App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 17-7-2019

G8 41
G7 927
G6 2475 9654 2741
G5 6558
G4 85507 27081 97850 68781
77498 25946 41630
G3 12943 11188
G2 36443
G1 13368
ĐB 167436
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 7
3 0,6
4 1,1,6,3,3
5 4,8,0
6 8
7 5
8 1,1,8
9 8
Đầu Đuôi
5,3 0
4,4,8,8 1
- 2
4,4 3
5 4
7 5
4,3 6
2,0 7
5,9,8,6 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
18 13 lần 91 12 lần 06 11 lần 30 10 lần 62 10 lần
72 10 lần 59 10 lần 81 9 lần 93 9 lần 08 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
66 26 ngày 17/04/2019
86 24 ngày 24/04/2019
05 22 ngày 01/05/2019
16 21 ngày 05/05/2019
15 19 ngày 12/05/2019
57 18 ngày 15/05/2019
92 18 ngày 15/05/2019
55 17 ngày 19/05/2019
97 15 ngày 26/05/2019
53 15 ngày 26/05/2019

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 14-7-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 14-7-2019

G8 70
G7 563
G6 7335 1187 6298
G5 5008
G4 21639 52417 07244 78403
19379 52425 50223
G3 92730 27793
G2 04277
G1 87262
ĐB 802845
Đầu Đuôi
0 8,3
1 7
2 5,3
3 5,9,0
4 4,5
5 -
6 3,2
7 0,9,7
8 7
9 8,3
Đầu Đuôi
7,3 0
- 1
6 2
6,0,2,9 3
4 4
3,2,4 5
- 6
8,1,7 7
9,0 8
3,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 10-7-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 10-7-2019

G8 72
G7 969
G6 1485 1930 6006
G5 8865
G4 14074 82670 19999 17069
71413 54509 47181
G3 57181 13217
G2 50271
G1 46514
ĐB 336619
Đầu Đuôi
0 6,9
1 3,7,4,9
2 -
3 0
4 -
5 -
6 9,5,9
7 2,4,0,1
8 5,1,1
9 9
Đầu Đuôi
3,7 0
8,8,7 1
7 2
1 3
7,1 4
8,6 5
0 6
1 7
- 8
6,9,6,0,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 7-7-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 7-7-2019

G8 30
G7 971
G6 3135 9160 5036
G5 9859
G4 74848 69183 64845 47023
86191 41820 47882
G3 98879 55036
G2 53127
G1 62398
ĐB 159494
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3,0,7
3 0,5,6,6
4 8,5
5 9
6 0
7 1,9
8 3,2
9 1,8,4
Đầu Đuôi
3,6,2 0
7,9 1
8 2
8,2 3
9 4
3,4 5
3,3 6
2 7
4,9 8
5,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 3-7-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 3-7-2019

G8 54
G7 898
G6 5696 8935 6352
G5 8593
G4 51473 06741 35447 97652
62337 59577 74122
G3 80418 84439
G2 53399
G1 97108
ĐB 092024
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2 2,4
3 5,7,9
4 1,7
5 4,2,2
6 -
7 3,7
8 -
9 8,6,3,9
Đầu Đuôi
- 0
4 1
5,5,2 2
9,7 3
5,2 4
3 5
9 6
4,3,7 7
9,1,0 8
3,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 30-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 30-6-2019

G8 93
G7 562
G6 3076 1218 3904
G5 7901
G4 82074 37312 81083 90311
37165 63860 53930
G3 96382 37540
G2 65258
G1 57858
ĐB 488029
Đầu Đuôi
0 4,1
1 8,2,1
2 9
3 0
4 0
5 8,8
6 2,5,0
7 6,4
8 3,2
9 3
Đầu Đuôi
6,3,4 0
0,1 1
6,1,8 2
9,8 3
0,7 4
6 5
7 6
- 7
1,5,5 8
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 26-6-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 26-6-2019

G8 38
G7 228
G6 6058 7310 4773
G5 4235
G4 26926 05109 68136 98008
66845 73975 96902
G3 86581 72420
G2 07733
G1 42729
ĐB 211423
Đầu Đuôi
0 9,8,2
1 0
2 8,6,0,9,3
3 8,5,6,3
4 5
5 8
6 -
7 3,5
8 1
9 -
Đầu Đuôi
1,2 0
8 1
0 2
7,3,2 3
- 4
3,4,7 5
2,3 6
- 7
3,2,5,0 8
0,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 23-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 23-6-2019

G8 42
G7 681
G6 8587 8788 4317
G5 8613
G4 51130 35801 91680 76861
08142 38177 14252
G3 13871 11227
G2 06352
G1 15883
ĐB 305017
Đầu Đuôi
0 1
1 7,3,7
2 7
3 0
4 2,2
5 2,2
6 1
7 7,1
8 1,7,8,0,3
9 -
Đầu Đuôi
3,8 0
8,0,6,7 1
4,4,5,5 2
1,8 3
- 4
- 5
- 6
8,1,7,2,1 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 19-6-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 19-6-2019

G8 56
G7 508
G6 6444 4629 3991
G5 0987
G4 76168 71399 54632 48681
47729 66418 85830
G3 76945 84472
G2 49585
G1 63891
ĐB 041750
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2 9,9
3 2,0
4 4,5
5 6,0
6 8
7 2
8 7,1,5
9 1,9,1
Đầu Đuôi
3,5 0
9,8,9 1
3,7 2
- 3
4 4
4,8 5
5 6
8 7
0,6,1 8
2,9,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 16-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 16-6-2019

G8 06
G7 521
G6 5947 2236 8571
G5 0668
G4 71044 90708 86756 74500
13231 12374 64231
G3 54841 61937
G2 64212
G1 07925
ĐB 791395
Đầu Đuôi
0 6,8,0
1 2
2 1,5
3 6,1,1,7
4 7,4,1
5 6
6 8
7 1,4
8 -
9 5
Đầu Đuôi
0 0
2,7,3,3,4 1
1 2
- 3
4,7 4
2,9 5
0,3,5 6
4,3 7
6,0 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 12-6-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 12-6-2019

G8 88
G7 718
G6 8377 7435 8485
G5 4821
G4 06821 00138 63184 28702
18139 32091 25864
G3 52234 56076
G2 66774
G1 55103
ĐB 687359
Đầu Đuôi
0 2,3
1 8
2 1,1
3 5,8,9,4
4 -
5 9
6 4
7 7,6,4
8 8,5,4
9 1
Đầu Đuôi
- 0
2,2,9 1
0 2
0 3
8,6,3,7 4
3,8 5
7 6
7 7
8,1,3 8
3,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 9-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 9-6-2019

G8 88
G7 718
G6 0981 3118 3945
G5 0831
G4 21191 87047 60099 89223
79964 59627 87345
G3 76670 56689
G2 39383
G1 77762
ĐB 375934
Đầu Đuôi
0 -
1 8,8
2 3,7
3 1,4
4 5,7,5
5 -
6 4,2
7 0
8 8,1,9,3
9 1,9
Đầu Đuôi
7 0
8,3,9 1
6 2
2,8 3
6,3 4
4,4 5
- 6
4,2 7
8,1,1 8
9,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 5-6-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 5-6-2019

G8 54
G7 141
G6 3148 1119 8784
G5 6893
G4 23906 15731 52967 43460
75604 36877 39714
G3 20862 58224
G2 65474
G1 57418
ĐB 443049
Đầu Đuôi
0 6,4
1 9,4,8
2 4
3 1
4 1,8,9
5 4
6 7,0,2
7 7,4
8 4
9 3
Đầu Đuôi
6 0
4,3 1
6 2
9 3
5,8,0,1,2,7 4
- 5
0 6
6,7 7
4,1 8
1,4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 2-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 2-6-2019

G8 78
G7 594
G6 1438 7751 0327
G5 1387
G4 23268 70321 17628 35950
92407 68908 39649
G3 13224 61733
G2 90562
G1 34759
ĐB 576456
Đầu Đuôi
0 7,8
1 -
2 7,1,8,4
3 8,3
4 9
5 1,0,9,6
6 8,2
7 8
8 7
9 4
Đầu Đuôi
5 0
5,2 1
6 2
3 3
9,2 4
- 5
5 6
2,8,0 7
7,3,6,2,0 8
4,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 29-5-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 29-5-2019

G8 51
G7 229
G6 0960 2998 2572
G5 0559
G4 85223 24944 15385 44498
24073 93076 37634
G3 06449 53522
G2 42688
G1 38595
ĐB 473974
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 9,3,2
3 4
4 4,9
5 1,9
6 0
7 2,3,6,4
8 5,8
9 8,8,5
Đầu Đuôi
6 0
5 1
7,2 2
2,7 3
4,3,7 4
8,9 5
7 6
- 7
9,9,8 8
2,5,4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 26-5-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 26-5-2019

G8 63
G7 752
G6 8062 8909 7472
G5 5275
G4 76572 83897 12464 08258
01153 52821 52136
G3 29279 99802
G2 66260
G1 97722
ĐB 457372
Đầu Đuôi
0 9,2
1 -
2 1,2
3 6
4 -
5 2,8,3
6 3,2,4,0
7 2,5,2,9,2
8 -
9 7
Đầu Đuôi
6 0
2 1
5,6,7,7,0,2,7 2
6,5 3
6 4
7 5
3 6
9 7
5 8
0,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 22-5-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 22-5-2019

G8 31
G7 230
G6 8442 9134 9872
G5 6679
G4 71665 61865 78767 40728
66091 14731 81413
G3 38462 79318
G2 06663
G1 25776
ĐB 171163
Đầu Đuôi
0 -
1 3,8
2 8
3 1,0,4,1
4 2
5 -
6 5,5,7,2,3,3
7 2,9,6
8 -
9 1
Đầu Đuôi
3 0
3,9,3 1
4,7,6 2
1,6,6 3
3 4
6,6 5
7 6
6 7
2,1 8
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 19-5-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 19-5-2019

G8 11
G7 555
G6 4263 1019 7847
G5 8393
G4 40059 60645 68530 87162
20874 54374 57043
G3 62784 74470
G2 85217
G1 87156
ĐB 111256
Đầu Đuôi
0 -
1 1,9,7
2 -
3 0
4 7,5,3
5 5,9,6,6
6 3,2
7 4,4,0
8 4
9 3
Đầu Đuôi
3,7 0
1 1
6 2
6,9,4 3
7,7,8 4
5,4 5
5,5 6
4,1 7
- 8
1,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 15-5-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 15-5-2019

G8 46
G7 014
G6 6427 2249 3792
G5 1257
G4 91212 11339 04618 65481
42276 43425 18312
G3 09757 58734
G2 16385
G1 06612
ĐB 277709
Đầu Đuôi
0 9
1 4,2,8,2,2
2 7,5
3 9,4
4 6,9
5 7,7
6 -
7 6
8 1,5
9 2
Đầu Đuôi
- 0
8 1
9,1,1,1 2
- 3
1,3 4
2,8 5
4,7 6
2,5,5 7
1 8
4,3,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 12-5-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 12-5-2019

G8 99
G7 701
G6 7143 1659 0365
G5 0950
G4 34415 84878 99022 82241
00360 26564 28528
G3 40594 02471
G2 12591
G1 01825
ĐB 114979
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 2,8,5
3 -
4 3,1
5 9,0
6 5,0,4
7 8,1,9
8 -
9 9,4,1
Đầu Đuôi
5,6 0
0,4,7,9 1
2 2
4 3
6,9 4
6,1,2 5
- 6
- 7
7,2 8
9,5,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 8-5-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 8-5-2019

G8 17
G7 229
G6 8892 2472 6472
G5 6110
G4 63926 07191 95954 14694
39933 53962 76507
G3 51721 74830
G2 69199
G1 73247
ĐB 281324
Đầu Đuôi
0 7
1 7,0
2 9,6,1,4
3 3,0
4 7
5 4
6 2
7 2,2
8 -
9 2,1,4,9
Đầu Đuôi
1,3 0
9,2 1
9,7,7,6 2
3 3
5,9,2 4
- 5
2 6
1,0,4 7
- 8
2,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 5-5-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 5-5-2019

G8 95
G7 663
G6 4575 7616 8999
G5 4523
G4 52148 41155 14456 81922
88353 57106 13643
G3 40942 30848
G2 23020
G1 95236
ĐB 678916
Đầu Đuôi
0 6
1 6,6
2 3,2,0
3 6
4 8,3,2,8
5 5,6,3
6 3
7 5
8 -
9 5,9
Đầu Đuôi
2 0
- 1
2,4 2
6,2,5,4 3
- 4
9,7,5 5
1,5,0,3,1 6
- 7
4,4 8
9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 1-5-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 1-5-2019

G8 04
G7 539
G6 4752 6391 5591
G5 1767
G4 52775 46105 01783 68170
84820 92806 74089
G3 95710 48335
G2 65693
G1 33983
ĐB 738646
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 0
2 0
3 9,5
4 6
5 2
6 7
7 5,0
8 3,9,3
9 1,1,3
Đầu Đuôi
7,2,1 0
9,9 1
5 2
8,9,8 3
0 4
7,0,3 5
0,4 6
6 7
- 8
3,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 28-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 28-4-2019

G8 25
G7 159
G6 0592 0824 5360
G5 4665
G4 14546 27093 12106 75184
75646 51575 30963
G3 06582 61725
G2 63817
G1 29704
ĐB 642929
Đầu Đuôi
0 6,4
1 7
2 5,4,5,9
3 -
4 6,6
5 9
6 0,5,3
7 5
8 4,2
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
- 1
9,8 2
9,6 3
2,8,0 4
2,6,7,2 5
4,0,4 6
1 7
- 8
5,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 24-4-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 24-4-2019

G8 36
G7 535
G6 1669 4861 1203
G5 7028
G4 67606 44272 46632 11040
41215 67738 07806
G3 32948 05486
G2 31851
G1 71833
ĐB 056873
Đầu Đuôi
0 3,6,6
1 5
2 8
3 6,5,2,8,3
4 0,8
5 1
6 9,1
7 2,3
8 6
9 -
Đầu Đuôi
4 0
6,5 1
7,3 2
0,3,7 3
- 4
3,1 5
3,0,0,8 6
- 7
2,3,4 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 21-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 21-4-2019

G8 41
G7 705
G6 0343 7554 1018
G5 4631
G4 26516 63376 06502 45343
48435 57088 00219
G3 05767 64579
G2 54878
G1 73015
ĐB 628491
Đầu Đuôi
0 5,2
1 8,6,9,5
2 -
3 1,5
4 1,3,3
5 4
6 7
7 6,9,8
8 8
9 1
Đầu Đuôi
- 0
4,3,9 1
0 2
4,4 3
5 4
0,3,1 5
1,7 6
6 7
1,8,7 8
1,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 17-4-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 17-4-2019

G8 37
G7 519
G6 1993 1694 8886
G5 1251
G4 41266 95316 58804 19070
75499 30625 41257
G3 59001 63542
G2 34312
G1 17217
ĐB 132366
Đầu Đuôi
0 4,1
1 9,6,2,7
2 5
3 7
4 2
5 1,7
6 6,6
7 0
8 6
9 3,4,9
Đầu Đuôi
7 0
5,0 1
4,1 2
9 3
9,0 4
2 5
8,6,1,6 6
3,5,1 7
- 8
1,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 14-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 14-4-2019

G8 50
G7 318
G6 8214 3450 9522
G5 4262
G4 32208 91204 65647 43322
25318 69891 47815
G3 91582 86806
G2 78451
G1 19551
ĐB 177359
Đầu Đuôi
0 8,4,6
1 8,4,8,5
2 2,2
3 -
4 7
5 0,0,1,1,9
6 2
7 -
8 2
9 1
Đầu Đuôi
5,5 0
9,5,5 1
2,6,2,8 2
- 3
1,0 4
1 5
0 6
4 7
1,0,1 8
5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 10-4-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 10-4-2019

G8 97
G7 227
G6 0665 6250 1518
G5 3452
G4 10398 15009 71750 60208
23908 25369 96480
G3 80420 65931
G2 62241
G1 87557
ĐB 000313
Đầu Đuôi
0 9,8,8
1 8,3
2 7,0
3 1
4 1
5 0,2,0,7
6 5,9
7 -
8 0
9 7,8
Đầu Đuôi
5,5,8,2 0
3,4 1
5 2
1 3
- 4
6 5
- 6
9,2,5 7
1,9,0,0 8
0,6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 7-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 7-4-2019

G8 77
G7 993
G6 7671 8601 3974
G5 5929
G4 37059 51023 04606 93438
22185 43159 02413
G3 43996 19406
G2 58057
G1 64286
ĐB 578729
Đầu Đuôi
0 1,6,6
1 3
2 9,3,9
3 8
4 -
5 9,9,7
6 -
7 7,1,4
8 5,6
9 3,6
Đầu Đuôi
- 0
7,0 1
- 2
9,2,1 3
7 4
8 5
0,9,0,8 6
7,5 7
3 8
2,5,5,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt