• Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN
  • 30 ngày

XSMB 30 ngày gần đây - Bảng kết quả XSMB 1 tháng

ĐB 07459
G1 27920
G2 98362 95934
G3 29468 37276 40075
04905 78665 78108
G4 9768 1874 8024 0416
G5 6069 8671 8911
8350 6580 4001
G6 864 904 957
G7 30 82 77 02
Đầu Đuôi
0 5,8,1,4,2
1 6,1
2 0,4
3 4,0
4 -
5 9,0,7
6 2,8,5,8,9,4
7 6,5,4,1,7
8 0,2
9 -
Đầu Đuôi
2,5,8,3 0
7,1,0 1
6,8,0 3
- 3
3,7,2,6,0 4
7,0,6 5
7,1 6
5,7 7
6,0,6 8
5,6 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Xổ số Miền Bắc ngày 12/11/2018

ĐB 20970
G1 22084
G2 00209 87804
G3 10201 70052 40817
91950 51599 31477
G4 7171 5268 5269 9489
G5 6290 2304 0234
5656 1059 3558
G6 403 755 319
G7 28 16 31 94
Đầu Đuôi
0 9,4,1,4,3
1 7,9,6
2 8
3 4,1
4 -
5 2,0,6,9,8,5
6 8,9
7 0,7,1
8 4,9
9 9,0,4
Đầu Đuôi
7,5,9 0
0,7,3 1
5 3
0 3
8,0,0,3,9 4
5 5
5,1 6
1,7 7
6,5,2 8
0,9,6,8,5,1 9

Xổ số Miền Bắc ngày 11/11/2018

ĐB 65771
G1 12518
G2 35791 13320
G3 16710 32624 45320
91317 66184 58081
G4 7931 7117 9518 6252
G5 1203 7738 0727
1164 7684 4968
G6 653 489 357
G7 41 60 32 27
Đầu Đuôi
0 3
1 8,0,7,7,8
2 0,4,0,7,7
3 1,8,2
4 1
5 2,3,7
6 4,8,0
7 1
8 4,1,4,9
9 1
Đầu Đuôi
2,1,2,6 0
7,9,8,3,4 1
5,3 3
0,5 3
2,8,6,8 4
- 5
- 6
1,1,2,5,2 7
1,1,3,6 8
8 9

Xổ số Miền Bắc ngày 10/11/2018

ĐB 04284
G1 15217
G2 77215 58638
G3 84461 42542 81734
08015 00481 03823
G4 3052 0546 3396 1024
G5 7259 9857 3981
6830 9875 5855
G6 950 962 650
G7 90 58 93 40
Đầu Đuôi
0 -
1 7,5,5
2 3,4
3 8,4,0
4 2,6,0
5 2,9,7,5,0,0,8
6 1,2
7 5
8 4,1,1
9 6,0,3
Đầu Đuôi
3,5,5,9,4 0
6,8,8 1
4,5,6 3
2,9 3
8,3,2 4
1,1,7,5 5
4,9 6
1,5 7
3,5 8
5 9

Xổ số Miền Bắc ngày 9/11/2018

ĐB 45669
G1 36231
G2 59491 47711
G3 09335 08782 34158
99358 71376 38817
G4 2363 5556 2328 9148
G5 6499 5209 9670
5830 4531 7236
G6 490 145 781
G7 37 06 12 39
Đầu Đuôi
0 9,6
1 1,7,2
2 8
3 1,5,0,1,6,7,9
4 8,5
5 8,8,6
6 9,3
7 6,0
8 2,1
9 1,9,0
Đầu Đuôi
7,3,9 0
3,9,1,3,8 1
8,1 3
6 3
- 4
3,4 5
7,5,3,0 6
1,3 7
5,5,2,4 8
6,9,0,3 9

Xổ số Miền Bắc ngày 8/11/2018

ĐB 33079
G1 50330
G2 15832 26494
G3 87053 77009 11180
78522 03520 14985
G4 5087 0469 0068 4246
G5 0732 8026 2919
9747 1269 5239
G6 260 501 326
G7 43 87 78 41
Đầu Đuôi
0 9,1
1 9
2 2,0,6,6
3 0,2,2,9
4 6,7,3,1
5 3
6 9,8,9,0
7 9,8
8 0,5,7,7
9 4
Đầu Đuôi
3,8,2,6 0
0,4 1
3,2,3 3
5,4 3
9 4
8 5
4,2,2 6
8,4,8 7
6,7 8
7,0,6,1,6,3 9

Xổ số Miền Bắc ngày 7/11/2018

ĐB 89911
G1 94946
G2 70934 74050
G3 32827 55303 98281
06076 09534 34427
G4 4255 6431 2748 7807
G5 9374 0307 4614
3832 1449 9461
G6 970 388 700
G7 54 30 83 37
Đầu Đuôi
0 3,7,7,0
1 1,4
2 7,7
3 4,4,1,2,0,7
4 6,8,9
5 0,5,4
6 1
7 6,4,0
8 1,8,3
9 -
Đầu Đuôi
5,7,0,3 0
1,8,3,6 1
3 3
0,8 3
3,3,7,1,5 4
5 5
4,7 6
2,2,0,0,3 7
4,8 8
4 9

Xổ số Miền Bắc ngày 6/11/2018

ĐB 70455
G1 17222
G2 50921 20383
G3 71174 68921 87064
94602 26879 52929
G4 2670 6349 1314 6166
G5 9557 0389 3797
4367 8187 7893
G6 621 140 016
G7 73 44 29 84
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6
2 2,1,1,9,1,9
3 -
4 9,0,4
5 5,7
6 4,6,7
7 4,9,0,3
8 3,9,7,4
9 7,3
Đầu Đuôi
7,4 0
2,2,2 1
2,0 3
8,9,7 3
7,6,1,4,8 4
5 5
6,1 6
5,9,6,8 7
- 8
7,2,4,8,2 9

Xổ số Miền Bắc ngày 5/11/2018

ĐB 01524
G1 36489
G2 21543 06276
G3 90153 35539 26252
60279 79910 68651
G4 2758 2418 8445 2009
G5 4027 7705 4250
3426 8658 7518
G6 726 050 867
G7 48 00 72 77
Đầu Đuôi
0 9,5,0
1 0,8,8
2 4,7,6,6
3 9
4 3,5,8
5 3,2,1,8,0,8,0
6 7
7 6,9,2,7
8 9
9 -
Đầu Đuôi
1,5,5,0 0
5 1
5,7 3
4,5 3
2 4
4,0 5
7,2,2 6
2,6,7 7
5,1,5,1,4 8
8,3,7,0 9

Xổ số Miền Bắc ngày 4/11/2018

ĐB 15844
G1 87994
G2 91350 19050
G3 35992 23205 14886
63902 21987 55625
G4 0212 4912 3057 3736
G5 4587 2174 3902
0640 5335 0783
G6 614 470 837
G7 92 61 21 32
Đầu Đuôi
0 5,2,2
1 2,2,4
2 5,1
3 6,5,7,2
4 4,0
5 0,0,7
6 1
7 4,0
8 6,7,7,3
9 4,2,2
Đầu Đuôi
5,5,4,7 0
6,2 1
9,0,1,1,0,9,3 3
8 3
4,9,7,1 4
0,2,3 5
8,3 6
8,5,8,3 7
- 8
- 9

Xổ số Miền Bắc ngày 3/11/2018

ĐB 14832
G1 84157
G2 97791 02659
G3 70015 05880 21228
97250 01600 06731
G4 3106 6587 9562 0681
G5 5976 0268 1665
1710 6241 9812
G6 610 309 430
G7 87 82 31 23
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 5,0,2,0
2 8,3
3 2,1,0,1
4 1
5 7,9,0
6 2,8,5
7 6
8 0,7,1,7,2
9 1
Đầu Đuôi
8,5,0,1,1,3 0
9,3,8,4,3 1
3,6,1,8 3
2 3
- 4
1,6 5
0,7 6
5,8,8 7
2,6 8
5,0 9

Xổ số Miền Bắc ngày 2/11/2018

ĐB 54448
G1 57599
G2 34440 45550
G3 77286 56865 09229
73081 05915 19494
G4 8376 4308 9334 0138
G5 8871 1788 9069
5168 8634 4455
G6 382 518 734
G7 64 61 14 71
Đầu Đuôi
0 8
1 5,8,4
2 9
3 4,8,4,4
4 8,0
5 0,5
6 5,9,8,4,1
7 6,1,1
8 6,1,8,2
9 9,4
Đầu Đuôi
4,5 0
8,7,6,7 1
8 3
- 3
9,3,3,3,6,1 4
6,1,5 5
8,7 6
- 7
4,0,3,8,6,1 8
9,2,6 9

Xổ số Miền Bắc ngày 1/11/2018

ĐB 51489
G1 75455
G2 17943 89793
G3 80296 48080 70610
61349 22637 85810
G4 1509 9181 3779 5017
G5 4737 9228 2878
4363 7804 2256
G6 599 651 662
G7 25 70 00 50
Đầu Đuôi
0 9,4,0
1 0,0,7
2 8,5
3 7,7
4 3,9
5 5,6,1,0
6 3,2
7 9,8,0
8 9,0,1
9 3,6,9
Đầu Đuôi
8,1,1,7,0,5 0
8,5 1
6 3
4,9,6 3
0 4
5,2 5
9,5 6
3,1,3 7
2,7 8
8,4,0,7,9 9

Xổ số Miền Bắc ngày 31/10/2018

ĐB 59535
G1 35859
G2 72824 27415
G3 52229 68383 93023
58756 24919 28233
G4 2437 5354 7634 6269
G5 5399 8086 0067
9596 1845 3555
G6 294 542 112
G7 73 23 96 82
Đầu Đuôi
0 -
1 5,9,2
2 4,9,3,3
3 5,3,7,4
4 5,2
5 9,6,4,5
6 9,7
7 3
8 3,6,2
9 9,6,4,6
Đầu Đuôi
- 0
- 1
4,1,8 3
8,2,3,7,2 3
2,5,3,9 4
3,1,4,5 5
5,8,9,9 6
3,6 7
- 8
5,2,1,6,9 9

Xổ số Miền Bắc ngày 30/10/2018

ĐB 42318
G1 76832
G2 08069 26211
G3 86569 98981 87412
70283 92334 43022
G4 0659 4334 4992 6432
G5 8636 2242 1507
7424 5973 7268
G6 875 032 265
G7 83 58 93 16
Đầu Đuôi
0 7
1 8,1,2,6
2 2,4
3 2,4,4,2,6,2
4 2
5 9,8
6 9,9,8,5
7 3,5
8 1,3,3
9 2,3
Đầu Đuôi
- 0
1,8 1
3,1,2,9,3,4,3 3
8,7,8,9 3
3,3,2 4
7,6 5
3,1 6
0 7
1,6,5 8
6,6,5 9

Xổ số Miền Bắc ngày 29/10/2018

ĐB 23974
G1 69288
G2 38606 73498
G3 38427 68078 02518
89471 68923 14554
G4 2575 9718 3991 0337
G5 3042 9750 3758
7465 3460 1873
G6 916 340 296
G7 46 76 11 17
Đầu Đuôi
0 6
1 8,8,6,1,7
2 7,3
3 7
4 2,0,6
5 4,0,8
6 5,0
7 4,8,1,5,3,6
8 8
9 8,1,6
Đầu Đuôi
5,6,4 0
7,9,1 1
4 3
2,7 3
7,5 4
7,6 5
0,1,9,4,7 6
2,3,1 7
8,9,7,1,1,5 8
- 9

Xổ số Miền Bắc ngày 28/10/2018

ĐB 68886
G1 01023
G2 89540 85790
G3 20978 55406 22869
80675 93448 78303
G4 9713 6550 8057 6985
G5 5551 9143 4823
6513 5994 7988
G6 363 743 826
G7 95 12 65 51
Đầu Đuôi
0 6,3
1 3,3,2
2 3,3,6
3 -
4 0,8,3,3
5 0,7,1,1
6 9,3,5
7 8,5
8 6,5,8
9 0,4,5
Đầu Đuôi
4,9,5 0
5,5 1
1 3
2,0,1,4,2,1,6,4 3
9 4
7,8,9,6 5
8,0,2 6
5 7
7,4,8 8
6 9

Xổ số Miền Bắc ngày 27/10/2018

ĐB 13194
G1 32444
G2 78344 53632
G3 82654 89213 86566
70425 03981 20464
G4 2993 7281 0655 1786
G5 2375 1888 1249
1066 4202 1943
G6 325 265 220
G7 15 64 62 54
Đầu Đuôi
0 2
1 3,5
2 5,5,0
3 2
4 4,4,9,3
5 4,5,4
6 6,4,6,5,4,2
7 5
8 1,1,6,8
9 4,3
Đầu Đuôi
2 0
8,8 1
3,0,6 3
1,9,4 3
9,4,4,5,6,6,5 4
2,5,7,2,6,1 5
6,8,6 6
- 7
8 8
4 9

Xổ số Miền Bắc ngày 26/10/2018

ĐB 78933
G1 66194
G2 19968 83083
G3 00385 96447 82121
35121 39357 61475
G4 2720 9092 0142 0349
G5 0382 3041 9900
0945 0691 6390
G6 593 998 634
G7 05 16 06 35
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 6
2 1,1,0
3 3,4,5
4 7,2,9,1,5
5 7
6 8
7 5
8 3,5,2
9 4,2,1,0,3,8
Đầu Đuôi
2,0,9 0
2,2,4,9 1
9,4,8 3
3,8,9 3
9,3 4
8,7,4,0,3 5
1,0 6
4,5 7
6,9 8
4 9

Xổ số Miền Bắc ngày 25/10/2018

ĐB 72838
G1 11591
G2 24855 60826
G3 80700 78210 67512
08186 00145 90602
G4 3190 7922 0854 1152
G5 1165 8457 2606
2513 2653 7610
G6 950 714 590
G7 39 44 24 72
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 0,2,3,0,4
2 6,2,4
3 8,9
4 5,4
5 5,4,2,7,3,0
6 5
7 2
8 6
9 1,0,0
Đầu Đuôi
0,1,9,1,5,9 0
9 1
1,0,2,5,7 3
1,5 3
5,1,4,2 4
5,4,6 5
2,8,0 6
5 7
3 8
3 9

Xổ số Miền Bắc ngày 24/10/2018

ĐB 23203
G1 26852
G2 05550 03752
G3 89514 54028 07568
80826 24405 89590
G4 2081 4215 8054 6680
G5 7611 5962 8304
5487 8080 7280
G6 768 781 563
G7 04 72 10 05
Đầu Đuôi
0 3,5,4,4,5
1 4,5,1,0
2 8,6
3 -
4 -
5 2,0,2,4
6 8,2,8,3
7 2
8 1,0,7,0,0,1
9 0
Đầu Đuôi
5,9,8,8,8,1 0
8,1,8 1
5,5,6,7 3
0,6 3
1,5,0,0 4
0,1,0 5
2 6
8 7
2,6,6 8
- 9

Xổ số Miền Bắc ngày 23/10/2018

ĐB 08662
G1 26799
G2 64523 44627
G3 28162 63170 19235
82400 66063 06175
G4 9079 1604 4432 5724
G5 5203 0945 1099
9480 9851 7797
G6 303 817 368
G7 72 94 88 96
Đầu Đuôi
0 0,4,3,3
1 7
2 3,7,4
3 5,2
4 5
5 1
6 2,2,3,8
7 0,5,9,2
8 0,8
9 9,9,7,4,6
Đầu Đuôi
7,0,8 0
5 1
6,6,3,7 3
2,6,0,0 3
0,2,9 4
3,7,4 5
9 6
2,9,1 7
6,8 8
9,7,9 9

Xổ số Miền Bắc ngày 22/10/2018

ĐB 81258
G1 34812
G2 71321 79016
G3 26210 05924 04724
87059 91779 58866
G4 8121 1132 6985 0287
G5 2112 6748 7196
3282 3525 4315
G6 675 192 917
G7 05 62 09 93
Đầu Đuôi
0 5,9
1 2,6,0,2,5,7
2 1,4,4,1,5
3 2
4 8
5 8,9
6 6,2
7 9,5
8 5,7,2
9 6,2,3
Đầu Đuôi
1 0
2,2 1
1,3,1,8,9,6 3
9 3
2,2 4
8,2,1,7,0 5
1,6,9 6
8,1 7
5,4 8
5,7,0 9

Xổ số Miền Bắc ngày 21/10/2018

ĐB 15132
G1 40702
G2 72270 67668
G3 18778 34990 22643
61605 55842 98732
G4 0742 6556 9936 5684
G5 2594 8724 4960
4914 7082 4261
G6 445 791 086
G7 97 64 45 18
Đầu Đuôi
0 2,5
1 4,8
2 4
3 2,2,6
4 3,2,2,5,5
5 6
6 8,0,1,4
7 0,8
8 4,2,6
9 0,4,1,7
Đầu Đuôi
7,9,6 0
6,9 1
3,0,4,3,4,8 3
4 3
8,9,2,1,6 4
0,4,4 5
5,3,8 6
9 7
6,7,1 8
- 9

Xổ số Miền Bắc ngày 20/10/2018

ĐB 72328
G1 18300
G2 24627 00463
G3 65434 30534 72131
43422 59804 66679
G4 3693 7732 8131 5045
G5 7883 4890 7025
7849 0149 6971
G6 556 658 101
G7 49 13 80 66
Đầu Đuôi
0 0,4,1
1 3
2 8,7,2,5
3 4,4,1,2,1
4 5,9,9,9
5 6,8
6 3,6
7 9,1
8 3,0
9 3,0
Đầu Đuôi
0,9,8 0
3,3,7,0 1
2,3 3
6,9,8,1 3
3,3,0 4
4,2 5
5,6 6
2 7
2,5 8
7,4,4,4 9

Xổ số Miền Bắc ngày 19/10/2018

ĐB 91214
G1 39092
G2 49787 32635
G3 92715 73561 29872
93170 54264 82265
G4 9902 8119 1994 4505
G5 3125 1093 4267
8324 9489 9241
G6 513 367 957
G7 59 54 16 83
Đầu Đuôi
0 2,5
1 4,5,9,3,6
2 5,4
3 5
4 1
5 7,9,4
6 1,4,5,7,7
7 2,0
8 7,9,3
9 2,4,3
Đầu Đuôi
7 0
6,4 1
9,7,0 3
9,1,8 3
1,6,9,2,5 4
3,1,6,0,2 5
1 6
8,6,6,5 7
- 8
1,8,5 9

Xổ số Miền Bắc ngày 18/10/2018

ĐB 22850
G1 82277
G2 81096 93261
G3 02877 74685 95175
30925 12584 86409
G4 2427 1205 7978 1079
G5 4122 6096 5939
7412 0949 9477
G6 722 510 017
G7 81 90 35 44
Đầu Đuôi
0 9,5
1 2,0,7
2 5,7,2,2
3 9,5
4 9,4
5 0
6 1
7 7,7,5,8,9,7
8 5,4,1
9 6,6,0
Đầu Đuôi
5,1,9 0
6,8 1
2,1,2 3
- 3
8,4 4
8,7,2,0,3 5
9,9 6
7,7,2,7,1 7
7 8
0,7,3,4 9

Xổ số Miền Bắc ngày 17/10/2018

ĐB 39416
G1 60168
G2 20593 20897
G3 18791 46357 60806
46604 36921 06778
G4 0382 7935 8299 4714
G5 7120 1470 0246
0814 8203 0885
G6 878 694 346
G7 14 41 17 70
Đầu Đuôi
0 6,4,3
1 6,4,4,4,7
2 1,0
3 5
4 6,6,1
5 7
6 8
7 8,0,8,0
8 2,5
9 3,7,1,9,4
Đầu Đuôi
2,7,7 0
9,2,4 1
8 3
9,0 3
0,1,1,9,1 4
3,8 5
1,0,4,4 6
9,5,1 7
6,7,7 8
9 9

Xổ số Miền Bắc ngày 16/10/2018

ĐB 82524
G1 34244
G2 34070 44290
G3 97357 76471 43109
97496 53085 93333
G4 2648 8832 1319 7867
G5 5675 1449 7035
6373 0023 6964
G6 961 460 921
G7 11 49 01 76
Đầu Đuôi
0 9,1
1 9,1
2 4,3,1
3 3,2,5
4 4,8,9,9
5 7
6 7,4,1,0
7 0,1,5,3,6
8 5
9 0,6
Đầu Đuôi
7,9,6 0
7,6,2,1,0 1
3 3
3,7,2 3
2,4,6 4
8,7,3 5
9,7 6
5,6 7
4 8
0,1,4,4 9

Xổ số Miền Bắc ngày 15/10/2018

ĐB 47019
G1 34645
G2 75635 81081
G3 01237 97575 41873
71518 81155 48459
G4 9165 5112 0470 7877
G5 8964 1825 5654
1014 5895 2811
G6 480 737 264
G7 90 88 96 22
Đầu Đuôi
0 -
1 9,8,2,4,1
2 5,2
3 5,7,7
4 5
5 5,9,4
6 5,4,4
7 5,3,0,7
8 1,0,8
9 5,0,6
Đầu Đuôi
7,8,9 0
8,1 1
1,2 3
7 3
6,5,1,6 4
4,3,7,5,6,2,9 5
9 6
3,7,3 7
1,8 8
1,5 9

Lịch mở thưởng và cơ cấu giải thưởng của kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Kết quả xổ số Miền Bắc được quay thưởng lúc 18h15' hàng ngày tại số Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kết quả được cập nhật trực tiếp ngay tại trường quay nên đảm bảo thông tin nhanh và chính xác nhất.

Kết quả xổ số đài miền Bắc hàng ngày là do các công ty thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc cùng nhau phát hành, trong đó mỗi công ty sẽ được tiến hành mở thưởng vào 1 ngày trong tuần theo lịch quay như sau:

Mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ cho 1 vé, Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.

Cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số miền bắc hôm nay nhanh nhất dành cho loại vé 10.000 vnđ bao gồm 81.150 giải thưởng (27 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000

- Giải nhì với 2 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng giải nhì (VNĐ): 5.000.000

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 6 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 1.000.000

-  Giải tư bao gồm 4 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000

-  Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 6 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000

-  Giải 6 với 3 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000

-  Giải 7 với 4 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 40.000

-  Giải phụ của giải đặc biệt là những vé trùng với KQXS giải đặc biệt nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải thưởng trị giá 20.000.000 vnđ

- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ

Cuối cùng trường hợp vé xổ số của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.

Người chơi muốn xem kết quả hôm nay nhanh nhất hàng ngày thì có 4 cách chủ yếu:

- Thứ nhất đó là xem trực tiếp trên kênh truyền hình VTC9 - Let's Việt và một số kênh truyền hình địa phương của các tỉnh mở thưởng cùng ngày.

- Xem trực tiếp trên xoso666.com

- Cuối cùng, bạn có thể tìm kiếm thông tin bằng cách đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để tra kết quả xổ số ngày hôm nay miền bắc.

Địa chỉ: Trường quay S4 - Đài truyền hình VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chúc bạn may mắn!