• Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN
  • 30 ngày

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 18/5/2019

Hôm nay thứ 7, ngày 25-05-2019
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
73
45
60
43
G7
516
855
672
224
G6
0606
6212
5694
6071
2783
8798
0909
6032
0389
7327
7489
3981
G5
6369
7972
4748
3679
G4
06887
14732
16018
36117
20096
17107
83693
10476
85615
91264
33116
35390
94013
41251
32487
17948
27340
75863
07946
14623
99177
34478
93108
97293
47512
25818
93386
93516
G3
65015
59992
25455
41546
66453
09897
03343
30758
G2
83160
77918
17359
32510
G1
40348
57037
68664
74212
ĐB
010277
429778
961108
783106
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 6,7 - 9,8 8,6
1 6,2,8,7,5 5,6,3,8 - 2,8,6,0,2
2 - - 3 4,7
3 2 7 2 -
4 8 5,6 8,8,0,6 3,3
5 - 5,1,5 3,9 8
6 9,0 4 0,3,4 -
7 3,7 1,2,6,8 2,7 9,8
8 7 3 9,7 9,1,6
9 4,6,3,2 8,0 7 3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 11-5-2019

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 11-5-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
37
98
06
35
G7
408
330
012
269
G6
9421
6272
1584
9628
0332
9303
7532
6602
9073
9389
9088
7292
G5
3806
6840
2569
9615
G4
72464
04336
41072
20351
12422
03557
36475
50662
95251
21024
48222
29315
90379
86145
35227
87591
06561
64293
19873
51231
05707
56796
87397
49865
13993
37572
12888
65268
G3
75742
20079
38344
69421
08554
16824
88161
00192
G2
67239
13159
92560
74914
G1
66841
78345
43483
45702
ĐB
674067
699828
178777
236733
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8,6 3 6,2,7 2
1 - 5 2 5,4
2 1,2 8,4,2,1,8 7,4 -
3 7,6,9 0,2 2,1 5,3
4 2,1 0,5,4,5 - -
5 1,7 1,9 4 -
6 4,7 2 9,1,0 9,5,8,1
7 2,2,5,9 9 3,3,7 2
8 4 - 3 9,8,8
9 - 8 1,3 2,6,7,3,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 4-5-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 4-5-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
33
24
72
76
G7
618
467
098
063
G6
2088
8870
4609
7704
3352
6228
9321
5754
1047
8382
3339
0236
G5
0705
2110
8776
6905
G4
50439
97087
33423
20478
70303
78318
67647
31799
43616
87757
75990
74454
22957
33774
12526
27648
65268
68605
05594
29054
80904
06281
56037
29174
93183
68547
52744
68141
G3
58892
92139
42553
41215
00345
38205
39504
80237
G2
50340
09300
66437
94409
G1
26214
87256
84829
20806
ĐB
039714
454836
257662
052182
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9,5,3 4,0 5,4,5 5,4,9,6
1 8,8,4,4 0,6,5 - -
2 3 4,8 1,6,9 -
3 3,9,9 6 7 9,6,7,7
4 7,0 - 7,8,5 7,4,1
5 - 2,7,4,7,3,6 4,4 -
6 - 7 8,2 3
7 0,8 4 2,6 6,4
8 8,7 - - 2,1,3,2
9 2 9,0 8,4 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-4-2019

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 27-4-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
27
99
14
49
G7
359
987
437
087
G6
7207
8627
9296
4726
0978
7082
1865
2079
6285
7210
5537
0711
G5
0706
9909
2184
3828
G4
54642
51853
44516
90513
74302
49880
00004
74229
37196
00374
56515
52793
00924
93746
02054
37198
14540
35586
48136
31292
10324
17899
21587
74301
46310
19852
85832
81810
G3
66934
64230
39588
59535
39455
03363
16550
75476
G2
17866
56780
03155
80063
G1
25695
86495
32560
52856
ĐB
323841
992887
246433
760767
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 7,6,2,4 9 - 1
1 6,3 5 4 0,1,0,0
2 7,7 6,9,4 4 8
3 4,0 5 7,6,3 7,2
4 2,1 6 0 9
5 9,3 - 4,5,5 2,0,6
6 6 - 5,3,0 3,7
7 - 8,4 9 6
8 0 7,2,8,0,7 5,4,6 7,7
9 6,5 9,6,3,5 8,2 9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 20-4-2019

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 20-4-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
63
75
18
35
G7
933
101
978
312
G6
4432
4515
7562
4246
1273
4671
8799
8118
3357
5367
6220
5469
G5
3326
8296
8610
7379
G4
92220
18480
01724
34630
07273
91305
87002
09417
31477
58546
07514
31749
92186
29070
08594
74625
44415
27544
36963
02071
57395
24774
43838
34408
25729
21516
67654
22133
G3
77129
19363
82330
67670
31943
11748
00502
85716
G2
65706
71486
48761
37951
G1
79551
68531
35865
21702
ĐB
081731
029975
062866
644700
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5,2,6 1 - 8,2,2,0
1 5 7,4 8,8,0,5 2,6,6
2 6,0,4,9 - 5 0,9
3 3,2,0,1 0,1 - 5,8,3
4 - 6,6,9 4,3,8 -
5 1 - 7 4,1
6 3,2,3 - 3,1,5,6 7,9
7 3 5,3,1,7,0,0,5 8,1 9,4
8 0 6,6 - -
9 - 6 9,4,5 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 13-4-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 13-4-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
86
91
32
05
G7
245
045
528
771
G6
6434
3243
8233
0487
2748
0384
8711
7363
3757
4375
0593
6831
G5
1229
9001
2513
5620
G4
12692
78404
39164
91227
73698
84165
78078
13112
08047
78553
31896
80896
97479
25679
79374
38025
17120
98136
18006
81579
74326
45420
45782
39070
75101
44670
19167
34096
G3
66434
74013
85565
55586
59271
78501
66356
76315
G2
44764
56364
09655
67086
G1
66243
68967
87025
49413
ĐB
775274
381788
640400
188584
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4 1 6,1,0 5,1
1 3 2 1,3 5,3
2 9,7 - 8,5,0,6,5 0,0
3 4,3,4 - 2,6 1
4 5,3,3 5,8,7 - -
5 - 3 7,5 6
6 4,5,4 5,4,7 3 7
7 8,4 9,9 4,9,1 1,5,0,0
8 6 7,4,6,8 - 2,6,4
9 2,8 1,6,6 - 3,6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 6-4-2019

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 6-4-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
13
83
14
95
G7
484
736
923
821
G6
0448
0273
9130
9183
4656
0588
4143
2513
6991
5325
4661
4878
G5
6775
5875
3333
6952
G4
59606
39370
86862
23763
46329
06122
47366
00561
26112
21335
59059
43600
87765
89776
54286
82218
42929
57249
59998
59918
94782
22917
32886
72395
98088
46769
56608
26696
G3
88515
00027
01577
30989
83139
76037
42329
55719
G2
90016
52163
58330
12419
G1
13798
64399
35715
17619
ĐB
619465
798011
335422
638757
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 6 0 - 8
1 3,5,6 2,1 4,3,8,8,5 7,9,9,9
2 9,2,7 - 3,9,2 1,5,9
3 0 6,5 3,9,7,0 -
4 8 - 3,9 -
5 - 6,9 - 2,7
6 2,3,6,5 1,5,3 - 1,9
7 3,5,0 5,6,7 - 8
8 4 3,3,8,9 6,2 6,8
9 8 9 1,8 5,5,6
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng