App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSLA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Long An 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 11-7-2020

G8 46
G7 425
G6 6933 9337 9558
G5 4025
G4 24669 78438 20642 42749
81176 80033 00396
G3 99254 79620
G2 22198
G1 53699
ĐB 401424
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 5,5,0,4
3 3,7,8,3
4 6,2,9
5 8,4
6 9
7 6
8 -
9 6,8,9
Đầu Đuôi
2 0
- 1
4 2
3,3 3
5,2 4
2,2 5
4,7,9 6
3 7
5,3,9 8
6,4,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Long An trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 10 lần 83 10 lần 63 9 lần 80 9 lần 39 9 lần
54 9 lần 13 8 lần 69 8 lần 20 8 lần 95 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Long An

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
67 26 ngày 11/01/2020
23 26 ngày 11/01/2020
52 24 ngày 25/01/2020
81 21 ngày 15/02/2020
31 20 ngày 22/02/2020
97 20 ngày 22/02/2020
10 20 ngày 22/02/2020
43 16 ngày 21/03/2020
73 16 ngày 21/03/2020
05 16 ngày 21/03/2020

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 4-7-2020

G8 76
G7 578
G6 8770 7947 0761
G5 2121
G4 40911 56513 68325 34035
90412 32598 40635
G3 51808 83012
G2 12608
G1 86403
ĐB 930736
Đầu Đuôi
0 8,8,3
1 1,3,2,2
2 1,5
3 5,5,6
4 7
5 -
6 1
7 6,8,0
8 -
9 8
Đầu Đuôi
7 0
6,2,1 1
1,1 2
1,0 3
- 4
2,3,3 5
7,3 6
4 7
7,9,0,0 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 27-6-2020

G8 54
G7 754
G6 3993 7259 7691
G5 3516
G4 07400 55074 68657 24337
26413 88741 38215
G3 44578 31890
G2 93817
G1 63708
ĐB 702528
Đầu Đuôi
0 0,8
1 6,3,5,7
2 8
3 7
4 1
5 4,4,9,7
6 -
7 4,8
8 -
9 3,1,0
Đầu Đuôi
0,9 0
9,4 1
- 2
9,1 3
5,5,7 4
1 5
1 6
5,3,1 7
7,0,2 8
5 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 20-6-2020

G8 07
G7 158
G6 8895 1860 4811
G5 6587
G4 17753 36171 35556 84211
10169 43339 47901
G3 44251 25038
G2 82732
G1 55053
ĐB 736848
Đầu Đuôi
0 7,1
1 1,1
2 -
3 9,8,2
4 8
5 8,3,6,1,3
6 0,9
7 1
8 7
9 5
Đầu Đuôi
6 0
1,7,1,0,5 1
3 2
5,5 3
- 4
9 5
5 6
0,8 7
5,3,4 8
6,3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 13-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 13-6-2020

G8 27
G7 606
G6 0566 3613 0184
G5 9202
G4 77118 23026 60139 58253
63056 67427 38244
G3 80519 46587
G2 15713
G1 66092
ĐB 540909
Đầu Đuôi
0 6,2,9
1 3,8,9,3
2 7,6,7
3 9
4 4
5 3,6
6 6
7 -
8 4,7
9 2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
0,9 2
1,5,1 3
8,4 4
- 5
0,6,2,5 6
2,2,8 7
1 8
3,1,0 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 6-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 6-6-2020

G8 75
G7 702
G6 1389 1285 0972
G5 6625
G4 40238 41420 54180 72479
97675 42659 71175
G3 36669 33022
G2 38538
G1 03662
ĐB 824868
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 5,0,2
3 8,8
4 -
5 9
6 9,2,8
7 5,2,9,5,5
8 9,5,0
9 -
Đầu Đuôi
2,8 0
- 1
0,7,2,6 2
- 3
- 4
7,8,2,7,7 5
- 6
- 7
3,3,6 8
8,7,5,6 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 30-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 30-5-2020

G8 80
G7 086
G6 7698 2354 9609
G5 1858
G4 26900 75280 99341 00642
51840 25232 28703
G3 98395 59593
G2 48527
G1 13775
ĐB 900163
Đầu Đuôi
0 9,0,3
1 -
2 7
3 2
4 1,2,0
5 4,8
6 3
7 5
8 0,6,0
9 8,5,3
Đầu Đuôi
8,0,8,4 0
4 1
4,3 2
0,9,6 3
5 4
9,7 5
8 6
2 7
9,5 8
0 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 23-5-2020

G8 32
G7 442
G6 4092 6284 7553
G5 7861
G4 36625 89494 69203 40350
62024 33185 42919
G3 93877 99886
G2 60466
G1 87620
ĐB 813192
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 5,4,0
3 2
4 2
5 3,0
6 1,6
7 7
8 4,5,6
9 2,4,2
Đầu Đuôi
5,2 0
6 1
3,4,9,9 2
5,0 3
8,9,2 4
2,8 5
8,6 6
7 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 16-5-2020

G8 25
G7 242
G6 1489 7363 1745
G5 9239
G4 15658 38580 25725 65554
20411 78901 93136
G3 82832 01455
G2 73647
G1 69207
ĐB 134729
Đầu Đuôi
0 1,7
1 1
2 5,5,9
3 9,6,2
4 2,5,7
5 8,4,5
6 3
7 -
8 9,0
9 -
Đầu Đuôi
8 0
1,0 1
4,3 2
6 3
5 4
2,4,2,5 5
3 6
4,0 7
5 8
8,3,2 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 9-5-2020

G8 99
G7 072
G6 9801 6828 9830
G5 2699
G4 65634 12170 44844 82448
32280 26796 05704
G3 40920 56890
G2 74366
G1 17636
ĐB 113671
Đầu Đuôi
0 1,4
1 -
2 8,0
3 0,4,6
4 4,8
5 -
6 6
7 2,0,1
8 0
9 9,9,6,0
Đầu Đuôi
3,7,8,2,9 0
0,7 1
7 2
- 3
3,4,0 4
- 5
9,6,3 6
- 7
2,4 8
9,9 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 2-5-2020

G8 83
G7 928
G6 3376 8718 8674
G5 5398
G4 63118 63979 00865 55995
46182 55915 54983
G3 17555 47014
G2 98179
G1 00809
ĐB 972272
Đầu Đuôi
0 9
1 8,8,5,4
2 8
3 -
4 -
5 5
6 5
7 6,4,9,9,2
8 3,2,3
9 8,5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,7 2
8,8 3
7,1 4
6,9,1,5 5
7 6
- 7
2,1,9,1 8
7,7,0 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 25-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 25-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 18-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 18-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 11-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 11-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 4-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 4-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 28-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 28-3-2020

G8 63
G7 446
G6 1744 9251 7395
G5 2646
G4 79692 74070 15683 37588
16040 08583 65439
G3 48393 53028
G2 48313
G1 29029
ĐB 548713
Đầu Đuôi
0 -
1 3,3
2 8,9
3 9
4 6,4,6,0
5 1
6 3
7 0
8 3,8,3
9 5,2,3
Đầu Đuôi
7,4 0
5 1
9 2
6,8,8,9,1,1 3
4 4
9 5
4,4 6
- 7
8,2 8
3,2 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 21-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 21-3-2020

G8 69
G7 320
G6 7434 2105 0169
G5 5976
G4 49527 46571 33153 40995
48743 64763 15839
G3 25373 35185
G2 48416
G1 75862
ĐB 584482
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 0,7
3 4,9
4 3
5 3
6 9,9,3,2
7 6,1,3
8 5,2
9 5
Đầu Đuôi
2 0
7 1
6,8 2
5,4,6,7 3
3 4
0,9,8 5
7,1 6
2 7
- 8
6,6,3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 14-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 14-3-2020

G8 55
G7 217
G6 7606 0546 5369
G5 9385
G4 60811 86591 81757 41349
38221 19824 17839
G3 70250 62101
G2 90073
G1 37038
ĐB 175139
Đầu Đuôi
0 6,1
1 7,1
2 1,4
3 9,8,9
4 6,9
5 5,7,0
6 9
7 3
8 5
9 1
Đầu Đuôi
5 0
1,9,2,0 1
- 2
7 3
2 4
5,8 5
0,4 6
1,5 7
3 8
6,4,3,3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 7-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 7-3-2020

G8 15
G7 224
G6 6985 7611 2143
G5 0049
G4 02283 06006 22716 07016
93655 13047 07394
G3 04680 38961
G2 04580
G1 78895
ĐB 939074
Đầu Đuôi
0 6
1 5,1,6,6
2 4
3 -
4 3,9,7
5 5
6 1
7 4
8 5,3,0,0
9 4,5
Đầu Đuôi
8,8 0
1,6 1
- 2
4,8 3
2,9,7 4
1,8,5,9 5
0,1,1 6
4 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 29-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 29-2-2020

G8 54
G7 155
G6 1540 0978 5129
G5 9819
G4 86699 57253 12828 58814
30929 39734 19663
G3 04977 89160
G2 17398
G1 87477
ĐB 339274
Đầu Đuôi
0 -
1 9,4
2 9,8,9
3 4
4 0
5 4,5,3
6 3,0
7 8,7,7,4
8 -
9 9,8
Đầu Đuôi
4,6 0
- 1
- 2
5,6 3
5,1,3,7 4
5 5
- 6
7,7 7
7,2,9 8
2,1,9,2 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 22-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 22-2-2020

G8 20
G7 703
G6 6257 3001 3784
G5 9987
G4 42797 92454 73189 80272
67631 39269 34224
G3 34710 98202
G2 18760
G1 13480
ĐB 651282
Đầu Đuôi
0 3,1,2
1 0
2 0,4
3 1
4 -
5 7,4
6 9,0
7 2
8 4,7,9,0,2
9 7
Đầu Đuôi
2,1,6,8 0
0,3 1
7,0,8 2
0 3
8,5,2 4
- 5
- 6
5,8,9 7
- 8
8,6 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 15-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 15-2-2020

G8 85
G7 318
G6 0410 5901 1321
G5 2865
G4 67379 03042 86759 81969
75381 37922 35693
G3 77076 63404
G2 67672
G1 66519
ĐB 410659
Đầu Đuôi
0 1,4
1 8,0,9
2 1,2
3 -
4 2
5 9,9
6 5,9
7 9,6,2
8 5,1
9 3
Đầu Đuôi
1 0
0,2,8 1
4,2,7 2
9 3
0 4
8,6 5
7 6
- 7
1 8
7,5,6,1,5 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 8-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 8-2-2020

G8 20
G7 663
G6 9280 8122 2955
G5 0957
G4 33151 14793 23017 42527
56793 30838 16029
G3 48762 57983
G2 50231
G1 00719
ĐB 831205
Đầu Đuôi
0 5
1 7,9
2 0,2,7,9
3 8,1
4 -
5 5,7,1
6 3,2
7 -
8 0,3
9 3,3
Đầu Đuôi
2,8 0
5,3 1
2,6 2
6,9,9,8 3
- 4
5,0 5
- 6
5,1,2 7
3 8
2,1 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 1-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 1-2-2020

G8 72
G7 321
G6 6943 8421 1636
G5 4575
G4 10830 87046 06933 46019
53645 06754 36438
G3 89702 61551
G2 96120
G1 52812
ĐB 237726
Đầu Đuôi
0 2
1 9,2
2 1,1,0,6
3 6,0,3,8
4 3,6,5
5 4,1
6 -
7 2,5
8 -
9 -
Đầu Đuôi
3,2 0
2,2,5 1
7,0,1 2
4,3 3
5 4
7,4 5
3,4,2 6
- 7
3 8
1 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 25-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 25-1-2020

G8 55
G7 197
G6 1163 3247 2303
G5 2856
G4 24168 74214 94584 34195
85513 92054 50552
G3 20155 13322
G2 93966
G1 17730
ĐB 164847
Đầu Đuôi
0 3
1 4,3
2 2
3 0
4 7,7
5 5,6,4,2,5
6 3,8,6
7 -
8 4
9 7,5
Đầu Đuôi
3 0
- 1
5,2 2
6,0,1 3
1,8,5 4
5,9,5 5
5,6 6
9,4,4 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 18-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 18-1-2020

G8 19
G7 139
G6 4100 2070 6250
G5 8016
G4 50103 80835 26855 34199
62313 58440 33546
G3 48555 41156
G2 61889
G1 93809
ĐB 087496
Đầu Đuôi
0 0,3,9
1 9,6,3
2 -
3 9,5
4 0,6
5 0,5,5,6
6 -
7 0
8 9
9 9,6
Đầu Đuôi
0,7,5,4 0
- 1
- 2
0,1 3
- 4
3,5,5 5
1,4,5,9 6
- 7
- 8
1,3,9,8,0 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 11-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 11-1-2020

G8 32
G7 617
G6 2039 5674 1083
G5 8709
G4 30699 28556 72726 06518
75067 36623 40118
G3 13645 81697
G2 14988
G1 34860
ĐB 686629
Đầu Đuôi
0 9
1 7,8,8
2 6,3,9
3 2,9
4 5
5 6
6 7,0
7 4
8 3,8
9 9,7
Đầu Đuôi
6 0
- 1
3 2
8,2 3
7 4
4 5
5,2 6
1,6,9 7
1,1,8 8
3,0,9,2 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 4-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 4-1-2020

G8 08
G7 436
G6 2943 3958 2873
G5 6240
G4 80646 15806 58392 72515
03123 27783 76112
G3 14712 05110
G2 87394
G1 25158
ĐB 085563
Đầu Đuôi
0 8,6
1 5,2,2,0
2 3
3 6
4 3,0,6
5 8,8
6 3
7 3
8 3
9 2,4
Đầu Đuôi
4,1 0
- 1
9,1,1 2
4,7,2,8,6 3
9 4
1 5
3,4,0 6
- 7
0,5,5 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt