App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 13/7/2019

Hôm nay thứ 6, ngày 19-07-2019
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
28
64
35
83
G7
415
045
696
393
G6
4839
3292
1778
0926
9424
3909
2452
8344
5875
0579
6032
1466
G5
8121
6525
9529
9878
G4
46154
44986
74436
65344
41352
24594
21832
09193
52755
38784
72482
80037
78659
89011
22807
96943
42742
92392
74448
71259
08495
95968
95497
25178
37473
66612
70906
57219
G3
12904
70170
71435
41080
47471
80378
98712
90658
G2
70495
89776
56745
82468
G1
63417
14687
23331
15365
ĐB
122006
052345
776702
382454
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,6 9 7,2 6
1 5,7 1 - 2,9,2
2 8,1 6,4,5 9 -
3 9,6,2 7,5 5,1 2
4 4 5,5 4,3,2,8,5 -
5 4,2 5,9 2,9 8,4
6 - 4 - 6,8,8,5
7 8,0 6 5,1,8 9,8,8,3
8 6 4,2,0,7 - 3
9 2,4,5 3 6,2,5 3,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 6-7-2019

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 6-7-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
92
67
71
80
G7
176
698
187
700
G6
6741
1564
9287
8359
4459
7672
5067
2804
5538
0599
6283
9506
G5
7840
9546
8783
4052
G4
55141
26396
16289
75197
21882
11086
19338
81504
96499
92477
26430
39123
66654
18893
98359
08113
25369
52640
85371
83541
74854
86386
05394
94254
00357
83498
21966
24924
G3
41804
11822
34217
41861
65652
68962
20311
89425
G2
73541
07342
89667
23156
G1
86284
03544
39891
58079
ĐB
921098
833758
763607
820295
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4 4 4,7 0,6
1 - 7 3 1
2 2 3 - 4,5
3 8 0 8 -
4 1,0,1,1 6,2,4 0,1 -
5 - 9,9,4,8 9,4,2 2,4,7,6
6 4 7,1 7,9,2,7 6
7 6 2,7 1,1 9
8 7,9,2,6,4 - 7,3 0,3,6
9 2,6,7,8 8,9,3 1 9,4,8,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 29-6-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 29-6-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
44
21
20
48
G7
870
183
186
873
G6
3387
5903
1522
7523
0652
8844
4444
1231
0036
0598
6186
4862
G5
5038
2627
7134
5909
G4
93166
38230
56090
95875
15382
52817
49662
68267
71597
72606
84853
77528
48809
57752
20270
38068
52478
88115
25775
72123
33742
76091
15402
56886
16316
23883
45909
68955
G3
54709
86876
34966
10802
27103
88089
45786
01078
G2
69834
81711
43024
36576
G1
12968
61986
80925
06159
ĐB
146119
285293
368196
584539
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3,9 6,9,2 3 9,2,9
1 7,9 1 5 6
2 2 1,3,7,8 0,3,4,5 -
3 8,0,4 - 1,6,4 9
4 4 4 4,2 8
5 - 2,3,2 - 5,9
6 6,2,8 7,6 8 2
7 0,5,6 - 0,8,5 3,8,6
8 7,2 3,6 6,9 6,6,3,6
9 0 7,3 6 8,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 22-6-2019

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 22-6-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
03
16
28
15
G7
881
688
393
934
G6
6928
6044
5291
0375
4075
5381
7079
7340
4959
7787
6174
0865
G5
9996
1949
1545
2237
G4
74224
88775
92771
19778
35217
46528
19321
03609
22457
44516
69966
52036
70323
87313
84700
28782
44535
17357
28171
14779
53789
76019
22315
46121
73136
88283
59298
35236
G3
08272
49306
30955
13765
77250
15252
93180
20976
G2
84706
58419
80368
98691
G1
96697
48534
33265
09700
ĐB
585916
178926
736463
031192
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3,6,6 9 0 0
1 7,6 6,6,3,9 - 5,9,5
2 8,4,8,1 3,6 8 1
3 - 6,4 5 4,7,6,6
4 4 9 0,5 -
5 - 7,5 9,7,0,2 -
6 - 6,5 8,5,3 5
7 5,1,8,2 5,5 9,1,9 4,6
8 1 8,1 2,9 7,3,0
9 1,6,7 - 3 8,1,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 15-6-2019

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 15-6-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
75
73
90
91
G7
440
689
558
983
G6
0189
9752
4714
3755
7156
1218
4877
6687
0653
9098
8095
4000
G5
1429
6182
2759
2334
G4
99552
19622
42754
57309
27504
58546
07953
86164
21178
27719
40008
52279
10824
93378
00461
03817
74431
76215
02661
35423
85009
99495
70522
14726
12844
23631
49041
64614
G3
65955
47521
83472
72710
65147
42954
23438
16297
G2
03358
82496
53797
54833
G1
88994
64694
46075
33439
ĐB
619250
397460
463881
334053
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9,4 8 9 0
1 4 8,9,0 7,5 4
2 9,2,1 4 3 2,6
3 - - 1 4,1,8,3,9
4 0,6 - 7 4,1
5 2,2,4,3,5,8,0 5,6 8,3,9,4 3
6 - 4,0 1,1 -
7 5 3,8,9,8,2 7,5 -
8 9 9,2 7,1 3
9 4 6,4 0,7 1,8,5,5,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 8-6-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 8-6-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
14
44
24
87
G7
942
460
087
049
G6
9644
5938
0116
6607
3897
6544
7174
4009
7023
5662
8774
7389
G5
4283
2063
0744
8966
G4
99065
97116
44534
57437
30750
83331
50134
86681
79848
30000
08990
21868
74623
63933
09965
19224
68223
24835
91305
63654
46153
82961
93396
97709
34904
28132
52579
89136
G3
47510
80484
80151
18710
07137
29813
63996
93531
G2
70996
57409
26031
10981
G1
40379
93661
67947
54508
ĐB
717791
129255
516979
949729
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 7,0,9 9,5 9,4,8
1 4,6,6,0 0 3 -
2 - 3 4,3,4,3 9
3 8,4,7,1,4 3 5,7,1 2,6,1
4 2,4 4,4,8 4,7 9
5 0 1,5 4,3 -
6 5 0,3,8,1 5 2,6,1
7 9 - 4,9 4,9
8 3,4 1 7 7,9,1
9 6,1 7,0 - 6,6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 1-6-2019

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 1-6-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
46
14
61
34
G7
561
413
901
601
G6
9384
7185
3291
9961
7940
2607
2237
2037
0008
3023
3734
0176
G5
1448
4827
1195
7559
G4
59277
68867
30407
46413
86599
38368
06840
68689
17197
43015
11272
13750
13634
50664
18770
54552
53337
52934
71789
50494
76253
10456
92044
81643
23771
03305
88295
22553
G3
09070
07719
75553
36761
20110
82064
72287
88621
G2
32324
10699
48151
56590
G1
20812
25727
38745
06514
ĐB
626994
350010
571649
582188
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 7 7 1,8 1,5
1 3,9,2 4,3,5,0 0 4
2 4 7,7 - 3,1
3 - 4 7,7,7,4 4,4
4 6,8,0 0 5,9 4,3
5 - 0,3 2,3,1 9,6,3
6 1,7,8 1,4,1 1,4 -
7 7,0 2 0 6,1
8 4,5 9 9 7,8
9 1,9,4 7,9 5,4 5,0
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng