App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

XSMN 90 ngày liên tiếp - Sổ kết quả xổ số miền Nam 90 ngày trước

Xem kết quả theo ngày
thang truoc thang sau

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 21-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 21-9-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 20-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 20-9-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 19-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 19-9-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 18-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 18-9-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 17-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 17-9-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 16-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 16-9-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 15-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 15-9-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 14-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 14-9-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 13-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 13-9-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 12-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 12-9-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 11-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 11-9-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 10-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 10-9-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 9-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 9-9-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 8-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 8-9-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 7-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 7-9-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 6-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 6-9-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 5-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 5-9-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 4-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 4-9-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 3-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 3-9-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 2-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 2-9-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 1-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 1-9-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 31-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 31-8-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 30-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 30-8-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 29-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 29-8-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 28-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 28-8-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 27-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 27-8-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 26-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 26-8-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 25-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 25-8-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 24-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 24-8-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 23-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 23-8-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 22-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 22-8-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 21-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 21-8-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 20-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 20-8-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 19-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 19-8-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 18-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 18-8-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 17-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 17-8-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 16-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 16-8-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 15-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 15-8-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 14-8-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 13-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 13-8-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 12-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 12-8-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 11-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 11-8-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 10-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 10-8-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 9-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 9-8-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 8-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 8-8-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 7-8-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 6-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 6-8-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 5-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 5-8-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 4-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 4-8-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 3-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 3-8-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 2-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 2-8-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 1-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 1-8-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 31-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 31-7-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 30-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 30-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 29-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 29-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 28-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 28-7-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 27-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 27-7-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 26-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 26-7-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 25-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 25-7-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 24-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 24-7-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Bình Phước
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 23-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 23-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 22-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 22-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 21-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 21-7-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 20-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 20-7-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 19-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 19-7-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 18-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 18-7-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 17-7-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 16-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 16-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 15-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 15-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 14-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 14-7-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 13-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 13-7-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 12-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 12-7-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 11-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 11-7-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 10-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 10-7-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 9-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 9-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - - -
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 8-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 8-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
42
32
14
G7
239
801
996
G6
0941
8493
9556
5652
3251
2017
5138
8336
7218
G5
3654
5832
4144
G4
05008
60386
48408
40791
11262
24174
94512
07364
98474
57121
71316
74075
04656
13744
43201
87064
35508
04828
52335
70706
01929
G3
09097
36808
96511
75602
60343
31457
G2
94519
36141
38900
G1
97593
48436
46298
ĐB
942923
862319
673884
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8,8,8 1,2 1,8,6,0
1 2,9 7,6,1,9 4,8
2 3 1 8,9
3 9 2,2,6 8,6,5
4 2,1 4,1 4,3
5 6,4 2,1,6 7
6 2 4 4
7 4 4,5 -
8 6 - 4
9 3,1,7,3 - 6,8

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 7-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 7-7-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
45
61
87
G7
421
806
945
G6
2050
8724
4774
8714
0026
1678
9604
7558
7091
G5
9903
5683
6328
G4
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
G3
49479
63453
27532
33860
60606
81206
G2
69035
85992
04064
G1
26139
57577
52613
ĐB
125151
168076
148248
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 3,2 6 4,6,6
1 8,2,3 4 6,3
2 1,4 6 8,1,5
3 5,9 0,7,2 5
4 5 - 5,5,2,8
5 0,3,1 8 8
6 7 1,0 4
7 4,9 8,2,8,7,6 -
8 2 3 7
9 5 1,2,2 1,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 6-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 6-7-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
79
83
14
G7
084
950
829
G6
0793
4645
7503
3386
7416
8577
1669
5997
1080
G5
1856
0829
0930
G4
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
58470
33448
68392
76755
14609
28459
78075
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
G3
73657
40280
96726
78191
16989
09442
G2
79040
34253
36744
G1
06205
98432
23032
ĐB
490318
330932
582806
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 3,5 9 9,6
1 8 6 4
2 3,7 9,6 9
3 0 2,2 0,6,2
4 5,0 8 0,2,4
5 6,7 0,5,9,3 1,2,4
6 9 - 9
7 9 7,0,5 0
8 4,7,1,0 3,6 0,9
9 3,1 2,1 7

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 5-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 5-7-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
35
52
54
G7
155
842
546
G6
1132
8250
8223
9991
2135
0046
5488
9218
8403
G5
7011
9657
3629
G4
87473
05065
45802
00820
80423
60035
93925
73374
79896
58738
83106
61203
47525
10396
08158
71260
87652
11529
63707
54402
72607
G3
20775
63828
68317
50973
75030
81061
G2
64369
07711
73298
G1
46168
20857
32520
ĐB
341542
467462
472296
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 2 6,3 3,7,2,7
1 1 7,1 8
2 3,0,3,5,8 5 9,9,0
3 5,2,5 5,8 0
4 2 2,6 6
5 5,0 2,7,7 4,8,2
6 5,9,8 2 0,1
7 3,5 4,3 -
8 - - 8
9 - 1,6,6 8,6

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 4-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 4-7-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
04
40
89
G7
128
343
990
G6
1143
1855
3137
7419
2312
0097
4196
3992
6427
G5
6054
0064
4517
G4
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
G3
29213
72985
42593
65825
40977
19874
G2
26773
90970
09517
G1
10784
29459
97437
ĐB
273435
509867
220816
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 4 - -
1 3 9,2 7,4,7,6
2 8,1,9 0,5 7,4,5
3 7,5 5,5 7
4 3,3 0,3 7,4
5 5,4,1,4 3,8,9 -
6 - 4,7 -
7 3,3 0 7,7,4
8 5,4 1,2 9
9 3 7,3 0,6,2,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 3-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 3-7-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
63
92
22
81
G7
241
697
402
611
G6
4253
3635
9478
5758
7479
3907
7285
1498
0211
8396
1418
0702
G5
6662
1736
7925
3817
G4
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
G3
98082
96851
57839
84380
87555
92773
04000
72851
G2
63039
32995
63455
72463
G1
17334
01660
96292
15363
ĐB
664013
643631
951718
925909
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 - 7,3 2,8,9 2,9,0,9
1 3,5,3,2,2,3 - 1,8 1,8,7
2 - 5,8 2,5,9,1 -
3 5,9,4 6,9,1 - -
4 1 - - 8,6
5 3,3,1 8,6,2 5,5 8,1
6 3,2,3 0 6 3,3
7 8 9,8,5 3,3 6
8 2 0 5 1,7
9 - 2,7,5 8,7,2 6,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 2-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 2-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
87
87
04
G7
360
880
028
G6
3648
3821
1918
1764
6482
3223
1610
7245
0064
G5
7120
3356
4198
G4
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
G3
53302
26287
59196
49426
83657
09203
G2
46311
12941
92989
G1
64473
94454
94484
ĐB
922293
531312
065068
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2 7,1,9 4,3
1 8,5,1 7,2 0,1
2 1,0,3,2 3,8,6 8
3 0,4 - 9,9,1
4 8 1 5
5 - 6,4 0,7
6 0,6 4,6,7 4,9,8
7 3 - -
8 7,7,7 7,0,2 9,4
9 3 6 8,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 1-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 1-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
79
16
44
G7
367
585
652
G6
2735
8116
4659
8670
2569
3634
5425
5244
8771
G5
0294
8454
9813
G4
20488
35592
64383
96831
78159
95204
40535
45033
98538
24234
33707
05792
99809
15528
52988
72587
17386
07673
35641
44016
15018
G3
03622
62191
64032
77500
15702
65510
G2
29667
60426
18192
G1
31495
03459
28201
ĐB
474758
678403
675184
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 4 7,9,0,3 2,1
1 6 6 3,6,8,0
2 2 8,6 5
3 5,1,5 4,3,8,4,2 -
4 - - 4,4,1
5 9,9,8 4,9 2
6 7,7 9 -
7 9 0 1,3
8 8,3 5 8,7,6,4
9 4,2,1,5 2 2

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 30-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 30-6-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
10
52
36
G7
561
387
549
G6
1319
4450
4346
6989
5552
0083
5221
9542
7348
G5
9378
5894
7606
G4
83751
67408
18024
67205
06730
02813
50063
43615
22774
26364
29817
08035
17029
85617
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
G3
22183
80910
45940
80861
64651
10000
G2
37165
33440
07388
G1
53310
85243
44350
ĐB
264290
235490
997124
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 8,5 - 6,8,0
1 0,9,3,0,0 5,7,7 6
2 4 9 1,4
3 0 5 6
4 6 0,0,3 9,2,8,3,8
5 0,1 2,2 4,1,0
6 1,3,5 4,1 -
7 8 4 7,9
8 3 7,9,3 8
9 0 4,0 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 29-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 29-6-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
49
55
20
G7
741
820
765
G6
5396
2381
9956
0982
1693
9528
9198
9759
7511
G5
4342
8380
8297
G4
44978
01070
97047
05159
68735
28541
04711
33581
45316
14827
19520
14640
51664
59263
31495
79288
47772
05941
09501
75042
90245
G3
11608
37431
00776
00362
18023
77867
G2
05047
80615
41633
G1
08136
43280
91530
ĐB
037839
111651
237021
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8 - 1
1 1 6,5 1
2 - 0,8,7,0 0,3,1
3 5,1,6,9 - 3,0
4 9,1,2,7,1,7 0 1,2,5
5 6,9 5,1 9
6 - 4,3,2 5,7
7 8,0 6 2
8 1 2,0,1,0 8
9 6 3 8,7,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 28-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 28-6-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
77
29
69
G7
384
123
413
G6
7283
3056
7342
6030
1403
2113
2327
4799
3058
G5
8991
2310
9717
G4
07017
63526
22766
51771
56190
51878
39242
94883
36480
14384
75989
46917
91151
57927
34272
17647
86245
13458
49247
51822
86166
G3
65789
87304
70272
03059
95699
82845
G2
65987
30870
15898
G1
26674
45049
23029
ĐB
087784
957647
830771
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 4 3 -
1 7 3,0,7 3,7
2 6 9,3,7 7,2,9
3 - 0 -
4 2,2 9,7 7,5,7,5
5 6 1,9 8,8
6 6 - 9,6
7 7,1,8,4 2,0 2,1
8 4,3,9,7,4 3,0,4,9 -
9 1,0 - 9,9,8

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 27-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 27-6-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
03
19
22
G7
341
205
821
G6
2577
3228
2074
3580
0711
9513
8424
3822
0464
G5
5259
3095
8123
G4
35523
22630
05260
03988
27538
99151
69557
56762
18750
67112
21225
46550
58826
02709
44015
45762
87983
20428
61130
04198
42965
G3
92517
92643
71656
78848
90856
96478
G2
22514
05559
52761
G1
39300
16092
86200
ĐB
960198
428213
523343
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3,0 5,9 0
1 7,4 9,1,3,2,3 5
2 8,3 5,6 2,1,4,2,3,8
3 0,8 - 0
4 1,3 8 3
5 9,1,7 0,0,6,9 6
6 0 2 4,2,5,1
7 7,4 - 8
8 8 0 3
9 8 5,2 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 26-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 26-6-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
38
26
37
64
G7
004
143
431
140
G6
1461
7442
1521
6910
1667
6594
0584
5271
1475
1749
5608
0976
G5
2613
8580
0327
8386
G4
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
G3
15069
72056
37542
63283
13683
02531
85434
52249
G2
43942
19928
42283
27691
G1
48740
91886
25760
93790
ĐB
028654
108196
475269
040828
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 4 - - 8,9
1 3,2 0 3 -
2 1 6,0,7,9,8 7,5,2 6,8
3 8,5 2,2 7,1,1 4
4 2,2,2,0 3,2 8 0,9,9
5 1,9,6,4 - 2,7 -
6 1,0,9 7 0,9 4,9,9
7 - - 1,5,3 6
8 5 0,8,2,3,6 4,3,3 6,0,8,4
9 - 4,6 - 1,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 25-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 25-6-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
76
80
90
G7
310
553
916
G6
3303
7357
0416
1829
6039
0350
7670
1916
8979
G5
6678
1848
0788
G4
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
65566
27185
48332
68600
98996
02065
53130
21647
82688
13801
04795
42537
80497
04969
G3
80606
46367
60771
56060
22886
79740
G2
36389
91112
25022
G1
76674
24143
58240
ĐB
187649
707542
823143
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 3,3,4,6 0 1
1 0,6 2 6,6
2 - 9 2
3 5 9,2,0 7
4 9 8,3,2 7,0,0,3
5 7 3,0 -
6 7 6,5,0 9
7 6,8,0,4 1 0,9
8 9 0,5 8,8,6
9 5,1,8 6 0,5,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 24-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 24-6-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
68
94
75
G7
202
724
594
G6
6879
8278
5102
3627
6863
6276
3227
4065
6401
G5
9248
5443
3443
G4
60505
55934
68959
96715
56087
07028
09100
19514
37345
78147
11910
87182
27466
79281
30045
45287
99553
47630
07193
54646
38634
G3
40408
78073
35292
50589
18129
18318
G2
33084
93542
16369
G1
62503
69019
17044
ĐB
724638
282497
337777
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2,2,5,0,8,3 - 1
1 5 4,0,9 8
2 8 4,7 7,9
3 4,8 - 0,4
4 8 3,5,7,2 3,5,6,4
5 9 - 3
6 8 3,6 5,9
7 9,8,3 6 5,7
8 7,4 2,1,9 7
9 - 4,2,7 4,3

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 23-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 23-6-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
08
55
53
G7
883
390
276
G6
0157
1849
7020
3987
6349
0929
7038
0959
9307
G5
6867
4934
5544
G4
91149
09481
04304
22854
50339
07476
12474
68521
09536
43685
65256
71523
45742
74117
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
G3
09403
75219
14623
22613
39062
48748
G2
85249
60416
66239
G1
91576
73708
39452
ĐB
266191
260023
827254
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 8,4,3 8 7,3,4
1 9 7,3,6 -
2 0 9,1,3,3,3 -
3 9 4,6 8,8,4,3,9
4 9,9,9 9,2 4,8
5 7,4 5,6 3,9,2,4
6 7 - 9,5,2
7 6,4,6 - 6
8 3,1 7,5 -
9 1 0 -