App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 6/3/2021

Hôm nay thứ 3, ngày 09-03-2021
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
55
48
27
93
G7
862
990
166
461
G6
8323
7793
1281
7083
0237
1185
1048
3738
0059
2627
5870
4229
G5
7477
8912
9509
5687
G4
97704
43421
23511
13149
41374
55624
84772
95963
90163
93639
54091
35164
15040
71634
41029
13242
07549
95809
17559
90656
88093
09850
06919
84566
46753
72089
48399
20896
G3
15118
06547
76651
07070
45543
30845
35762
81871
G2
08668
26380
75802
78517
G1
63633
95650
10409
75378
ĐB
514750
777809
452301
269792
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 9 9,9,2,9,1 -
1 1,8 2 - 9,7
2 3,1,4 - 7,9 7,9
3 3 7,9,4 8 -
4 9,7 8,0 8,2,9,3,5 -
5 5,0 1,0 9,9,6 0,3
6 2,8 3,3,4 6 1,6,2
7 7,4,2 0 - 0,1,8
8 1 3,5,0 - 7,9
9 3 0,1 3 3,9,6,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-2-2021

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 27-2-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
29
75
48
08
G7
895
680
340
467
G6
6967
1703
2465
1260
3942
5695
2482
3935
4678
3120
6292
8795
G5
6721
7375
1031
6384
G4
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487
77650
03906
79482
53043
39522
25157
52655
83585
54952
27402
89752
96628
08551
66335
G3
04049
73555
95117
49526
66764
24561
39643
25731
G2
41254
32555
55284
97011
G1
22578
11942
55239
90932
ĐB
376616
612652
150476
732534
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 - 6 8,2
1 1,6 7 - 1
2 9,1,9 3,6 2 0,8
3 7 - 5,1,9 5,1,2,4
4 4,9 2,2 8,0,3 3
5 5,4 3,9,7,5,2 0,7,5 2,2,1
6 7,5 0 4,1 7
7 6,5,2,8 5,5,3 8,6 -
8 - 0,9,7 2,2,4 4,5
9 5 5 - 2,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 20-2-2021

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 20-2-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
26
74
32
75
G7
807
930
320
421
G6
0907
8765
7529
6431
0089
3271
2392
8087
1691
6233
6102
4707
G5
0925
8420
1700
9705
G4
87033
63343
69754
32062
44910
08318
75885
76083
09284
37278
51908
81917
48566
32767
65741
08498
61860
01440
95934
13081
07637
03656
74184
51530
95740
81083
43517
39129
G3
78688
02493
92295
26098
62980
75420
80419
00316
G2
96823
26781
64404
48324
G1
52110
46271
91640
66583
ĐB
001723
504948
238691
788316
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7,7 8 0,4 2,7,5
1 0,8,0 7 - 7,9,6,6
2 6,9,5,3,3 0 0,0 1,9,4
3 3 0,1 2,4,7 3,0
4 3 8 1,0,0 0
5 4 - - 6
6 5,2 6,7 0 -
7 - 4,1,8,1 - 5
8 5,8 9,3,4,1 7,1,0 4,3,3
9 3 5,8 2,1,8,1 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 13-2-2021

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 13-2-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
33
46
91
75
G7
789
883
831
752
G6
8203
8964
1197
8253
3163
2391
0488
5716
3985
1941
1760
7359
G5
5336
1881
2190
6465
G4
16097
20404
53589
63340
01982
84821
97736
61888
86607
93626
79275
19078
96638
72529
05846
42192
65526
92018
86880
50624
77919
13051
93593
50153
09326
91920
16395
00441
G3
30527
26707
49553
43269
77444
21709
25592
64932
G2
62044
25255
99281
43901
G1
72420
24476
73531
02942
ĐB
346015
949865
786234
910568
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3,4,7 7 9 1
1 5 - 6,8,9 -
2 1,7,0 6,9 6,4 6,0
3 3,6,6 8 1,1,4 2
4 0,4 6 6,4 1,1,2
5 - 3,3,5 - 2,9,1,3
6 4 3,9,5 - 0,5,8
7 - 5,8,6 - 5
8 9,9,2 3,1,8 8,5,0,1 -
9 7,7 1 1,0,2 3,5,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 6-2-2021

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 6-2-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
14
95
04
90
G7
519
721
427
990
G6
4105
9528
7678
5088
2884
6151
7152
1156
5894
1739
3463
9548
G5
8254
0096
3157
7889
G4
59392
08342
78720
78075
14692
73513
65585
02360
40936
89562
62677
06267
24003
48520
09862
35351
51304
04662
43977
82292
96125
06216
92306
43408
39677
62238
21059
81810
G3
09862
83242
28010
74704
00197
75385
08449
30775
G2
55007
33372
24027
69016
G1
90406
48421
87962
33630
ĐB
530464
734643
758993
901894
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,7,6 3,4 4,4 6,8
1 4,9,3 0 - 6,0,6
2 8,0 1,0,1 7,5,7 -
3 - 6 - 9,8,0
4 2,2 3 - 8,9
5 4 1 2,6,7,1 9
6 2,4 0,2,7 2,2,2 3
7 8,5 7,2 7 7,5
8 5 8,4 5 9
9 2,2 5,6 4,2,7,3 0,0,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 30-1-2021

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 30-1-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
50
47
12
48
G7
381
382
092
444
G6
8997
8935
5629
0967
3887
2174
0436
4804
4495
1148
9494
6860
G5
2088
9978
8348
6026
G4
26237
83912
18839
31530
05082
96847
53799
30634
37734
67658
63422
41289
32443
13810
84932
56863
11666
13151
87701
33644
80059
43748
64539
92609
80201
42819
83272
21078
G3
84098
87798
49897
10209
05552
13404
45416
77624
G2
97968
03937
35812
50834
G1
64469
60631
76365
52314
ĐB
034031
967228
854041
282772
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 9 4,1,4 9,1
1 2 0 2,2 9,6,4
2 9 2,8 - 6,4
3 5,7,9,0,1 4,4,7,1 6,2 9,4
4 7 7,3 8,4,1 8,4,8,8
5 0 8 1,9,2 -
6 8,9 7 3,6,5 0
7 - 4,8 - 2,8,2
8 1,8,2 2,7,9 - -
9 7,9,8,8 7 2,5 4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 23-1-2021

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 23-1-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
19
06
25
40
G7
261
428
429
086
G6
7653
5615
1046
4269
5398
8709
3497
4838
4589
6373
7695
2876
G5
0078
8246
0619
0645
G4
22206
69608
23834
96008
82560
00356
31298
85904
04859
16097
63908
58793
26677
61865
14239
97746
35537
75614
05664
13883
46343
76974
86397
32432
94755
57038
92525
33962
G3
51420
68826
95305
08692
98604
50367
94385
72589
G2
86955
33197
09692
52410
G1
97821
21510
09733
47048
ĐB
705683
800867
846178
615442
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,8,8 6,9,4,8,5 4 -
1 9,5 0 9,4 0
2 0,6,1 8 5,9 5
3 4 - 8,9,7,3 2,8
4 6 6 6,3 0,5,8,2
5 3,6,5 9 - 5
6 1,0 9,5,7 4,7 2
7 8 7 8 3,6,4
8 3 - 9,3 6,5,9
9 8 8,7,3,2,7 7,2 5,7
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng