 66 9 lần
91 9 lần 09 9 lần 62 9 lần 74 9 lần 16 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
68 23 ngày 27/02/2019
87 22 ngày 03/03/2019
44 20 ngày 10/03/2019
90 16 ngày 24/03/2019
96 12 ngày 07/04/2019
77 12 ngày 07/04/2019
13 11 ngày 10/04/2019
97 11 ngày 10/04/2019
98 11 ngày 10/04/2019
80 11 ngày 10/04/2019

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 15-5-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 15-5-2019

G8 46
G7 014
G6 6427 2249 3792
G5 1257
G4 91212 11339 04618 65481
42276 43425 18312
G3 09757 58734
G2 16385
G1 06612
ĐB 277709
Đầu Đuôi
0 9
1 4,2,8,2,2
2 7,5
3 9,4
4 6,9
5 7,7
6 -
7 6
8 1,5
9 2
Đầu Đuôi
- 0
8 1
9,1,1,1 2
- 3
1,3 4
2,8 5
4,7 6
2,5,5 7
1 8
4,3,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 12-5-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 12-5-2019

G8 99
G7 701
G6 7143 1659 0365
G5 0950
G4 34415 84878 99022 82241
00360 26564 28528
G3 40594 02471
G2 12591
G1 01825
ĐB 114979
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 2,8,5
3 -
4 3,1
5 9,0
6 5,0,4
7 8,1,9
8 -
9 9,4,1
Đầu Đuôi
5,6 0
0,4,7,9 1
2 2
4 3
6,9 4
6,1,2 5
- 6
- 7
7,2 8
9,5,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 8-5-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 8-5-2019

G8 17
G7 229
G6 8892 2472 6472
G5 6110
G4 63926 07191 95954 14694
39933 53962 76507
G3 51721 74830
G2 69199
G1 73247
ĐB 281324
Đầu Đuôi
0 7
1 7,0
2 9,6,1,4
3 3,0
4 7
5 4
6 2
7 2,2
8 -
9 2,1,4,9
Đầu Đuôi
1,3 0
9,2 1
9,7,7,6 2
3 3
5,9,2 4
- 5
2 6
1,0,4 7
- 8
2,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 5-5-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 5-5-2019

G8 95
G7 663
G6 4575 7616 8999
G5 4523
G4 52148 41155 14456 81922
88353 57106 13643
G3 40942 30848
G2 23020
G1 95236
ĐB 678916
Đầu Đuôi
0 6
1 6,6
2 3,2,0
3 6
4 8,3,2,8
5 5,6,3
6 3
7 5
8 -
9 5,9
Đầu Đuôi
2 0
- 1
2,4 2
6,2,5,4 3
- 4
9,7,5 5
1,5,0,3,1 6
- 7
4,4 8
9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 1-5-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 1-5-2019

G8 04
G7 539
G6 4752 6391 5591
G5 1767
G4 52775 46105 01783 68170
84820 92806 74089
G3 95710 48335
G2 65693
G1 33983
ĐB 738646
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 0
2 0
3 9,5
4 6
5 2
6 7
7 5,0
8 3,9,3
9 1,1,3
Đầu Đuôi
7,2,1 0
9,9 1
5 2
8,9,8 3
0 4
7,0,3 5
0,4 6
6 7
- 8
3,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 28-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 28-4-2019

G8 25
G7 159
G6 0592 0824 5360
G5 4665
G4 14546 27093 12106 75184
75646 51575 30963
G3 06582 61725
G2 63817
G1 29704
ĐB 642929
Đầu Đuôi
0 6,4
1 7
2 5,4,5,9
3 -
4 6,6
5 9
6 0,5,3
7 5
8 4,2
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
- 1
9,8 2
9,6 3
2,8,0 4
2,6,7,2 5
4,0,4 6
1 7
- 8
5,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 24-4-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 24-4-2019

G8 36
G7 535
G6 1669 4861 1203
G5 7028
G4 67606 44272 46632 11040
41215 67738 07806
G3 32948 05486
G2 31851
G1 71833
ĐB 056873
Đầu Đuôi
0 3,6,6
1 5
2 8
3 6,5,2,8,3
4 0,8
5 1
6 9,1
7 2,3
8 6
9 -
Đầu Đuôi
4 0
6,5 1
7,3 2
0,3,7 3
- 4
3,1 5
3,0,0,8 6
- 7
2,3,4 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 21-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 21-4-2019

G8 41
G7 705
G6 0343 7554 1018
G5 4631
G4 26516 63376 06502 45343
48435 57088 00219
G3 05767 64579
G2 54878
G1 73015
ĐB 628491
Đầu Đuôi
0 5,2
1 8,6,9,5
2 -
3 1,5
4 1,3,3
5 4
6 7
7 6,9,8
8 8
9 1
Đầu Đuôi
- 0
4,3,9 1
0 2
4,4 3
5 4
0,3,1 5
1,7 6
6 7
1,8,7 8
1,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 17-4-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 17-4-2019

G8 37
G7 519
G6 1993 1694 8886
G5 1251
G4 41266 95316 58804 19070
75499 30625 41257
G3 59001 63542
G2 34312
G1 17217
ĐB 132366
Đầu Đuôi
0 4,1
1 9,6,2,7
2 5
3 7
4 2
5 1,7
6 6,6
7 0
8 6
9 3,4,9
Đầu Đuôi
7 0
5,0 1
4,1 2
9 3
9,0 4
2 5
8,6,1,6 6
3,5,1 7
- 8
1,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 14-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 14-4-2019

G8 50
G7 318
G6 8214 3450 9522
G5 4262
G4 32208 91204 65647 43322
25318 69891 47815
G3 91582 86806
G2 78451
G1 19551
ĐB 177359
Đầu Đuôi
0 8,4,6
1 8,4,8,5
2 2,2
3 -
4 7
5 0,0,1,1,9
6 2
7 -
8 2
9 1
Đầu Đuôi
5,5 0
9,5,5 1
2,6,2,8 2
- 3
1,0 4
1 5
0 6
4 7
1,0,1 8
5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 10-4-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 10-4-2019

G8 97
G7 227
G6 0665 6250 1518
G5 3452
G4 10398 15009 71750 60208
23908 25369 96480
G3 80420 65931
G2 62241
G1 87557
ĐB 000313
Đầu Đuôi
0 9,8,8
1 8,3
2 7,0
3 1
4 1
5 0,2,0,7
6 5,9
7 -
8 0
9 7,8
Đầu Đuôi
5,5,8,2 0
3,4 1
5 2
1 3
- 4
6 5
- 6
9,2,5 7
1,9,0,0 8
0,6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 7-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 7-4-2019

G8 77
G7 993
G6 7671 8601 3974
G5 5929
G4 37059 51023 04606 93438
22185 43159 02413
G3 43996 19406
G2 58057
G1 64286
ĐB 578729
Đầu Đuôi
0 1,6,6
1 3
2 9,3,9
3 8
4 -
5 9,9,7
6 -
7 7,1,4
8 5,6
9 3,6
Đầu Đuôi
- 0
7,0 1
- 2
9,2,1 3
7 4
8 5
0,9,0,8 6
7,5 7
3 8
2,5,5,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 3-4-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 3-4-2019

G8 48
G7 654
G6 0567 2181 1546
G5 7572
G4 66980 00830 65395 78678
39318 67648 49922
G3 41032 11481
G2 28438
G1 09977
ĐB 613446
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 2
3 0,2,8
4 8,6,8,6
5 4
6 7
7 2,8,7
8 1,0,1
9 5
Đầu Đuôi
8,3 0
8,8 1
7,2,3 2
- 3
5 4
9 5
4,4 6
6,7 7
4,7,1,4,3 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 31-3-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 31-3-2019

G8 09
G7 583
G6 2188 2243 1838
G5 9317
G4 04875 72172 02216 57133
44412 54248 57198
G3 37342 51628
G2 18791
G1 03010
ĐB 775547
Đầu Đuôi
0 9
1 7,6,2,0
2 8
3 8,3
4 3,8,2,7
5 -
6 -
7 5,2
8 3,8
9 8,1
Đầu Đuôi
1 0
9 1
7,1,4 2
8,4,3 3
- 4
7 5
1 6
1,4 7
8,3,4,9,2 8
0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 27-3-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 27-3-2019

G8 45
G7 764
G6 8726 0324 8908
G5 1635
G4 58698 86757 84194 14585
31757 93689 56840
G3 33121 59976
G2 87826
G1 82284
ĐB 291516
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 6,4,1,6
3 5
4 5,0
5 7,7
6 4
7 6
8 5,9,4
9 8,4
Đầu Đuôi
4 0
2 1
- 2
- 3
6,2,9,8 4
4,3,8 5
2,7,2,1 6
5,5 7
0,9 8
8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 24-3-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 24-3-2019

G8 52
G7 023
G6 2274 8276 5396
G5 5821
G4 07227 57579 85381 74513
31932 39859 95332
G3 31933 48572
G2 28071
G1 35830
ĐB 078690
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 3,1,7
3 2,2,3,0
4 -
5 2,9
6 -
7 4,6,9,2,1
8 1
9 6,0
Đầu Đuôi
3,9 0
2,8,7 1
5,3,3,7 2
2,1,3 3
7 4
- 5
7,9 6
2 7
- 8
7,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 20-3-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 20-3-2019

G8 56
G7 723
G6 2373 7523 5827
G5 3547
G4 15136 63477 52008 78676
29094 50697 00362
G3 40520 65983
G2 69507
G1 39860
ĐB 937797
Đầu Đuôi
0 8,7
1 -
2 3,3,7,0
3 6
4 7
5 6
6 2,0
7 3,7,6
8 3
9 4,7,7
Đầu Đuôi
2,6 0
- 1
6 2
2,7,2,8 3
9 4
- 5
5,3,7 6
2,4,7,9,0,9 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 17-3-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 17-3-2019

G8 55
G7 003
G6 2372 4630 6041
G5 4510
G4 82099 89210 92830 19555
53880 50499 90991
G3 20213 17409
G2 38559
G1 60262
ĐB 666497
Đầu Đuôi
0 3,9
1 0,0,3
2 -
3 0,0
4 1
5 5,5,9
6 2
7 2
8 0
9 9,9,1,7
Đầu Đuôi
3,1,1,3,8 0
4,9 1
7,6 2
0,1 3
- 4
5,5 5
- 6
9 7
- 8
9,9,0,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 13-3-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 13-3-2019

G8 72
G7 055
G6 2551 4407 8511
G5 6474
G4 45642 07870 49428 93114
32301 61052 82324
G3 30892 62381
G2 58597
G1 40052
ĐB 211171
Đầu Đuôi
0 7,1
1 1,4
2 8,4
3 -
4 2
5 5,1,2,2
6 -
7 2,4,0,1
8 1
9 2,7
Đầu Đuôi
7 0
5,1,0,8,7 1
7,4,5,9,5 2
- 3
7,1,2 4
5 5
- 6
0,9 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 10-3-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 10-3-2019

G8 11
G7 762
G6 3444 5066 8551
G5 2541
G4 93535 00359 42547 45215
86683 20402 59182
G3 49198 00478
G2 20019
G1 03875
ĐB 157108
Đầu Đuôi
0 2,8
1 1,5,9
2 -
3 5
4 4,1,7
5 1,9
6 2,6
7 8,5
8 3,2
9 8
Đầu Đuôi
- 0
1,5,4 1
6,0,8 2
8 3
4 4
3,1,7 5
6 6
4 7
9,7,0 8
5,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 6-3-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 6-3-2019

G8 60
G7 726
G6 7659 1860 4778
G5 7569
G4 43778 33749 17466 26192
15840 48832 12248
G3 81752 50651
G2 21177
G1 73309
ĐB 593540
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 6
3 2
4 9,0,8,0
5 9,2,1
6 0,0,9,6
7 8,8,7
8 -
9 2
Đầu Đuôi
6,6,4,4 0
5 1
9,3,5 2
- 3
- 4
- 5
2,6 6
7 7
7,7,4 8
5,6,4,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 3-3-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 3-3-2019

G8 81
G7 485
G6 6105 5893 5216
G5 6487
G4 95203 07211 17838 05113
31116 24318 11366
G3 88451 73467
G2 82013
G1 25970
ĐB 957646
Đầu Đuôi
0 5,3
1 6,1,3,6,8,3
2 -
3 8
4 6
5 1
6 6,7
7 0
8 1,5,7
9 3
Đầu Đuôi
7 0
8,1,5 1
- 2
9,0,1,1 3
- 4
8,0 5
1,1,6,4 6
8,6 7
3,1 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 27-2-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 27-2-2019

G8 70
G7 302
G6 4027 0859 3343
G5 5628
G4 70951 17462 78009 84115
70992 69901 11768
G3 50619 36625
G2 93855
G1 13992
ĐB 268233
Đầu Đuôi
0 2,9,1
1 5,9
2 7,8,5
3 3
4 3
5 9,1,5
6 2,8
7 0
8 -
9 2,2
Đầu Đuôi
7 0
5,0 1
0,6,9,9 2
4,3 3
- 4
1,2,5 5
- 6
2 7
2,6 8
5,0,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 24-2-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 24-2-2019

G8 51
G7 634
G6 5447 5182 0838
G5 7608
G4 55762 17394 56065 98501
59952 98717 28495
G3 90617 14768
G2 93306
G1 38665
ĐB 625360
Đầu Đuôi
0 8,1,6
1 7,7
2 -
3 4,8
4 7
5 1,2
6 2,5,8,5,0
7 -
8 2
9 4,5
Đầu Đuôi
6 0
5,0 1
8,6,5 2
- 3
3,9 4
6,9,6 5
0 6
4,1,1 7
3,0,6 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 20-2-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 20-2-2019

G8 54
G7 962
G6 9890 8203 3579
G5 2141
G4 56809 65618 97274 43381
82173 64365 10384
G3 99353 10952
G2 35177
G1 79932
ĐB 601653
Đầu Đuôi
0 3,9
1 8
2 -
3 2
4 1
5 4,3,2,3
6 2,5
7 9,4,3,7
8 1,4
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4,8 1
6,5,3 2
0,7,5,5 3
5,7,8 4
6 5
- 6
7 7
1 8
7,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 17-2-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 17-2-2019

G8 40
G7 343
G6 4643 4580 2411
G5 3119
G4 58478 93736 69189 71188
78648 58403 38320
G3 88619 89468
G2 86066
G1 53671
ĐB 873209
Đầu Đuôi
0 3,9
1 1,9,9
2 0
3 6
4 0,3,3,8
5 -
6 8,6
7 8,1
8 0,9,8
9 -
Đầu Đuôi
4,8,2 0
1,7 1
- 2
4,4,0 3
- 4
- 5
3,6 6
- 7
7,8,4,6 8
1,8,1,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 13-2-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 13-2-2019

G8 83
G7 009
G6 1423 8164 1013
G5 2966
G4 05329 14630 43728 49034
89412 63546 80683
G3 19901 36606
G2 47239
G1 71861
ĐB 643371
Đầu Đuôi
0 9,1,6
1 3,2
2 3,9,8
3 0,4,9
4 6
5 -
6 4,6,1
7 1
8 3,3
9 -
Đầu Đuôi
3 0
0,6,7 1
1 2
8,2,1,8 3
6,3 4
- 5
6,4,0 6
- 7
2 8
0,2,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 10-2-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 10-2-2019

G8 57
G7 517
G6 1726 8931 2374
G5 8405
G4 93887 34963 36894 11166
44670 70637 93873
G3 90655 83766
G2 30367
G1 19496
ĐB 544374
Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 6
3 1,7
4 -
5 7,5
6 3,6,6,7
7 4,0,3,4
8 7
9 4,6
Đầu Đuôi
7 0
3 1
- 2
6,7 3
7,9,7 4
0,5 5
2,6,6,9 6
5,1,8,3,6 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 6-2-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 6-2-2019

G8 04
G7 001
G6 8074 5054 6413
G5 3589
G4 92908 03568 74406 08520
27305 09344 07844
G3 74450 30540
G2 76391
G1 46060
ĐB 162802
Đầu Đuôi
0 4,1,8,6,5,2
1 3
2 0
3 -
4 4,4,0
5 4,0
6 8,0
7 4
8 9
9 1
Đầu Đuôi
2,5,4,6 0
0,9 1
0 2
1 3
0,7,5,4,4 4
0 5
0 6
- 7
0,6 8
8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt