App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

XSMN 100 ngày liên tiếp - Sổ kết quả xổ số miền Nam 100 ngày trước

Xem kết quả theo ngày
thang truoc thang sau

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 21-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 21-9-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 20-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 20-9-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 19-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 19-9-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 18-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 18-9-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 17-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 17-9-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 16-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 16-9-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 15-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 15-9-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 14-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 14-9-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 13-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 13-9-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 12-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 12-9-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 11-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 11-9-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 10-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 10-9-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 9-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 9-9-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 8-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 8-9-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 7-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 7-9-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 6-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 6-9-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 5-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 5-9-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 4-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 4-9-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 3-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 3-9-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 2-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 2-9-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 1-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 1-9-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 31-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 31-8-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 30-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 30-8-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 29-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 29-8-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 28-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 28-8-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 27-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 27-8-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 26-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 26-8-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 25-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 25-8-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 24-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 24-8-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 23-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 23-8-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 22-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 22-8-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 21-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 21-8-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 20-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 20-8-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 19-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 19-8-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 18-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 18-8-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 17-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 17-8-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 16-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 16-8-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 15-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 15-8-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 14-8-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 13-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 13-8-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 12-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 12-8-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 11-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 11-8-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 10-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 10-8-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 9-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 9-8-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 8-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 8-8-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 7-8-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 6-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 6-8-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 5-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 5-8-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 4-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 4-8-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 3-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 3-8-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 2-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 2-8-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 1-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 1-8-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 31-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 31-7-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 30-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 30-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 29-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 29-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 28-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 28-7-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 27-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 27-7-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 26-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 26-7-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 25-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 25-7-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 24-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 24-7-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Bình Phước
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 23-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 23-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 22-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 22-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 21-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 21-7-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 20-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 20-7-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 19-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 19-7-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 18-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 18-7-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 17-7-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 16-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 16-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 15-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 15-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 14-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 14-7-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 13-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 13-7-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 12-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 12-7-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 11-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 11-7-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 10-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 10-7-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 9-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 9-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 8-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 8-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
42
32
14
G7
239
801
996
G6
0941
8493
9556
5652
3251
2017
5138
8336
7218
G5
3654
5832
4144
G4
05008
60386
48408
40791
11262
24174
94512
07364
98474
57121
71316
74075
04656
13744
43201
87064
35508
04828
52335
70706
01929
G3
09097
36808
96511
75602
60343
31457
G2
94519
36141
38900
G1
97593
48436
46298
ĐB
942923
862319
673884
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8,8,8 1,2 1,8,6,0
1 2,9 7,6,1,9 4,8
2 3 1 8,9
3 9 2,2,6 8,6,5
4 2,1 4,1 4,3
5 6,4 2,1,6 7
6 2 4 4
7 4 4,5 -
8 6 - 4
9 3,1,7,3 - 6,8

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 7-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 7-7-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
45
61
87
G7
421
806
945
G6
2050
8724
4774
8714
0026
1678
9604
7558
7091
G5
9903
5683
6328
G4
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
G3
49479
63453
27532
33860
60606
81206
G2
69035
85992
04064
G1
26139
57577
52613
ĐB
125151
168076
148248
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 3,2 6 4,6,6
1 8,2,3 4 6,3
2 1,4 6 8,1,5
3 5,9 0,7,2 5
4 5 - 5,5,2,8
5 0,3,1 8 8
6 7 1,0 4
7 4,9 8,2,8,7,6 -
8 2 3 7
9 5 1,2,2 1,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 6-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 6-7-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
79
83
14
G7
084
950
829
G6
0793
4645
7503
3386
7416
8577
1669
5997
1080
G5
1856
0829
0930
G4
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
58470
33448
68392
76755
14609
28459
78075
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
G3
73657
40280
96726
78191
16989
09442
G2
79040
34253
36744
G1
06205
98432
23032
ĐB
490318
330932
582806
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 3,5 9 9,6
1 8 6 4
2 3,7 9,6 9
3 0 2,2 0,6,2
4 5,0 8 0,2,4
5 6,7 0,5,9,3 1,2,4
6 9 - 9
7 9 7,0,5 0
8 4,7,1,0 3,6 0,9
9 3,1 2,1 7

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 5-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 5-7-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
35
52
54
G7
155
842
546
G6
1132
8250
8223
9991
2135
0046
5488
9218
8403
G5
7011
9657
3629
G4
87473
05065
45802
00820
80423
60035
93925
73374
79896
58738
83106
61203
47525
10396
08158
71260
87652
11529
63707
54402
72607
G3
20775
63828
68317
50973
75030
81061
G2
64369
07711
73298
G1
46168
20857
32520
ĐB
341542
467462
472296
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 2 6,3 3,7,2,7
1 1 7,1 8
2 3,0,3,5,8 5 9,9,0
3 5,2,5 5,8 0
4 2 2,6 6
5 5,0 2,7,7 4,8,2
6 5,9,8 2 0,1
7 3,5 4,3 -
8 - - 8
9 - 1,6,6 8,6

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 4-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 4-7-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
04
40
89
G7
128
343
990
G6
1143
1855
3137
7419
2312
0097
4196
3992
6427
G5
6054
0064
4517
G4
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
G3
29213
72985
42593
65825
40977
19874
G2
26773
90970
09517
G1
10784
29459
97437
ĐB
273435
509867
220816
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 4 - -
1 3 9,2 7,4,7,6
2 8,1,9 0,5 7,4,5
3 7,5 5,5 7
4 3,3 0,3 7,4
5 5,4,1,4 3,8,9 -
6 - 4,7 -
7 3,3 0 7,7,4
8 5,4 1,2 9
9 3 7,3 0,6,2,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 3-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 3-7-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
63
92
22
81
G7
241
697
402
611
G6
4253
3635
9478
5758
7479
3907
7285
1498
0211
8396
1418
0702
G5
6662
1736
7925
3817
G4
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
G3
98082
96851
57839
84380
87555
92773
04000
72851
G2
63039
32995
63455
72463
G1
17334
01660
96292
15363
ĐB
664013
643631
951718
925909
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - 7,3 2,8,9 2,9,0,9
1 3,5,3,2,2,3 - 1,8 1,8,7
2 - 5,8 2,5,9,1 -
3 5,9,4 6,9,1 - -
4 1 - - 8,6
5 3,3,1 8,6,2 5,5 8,1
6 3,2,3 0 6 3,3
7 8 9,8,5 3,3 6
8 2 0 5 1,7
9 - 2,7,5 8,7,2 6,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 2-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 2-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
87
87
04
G7
360
880
028
G6
3648
3821
1918
1764
6482
3223
1610
7245
0064
G5
7120
3356
4198
G4
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
G3
53302
26287
59196
49426
83657
09203
G2
46311
12941
92989
G1
64473
94454
94484
ĐB
922293
531312
065068
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2 7,1,9 4,3
1 8,5,1 7,2 0,1
2 1,0,3,2 3,8,6 8
3 0,4 - 9,9,1
4 8 1 5
5 - 6,4 0,7
6 0,6 4,6,7 4,9,8
7 3 - -
8 7,7,7 7,0,2 9,4
9 3 6 8,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 1-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 1-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
79
16
44
G7
367
585
652
G6
2735
8116
4659
8670
2569
3634
5425
5244
8771
G5
0294
8454
9813
G4
20488
35592
64383
96831
78159
95204
40535
45033
98538
24234
33707
05792
99809
15528
52988
72587
17386
07673
35641
44016
15018
G3
03622
62191
64032
77500
15702
65510
G2
29667
60426
18192
G1
31495
03459
28201
ĐB
474758
678403
675184
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 4 7,9,0,3 2,1
1 6 6 3,6,8,0
2 2 8,6 5
3 5,1,5 4,3,8,4,2 -
4 - - 4,4,1
5 9,9,8 4,9 2
6 7,7 9 -
7 9 0 1,3
8 8,3 5 8,7,6,4
9 4,2,1,5 2 2

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 30-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 30-6-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
10
52
36
G7
561
387
549
G6
1319
4450
4346
6989
5552
0083
5221
9542
7348
G5
9378
5894
7606
G4
83751
67408
18024
67205
06730
02813
50063
43615
22774
26364
29817
08035
17029
85617
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
G3
22183
80910
45940
80861
64651
10000
G2
37165
33440
07388
G1
53310
85243
44350
ĐB
264290
235490
997124
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 8,5 - 6,8,0
1 0,9,3,0,0 5,7,7 6
2 4 9 1,4
3 0 5 6
4 6 0,0,3 9,2,8,3,8
5 0,1 2,2 4,1,0
6 1,3,5 4,1 -
7 8 4 7,9
8 3 7,9,3 8
9 0 4,0 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 29-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 29-6-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
49
55
20
G7
741
820
765
G6
5396
2381
9956
0982
1693
9528
9198
9759
7511
G5
4342
8380
8297
G4
44978
01070
97047
05159
68735
28541
04711
33581
45316
14827
19520
14640
51664
59263
31495
79288
47772
05941
09501
75042
90245
G3
11608
37431
00776
00362
18023
77867
G2
05047
80615
41633
G1
08136
43280
91530
ĐB
037839
111651
237021
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8 - 1
1 1 6,5 1
2 - 0,8,7,0 0,3,1
3 5,1,6,9 - 3,0
4 9,1,2,7,1,7 0 1,2,5
5 6,9 5,1 9
6 - 4,3,2 5,7
7 8,0 6 2
8 1 2,0,1,0 8
9 6 3 8,7,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 28-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 28-6-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
77
29
69
G7
384
123
413
G6
7283
3056
7342
6030
1403
2113
2327
4799
3058
G5
8991
2310
9717
G4
07017
63526
22766
51771
56190
51878
39242
94883
36480
14384
75989
46917
91151
57927
34272
17647
86245
13458
49247
51822
86166
G3
65789
87304
70272
03059
95699
82845
G2
65987
30870
15898
G1
26674
45049
23029
ĐB
087784
957647
830771
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 4 3 -
1 7 3,0,7 3,7
2 6 9,3,7 7,2,9
3 - 0 -
4 2,2 9,7 7,5,7,5
5 6 1,9 8,8
6 6 - 9,6
7 7,1,8,4 2,0 2,1
8 4,3,9,7,4 3,0,4,9 -
9 1,0 - 9,9,8

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 27-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 27-6-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
03
19
22
G7
341
205
821
G6
2577
3228
2074
3580
0711
9513
8424
3822
0464
G5
5259
3095
8123
G4
35523
22630
05260
03988
27538
99151
69557
56762
18750
67112
21225
46550
58826
02709
44015
45762
87983
20428
61130
04198
42965
G3
92517
92643
71656
78848
90856
96478
G2
22514
05559
52761
G1
39300
16092
86200
ĐB
960198
428213
523343
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3,0 5,9 0
1 7,4 9,1,3,2,3 5
2 8,3 5,6 2,1,4,2,3,8
3 0,8 - 0
4 1,3 8 3
5 9,1,7 0,0,6,9 6
6 0 2 4,2,5,1
7 7,4 - 8
8 8 0 3
9 8 5,2 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 26-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 26-6-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
38
26
37
64
G7
004
143
431
140
G6
1461
7442
1521
6910
1667
6594
0584
5271
1475
1749
5608
0976
G5
2613
8580
0327
8386
G4
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
G3
15069
72056
37542
63283
13683
02531
85434
52249
G2
43942
19928
42283
27691
G1
48740
91886
25760
93790
ĐB
028654
108196
475269
040828
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 4 - - 8,9
1 3,2 0 3 -
2 1 6,0,7,9,8 7,5,2 6,8
3 8,5 2,2 7,1,1 4
4 2,2,2,0 3,2 8 0,9,9
5 1,9,6,4 - 2,7 -
6 1,0,9 7 0,9 4,9,9
7 - - 1,5,3 6
8 5 0,8,2,3,6 4,3,3 6,0,8,4
9 - 4,6 - 1,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 25-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 25-6-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
76
80
90
G7
310
553
916
G6
3303
7357
0416
1829
6039
0350
7670
1916
8979
G5
6678
1848
0788
G4
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
65566
27185
48332
68600
98996
02065
53130
21647
82688
13801
04795
42537
80497
04969
G3
80606
46367
60771
56060
22886
79740
G2
36389
91112
25022
G1
76674
24143
58240
ĐB
187649
707542
823143
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 3,3,4,6 0 1
1 0,6 2 6,6
2 - 9 2
3 5 9,2,0 7
4 9 8,3,2 7,0,0,3
5 7 3,0 -
6 7 6,5,0 9
7 6,8,0,4 1 0,9
8 9 0,5 8,8,6
9 5,1,8 6 0,5,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 24-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 24-6-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
68
94
75
G7
202
724
594
G6
6879
8278
5102
3627
6863
6276
3227
4065
6401
G5
9248
5443
3443
G4
60505
55934
68959
96715
56087
07028
09100
19514
37345
78147
11910
87182
27466
79281
30045
45287
99553
47630
07193
54646
38634
G3
40408
78073
35292
50589
18129
18318
G2
33084
93542
16369
G1
62503
69019
17044
ĐB
724638
282497
337777
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2,2,5,0,8,3 - 1
1 5 4,0,9 8
2 8 4,7 7,9
3 4,8 - 0,4
4 8 3,5,7,2 3,5,6,4
5 9 - 3
6 8 3,6 5,9
7 9,8,3 6 5,7
8 7,4 2,1,9 7
9 - 4,2,7 4,3

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 23-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 23-6-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
08
55
53
G7
883
390
276
G6
0157
1849
7020
3987
6349
0929
7038
0959
9307
G5
6867
4934
5544
G4
91149
09481
04304
22854
50339
07476
12474
68521
09536
43685
65256
71523
45742
74117
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
G3
09403
75219
14623
22613
39062
48748
G2
85249
60416
66239
G1
91576
73708
39452
ĐB
266191
260023
827254
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 8,4,3 8 7,3,4
1 9 7,3,6 -
2 0 9,1,3,3,3 -
3 9 4,6 8,8,4,3,9
4 9,9,9 9,2 4,8
5 7,4 5,6 3,9,2,4
6 7 - 9,5,2
7 6,4,6 - 6
8 3,1 7,5 -
9 1 0 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 22-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 22-6-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
69
64
12
G7
506
426
914
G6
7478
1240
1754
4805
3676
7695
8135
5604
7847
G5
6165
1294
4252
G4
18287
07599
75646
69302
70885
45186
83358
50109
23139
41333
68081
75940
11318
11173
52765
96373
89644
27992
72642
21204
43595
G3
94485
95374
20268
65949
17942
05060
G2
85460
85626
94442
G1
68681
92876
07845
ĐB
178212
916418
787778
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 6,2 5,9 4,4
1 2 8,8 2,4
2 - 6,6 -
3 - 9,3 5
4 0,6 0,9 7,4,2,2,2,5
5 4,8 - 2
6 9,5,0 4,8 5,0
7 8,4 6,3,6 3,8
8 7,5,6,5,1 1 -
9 9 5,4 2,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 21-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 21-6-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
15
91
66
G7
414
924
205
G6
3365
7711
5111
0553
2262
0748
2705
9030
7944
G5
5412
0589
8227
G4
00619
06616
40058
39435
59800
92739
97618
02705
16940
61286
20197
83576
44400
56798
90510
07492
61888
52573
38138
58514
46855
G3
01588
77841
23644
33058
35538
14870
G2
92973
59210
60803
G1
04730
38706
33208
ĐB
955475
342088
373557
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 0 5,0,6 5,5,3,8
1 5,4,1,1,2,9,6,8 0 0,4
2 - 4 7
3 5,9,0 - 0,8,8
4 1 8,0,4 4
5 8 3,8 5,7
6 5 2 6
7 3,5 6 3,0
8 8 9,6,8 8
9 - 1,7,8 2

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 20-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 20-6-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
82
39
60
G7
685
960
037
G6
2566
9269
2970
7501
2552
4468
2014
5444
6076
G5
7583
5579
0508
G4
02388
91308
70191
51232
03301
84642
59939
02143
58713
92107
89380
15624
52416
11151
49001
26797
51386
87216
31637
33690
25272
G3
86894
55282
63006
30663
84888
57753
G2
77389
38993
65720
G1
16845
90251
53974
ĐB
491178
217073
372174
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 8,1 1,7,6 8,1
1 - 3,6 4,6
2 - 4 0
3 2,9 9 7,7
4 2,5 3 4
5 - 2,1,1 3
6 6,9 0,8,3 0
7 0,8 9,3 6,2,4,4
8 2,5,3,8,2,9 0 6,8
9 1,4 3 7,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 19-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 19-6-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
29
68
04
34
G7
966
164
320
115
G6
1155
0777
7460
5490
1672
7159
5415
0924
6454
9852
2785
8695
G5
3622
6198
8115
5861
G4
56260
95113
29316
40693
97861
62886
88431
20399
15976
61345
32703
07790
12787
14289
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
G3
97845
49922
53233
05269
90769
31689
50155
95173
G2
43622
69334
44403
70580
G1
21722
01152
56267
45958
ĐB
887162
664980
355910
915971
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - 3 4,1,3 -
1 3,6 - 5,5,6,0 5,0
2 9,2,2,2,2 - 0,4 8
3 1 3,4 3 4,5,8
4 5 5 8 4
5 5 9,2 4,3,5 2,5,8
6 6,0,0,1,2 8,4,9 9,7 1,8
7 7 2,6 - 3,1
8 6 7,9,0 0,9 5,3,0
9 3 0,8,9,0 - 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 18-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 18-6-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
49
14
17
G7
998
682
875
G6
8506
7431
9707
4382
2304
9015
9795
2437
6136
G5
6521
9004
6050
G4
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
86876
63714
24839
14157
89783
70727
46330
49737
83004
90300
24023
84291
93949
14718
G3
08560
55737
16084
47507
51540
91298
G2
52769
68405
17822
G1
74954
26342
78044
ĐB
156167
829097
132596
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 6,7,6,9,9 4,4,7,5 4,0
1 - 4,5,4 7,8
2 1 7 3,2
3 1,6,7 9,0 7,6,7
4 9,2 2 9,0,4
5 4 7 0
6 0,9,7 - -
7 4 6 5
8 5 2,2,3,4 -
9 8 7 5,1,8,6

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 17-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 17-6-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
09
67
61
G7
062
279
946
G6
2471
7135
9436
8776
0823
5584
1344
8555
3362
G5
9797
4497
7626
G4
82172
48800
81820
40776
98428
22311
66461
58023
19346
15568
55320
35921
36349
88882
16257
86355
85921
53219
76476
99615
69698
G3
40474
04620
46962
58435
68440
91296
G2
69640
27366
27860
G1
10547
66275
88235
ĐB
730894
995407
719225
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 9,0 7 -
1 1 - 9,5
2 0,8,0 3,3,0,1 6,1,5
3 5,6 5 5
4 0,7 6,9 6,4,0
5 - - 5,7,5
6 2,1 7,8,2,6 1,2,0
7 1,2,6,4 9,6,5 6
8 - 4,2 -
9 7,4 7 8,6

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 16-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 16-6-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
60
62
35
G7
775
758
589
G6
0369
2128
2895
7166
7940
3409
6612
2630
6165
G5
7648
3379
1639
G4
54288
14887
79688
81084
33932
00358
28538
45901
82382
71048
58602
87408
49038
17039
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
G3
26308
45568
46793
09625
19574
14769
G2
08199
61629
77514
G1
39434
61245
39763
ĐB
812555
503155
443863
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 8 9,1,2,8 6,3
1 - - 2,4
2 8 5,9 1
3 2,8,4 8,9 5,0,9
4 8 0,8,5 2
5 8,5 8,5 -
6 0,9,8 2,6 5,9,3,3
7 5 9 1,2,3,4
8 8,7,8,4 2 9
9 5,9 3 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 15-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 15-6-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
01
40
56
G7
011
452
982
G6
4980
1278
8479
4204
1125
1245
8305
4132
3476
G5
3976
4231
8455
G4
66596
40935
08087
78297
65394
46954
77915
84599
27011
96496
80610
70634
43488
95437
36334
43108
39150
97646
96995
26041
18542
G3
90068
58912
96519
46849
81926
89570
G2
31459
95881
44268
G1
51778
26374
39932
ĐB
010739
731583
110808
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 1 4 5,8,8
1 1,5,2 1,0,9 -
2 - 5 6
3 5,9 1,4,7 2,4,2
4 - 0,5,9 6,1,2
5 4,9 2 6,5,0
6 8 - 8
7 8,9,6,8 4 6,0
8 0,7 8,1,3 2
9 6,7,4 9,6 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 14-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 14-6-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
11
00
40
G7
074
822
161
G6
6379
9679
2502
5770
0867
6729
9867
7393
1212
G5
2941
0429
0141
G4
55988
63720
81470
41995
51201
40526
59389
44769
55860
84322
08766
59935
44547
25677
97508
77506
86064
74161
86971
90560
23536
G3
54286
97786
74515
03146
75585
03527
G2
20954
07731
97226
G1
61628
80195
79195
ĐB
553836
113834
546072
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 2,1 0 8,6
1 1 5 2
2 0,6,8 2,9,9,2 7,6
3 6 5,1,4 6
4 1 7,6 0,1
5 4 - -
6 - 7,9,0,6 1,7,4,1,0
7 4,9,9,0 0,7 1,2
8 8,9,6,6 - 5
9 5 5 3,5

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 13-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 13-6-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
94
54
30
G7
907
142
553
G6
8299
2308
1159
2166
4400
2118
2307
9960
4517
G5
7085
0680
7987
G4
12779
29526
16101
49661
08505
89374
59892
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
G3
00546
03164
59677
75811
74232
71366
G2
57417
81530
57156
G1
15912
86228
70139
ĐB
917483
219699
848912
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 7,8,1,5 0,3 7
1 7,2 8,5,1 7,8,2
2 6 8 2
3 - 0 0,2,9
4 6 2 -
5 9 4,3,9 3,6
6 1,4 6 0,3,6
7 9,4 7 8
8 5,3 0,4,8 7,2
9 4,9,2 2,9 5,4