App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 3/7/2021

Hôm nay thứ 4, ngày 04-08-2021
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
92
81
63
22
G7
697
611
241
402
G6
5758
7479
3907
8396
1418
0702
4253
3635
9478
7285
1498
0211
G5
1736
3817
6662
7925
G4
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
G3
57839
84380
04000
72851
98082
96851
87555
92773
G2
32995
72463
63039
63455
G1
01660
15363
17334
96292
ĐB
643631
925909
664013
951718
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7,3 2,9,0,9 - 2,8,9
1 - 1,8,7 3,5,3,2,2,3 1,8
2 5,8 - - 2,5,9,1
3 6,9,1 - 5,9,4 -
4 - 8,6 1 -
5 8,6,2 8,1 3,3,1 5,5
6 0 3,3 3,2,3 6
7 9,8,5 6 8 3,3
8 0 1,7 2 5
9 2,7,5 6,1 - 8,7,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 26-6-2021

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 26-6-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
26
64
38
37
G7
143
140
004
431
G6
6910
1667
6594
1749
5608
0976
1461
7442
1521
0584
5271
1475
G5
8580
8386
2613
0327
G4
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
G3
37542
63283
85434
52249
15069
72056
13683
02531
G2
19928
27691
43942
42283
G1
91886
93790
48740
25760
ĐB
108196
040828
028654
475269
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 8,9 4 -
1 0 - 3,2 3
2 6,0,7,9,8 6,8 1 7,5,2
3 2,2 4 8,5 7,1,1
4 3,2 0,9,9 2,2,2,0 8
5 - - 1,9,6,4 2,7
6 7 4,9,9 1,0,9 0,9
7 - 6 - 1,5,3
8 0,8,2,3,6 6,0,8,4 5 4,3,3
9 4,6 1,0 - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 19-6-2021

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 19-6-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
68
34
29
04
G7
164
115
966
320
G6
5490
1672
7159
9852
2785
8695
1155
0777
7460
5415
0924
6454
G5
6198
5861
3622
8115
G4
20399
15976
61345
32703
07790
12787
14289
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
56260
95113
29316
40693
97861
62886
88431
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
G3
53233
05269
50155
95173
97845
49922
90769
31689
G2
69334
70580
43622
44403
G1
01152
45958
21722
56267
ĐB
664980
915971
887162
355910
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 - - 4,1,3
1 - 5,0 3,6 5,5,6,0
2 - 8 9,2,2,2,2 0,4
3 3,4 4,5,8 1 3
4 5 4 5 8
5 9,2 2,5,8 5 4,3,5
6 8,4,9 1,8 6,0,0,1,2 9,7
7 2,6 3,1 7 -
8 7,9,0 5,3,0 6 0,9
9 0,8,9,0 5 3 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 12-6-2021

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 12-6-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
04
75
54
37
G7
188
783
495
663
G6
2763
1913
7957
5863
4506
3853
4771
2237
9051
2708
0139
5874
G5
9506
4780
4543
8069
G4
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
79243
09721
80940
06094
43689
20728
44158
01366
40992
44197
90048
93668
80898
80276
55219
74799
77471
16108
26593
70923
13267
G3
97087
32917
23911
35053
84433
24545
16547
95531
G2
82353
71771
33884
92617
G1
61608
17815
85886
42260
ĐB
062117
777481
836475
514345
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,6,8 6 - 8,8
1 3,7,7 1,5 - 9,7
2 8 1,8 - 3
3 - - 7,3 7,9,1
4 1 3,0 3,8,5 7,5
5 7,3 3,8,3 4,1 -
6 3,9,7,1 3 6,8 3,9,7,0
7 2 5,1 1,6,5 4,1
8 8,7,7 3,0,9,1 4,6 -
9 - 4 5,2,7,8 9,3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 5-6-2021

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 5-6-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
51
05
70
35
G7
922
012
603
411
G6
9995
9535
8800
2243
3074
1558
5140
4787
0829
1158
8608
2427
G5
8738
5512
9934
6851
G4
35768
72465
40475
62780
79385
82727
07339
55528
25221
04978
53275
98801
68986
17262
95618
33439
02963
82748
22513
49916
39204
72892
83639
10950
73141
00557
66384
91369
G3
57555
36463
83455
92439
20366
25273
49414
65150
G2
13347
62176
18041
53760
G1
90825
75455
33814
80513
ĐB
301978
156776
386226
482668
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 5,1 3,4 8
1 - 2,2 8,3,6,4 1,4,3
2 2,7,5 8,1 9,6 7
3 5,8,9 9 4,9 5,9
4 7 3 0,8,1 1
5 1,5 8,5,5 - 8,1,0,7,0
6 8,5,3 2 3,6 9,0,8
7 5,8 4,8,5,6,6 0,3 -
8 0,5 6 7 4
9 5 - - 2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 29-5-2021

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 29-5-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
47
72
98
75
G7
394
363
798
949
G6
4762
9308
1708
4925
3690
0036
9104
1135
0669
3912
4261
6618
G5
2209
9887
0885
8642
G4
39268
98476
56237
02578
77467
54227
60307
52099
30429
70560
35630
73008
56829
50122
13937
87688
35940
91344
29897
66059
50759
29785
13609
52392
31092
83924
27989
29110
G3
57477
89042
60241
42354
50475
57941
99265
37863
G2
56998
88996
59459
62505
G1
24205
96577
22407
38027
ĐB
561270
932656
227246
127077
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8,8,9,7,5 8 4,7 9,5
1 - - - 2,8,0
2 7 5,9,9,2 - 4,7
3 7 6,0 5,7 -
4 7,2 1 0,4,1,6 9,2
5 - 4,6 9,9,9 -
6 2,8,7 3,0 9 1,5,3
7 6,8,7,0 2,7 5 5,7
8 - 7 5,8 5,9
9 4,8 0,9,6 8,8,7 2,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 22-5-2021

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 22-5-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
31
89
60
03
G7
241
924
744
441
G6
6104
7268
3768
3139
0293
0912
4825
4797
3170
6172
0725
7338
G5
9611
8161
2151
5983
G4
34706
74143
64399
61006
62935
74515
30075
78058
26713
10608
85062
28294
25937
25094
33992
60497
47535
65503
48785
76422
20600
69885
55578
13393
23146
56033
97963
53863
G3
51168
42579
84126
49271
33437
77296
80985
01232
G2
99307
51961
86439
58535
G1
21049
59352
35282
54733
ĐB
095548
830497
361481
034070
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,6,6,7 8 3,0 3
1 1,5 2,3 - -
2 - 4,6 5,2 5
3 1,5 9,7 5,7,9 8,3,2,5,3
4 1,3,9,8 - 4 1,6
5 - 8,2 1 -
6 8,8,8 1,2,1 0 3,3
7 5,9 1 0 2,8,0
8 - 9 5,2,1 3,5,5
9 9 3,4,4,7 7,2,7,6 3
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng