App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 18-9-2019

G8 02
G7 459
G6 0556 0107 5263
G5 9609
G4 07795 49403 85013 31407
13279 87119 87504
G3 42967 08722
G2 87728
G1 71776
ĐB 038400
Đầu Đuôi
0 2,7,9,3,7,4,0
1 3,9
2 2,8
3 -
4 -
5 9,6
6 3,7
7 9,6
8 -
9 5
Đầu Đuôi
0 0
- 1
0,2 2
6,0,1 3
0 4
9 5
5,7 6
0,0,6 7
2 8
5,0,7,1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
30 13 lần 81 11 lần 35 11 lần 98 10 lần 45 10 lần
17 10 lần 87 9 lần 71 9 lần 18 9 lần 88 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
99 20 ngày 10/07/2019
27 18 ngày 17/07/2019
52 16 ngày 24/07/2019
68 15 ngày 28/07/2019
12 12 ngày 07/08/2019
41 12 ngày 07/08/2019
97 12 ngày 07/08/2019
83 11 ngày 11/08/2019
96 11 ngày 11/08/2019
81 11 ngày 11/08/2019

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 15-9-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 15-9-2019

G8 26
G7 133
G6 8517 4366 4118
G5 7930
G4 25878 96861 95207 41547
49076 43119 05871
G3 42629 08447
G2 14172
G1 04189
ĐB 165571
Đầu Đuôi
0 7
1 7,8,9
2 6,9
3 3,0
4 7,7
5 -
6 6,1
7 8,6,1,2,1
8 9
9 -
Đầu Đuôi
3 0
6,7,7 1
7 2
3 3
- 4
- 5
2,6,7 6
1,0,4,4 7
1,7 8
1,2,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 11-9-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 11-9-2019

G8 45
G7 962
G6 0630 7678 4928
G5 2891
G4 56935 31375 95423 80034
25969 45774 75286
G3 32077 27200
G2 71962
G1 18023
ĐB 362918
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 8,3,3
3 0,5,4
4 5
5 -
6 2,9,2
7 8,5,4,7
8 6
9 1
Đầu Đuôi
3,0 0
9 1
6,6 2
2,2 3
3,7 4
4,3,7 5
8 6
7 7
7,2,1 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 8-9-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 8-9-2019

G8 19
G7 025
G6 9551 2005 6956
G5 4067
G4 75471 69562 37720 69136
89103 01700 18254
G3 57362 43842
G2 47876
G1 26998
ĐB 124015
Đầu Đuôi
0 5,3,0
1 9,5
2 5,0
3 6
4 2
5 1,6,4
6 7,2,2
7 1,6
8 -
9 8
Đầu Đuôi
2,0 0
5,7 1
6,6,4 2
0 3
5 4
2,0,1 5
5,3,7 6
6 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 4-9-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 4-9-2019

G8 73
G7 113
G6 9810 6266 4154
G5 6966
G4 11134 19835 02722 37260
35357 96111 31335
G3 95166 94230
G2 22461
G1 50756
ĐB 235471
Đầu Đuôi
0 -
1 3,0,1
2 2
3 4,5,5,0
4 -
5 4,7,6
6 6,6,0,6,1
7 3,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
1,6,3 0
1,6,7 1
2 2
7,1 3
5,3 4
3,3 5
6,6,6,5 6
5 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 1-9-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 1-9-2019

G8 48
G7 814
G6 0723 4077 8646
G5 4433
G4 81636 93742 45063 23336
16751 59313 51431
G3 40135 39617
G2 71950
G1 71703
ĐB 725385
Đầu Đuôi
0 3
1 4,3,7
2 3
3 3,6,6,1,5
4 8,6,2
5 1,0
6 3
7 7
8 5
9 -
Đầu Đuôi
5 0
5,3 1
4 2
2,3,6,1,0 3
1 4
3,8 5
4,3,3 6
7,1 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 28-8-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 28-8-2019

G8 72
G7 303
G6 3848 5602 6177
G5 7330
G4 22898 33058 80530 53834
46332 00953 73910
G3 70747 65287
G2 82869
G1 91850
ĐB 481322
Đầu Đuôi
0 3,2
1 0
2 2
3 0,0,4,2
4 8,7
5 8,3,0
6 9
7 2,7
8 7
9 8
Đầu Đuôi
3,3,1,5 0
- 1
7,0,3,2 2
0,5 3
3 4
- 5
- 6
7,4,8 7
4,9,5 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 25-8-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 25-8-2019

G8 51
G7 245
G6 0182 5008 6244
G5 5716
G4 12745 95605 17302 03515
24598 86923 37929
G3 47960 14324
G2 05034
G1 15870
ĐB 244149
Đầu Đuôi
0 8,5,2
1 6,5
2 3,9,4
3 4
4 5,4,5,9
5 1
6 0
7 0
8 2
9 8
Đầu Đuôi
6,7 0
5 1
8,0 2
2 3
4,2,3 4
4,4,0,1 5
1 6
- 7
0,9 8
2,4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 21-8-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 21-8-2019

G8 84
G7 790
G6 5411 4801 4704
G5 6987
G4 84706 04370 20901 10665
60639 52629 64773
G3 95654 69506
G2 32480
G1 59743
ĐB 423858
Đầu Đuôi
0 1,4,6,1,6
1 1
2 9
3 9
4 3
5 4,8
6 5
7 0,3
8 4,7,0
9 0
Đầu Đuôi
9,7,8 0
1,0,0 1
- 2
7,4 3
8,0,5 4
6 5
0,0 6
8 7
5 8
3,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 18-8-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 18-8-2019

G8 21
G7 709
G6 1093 1479 7926
G5 8404
G4 97014 16261 94162 01806
62794 82438 23440
G3 83464 34100
G2 35559
G1 87750
ĐB 595528
Đầu Đuôi
0 9,4,6,0
1 4
2 1,6,8
3 8
4 0
5 9,0
6 1,2,4
7 9
8 -
9 3,4
Đầu Đuôi
4,0,5 0
2,6 1
6 2
9 3
0,1,9,6 4
- 5
2,0 6
- 7
3,2 8
0,7,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 14-8-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 14-8-2019

G8 69
G7 256
G6 5990 6028 9293
G5 0459
G4 55671 22202 20119 12290
80698 61313 35237
G3 83059 27305
G2 81365
G1 05484
ĐB 694988
Đầu Đuôi
0 2,5
1 9,3
2 8
3 7
4 -
5 6,9,9
6 9,5
7 1
8 4,8
9 0,3,0,8
Đầu Đuôi
9,9 0
7 1
0 2
9,1 3
8 4
0,6 5
5 6
3 7
2,9,8 8
6,5,1,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 11-8-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 11-8-2019

G8 26
G7 483
G6 7748 4681 3987
G5 9483
G4 90539 85807 19763 41884
92666 44281 21972
G3 52205 76838
G2 50494
G1 58343
ĐB 365596
Đầu Đuôi
0 7,5
1 -
2 6
3 9,8
4 8,3
5 -
6 3,6
7 2
8 3,1,7,3,4,1
9 4,6
Đầu Đuôi
- 0
8,8 1
7 2
8,8,6,4 3
8,9 4
0 5
2,6,9 6
8,0 7
4,3 8
3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 7-8-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 7-8-2019

G8 43
G7 112
G6 9341 4215 4297
G5 4311
G4 76988 18933 25682 79661
94722 74488 99479
G3 02820 30698
G2 34416
G1 29442
ĐB 421835
Đầu Đuôi
0 -
1 2,5,1,6
2 2,0
3 3,5
4 3,1,2
5 -
6 1
7 9
8 8,2,8
9 7,8
Đầu Đuôi
2 0
4,1,6 1
1,8,2,4 2
4,3 3
- 4
1,3 5
1 6
9 7
8,8,9 8
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 4-8-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 4-8-2019

G8 18
G7 720
G6 5180 8217 4828
G5 4808
G4 36498 09496 77396 85988
25093 08565 82537
G3 45611 77617
G2 96190
G1 78501
ĐB 099141
Đầu Đuôi
0 8,1
1 8,7,1,7
2 0,8
3 7
4 1
5 -
6 5
7 -
8 0,8
9 8,6,6,3,0
Đầu Đuôi
2,8,9 0
1,0,4 1
- 2
9 3
- 4
6 5
9,9 6
1,3,1 7
1,2,0,9,8 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 31-7-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 31-7-2019

G8 50
G7 707
G6 9547 9766 2961
G5 4791
G4 13966 02063 22516 74621
41781 73387 87530
G3 33704 16478
G2 29707
G1 54087
ĐB 224179
Đầu Đuôi
0 7,4,7
1 6
2 1
3 0
4 7
5 0
6 6,1,6,3
7 8,9
8 1,7,7
9 1
Đầu Đuôi
5,3 0
6,9,2,8 1
- 2
6 3
0 4
- 5
6,6,1 6
0,4,8,0,8 7
7 8
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 28-7-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 28-7-2019

G8 68
G7 940
G6 9734 3020 3494
G5 5014
G4 04458 64940 68241 11421
91017 89843 84954
G3 44976 60996
G2 43280
G1 82306
ĐB 998308
Đầu Đuôi
0 6,8
1 4,7
2 0,1
3 4
4 0,0,1,3
5 8,4
6 8
7 6
8 0
9 4,6
Đầu Đuôi
4,2,4,8 0
4,2 1
- 2
4 3
3,9,1,5 4
- 5
7,9,0 6
1 7
6,5,0 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 24-7-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 24-7-2019

G8 87
G7 885
G6 2565 1445 2819
G5 4964
G4 55017 89076 34800 31412
55652 88733 02206
G3 22593 22054
G2 77994
G1 58269
ĐB 187239
Đầu Đuôi
0 0,6
1 9,7,2
2 -
3 3,9
4 5
5 2,4
6 5,4,9
7 6
8 7,5
9 3,4
Đầu Đuôi
0 0
- 1
1,5 2
3,9 3
6,5,9 4
8,6,4 5
7,0 6
8,1 7
- 8
1,6,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 21-7-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 21-7-2019

G8 83
G7 024
G6 3653 3457 7400
G5 9761
G4 14970 31225 10547 43443
64935 48761 16291
G3 13066 34848
G2 49534
G1 39549
ĐB 071911
Đầu Đuôi
0 0
1 1
2 4,5
3 5,4
4 7,3,8,9
5 3,7
6 1,1,6
7 0
8 3
9 1
Đầu Đuôi
0,7 0
6,6,9,1 1
- 2
8,5,4 3
2,3 4
2,3 5
6 6
5,4 7
4 8
4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 17-7-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 17-7-2019

G8 41
G7 927
G6 2475 9654 2741
G5 6558
G4 85507 27081 97850 68781
77498 25946 41630
G3 12943 11188
G2 36443
G1 13368
ĐB 167436
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 7
3 0,6
4 1,1,6,3,3
5 4,8,0
6 8
7 5
8 1,1,8
9 8
Đầu Đuôi
5,3 0
4,4,8,8 1
- 2
4,4 3
5 4
7 5
4,3 6
2,0 7
5,9,8,6 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 14-7-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 14-7-2019

G8 70
G7 563
G6 7335 1187 6298
G5 5008
G4 21639 52417 07244 78403
19379 52425 50223
G3 92730 27793
G2 04277
G1 87262
ĐB 802845
Đầu Đuôi
0 8,3
1 7
2 5,3
3 5,9,0
4 4,5
5 -
6 3,2
7 0,9,7
8 7
9 8,3
Đầu Đuôi
7,3 0
- 1
6 2
6,0,2,9 3
4 4
3,2,4 5
- 6
8,1,7 7
9,0 8
3,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 10-7-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 10-7-2019

G8 72
G7 969
G6 1485 1930 6006
G5 8865
G4 14074 82670 19999 17069
71413 54509 47181
G3 57181 13217
G2 50271
G1 46514
ĐB 336619
Đầu Đuôi
0 6,9
1 3,7,4,9
2 -
3 0
4 -
5 -
6 9,5,9
7 2,4,0,1
8 5,1,1
9 9
Đầu Đuôi
3,7 0
8,8,7 1
7 2
1 3
7,1 4
8,6 5
0 6
1 7
- 8
6,9,6,0,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 7-7-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 7-7-2019

G8 30
G7 971
G6 3135 9160 5036
G5 9859
G4 74848 69183 64845 47023
86191 41820 47882
G3 98879 55036
G2 53127
G1 62398
ĐB 159494
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3,0,7
3 0,5,6,6
4 8,5
5 9
6 0
7 1,9
8 3,2
9 1,8,4
Đầu Đuôi
3,6,2 0
7,9 1
8 2
8,2 3
9 4
3,4 5
3,3 6
2 7
4,9 8
5,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 3-7-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 3-7-2019

G8 54
G7 898
G6 5696 8935 6352
G5 8593
G4 51473 06741 35447 97652
62337 59577 74122
G3 80418 84439
G2 53399
G1 97108
ĐB 092024
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2 2,4
3 5,7,9
4 1,7
5 4,2,2
6 -
7 3,7
8 -
9 8,6,3,9
Đầu Đuôi
- 0
4 1
5,5,2 2
9,7 3
5,2 4
3 5
9 6
4,3,7 7
9,1,0 8
3,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 30-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 30-6-2019

G8 93
G7 562
G6 3076 1218 3904
G5 7901
G4 82074 37312 81083 90311
37165 63860 53930
G3 96382 37540
G2 65258
G1 57858
ĐB 488029
Đầu Đuôi
0 4,1
1 8,2,1
2 9
3 0
4 0
5 8,8
6 2,5,0
7 6,4
8 3,2
9 3
Đầu Đuôi
6,3,4 0
0,1 1
6,1,8 2
9,8 3
0,7 4
6 5
7 6
- 7
1,5,5 8
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 26-6-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 26-6-2019

G8 38
G7 228
G6 6058 7310 4773
G5 4235
G4 26926 05109 68136 98008
66845 73975 96902
G3 86581 72420
G2 07733
G1 42729
ĐB 211423
Đầu Đuôi
0 9,8,2
1 0
2 8,6,0,9,3
3 8,5,6,3
4 5
5 8
6 -
7 3,5
8 1
9 -
Đầu Đuôi
1,2 0
8 1
0 2
7,3,2 3
- 4
3,4,7 5
2,3 6
- 7
3,2,5,0 8
0,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 23-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 23-6-2019

G8 42
G7 681
G6 8587 8788 4317
G5 8613
G4 51130 35801 91680 76861
08142 38177 14252
G3 13871 11227
G2 06352
G1 15883
ĐB 305017
Đầu Đuôi
0 1
1 7,3,7
2 7
3 0
4 2,2
5 2,2
6 1
7 7,1
8 1,7,8,0,3
9 -
Đầu Đuôi
3,8 0
8,0,6,7 1
4,4,5,5 2
1,8 3
- 4
- 5
- 6
8,1,7,2,1 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 19-6-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 19-6-2019

G8 56
G7 508
G6 6444 4629 3991
G5 0987
G4 76168 71399 54632 48681
47729 66418 85830
G3 76945 84472
G2 49585
G1 63891
ĐB 041750
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2 9,9
3 2,0
4 4,5
5 6,0
6 8
7 2
8 7,1,5
9 1,9,1
Đầu Đuôi
3,5 0
9,8,9 1
3,7 2
- 3
4 4
4,8 5
5 6
8 7
0,6,1 8
2,9,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 16-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 16-6-2019

G8 06
G7 521
G6 5947 2236 8571
G5 0668
G4 71044 90708 86756 74500
13231 12374 64231
G3 54841 61937
G2 64212
G1 07925
ĐB 791395
Đầu Đuôi
0 6,8,0
1 2
2 1,5
3 6,1,1,7
4 7,4,1
5 6
6 8
7 1,4
8 -
9 5
Đầu Đuôi
0 0
2,7,3,3,4 1
1 2
- 3
4,7 4
2,9 5
0,3,5 6
4,3 7
6,0 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 12-6-2019

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 12-6-2019

G8 88
G7 718
G6 8377 7435 8485
G5 4821
G4 06821 00138 63184 28702
18139 32091 25864
G3 52234 56076
G2 66774
G1 55103
ĐB 687359
Đầu Đuôi
0 2,3
1 8
2 1,1
3 5,8,9,4
4 -
5 9
6 4
7 7,6,4
8 8,5,4
9 1
Đầu Đuôi
- 0
2,2,9 1
0 2
0 3
8,6,3,7 4
3,8 5
7 6
7 7
8,1,3 8
3,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 9-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 9-6-2019

G8 88
G7 718
G6 0981 3118 3945
G5 0831
G4 21191 87047 60099 89223
79964 59627 87345
G3 76670 56689
G2 39383
G1 77762
ĐB 375934
Đầu Đuôi
0 -
1 8,8
2 3,7
3 1,4
4 5,7,5
5 -
6 4,2
7 0
8 8,1,9,3
9 1,9
Đầu Đuôi
7 0
8,3,9 1
6 2
2,8 3
6,3 4
4,4 5
- 6
4,2 7
8,1,1 8
9,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt