App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSKT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kon Tum 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 13-10-2019

G8 52
G7 595
G6 2987 0800 3421
G5 5116
G4 40487 64449 68377 93254
45470 74479 00871
G3 78770 47648
G2 91645
G1 06840
ĐB 157469
Đầu Đuôi
0 0
1 6
2 1
3 -
4 9,8,5,0
5 2,4
6 9
7 7,0,9,1,0
8 7,7
9 5
Đầu Đuôi
0,7,7,4 0
2,7 1
5 2
- 3
5 4
9,4 5
1 6
8,8,7 7
4 8
4,7,6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kon Tum trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
80 12 lần 83 12 lần 10 10 lần 08 9 lần 26 9 lần
87 9 lần 69 9 lần 20 9 lần 90 9 lần 56 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kon Tum

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
38 26 ngày 14/04/2019
58 20 ngày 26/05/2019
31 19 ngày 02/06/2019
27 17 ngày 16/06/2019
37 16 ngày 23/06/2019
18 15 ngày 30/06/2019
39 14 ngày 07/07/2019
91 13 ngày 14/07/2019
97 13 ngày 14/07/2019
23 13 ngày 14/07/2019

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 6-10-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 6-10-2019

G8 01
G7 144
G6 8845 4756 4413
G5 5370
G4 13535 41590 15871 31905
16019 36087 35705
G3 37588 48614
G2 31377
G1 36634
ĐB 725022
Đầu Đuôi
0 1,5,5
1 3,9,4
2 2
3 5,4
4 4,5
5 6
6 -
7 0,1,7
8 7,8
9 0
Đầu Đuôi
7,9 0
0,7 1
2 2
1 3
4,1,3 4
4,3,0,0 5
5 6
8,7 7
8 8
1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 29-9-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 29-9-2019

G8 45
G7 135
G6 0545 8993 5002
G5 0929
G4 84963 10383 14277 51580
89344 82764 84625
G3 34821 35090
G2 26341
G1 34904
ĐB 821224
Đầu Đuôi
0 2,4
1 -
2 9,5,1,4
3 5
4 5,5,4,1
5 -
6 3,4
7 7
8 3,0
9 3,0
Đầu Đuôi
8,9 0
2,4 1
0 2
9,6,8 3
4,6,0,2 4
4,3,4,2 5
- 6
7 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 22-9-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 22-9-2019

G8 03
G7 068
G6 4261 8999 4548
G5 6142
G4 76616 72846 63893 76948
84173 04940 17128
G3 84486 20905
G2 91683
G1 50978
ĐB 451724
Đầu Đuôi
0 3,5
1 6
2 8,4
3 -
4 8,2,6,8,0
5 -
6 8,1
7 3,8
8 6,3
9 9,3
Đầu Đuôi
4 0
6 1
4 2
0,9,7,8 3
2 4
0 5
1,4,8 6
- 7
6,4,4,2,7 8
9 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 15-9-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 15-9-2019

G8 52
G7 463
G6 4628 4087 4555
G5 0676
G4 11916 11948 55544 46540
01817 99941 92976
G3 02195 71088
G2 77819
G1 92676
ĐB 782967
Đầu Đuôi
0 -
1 6,7,9
2 8
3 -
4 8,4,0,1
5 2,5
6 3,7
7 6,6,6
8 7,8
9 5
Đầu Đuôi
4 0
4 1
5 2
6 3
4 4
5,9 5
7,1,7,7 6
8,1,6 7
2,4,8 8
1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 8-9-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 8-9-2019

G8 88
G7 898
G6 2656 8030 7653
G5 5622
G4 75754 55805 07780 68240
58620 56126 78180
G3 54783 22017
G2 72624
G1 61165
ĐB 647743
Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 2,0,6,4
3 0
4 0,3
5 6,3,4
6 5
7 -
8 8,0,0,3
9 8
Đầu Đuôi
3,8,4,2,8 0
- 1
2 2
5,8,4 3
5,2 4
0,6 5
5,2 6
1 7
8,9 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 1-9-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 1-9-2019

G8 24
G7 835
G6 3817 4181 7630
G5 2711
G4 84273 99342 15901 43178
81807 82983 74234
G3 98595 57778
G2 17274
G1 12078
ĐB 198133
Đầu Đuôi
0 1,7
1 7,1
2 4
3 5,0,4,3
4 2
5 -
6 -
7 3,8,8,4,8
8 1,3
9 5
Đầu Đuôi
3 0
8,1,0 1
4 2
7,8,3 3
2,3,7 4
3,9 5
- 6
1,0 7
7,7,7 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 25-8-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 25-8-2019

G8 50
G7 060
G6 4071 4584 6564
G5 3204
G4 91263 87163 49175 50405
95796 91100 70542
G3 81183 97504
G2 88692
G1 11275
ĐB 344236
Đầu Đuôi
0 4,5,0,4
1 -
2 -
3 6
4 2
5 0
6 0,4,3,3
7 1,5,5
8 4,3
9 6,2
Đầu Đuôi
5,6,0 0
7 1
4,9 2
6,6,8 3
8,6,0,0 4
7,0,7 5
9,3 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 18-8-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 18-8-2019

G8 53
G7 996
G6 0008 4726 8494
G5 9809
G4 22711 56341 64729 65708
80067 12370 37115
G3 43710 81371
G2 76413
G1 87292
ĐB 616108
Đầu Đuôi
0 8,9,8,8
1 1,5,0,3
2 6,9
3 -
4 1
5 3
6 7
7 0,1
8 -
9 6,4,2
Đầu Đuôi
7,1 0
1,4,7 1
9 2
5,1 3
9 4
1 5
9,2 6
6 7
0,0,0 8
0,2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 11-8-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 11-8-2019

G8 43
G7 382
G6 8879 5849 0809
G5 2316
G4 20726 12633 90252 16834
02306 56446 48541
G3 32620 93680
G2 41774
G1 87496
ĐB 882577
Đầu Đuôi
0 9,6
1 6
2 6,0
3 3,4
4 3,9,6,1
5 2
6 -
7 9,4,7
8 2,0
9 6
Đầu Đuôi
2,8 0
4 1
8,5 2
4,3 3
3,7 4
- 5
1,2,0,4,9 6
7 7
- 8
7,4,0 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 4-8-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 4-8-2019

G8 89
G7 566
G6 4924 2786 6643
G5 6275
G4 19580 62312 52246 72399
36812 55732 18117
G3 06967 54220
G2 58247
G1 44096
ĐB 134233
Đầu Đuôi
0 -
1 2,2,7
2 4,0
3 2,3
4 3,6,7
5 -
6 6,7
7 5
8 9,6,0
9 9,6
Đầu Đuôi
8,2 0
- 1
1,1,3 2
4,3 3
2 4
7 5
6,8,4,9 6
1,6,4 7
- 8
8,9 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 28-7-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 28-7-2019

G8 19
G7 610
G6 6944 5212 6425
G5 4984
G4 34162 04883 81162 70794
08303 05842 45220
G3 72255 49252
G2 95867
G1 71257
ĐB 235899
Đầu Đuôi
0 3
1 9,0,2
2 5,0
3 -
4 4,2
5 5,2,7
6 2,2,7
7 -
8 4,3
9 4,9
Đầu Đuôi
1,2 0
- 1
1,6,6,4,5 2
8,0 3
4,8,9 4
2,5 5
- 6
6,5 7
- 8
1,9 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 21-7-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 21-7-2019

G8 30
G7 787
G6 2646 1150 9895
G5 0296
G4 58651 25230 31173 65472
50493 49664 20350
G3 19110 51078
G2 02524
G1 46607
ĐB 261869
Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 4
3 0,0
4 6
5 0,1,0
6 4,9
7 3,2,8
8 7
9 5,6,3
Đầu Đuôi
3,5,3,5,1 0
5 1
7 2
7,9 3
6,2 4
9 5
4,9 6
8,0 7
7 8
6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 14-7-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 14-7-2019

G8 24
G7 989
G6 8925 4685 5791
G5 0123
G4 44125 08662 27599 34235
79183 04569 80585
G3 22869 49420
G2 82097
G1 44422
ĐB 779763
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 4,5,3,5,0,2
3 5
4 -
5 -
6 2,9,9,3
7 -
8 9,5,3,5
9 1,9,7
Đầu Đuôi
2 0
9 1
6,2 2
2,8,6 3
2 4
2,8,2,3,8 5
- 6
9 7
- 8
8,9,6,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 7-7-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 7-7-2019

G8 91
G7 909
G6 2614 2761 0988
G5 5415
G4 54090 76362 62214 25244
81939 49656 28635
G3 71711 62849
G2 90744
G1 19042
ĐB 689188
Đầu Đuôi
0 9
1 4,5,4,1
2 -
3 9,5
4 4,9,4,2
5 6
6 1,2
7 -
8 8,8
9 1,0
Đầu Đuôi
9 0
9,6,1 1
6,4 2
- 3
1,1,4,4 4
1,3 5
5 6
- 7
8,8 8
0,3,4 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 30-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 30-6-2019

G8 90
G7 583
G6 3210 4165 0651
G5 1482
G4 15040 05235 65501 13307
99072 03526 83555
G3 92422 01418
G2 42481
G1 09013
ĐB 145988
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0,8,3
2 6,2
3 5
4 0
5 1,5
6 5
7 2
8 3,2,1,8
9 0
Đầu Đuôi
9,1,4 0
5,0,8 1
8,7,2 2
8,1 3
- 4
6,3,5 5
2 6
0 7
1,8 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 23-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 23-6-2019

G8 04
G7 766
G6 3813 7760 1926
G5 0490
G4 81204 38678 18926 65128
16309 88036 05054
G3 69662 64464
G2 26919
G1 31637
ĐB 492283
Đầu Đuôi
0 4,4,9
1 3,9
2 6,6,8
3 6,7
4 -
5 4
6 6,0,2,4
7 8
8 3
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
- 1
6 2
1,8 3
0,0,5,6 4
- 5
6,2,2,3 6
3 7
7,2 8
0,1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 16-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 16-6-2019

G8 87
G7 381
G6 9687 2174 4208
G5 6773
G4 27600 98708 07766 91117
16555 34527 25674
G3 12699 08742
G2 68814
G1 53341
ĐB 888640
Đầu Đuôi
0 8,0,8
1 7,4
2 7
3 -
4 2,1,0
5 5
6 6
7 4,3,4
8 7,1,7
9 9
Đầu Đuôi
0,4 0
8,4 1
4 2
7 3
7,7,1 4
5 5
6 6
8,8,1,2 7
0,0 8
9 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 9-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 9-6-2019

G8 09
G7 149
G6 2809 3254 4256
G5 1455
G4 54108 42456 20301 31933
64147 87553 00302
G3 97561 09611
G2 85680
G1 84654
ĐB 104269
Đầu Đuôi
0 9,9,8,1,2
1 1
2 -
3 3
4 9,7
5 4,6,5,6,3,4
6 1,9
7 -
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8 0
0,6,1 1
0 2
3,5 3
5,5 4
5 5
5,5 6
4 7
0 8
0,4,0,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 2-6-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 2-6-2019

G8 25
G7 466
G6 5410 7819 4122
G5 6756
G4 70954 50320 67684 31586
38356 16169 64188
G3 94567 92685
G2 42280
G1 62181
ĐB 204031
Đầu Đuôi
0 -
1 0,9
2 5,2,0
3 1
4 -
5 6,4,6
6 6,9,7
7 -
8 4,6,8,5,0,1
9 -
Đầu Đuôi
1,2,8 0
8,3 1
2 2
- 3
5,8 4
2,8 5
6,5,8,5 6
6 7
8 8
1,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 26-5-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 26-5-2019

G8 12
G7 758
G6 9887 2701 8494
G5 5768
G4 89494 64947 95832 82992
43272 53510 13047
G3 42804 45834
G2 50575
G1 52956
ĐB 223681
Đầu Đuôi
0 1,4
1 2,0
2 -
3 2,4
4 7,7
5 8,6
6 8
7 2,5
8 7,1
9 4,4,2
Đầu Đuôi
1 0
0,8 1
1,3,9,7 2
- 3
9,9,0,3 4
7 5
5 6
8,4,4 7
5,6 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 19-5-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 19-5-2019

G8 49
G7 511
G6 0325 8340 6117
G5 0620
G4 80780 11024 92339 11792
95111 26871 18777
G3 11364 03869
G2 79618
G1 18152
ĐB 863062
Đầu Đuôi
0 -
1 1,7,1,8
2 5,0,4
3 9
4 9,0
5 2
6 4,9,2
7 1,7
8 0
9 2
Đầu Đuôi
4,2,8 0
1,1,7 1
9,5,6 2
- 3
2,6 4
2 5
- 6
1,7 7
1 8
4,3,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 12-5-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 12-5-2019

G8 36
G7 280
G6 0552 6332 6050
G5 7187
G4 63119 06733 81520 52941
64198 77360 07406
G3 81837 71637
G2 77326
G1 47908
ĐB 058037
Đầu Đuôi
0 6,8
1 9
2 0,6
3 6,2,3,7,7,7
4 1
5 2,0
6 0
7 -
8 0,7
9 8
Đầu Đuôi
8,5,2,6 0
4 1
5,3 2
3 3
- 4
- 5
3,0,2 6
8,3,3,3 7
9,0 8
1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 5-5-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 5-5-2019

G8 45
G7 683
G6 0892 5584 3478
G5 4620
G4 29203 00015 19347 18539
66169 47690 02699
G3 76090 91957
G2 21551
G1 73633
ĐB 340888
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 0
3 9,3
4 5,7
5 7,1
6 9
7 8
8 3,4,8
9 2,0,9,0
Đầu Đuôi
2,9,9 0
5 1
9 2
8,0,3 3
8 4
4,1 5
- 6
4,5 7
7,8 8
3,6,9 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 28-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 28-4-2019

G8 95
G7 979
G6 5697 6785 1003
G5 5013
G4 48567 98783 30147 67097
86157 36957 38702
G3 26680 15282
G2 66140
G1 54856
ĐB 918392
Đầu Đuôi
0 3,2
1 3
2 -
3 -
4 7,0
5 7,7,6
6 7
7 9
8 5,3,0,2
9 5,7,7,2
Đầu Đuôi
8,4 0
- 1
0,8,9 2
0,1,8 3
- 4
9,8 5
5 6
9,6,4,9,5,5 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 21-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 21-4-2019

G8 08
G7 685
G6 3098 5353 0828
G5 1153
G4 16396 52970 69539 90816
50391 95574 23177
G3 83630 67428
G2 84827
G1 83191
ĐB 997590
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 8,8,7
3 9,0
4 -
5 3,3
6 -
7 0,4,7
8 5
9 8,6,1,1,0
Đầu Đuôi
7,3,9 0
9,9 1
- 2
5,5 3
7 4
8 5
9,1 6
7,2 7
0,9,2,2 8
3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 14-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 14-4-2019

G8 18
G7 738
G6 3180 1402 3026
G5 9321
G4 84855 83101 56632 00581
80349 03131 68445
G3 86311 16219
G2 73683
G1 81273
ĐB 401394
Đầu Đuôi
0 2,1
1 8,1,9
2 6,1
3 8,2,1
4 9,5
5 5
6 -
7 3
8 0,1,3
9 4
Đầu Đuôi
8 0
2,0,8,3,1 1
0,3 2
8,7 3
9 4
5,4 5
2 6
- 7
1,3 8
4,1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 7-4-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 7-4-2019

G8 70
G7 276
G6 1210 1738 9671
G5 7431
G4 66063 19833 66580 06378
19001 67419 59357
G3 85364 51706
G2 22862
G1 08092
ĐB 786510
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0,9,0
2 -
3 8,1,3
4 -
5 7
6 3,4,2
7 0,6,1,8
8 0
9 2
Đầu Đuôi
7,1,8,1 0
7,3,0 1
6,9 2
6,3 3
6 4
- 5
7,0 6
5 7
3,7 8
1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 31-3-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 31-3-2019

G8 75
G7 014
G6 6809 7771 4406
G5 5118
G4 62948 70092 11351 34808
47050 22990 87349
G3 73869 25668
G2 64995
G1 63015
ĐB 875010
Đầu Đuôi
0 9,6,8
1 4,8,5,0
2 -
3 -
4 8,9
5 1,0
6 9,8
7 5,1
8 -
9 2,0,5
Đầu Đuôi
5,9,1 0
7,5 1
9 2
- 3
1 4
7,9,1 5
0 6
- 7
1,4,0,6 8
0,4,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 24-3-2019

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 24-3-2019

G8 12
G7 168
G6 6310 2032 1398
G5 2102
G4 94529 22089 84804 55026
30425 92933 40258
G3 10703 08311
G2 76830
G1 35316
ĐB 800039
Đầu Đuôi
0 2,4,3
1 2,0,1,6
2 9,6,5
3 2,3,0,9
4 -
5 8
6 8
7 -
8 9
9 8
Đầu Đuôi
1,3 0
1 1
1,3,0 2
3,0 3
0 4
2 5
2,1 6
- 7
6,9,5 8
2,8,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt