• Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN
  • 30 ngày

XSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 ngày 17-11-2018

Hôm nay thứ 3, ngày 20-11-2018
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
73
13
37
42
G7
444
191
315
665
G6
4315
7446
0930
4459
3924
5303
6013
5058
4481
5003
9802
4722
G5
4238
0094
4035
2280
G4
77149
53764
03922
45437
89492
66879
98092
60785
62382
93086
85856
35049
82352
51128
34703
83463
26076
56405
29858
59269
63193
62262
53610
86728
71203
74897
04398
76571
G3
94794
97673
61189
18082
01153
86122
62952
92496
G2
68218
82081
95170
88886
G1
73897
57366
95932
85903
ĐB
465810
368908
284513
720492
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 3,8 3,5 3,2,3,3
1 5,8,0 3 5,3,3 0
2 2 4,8 2 2,8
3 0,8,7 - 7,5,2 -
4 4,6,9 9 - 2
5 - 9,6,2 8,8,3 2
6 4 6 3,9 5,2
7 3,9,3 - 6,0 1
8 - 5,2,6,9,2,1 1 0,6
9 2,2,4,7 1,4 3 7,8,6,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 10-11-2018

KQXSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 10-11-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
71
55
39
66
G7
863
467
261
925
G6
2336
1139
5745
8314
9382
3365
2066
8628
3242
7191
3196
3809
G5
4087
1599
2890
4330
G4
03080
13688
22642
37463
18928
09645
06293
21432
72943
56595
70478
16228
98205
62802
34467
36119
56868
12126
29962
52628
20084
05387
51624
43885
10108
01398
71614
49785
G3
47625
92885
73091
19667
94591
58086
56294
96441
G2
28363
44074
87839
71828
G1
24421
19130
15077
52141
ĐB
282213
866587
547780
113999
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 5,2 - 9,8
1 3 4 9 4
2 8,5,1 8 8,6,8 5,4,8
3 6,9 2,0 9,9 0
4 5,2,5 3 2 1,1
5 - 5 - -
6 3,3,3 7,5,7 1,6,7,8,2 6
7 1 8,4 7 -
8 7,0,8,5 2,7 4,6,0 7,5,5
9 3 9,5,1 0,1 1,6,8,4,9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 3-11-2018

Xổ số MN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 3-11-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
08
21
00
27
G7
373
115
061
561
G6
7686
8779
3614
2853
2527
3641
9145
7343
8035
7251
9546
1799
G5
7897
1554
6650
2059
G4
73834
90454
49470
72487
54013
54758
30482
52665
87666
66505
93070
72891
23222
98848
27077
98268
52803
87810
92849
24837
13115
00669
44543
13846
28668
68206
10726
32011
G3
46546
27579
36985
18622
37979
24680
94830
44724
G2
33862
01936
34938
31543
G1
68132
73910
04917
16852
ĐB
292180
995214
970302
432753
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8 5 0,3,2 6
1 4,3 5,0,4 0,5,7 1
2 - 1,7,2,2 - 7,6,4
3 4,2 6 5,7,8 0
4 6 1,8 5,3,9 6,3,6,3
5 4,8 3,4 0 1,9,2,3
6 2 5,6 1,8 1,9,8
7 3,9,0,9 0 7,9 -
8 6,7,2,0 5 0 -
9 7 1 - 9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-10-2018

Kết quả MN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 27-10-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
24
36
80
04
G7
591
824
957
883
G6
0875
7167
0801
0927
2029
8115
9584
1783
4045
9253
1503
3771
G5
8136
3508
7489
0897
G4
66945
77708
42455
42805
56444
91910
58707
19050
01439
09967
97264
61160
68440
10431
59792
01544
58289
64541
68521
60712
24169
91956
56450
40922
98813
65389
66792
04445
G3
54350
52520
06009
26133
40322
92983
42471
30580
G2
68546
86027
94080
01011
G1
32774
63040
70617
93747
ĐB
483866
214037
429149
357329
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,8,5,7 8,9 - 4,3
1 0 5 2,7 3,1
2 4,0 4,7,9,7 1,2 2,9
3 6 6,9,1,3,7 - -
4 5,4,6 0,0 5,4,1,9 5,7
5 5,0 0 7 3,6,0
6 7,6 7,4,0 9 -
7 5,4 - - 1,1
8 - - 0,4,3,9,9,3,0 3,9,0
9 1 - 2 7,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 20-10-2018

KQ xổ số Miền Nam » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 20-10-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
61
70
55
56
G7
232
937
732
923
G6
8832
7949
3426
2616
8116
2986
8235
2961
3753
3536
4232
2067
G5
3504
9588
6013
9477
G4
70983
84039
13874
83401
72148
41017
48744
03485
98414
90926
95155
21562
75009
21967
92081
92002
73187
68011
05793
29424
05105
37046
53145
45554
11818
68280
11496
08240
G3
66863
60373
75504
08962
83715
23647
59326
05407
G2
39974
44515
84499
70037
G1
37537
10753
20006
49056
ĐB
111048
644117
574866
929534
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,1 9,4 2,5,6 7
1 7 6,6,4,5,7 3,1,5 8
2 6 6 4 3,6
3 2,2,9,7 7 2,5 6,2,7,4
4 9,8,4,8 - 7 6,5,0
5 - 5,3 5,3 6,4,6
6 1,3 2,7,2 1,6 7
7 4,3,4 0 - 7
8 3 6,8,5 1,7 0
9 - - 3,9 6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 13-10-2018

Xổ số MN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 13-10-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
14
85
82
85
G7
679
598
885
555
G6
6077
6789
5830
6113
2882
8163
2953
6719
0997
6699
1339
0641
G5
5471
2027
5805
9642
G4
88404
76235
42977
65157
62294
26125
67643
31815
30505
00876
87991
65775
85923
68579
56896
35299
68108
76377
40039
07107
42729
69103
23952
81244
80566
17908
18346
98017
G3
03364
54465
40046
45756
77136
60893
50510
95716
G2
44575
34305
43808
61346
G1
95197
95003
68153
81291
ĐB
196096
980921
149289
538489
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4 5,5,3 5,8,7,8 3,8
1 4 3,5 9 7,0,6
2 5 7,3,1 9 -
3 0,5 - 9,6 9
4 3 6 - 1,2,4,6,6
5 7 6 3,3 5,2
6 4,5 3 - 6
7 9,7,1,7,5 6,5,9 7 -
8 9 5,2 2,5,9 5,9
9 4,7,6 8,1 7,6,9,3 9,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 6-10-2018

KQMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 6-10-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
68
39
38
62
G7
783
670
279
917
G6
6606
0654
7400
2371
7941
0614
7076
5152
2296
4545
3614
9370
G5
6990
1882
9840
9864
G4
26678
87944
73999
12266
22944
28623
63801
13161
37846
27529
83310
96670
45215
81144
35641
15591
03619
30705
99993
36204
74553
16619
66244
22491
03742
05180
08978
88920
G3
18253
38763
33967
78519
42663
30772
00339
08220
G2
82850
39357
75104
09209
G1
33485
35282
77282
31927
ĐB
855961
610090
075811
415049
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 6,0,1 - 5,4,4 9
1 - 4,0,5,9 9,1 7,4,9
2 3 9 - 0,0,7
3 - 9 8 9
4 4,4 1,6,4 0,1 5,4,2,9
5 4,3,0 7 2,3 -
6 8,6,3,1 1,7 3 2,4
7 8 0,1,0 9,6,2 0,8
8 3,5 2,2 2 0
9 0,9 0 6,1,3 1

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301

Chuyên trang xổ số 666 cập nhật xổ số Long An nhanh nhất và cung cấp các công cụ thống kê XỔ SỐ LONG AN như sau:

Thống kê 2 số cuối Thống kê đặc biệt tuần
Thống kê tần số nhịp Tần suất cặp lôtô
Thống kê tần suất loto Thống kê lô gan
Quay thử xsla 30 ngày
Dự đoán Soi cầu

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Các công cụ thống kê phân tích soi cầu của XỔ SỐ HẬU GIANG được xổ số 666 xây dựng như sau:

Thống kê 2 số cuối Thống kê đặc biệt tuần
Thống kê tần số nhịp Thống kê tần suất loto
Tần suất cặp lôtô Thống kê lô gan
Quay thử Dự đoán
xshg 30 ngày Soi cầu


Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Các công cụ thống kê phân tích soi cầu của XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH được xổ số 666 xây dựng như sau:

Thống kê 2 số cuối Thống kê đặc biệt tuần
Thống kê tần số nhịp Thống kê tần suất loto
Tần suất cặp lôtô Thống kê lô gan
Quay thử Dự đoán
xshcm 30 ngày Soi cầu

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

Các công cụ thống kê phân tích soi cầu của XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC được xổ số 666 xây dựng như sau:

Thống kê 2 số cuối Thống kê đặc biệt tuần
Thống kê tần số nhịp Thống kê tần suất loto
Tần suất cặp lôtô Thống kê lô gan
Quay thử Dự đoán
xshcm 30 ngày Soi cầu