App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 2-8-2020

G8 55
G7 654
G6 6004 1321 5307
G5 1746
G4 40445 03527 26379 21831
46424 29295 29445
G3 73016 54589
G2 46466
G1 00019
ĐB 390591
Đầu Đuôi
0 4,7
1 6,9
2 1,7,4
3 1
4 6,5,5
5 5,4
6 6
7 9
8 9
9 5,1
Đầu Đuôi
- 0
2,3,9 1
- 2
- 3
5,0,2 4
5,4,9,4 5
4,1,6 6
0,2 7
- 8
7,8,1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
24 9 lần 32 9 lần 45 9 lần 04 9 lần 07 9 lần
92 9 lần 09 9 lần 40 9 lần 60 9 lần 84 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
90 28 ngày 26/04/2020
38 27 ngày 29/04/2020
05 19 ngày 27/05/2020
60 16 ngày 07/06/2020
57 15 ngày 10/06/2020
67 13 ngày 17/06/2020
29 12 ngày 21/06/2020
81 12 ngày 21/06/2020
76 11 ngày 24/06/2020
23 11 ngày 24/06/2020

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 29-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 29-7-2020

G8 97
G7 215
G6 5499 4819 7774
G5 8683
G4 50602 16280 77092 14327
87314 69710 11893
G3 65963 39887
G2 67428
G1 32182
ĐB 112464
Đầu Đuôi
0 2
1 5,9,4,0
2 7,8
3 -
4 -
5 -
6 3,4
7 4
8 3,0,7,2
9 7,9,2,3
Đầu Đuôi
8,1 0
- 1
0,9,8 2
8,9,6 3
7,1,6 4
1 5
- 6
9,2,8 7
2 8
9,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 26-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 26-7-2020

G8 86
G7 904
G6 6901 0275 9250
G5 6111
G4 74174 84211 84684 52283
63040 07000 22232
G3 56285 34361
G2 36610
G1 14326
ĐB 213815
Đầu Đuôi
0 4,1,0
1 1,1,0,5
2 6
3 2
4 0
5 0
6 1
7 5,4
8 6,4,3,5
9 -
Đầu Đuôi
5,4,0,1 0
0,1,1,6 1
3 2
8 3
0,7,8 4
7,8,1 5
8,2 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 22-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 22-7-2020

G8 83
G7 939
G6 9039 6121 0856
G5 2545
G4 68630 36409 96195 70172
63271 31924 40571
G3 62848 30717
G2 46278
G1 85677
ĐB 453120
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 1,4,0
3 9,9,0
4 5,8
5 6
6 -
7 2,1,1,8,7
8 3
9 5
Đầu Đuôi
3,2 0
2,7,7 1
7 2
8 3
2 4
4,9 5
5 6
1,7 7
4,7 8
3,3,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 19-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 19-7-2020

G8 84
G7 591
G6 7965 7585 7347
G5 2004
G4 67940 18292 26725 59963
52749 25893 27102
G3 12377 43325
G2 70670
G1 58328
ĐB 354688
Đầu Đuôi
0 4,2
1 -
2 5,5,8
3 -
4 7,0,9
5 -
6 5,3
7 7,0
8 4,5,8
9 1,2,3
Đầu Đuôi
4,7 0
9 1
9,0 2
6,9 3
8,0 4
6,8,2,2 5
- 6
4,7 7
2,8 8
4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 15-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 15-7-2020

G8 89
G7 993
G6 5737 1584 5492
G5 8143
G4 14436 06424 56009 33259
69308 33952 41847
G3 03641 34458
G2 93769
G1 76422
ĐB 084934
Đầu Đuôi
0 9,8
1 -
2 4,2
3 7,6,4
4 3,7,1
5 9,2,8
6 9
7 -
8 9,4
9 3,2
Đầu Đuôi
- 0
4 1
9,5,2 2
9,4 3
8,2,3 4
- 5
3 6
3,4 7
0,5 8
8,0,5,6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 12-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 12-7-2020

G8 69
G7 041
G6 1787 3831 6550
G5 4628
G4 58236 31798 97906 32703
50045 65739 92984
G3 98308 24088
G2 27671
G1 68541
ĐB 643818
Đầu Đuôi
0 6,3,8
1 8
2 8
3 1,6,9
4 1,5,1
5 0
6 9
7 1
8 7,4,8
9 8
Đầu Đuôi
5 0
4,3,7,4 1
- 2
0 3
8 4
4 5
3,0 6
8 7
2,9,0,8,1 8
6,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 8-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 8-7-2020

G8 40
G7 956
G6 8813 2815 9085
G5 2151
G4 38935 91635 22020 15592
30678 63596 38907
G3 12986 65712
G2 95904
G1 82803
ĐB 781342
Đầu Đuôi
0 7,4,3
1 3,5,2
2 0
3 5,5
4 0,2
5 6,1
6 -
7 8
8 5,6
9 2,6
Đầu Đuôi
4,2 0
5 1
9,1,4 2
1,0 3
0 4
1,8,3,3 5
5,9,8 6
0 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 5-7-2020

G8 44
G7 255
G6 2783 0232 5031
G5 9432
G4 12575 03573 42249 18407
81525 62845 21899
G3 72035 43609
G2 19679
G1 01653
ĐB 497673
Đầu Đuôi
0 7,9
1 -
2 5
3 2,1,2,5
4 4,9,5
5 5,3
6 -
7 5,3,9,3
8 3
9 9
Đầu Đuôi
- 0
3 1
3,3 2
8,7,5,7 3
4 4
5,7,2,4,3 5
- 6
0 7
- 8
4,9,0,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 1-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 1-7-2020

G8 20
G7 274
G6 2668 0933 6264
G5 4474
G4 81441 72437 25064 09297
00301 60507 56928
G3 20161 92832
G2 34194
G1 02265
ĐB 428917
Đầu Đuôi
0 1,7
1 7
2 0,8
3 3,7,2
4 1
5 -
6 8,4,4,1,5
7 4,4
8 -
9 7,4
Đầu Đuôi
2 0
4,0,6 1
3 2
3 3
7,6,7,6,9 4
6 5
- 6
3,9,0,1 7
6,2 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 28-6-2020

G8 34
G7 187
G6 9886 3992 0977
G5 1152
G4 90220 01170 45728 59191
58435 53804 74002
G3 27851 95172
G2 49246
G1 03401
ĐB 407133
Đầu Đuôi
0 4,2,1
1 -
2 0,8
3 4,5,3
4 6
5 2,1
6 -
7 7,0,2
8 7,6
9 2,1
Đầu Đuôi
2,7 0
9,5,0 1
9,5,0,7 2
3 3
3,0 4
3 5
8,4 6
8,7 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 24-6-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 24-6-2020

G8 98
G7 719
G6 3892 9709 6100
G5 4259
G4 40797 24776 28234 88724
14609 71382 80453
G3 11222 80115
G2 70414
G1 00823
ĐB 046606
Đầu Đuôi
0 9,0,9,6
1 9,5,4
2 4,2,3
3 4
4 -
5 9,3
6 -
7 6
8 2
9 8,2,7
Đầu Đuôi
0 0
- 1
9,8,2 2
5,2 3
3,2,1 4
1 5
7,0 6
9 7
9 8
1,0,5,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 21-6-2020

G8 89
G7 316
G6 5717 8507 0993
G5 8888
G4 81607 05139 76328 41881
23361 77735 89729
G3 91531 59824
G2 71295
G1 64007
ĐB 798817
Đầu Đuôi
0 7,7,7
1 6,7,7
2 8,9,4
3 9,5,1
4 -
5 -
6 1
7 -
8 9,8,1
9 3,5
Đầu Đuôi
- 0
8,6,3 1
- 2
9 3
2 4
3,9 5
1 6
1,0,0,0,1 7
8,2 8
8,3,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 17-6-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 17-6-2020

G8 89
G7 364
G6 0977 7388 6688
G5 9112
G4 02402 10684 55840 21204
90798 46373 17793
G3 67996 14343
G2 60267
G1 22636
ĐB 556547
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2
2 -
3 6
4 0,3,7
5 -
6 4,7
7 7,3
8 9,8,8,4
9 8,3,6
Đầu Đuôi
4 0
- 1
1,0 2
7,9,4 3
6,8,0 4
- 5
9,3 6
7,6,4 7
8,8,9 8
8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 14-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 14-6-2020

G8 44
G7 784
G6 9268 5921 8292
G5 0356
G4 02017 46788 33682 46544
64916 01137 26988
G3 65259 94184
G2 09302
G1 29828
ĐB 025619
Đầu Đuôi
0 2
1 7,6,9
2 1,8
3 7
4 4,4
5 6,9
6 8
7 -
8 4,8,2,8,4
9 2
Đầu Đuôi
- 0
2 1
9,8,0 2
- 3
4,8,4,8 4
- 5
5,1 6
1,3 7
6,8,8,2 8
5,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 10-6-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 10-6-2020

G8 71
G7 052
G6 3920 0289 7210
G5 3731
G4 71352 61287 58935 19179
23761 35757 46746
G3 20207 94442
G2 58361
G1 96532
ĐB 482640
Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 0
3 1,5,2
4 6,2,0
5 2,2,7
6 1,1
7 1,9
8 9,7
9 -
Đầu Đuôi
2,1,4 0
7,3,6,6 1
5,5,4,3 2
- 3
- 4
3 5
4 6
8,5,0 7
- 8
8,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 7-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 7-6-2020

G8 44
G7 723
G6 0374 7245 3033
G5 4318
G4 80098 66804 53160 07183
99023 70401 15186
G3 42158 54657
G2 77627
G1 18825
ĐB 222523
Đầu Đuôi
0 4,1
1 8
2 3,3,7,5,3
3 3
4 4,5
5 8,7
6 0
7 4
8 3,6
9 8
Đầu Đuôi
6 0
0 1
- 2
2,3,8,2,2 3
4,7,0 4
4,2 5
8 6
5,2 7
1,9,5 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 3-6-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 3-6-2020

G8 10
G7 967
G6 5580 2160 9203
G5 6257
G4 77317 65508 75785 34245
32060 14008 55288
G3 45358 44554
G2 56523
G1 29744
ĐB 862992
Đầu Đuôi
0 3,8,8
1 0,7
2 3
3 -
4 5,4
5 7,8,4
6 7,0,0
7 -
8 0,5,8
9 2
Đầu Đuôi
1,8,6,6 0
- 1
9 2
0,2 3
5,4 4
8,4 5
- 6
6,5,1 7
0,0,8,5 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 31-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 31-5-2020

G8 02
G7 420
G6 0817 4798 7512
G5 4755
G4 51735 83166 22826 00232
52611 92883 66674
G3 94057 52482
G2 17029
G1 50311
ĐB 111540
Đầu Đuôi
0 2
1 7,2,1,1
2 0,6,9
3 5,2
4 0
5 5,7
6 6
7 4
8 3,2
9 8
Đầu Đuôi
2,4 0
1,1 1
0,1,3,8 2
8 3
7 4
5,3 5
6,2 6
1,5 7
9 8
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 27-5-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 27-5-2020

G8 79
G7 333
G6 8430 1999 7809
G5 9694
G4 76171 28354 50621 13257
42624 72868 99270
G3 89798 49254
G2 84315
G1 28377
ĐB 757705
Đầu Đuôi
0 9,5
1 5
2 1,4
3 3,0
4 -
5 4,7,4
6 8
7 9,1,0,7
8 -
9 9,4,8
Đầu Đuôi
3,7 0
7,2 1
- 2
3 3
9,5,2,5 4
1,0 5
- 6
5,7 7
6,9 8
7,9,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 24-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 24-5-2020

G8 23
G7 726
G6 6516 1989 7069
G5 4560
G4 22499 04256 79419 52012
97968 18350 33529
G3 74600 87555
G2 50976
G1 64024
ĐB 003722
Đầu Đuôi
0 0
1 6,9,2
2 3,6,9,4,2
3 -
4 -
5 6,0,5
6 9,0,8
7 6
8 9
9 9
Đầu Đuôi
6,5,0 0
- 1
1,2 2
2 3
2 4
5 5
2,1,5,7 6
- 7
6 8
8,6,9,1,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 20-5-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 20-5-2020

G8 99
G7 660
G6 0073 9645 3232
G5 1964
G4 23960 49902 10252 27168
15164 70257 19477
G3 04894 80513
G2 29858
G1 04224
ĐB 123831
Đầu Đuôi
0 2
1 3
2 4
3 2,1
4 5
5 2,7,8
6 0,4,0,8,4
7 3,7
8 -
9 9,4
Đầu Đuôi
6,6 0
3 1
3,0,5 2
7,1 3
6,6,9,2 4
4 5
- 6
5,7 7
6,5 8
9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 17-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 17-5-2020

G8 30
G7 169
G6 0363 5189 7397
G5 9816
G4 57280 67532 62289 85113
06160 06165 34808
G3 63084 88429
G2 34401
G1 88701
ĐB 516671
Đầu Đuôi
0 8,1,1
1 6,3
2 9
3 0,2
4 -
5 -
6 9,3,0,5
7 1
8 9,0,9,4
9 7
Đầu Đuôi
3,8,6 0
0,0,7 1
3 2
6,1 3
8 4
6 5
1 6
9 7
0 8
6,8,8,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 13-5-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 13-5-2020

G8 30
G7 729
G6 9892 2782 4585
G5 5615
G4 52386 99944 95444 88733
92811 59835 58787
G3 33841 91954
G2 15031
G1 77980
ĐB 328093
Đầu Đuôi
0 -
1 5,1
2 9
3 0,3,5,1
4 4,4,1
5 4
6 -
7 -
8 2,5,6,7,0
9 2,3
Đầu Đuôi
3,8 0
1,4,3 1
9,8 2
3,9 3
4,4,5 4
8,1,3 5
8 6
8 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 10-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 10-5-2020

G8 50
G7 303
G6 3409 5294 1646
G5 9651
G4 16884 62870 16858 24948
54218 91950 35047
G3 55219 21126
G2 78404
G1 33639
ĐB 076507
Đầu Đuôi
0 3,9,4,7
1 8,9
2 6
3 9
4 6,8,7
5 0,1,8,0
6 -
7 0
8 4
9 4
Đầu Đuôi
5,7,5 0
5 1
- 2
0 3
9,8,0 4
- 5
4,2 6
4,0 7
5,4,1 8
0,1,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 6-5-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 6-5-2020

G8 63
G7 559
G6 0978 0331 9103
G5 9232
G4 41195 69796 05697 56120
76504 95609 10660
G3 48425 42363
G2 80961
G1 99374
ĐB 205099
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 -
2 0,5
3 1,2
4 -
5 9
6 3,0,3,1
7 8,4
8 -
9 5,6,7,9
Đầu Đuôi
2,6 0
3,6 1
3 2
6,0,6 3
0,7 4
9,2 5
9 6
9 7
7 8
5,0,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 3-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 3-5-2020

G8 18
G7 766
G6 2527 9740 4320
G5 9387
G4 14752 54378 96260 09850
43853 15182 72653
G3 85540 94753
G2 67313
G1 00874
ĐB 518683
Đầu Đuôi
0 -
1 8,3
2 7,0
3 -
4 0,0
5 2,0,3,3,3
6 6,0
7 8,4
8 7,2,3
9 -
Đầu Đuôi
4,2,6,5,4 0
- 1
5,8 2
5,5,5,1,8 3
7 4
- 5
6 6
2,8 7
1,7 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 29-4-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 29-4-2020

G8 38
G7 616
G6 6497 4745 4427
G5 2328
G4 58416 29579 06044 38372
26129 66993 33551
G3 72167 15052
G2 28359
G1 16443
ĐB 651785
Đầu Đuôi
0 -
1 6,6
2 7,8,9
3 8
4 5,4,3
5 1,2,9
6 7
7 9,2
8 5
9 7,3
Đầu Đuôi
- 0
5 1
7,5 2
9,4 3
4 4
4,8 5
1,1 6
9,2,6 7
3,2 8
7,2,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 26-4-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 26-4-2020

G8 09
G7 795
G6 7517 7256 5190
G5 5012
G4 68814 40561 14216 33899
81201 78340 64965
G3 80550 70100
G2 92127
G1 18824
ĐB 493991
Đầu Đuôi
0 9,1,0
1 7,2,4,6
2 7,4
3 -
4 0
5 6,0
6 1,5
7 -
8 -
9 5,0,9,1
Đầu Đuôi
9,4,5,0 0
6,0,9 1
1 2
- 3
1,2 4
9,6 5
5,1 6
1,2 7
- 8
0,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 22-4-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 22-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt