vnadssb.com
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 24/9/2022

Hôm nay thứ 2, ngày 26-09-2022
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
07
44
91
66
G7
958
067
235
128
G6
2523
4055
8139
4352
8194
9856
0940
9814
7751
8973
7475
2957
G5
9594
7278
8652
7750
G4
46932
59565
43989
31487
95073
19237
64137
08272
62642
22098
80335
48156
74264
75630
05677
23667
05229
03050
42889
59152
75740
95621
27887
82945
64191
13655
27151
52034
G3
21709
34098
76694
50505
29230
28638
71458
15608
G2
26518
07604
15320
00426
G1
72108
64593
57417
56078
ĐB
210135
731473
255873
100138
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7,9,8 5,4 - 8
1 8 - 4,7 -
2 3 - 9,0 8,1,6
3 9,2,7,7,5 5,0 5,0,8 4,8
4 - 4,2 0,0 5
5 8,5 2,6,6 1,2,0,2 7,0,5,1,8
6 5 7,4 7 6
7 3 8,2,3 7,3 3,5,8
8 9,7 - 9 7
9 4,8 4,8,4,3 1 1

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 17-9-2022

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 17-9-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
89
86
63
79
G7
542
685
119
640
G6
4986
3798
4184
9364
7699
5321
2030
6177
2859
6758
7207
2934
G5
9863
5164
5163
1476
G4
82235
67754
38740
19692
20482
72453
50908
45493
73314
48826
60308
13334
58530
61834
07181
36705
81107
74060
36127
98909
80348
85969
28702
58168
58984
58462
85498
74290
G3
15730
15195
42993
65540
11682
71256
52934
28031
G2
85716
24401
66964
67916
G1
88510
84103
18399
19904
ĐB
517935
794565
250607
495941
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 8,1,3 5,7,9,7 7,2,4
1 6,0 4 9 6
2 - 1,6 7 -
3 5,0,5 4,0,4 0 4,4,1
4 2,0 0 8 0,1
5 4,3 - 9,6 8
6 3 4,4,5 3,3,0,4 9,8,2
7 - - 7 9,6
8 9,6,4,2 6,5 1,2 4
9 8,2,5 9,3,3 9 8,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 10-9-2022

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 10-9-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
92
61
20
43
G7
267
439
931
067
G6
7778
1557
9853
0480
1526
6127
3999
6383
6750
1254
8062
2353
G5
5181
3649
1772
4614
G4
30349
60871
08096
65363
76860
13575
97428
34588
16921
96245
90227
01024
74061
22965
46331
20844
45981
37225
40867
45995
39611
60763
18666
40673
75981
08744
76672
55635
G3
46020
37264
79081
90297
56332
37850
31168
42780
G2
14951
75217
64611
51790
G1
93890
38069
92046
40285
ĐB
965021
852061
325399
187194
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - - - -
1 - 7 1,1 4
2 8,0,1 6,7,1,7,4 0,5 -
3 - 9 1,1,2 5
4 9 9,5 4,6 3,4
5 7,3,1 - 0,0 4,3
6 7,3,0,4 1,1,5,9,1 7 7,2,3,6,8
7 8,1,5 - 2 3,2
8 1 0,8,1 3,1 1,0,5
9 2,6,0 7 9,5,9 0,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 3-9-2022

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 3-9-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
93
26
93
43
G7
614
529
724
024
G6
9667
2625
3725
4458
4429
3073
9989
1862
4484
4168
2057
9844
G5
3941
9642
4755
2740
G4
78446
70415
31101
11014
29811
10623
03479
57013
14511
55541
71350
93487
72147
73099
03279
96600
88961
86461
56153
17158
43310
79395
41923
05977
36994
29741
20285
78564
G3
88689
78109
06370
32144
70078
99975
73517
88920
G2
00823
88487
79189
27194
G1
28248
13230
66825
82169
ĐB
320869
698715
715083
257907
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,9 - 0 7
1 4,5,4,1 3,1,5 0 7
2 5,5,3,3 6,9,9 4,5 4,3,0
3 - 0 - -
4 1,6,8 2,1,7,4 - 3,4,0,1
5 - 8,0 5,3,8 7
6 7,9 - 2,1,1 8,4,9
7 9 3,0 9,8,5 7
8 9 7,7 9,4,9,3 5
9 3 9 3 5,4,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-8-2022

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 27-8-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
28
02
16
37
G7
470
068
238
417
G6
2232
8060
0195
5169
5487
8485
6814
7544
4579
5148
7487
7815
G5
4860
4291
8613
6642
G4
79564
14441
38486
18000
45612
00436
31434
72297
84796
74447
98172
04375
78575
09585
68285
90041
24119
19509
00507
30614
30183
89993
08681
34928
95227
19885
75681
59317
G3
71635
27891
16082
39058
28958
19230
10728
34675
G2
33344
13733
19753
86659
G1
70776
12553
84728
54829
ĐB
974485
201056
268585
291349
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 2 9,7 -
1 2 - 6,4,3,9,4 7,5,7
2 8 - 8 8,7,8,9
3 2,6,4,5 3 8,0 7
4 1,4 7 4,1 8,2,9
5 - 8,3,6 8,3 9
6 0,0,4 8,9 - -
7 0,6 2,5,5 9 5
8 6,5 7,5,5,2 5,3,5 7,1,5,1
9 5,1 1,7,6 - 3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 20-8-2022

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 20-8-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
66
04
93
29
G7
534
145
988
451
G6
6638
0927
0288
1444
8218
0584
5664
8432
9714
8222
2633
3974
G5
1337
3807
8396
9811
G4
26364
89494
10843
53631
31323
05834
86967
69533
88315
52246
95098
49334
95779
72849
54130
11890
52480
09904
37591
96329
49339
42933
34207
10543
42566
33554
58103
35581
G3
37139
27932
80425
63321
17968
75301
77156
70867
G2
67655
41899
75888
67087
G1
39722
59586
60884
82763
ĐB
206980
997752
267657
540995
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 4,7 4,1 7,3
1 - 8,5 4 1
2 7,3,2 5,1 9 9,2
3 4,8,7,1,4,9,2 3,4 2,0,9 3,3
4 3 5,4,6,9 - 3
5 5 2 7 1,4,6
6 6,4,7 - 4,8 6,7,3
7 - 9 - 4
8 8,0 4,6 8,0,8,4 1,7
9 4 8,9 3,6,0,1 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 13-8-2022

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 13-8-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
24
34
18
13
G7
295
385
308
607
G6
7954
5279
9745
3180
4778
1073
7399
8544
1052
7992
2447
7915
G5
9760
7986
3203
4724
G4
37187
67186
72750
19706
45193
73027
71682
43041
45912
41943
89717
99994
13139
50453
17038
02353
88518
43760
37097
28475
24203
48308
76184
66091
54581
46481
16188
78213
G3
77338
90532
62245
53728
28132
80667
46064
18281
G2
71867
97421
33961
98916
G1
99197
40673
93241
84872
ĐB
447907
335361
781664
155348
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,7 - 8,3,3 7,8
1 - 2,7 8,8 3,5,3,6
2 4,7 8,1 - 4
3 8,2 4,9 8,2 -
4 5 1,3,5 4,1 7,8
5 4,0 3 2,3 -
6 0,7 1 0,7,1,4 4
7 9 8,3,3 5 2
8 7,6,2 5,0,6 - 4,1,1,8,1
9 5,3,7 4 9,7 2,1
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng

 

vnadssb.com