App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 19/9/2020

Hôm nay thứ 3, ngày 22-09-2020
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
46
43
06
23
G7
580
378
137
558
G6
0453
4853
2351
4874
7404
5707
6515
1062
0210
6866
5199
0059
G5
9700
6288
3934
1447
G4
71743
17025
73961
94307
91563
68107
59679
55787
94593
24384
49140
46240
28459
70554
86385
26099
40669
17402
34308
34421
92315
85145
03939
17356
04777
73677
39678
92988
G3
28802
47844
09984
64803
65407
98060
34572
53913
G2
86920
49032
88191
17551
G1
25343
77314
77455
85678
ĐB
072445
140838
610924
916438
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,7,7,2 4,7,3 6,2,8,7 -
1 - 4 5,0,5 3
2 5,0 - 1,4 3
3 - 2,8 7,4 9,8
4 6,3,4,3,5 3,0,0 - 7,5
5 3,3,1 9,4 5 8,9,6,1
6 1,3 - 2,9,0 6
7 9 8,4 - 7,7,8,2,8
8 0 8,7,4,4 5 8
9 - 3 9,1 9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 12-9-2020

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 12-9-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
76
99
61
22
G7
558
983
228
726
G6
9341
1170
1425
1557
4903
4510
8220
3939
2203
8604
4365
4564
G5
4704
6946
6926
6463
G4
80906
70634
49118
76543
50161
84394
46367
23210
57202
13391
43551
21310
01781
08929
67325
28510
33171
61383
56590
85479
01965
93426
53687
45152
41442
46067
38106
80258
G3
03150
53058
89718
14246
29491
40040
02625
90067
G2
43121
52491
90811
79719
G1
23320
94908
67840
24440
ĐB
076451
074741
151529
733413
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,6 3,2,8 3 4,6
1 8 0,0,0,8 0,1 9,3
2 5,1,0 9 8,0,6,5,9 2,6,6,5
3 4 - 9 -
4 1,3 6,6,1 0,0 2,0
5 8,0,8,1 7,1 - 2,8
6 1,7 - 1,5 5,4,3,7,7
7 6,0 - 1,9 -
8 - 3,1 3 7
9 4 9,1,1 0,1 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 5-9-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 5-9-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
01
61
48
01
G7
345
821
552
191
G6
1474
2033
5430
6131
6734
9075
8373
7538
8698
8124
2973
1449
G5
6895
2263
1312
9759
G4
12041
38083
27661
58037
96927
04648
56270
52998
65042
81470
71278
43054
02572
35208
95653
99808
13254
71824
55834
63180
89121
11459
06982
19521
09928
12111
33466
98245
G3
13024
84466
83057
52231
89495
34866
83594
57786
G2
93655
39556
39548
53534
G1
04906
33983
00417
92608
ĐB
018490
403077
097198
460814
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,6 8 8 1,8
1 - - 2,7 1,4
2 7,4 1 4,1 4,1,8
3 3,0,7 1,4,1 8,4 4
4 5,1,8 2 8,8 9,5
5 5 4,7,6 2,3,4 9,9
6 1,6 1,3 6 6
7 4,0 5,0,8,2,7 3 3
8 3 3 0 2,6
9 5,0 8 8,5,8 1,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 29-8-2020

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 29-8-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
54
58
90
29
G7
938
623
671
244
G6
2504
1505
4816
9639
9944
4384
8276
5584
4914
6993
9798
4868
G5
4475
4515
6553
7609
G4
76615
39169
14000
46485
61648
12923
59500
17535
56298
96017
11899
47080
56307
64134
98967
60372
49992
07288
49203
30273
25908
45337
70783
04064
91023
15387
28763
38552
G3
89614
39746
34037
61080
61738
75498
37922
54657
G2
96864
64838
97226
01293
G1
33008
59430
59861
00062
ĐB
791918
495711
602590
118817
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,5,0,0,8 7 3,8 9
1 6,5,4,8 5,7,1 4 7
2 3 3 6 9,3,2
3 8 9,5,4,7,8,0 8 7
4 8,6 4 - 4
5 4 8 3 2,7
6 9,4 - 7,1 8,4,3,2
7 5 - 1,6,2,3 -
8 5 4,0,0 4,8 3,7
9 - 8,9 0,2,8,0 3,8,3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 22-8-2020

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 22-8-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
93
57
30
29
G7
416
407
658
497
G6
8799
3993
5259
2225
7359
4455
2034
7355
1293
9964
1814
6189
G5
0552
6644
7104
8730
G4
30398
09312
07036
64954
21931
83313
10084
35575
60813
95331
11221
75634
03307
86174
49746
24634
40668
03226
59461
06454
87349
79925
99013
89255
10827
61934
13374
52242
G3
39937
39802
23515
96089
72230
44186
59381
58987
G2
48307
37330
40560
97416
G1
37070
55850
27003
27602
ĐB
710089
037307
666427
455871
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 2,7 7,7,7 4,3 2
1 6,2,3 3,5 - 4,3,6
2 - 5,1 6,7 9,5,7
3 6,1,7 1,4,0 0,4,4,0 0,4
4 - 4 6,9 2
5 9,2,4 7,9,5,0 8,5,4 5
6 - - 8,1,0 4
7 0 5,4 - 4,1
8 4,9 9 6 9,1,7
9 3,9,3,8 - 3 7

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 15-8-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 15-8-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
32
54
64
87
G7
766
576
085
965
G6
5117
1410
6435
2440
8108
7547
5893
4109
7820
2359
3894
4338
G5
5175
3232
5358
9472
G4
73496
95471
62679
27335
96558
26833
77903
71630
43194
31279
99236
53559
48470
47400
87202
43010
03813
15311
82052
49319
70039
24952
35523
78660
11087
02852
26551
41014
G3
52958
63391
01026
17356
55917
98118
88057
64918
G2
63183
81556
67308
97705
G1
07834
40236
96427
21422
ĐB
190990
987452
599965
234541
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3 8,0 9,2,8 5
1 7,0 - 0,3,1,9,7,8 4,8
2 - 6 0,7 3,2
3 2,5,5,3,4 2,0,6,6 9 8
4 - 0,7 - 1
5 8,8 4,9,6,6,2 8,2 9,2,2,1,7
6 6 - 4,5 5,0
7 5,1,9 6,9,0 - 2
8 3 - 5 7,7
9 6,1,0 4 3 4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 8-8-2020

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 8-8-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
21
69
16
19
G7
968
711
684
767
G6
6563
2305
8695
2892
2495
8213
3168
3299
3529
6063
5639
4576
G5
0961
8060
5296
0247
G4
81205
28694
44058
76138
13982
01788
12090
26805
13498
81190
71532
50967
55018
69788
63463
21548
53555
51364
01727
70001
84684
96356
23867
76259
73728
65279
57479
15773
G3
09811
22838
22493
50268
53095
17717
23742
47173
G2
60265
55386
64269
20567
G1
12681
59050
71060
54465
ĐB
694115
016452
346206
556479
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5,5 5 1,6 -
1 1,5 1,3,8 6,7 9
2 1 - 9,7 8
3 8,8 2 - 9
4 - - 8 7,2
5 8 0,2 5 6,9
6 8,3,1,5 9,0,7,8 8,3,4,9,0 7,3,7,7,5
7 - - - 6,9,9,3,3,9
8 2,8,1 8,6 4,4 -
9 5,4,0 2,5,8,0,3 9,6,5 -
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng