App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 18/1/2020

Hôm nay thứ 4, ngày 22-01-2020
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
19
11
59
41
G7
139
060
894
996
G6
4100
2070
6250
8985
8410
3216
2208
0145
3828
3323
9199
1518
G5
8016
0878
6555
8682
G4
50103
80835
26855
34199
62313
58440
33546
26467
04240
81597
46176
53150
17345
84770
45358
49864
34732
66669
26782
94598
07560
51136
73179
79232
45084
70327
51913
35790
G3
48555
41156
87955
47381
48968
51661
23652
19185
G2
61889
58580
40043
60038
G1
93809
07835
17468
80901
ĐB
087496
716462
084653
131804
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,3,9 - 8 1,4
1 9,6,3 1,0,6 - 8,3
2 - - 8 3,7
3 9,5 5 2 6,2,8
4 0,6 0,5 5,3 1
5 0,5,5,6 0,5 9,5,8,3 2
6 - 0,7,2 4,9,0,8,1,8 -
7 0 8,6,0 - 9
8 9 5,1,0 2 2,4,5
9 9,6 7 4,8 6,9,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 11-1-2020

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 11-1-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
32
77
84
17
G7
617
930
740
857
G6
2039
5674
1083
5625
2127
6577
9038
1939
1609
6173
4529
8741
G5
8709
3268
6505
6817
G4
30699
28556
72726
06518
75067
36623
40118
65608
85970
70502
72942
44107
84801
79897
21724
51850
41392
99727
50874
66726
38113
16776
52068
22828
83689
88881
94160
59283
G3
13645
81697
85093
66230
91968
15748
28623
08985
G2
14988
50302
80839
18103
G1
34860
38901
41714
32767
ĐB
686629
184322
982705
043635
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9 8,2,7,1,2,1 9,5,5 3
1 7,8,8 - 3,4 7,7
2 6,3,9 5,7,2 4,7,6 9,8,3
3 2,9 0,0 8,9,9 5
4 5 2 0,8 1
5 6 - 0 7
6 7,0 8 8 8,0,7
7 4 7,7,0 4 3,6
8 3,8 - 4 9,1,3,5
9 9,7 7,3 2 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 4-1-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 4-1-2020

Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
84
08
10
03
G7
533
436
626
350
G6
6967
7120
4029
2943
3958
2873
4450
9600
2537
3179
7713
6594
G5
8298
6240
1835
6237
G4
82914
15755
84041
88645
82664
18158
86623
80646
15806
58392
72515
03123
27783
76112
53970
01756
92440
12645
43836
23845
53258
11456
47691
14635
20647
18824
83098
82212
G3
74434
31538
14712
05110
28341
88788
69689
93436
G2
80661
87394
00454
00466
G1
10817
25158
22175
64421
ĐB
532472
085563
830331
503775
Đầu Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 8,6 0 3
1 4,7 5,2,2,0 0 3,2
2 0,9,3 3 6 4,1
3 3,4,8 6 7,5,6,1 7,5,6
4 1,5 3,0,6 0,5,5,1 7
5 5,8 8,8 0,6,8,4 0,6
6 7,4,1 3 - 6
7 2 3 0,5 9,5
8 4 3 8 9
9 8 2,4 - 4,1,8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 28-12-2019

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 28-12-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
37
20
21
77
G7
984
096
794
569
G6
2397
4309
1772
0337
1780
0748
7225
2644
4557
7480
7890
4667
G5
3763
5189
2732
6320
G4
72492
28834
65989
77187
60350
49595
09723
72294
13759
22614
58557
88488
06838
31671
37474
62310
13583
55740
07976
97646
75938
14602
21048
14654
93408
96000
96460
26766
G3
57281
71196
27100
58184
09663
97916
32255
19753
G2
17747
35543
17868
91482
G1
63236
43871
66318
18442
ĐB
176494
269745
429969
504096
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9 0 - 2,8,0
1 - 4 0,6,8 -
2 3 0 1,5 0
3 7,4,6 7,8 2,8 -
4 7 8,3,5 4,0,6 8,2
5 0 9,7 7 4,5,3
6 3 - 3,8,9 9,7,0,6
7 2 1,1 4,6 7
8 4,9,7,1 0,9,8,4 3 0,2
9 7,2,5,6,4 6,4 4 0,6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 21-12-2019

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 21-12-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
67
40
45
80
G7
886
876
319
248
G6
6216
0523
1266
7137
1680
8280
1628
7833
6575
2615
8416
4186
G5
1257
3679
9889
5450
G4
15683
25052
78083
97570
67214
42485
28384
93274
59629
77581
55711
56086
51118
63788
59692
92086
50614
65136
83096
85076
26260
94971
96979
31120
10281
63393
39794
68711
G3
23125
31845
28060
49901
85267
37314
32935
00230
G2
05515
36226
14785
00153
G1
52786
00526
44223
82983
ĐB
808453
580565
831395
186015
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 1 - -
1 6,4,5 1,8 9,4,4 5,6,1,5
2 3,5 9,6,6 8,3 0
3 - 7 3,6 5,0
4 5 0 5 8
5 7,2,3 - - 0,3
6 7,6 0,5 0,7 -
7 0 6,9,4 5,6 1,9
8 6,3,3,5,4,6 0,0,1,6,8 9,6,5 0,6,1,3
9 - - 2,6,5 3,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14-12-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 14-12-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
48
81
23
07
G7
670
880
114
353
G6
8467
8734
3152
5212
4444
3904
0804
0893
0062
5147
4298
5648
G5
6675
2605
6564
9431
G4
90291
61261
66397
24570
40168
72100
96149
04339
85736
28237
18341
49585
10762
18699
93870
31775
61783
53805
47135
70439
02743
49180
90420
60055
60729
50068
73711
84044
G3
95679
70542
58900
93444
25203
08593
81007
22837
G2
41159
17115
67076
30217
G1
85813
23032
51393
06567
ĐB
938745
410825
570849
299264
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0 4,5,0 4,5,3 7,7
1 3 2,5 4 1,7
2 - 5 3 0,9
3 4 9,6,7,2 5,9 1,7
4 8,9,2,5 4,1,4 3,9 7,8,4
5 2,9 - - 3,5
6 7,1,8 2 2,4 8,7,4
7 0,5,0,9 - 0,5,6 -
8 - 1,0,5 3 0
9 1,7 9 3,3,3 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-12-2019

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 7-12-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
05
57
41
01
G7
141
552
606
448
G6
5439
5809
5432
4019
1486
8188
8761
4794
2928
6562
6634
4745
G5
2217
5575
0303
1941
G4
82160
25021
38256
10301
46588
18751
59754
71526
59535
89830
87326
06970
87813
65554
85824
64495
38497
08048
56184
76178
94910
12917
62838
78805
37159
31373
10246
50948
G3
32096
01323
82624
42136
78901
29086
32071
31700
G2
45055
81659
52442
62356
G1
22402
27994
60058
47714
ĐB
212270
344908
725918
717295
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5,9,1,2 8 6,3,1 1,5,0
1 7 9,3 0,8 7,4
2 1,3 6,6,4 8,4 -
3 9,2 5,0,6 - 4,8
4 1 - 1,8,2 8,5,1,6,8
5 6,1,4,5 7,2,4,9 8 9,6
6 0 - 1 2
7 0 5,0 8 3,1
8 8 6,8 4,6 -
9 6 4 4,5,7 5
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng