Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 14/5/2022

Hôm nay thứ 3, ngày 17-05-2022
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
07
99
03
38
G7
912
348
330
753
G6
5354
9472
6469
7381
9015
3846
6179
3117
1309
0305
9532
2559
G5
3599
7501
2198
4568
G4
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
G3
43553
21931
77239
76525
25252
48798
65261
46747
G2
32729
54263
72733
74038
G1
75796
72760
05230
55344
ĐB
275361
735904
765353
025549
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7,7,1 1,4 3,9 5
1 2,3 5,2 7 -
2 9 5 5 -
3 1 7,9 0,3,0 8,2,8
4 8,8 8,6,5,8 - 7,4,9
5 4,0,3 - 2,5,2,3 3,9,0,7,0
6 9,1 4,3,0 7,2 8,1
7 2 - 9,8 -
8 0 1,2 7 9,2
9 9,6 9,7 8,8 2,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-5-2022

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 7-5-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
88
37
55
67
G7
938
579
324
743
G6
1223
5222
5091
0291
2494
0436
8211
9624
0520
2977
1851
6194
G5
8838
1262
0621
0876
G4
42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745
19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
G3
74339
42307
95305
48143
31251
92604
52102
03279
G2
67180
31020
18012
77802
G1
33313
43284
91609
21602
ĐB
774344
812742
827262
011646
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 9,9,5 7,4,1,1,4,9 2,2,2
1 3 2 1,2 3,9
2 3,2,5 4,0 4,4,0,1,7 0,6
3 8,8,7,9 7,6 - 0
4 3,7,5,4 2,3,2 3 3,0,6
5 6 2 5,0,1 1
6 7 2 2 7,3
7 - 9 - 7,6,9
8 8,0 4 - -
9 1 1,4,0 - 4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 30-4-2022

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 30-4-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
90
38
27
17
G7
005
549
602
086
G6
5590
3844
5710
2314
4134
0421
4804
3274
2226
8731
2375
9261
G5
7246
8914
7708
4523
G4
60968
56064
19390
75936
38270
07563
12341
57412
78267
47407
75172
13521
60225
53016
09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541
98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768
G3
54631
20615
23533
38007
84001
76822
24021
24302
G2
12955
76106
92318
36684
G1
71206
14904
67049
50957
ĐB
981317
410244
198358
755883
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,6 7,7,6,4 2,4,8,3,0,1 6,5,2,1,2
1 0,5,7 4,4,2,6 8 7
2 - 1,1,5 7,6,2 3,1
3 6,1 8,4,3 - 1
4 4,6,1 9,4 3,1,9 5
5 5 - 8 8,7
6 8,4,3 7 - 1,8
7 0 2 4,3,5 5
8 - - - 6,4,3
9 0,0,0 - 5 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 23-4-2022

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 23-4-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
98
08
93
24
G7
606
522
394
470
G6
6117
8832
4303
5707
6436
5878
4812
3273
6880
8903
0771
8905
G5
7012
3357
2053
1324
G4
23806
91009
01740
61747
85262
13726
50246
77312
43515
79916
13257
40754
59869
72936
42806
87202
57917
65066
82009
16130
66461
74120
59933
76608
14391
31223
46832
67508
G3
33041
09562
84410
49573
29196
40081
47752
95952
G2
39088
41314
49798
09738
G1
96922
60594
75144
45759
ĐB
733438
934806
459149
123353
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,3,6,9 8,7,6 6,2,9 3,5,8,8
1 7,2 2,5,6,0,4 2,7 -
2 6,2 2 - 4,4,0,3
3 2,8 6,6 0 3,2,8
4 0,7,6,1 - 4,9 -
5 - 7,7,4 3 2,2,9,3
6 2,2 9 6,1 -
7 - 8,3 3 0,1
8 8 - 0,1 -
9 8 4 3,4,6,8 1

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 16-4-2022

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 16-4-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
87
08
18
42
G7
212
933
289
699
G6
0993
6069
6582
2123
0763
3096
5545
0300
9321
2741
0808
4176
G5
7514
6750
7226
4633
G4
78874
66320
63086
84841
53705
63175
31510
43675
84717
73430
81947
09584
67935
12754
53049
91846
83465
16445
75908
59330
87876
05124
47335
37510
71389
76438
23363
28057
G3
75854
39998
13305
35304
98692
12772
84978
82782
G2
92408
17305
45297
45906
G1
02626
32744
57428
72807
ĐB
559479
211809
576870
340709
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,8 8,5,4,5,9 0,8 8,6,7,9
1 2,4,0 7 8 0
2 0,6 3 1,6,8 4
3 - 3,0,5 0 3,5,8
4 1 7,4 5,9,6,5 2,1
5 4 0,4 - 7
6 9 3 5 3
7 4,5,9 5 6,2,0 6,8
8 7,2,6 4 9 9,2
9 3,8 6 2,7 9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 9-4-2022

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 9-4-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
35
65
42
59
G7
475
239
118
663
G6
9405
4381
5630
5990
7124
8827
4824
5108
2699
7991
6614
0479
G5
3130
0589
3307
0299
G4
96709
30093
37311
29587
95845
99885
35473
28699
12522
81053
23340
34107
42000
31108
29330
66696
30846
92825
68123
89991
92831
08081
80657
93257
73016
41793
59885
07966
G3
43187
80567
07511
95772
70807
68537
03707
51964
G2
08575
97473
06625
37943
G1
16149
92726
91800
59355
ĐB
357575
832298
735286
286358
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,9 7,0,8 8,7,7,0 7
1 1 1 8 4,6
2 - 4,7,2,6 4,5,3,5 -
3 5,0,0 9 0,1,7 -
4 5,9 0 2,6 3
5 - 3 - 9,7,7,5,8
6 7 5 - 3,6,4
7 5,3,5,5 2,3 - 9
8 1,7,5,7 9 6 1,5
9 3 0,9,8 9,6,1 1,9,3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 2-4-2022

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 2-4-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
11
19
20
59
G7
913
039
237
257
G6
1118
1648
0765
9677
2209
9084
3377
9834
6713
8867
3637
4998
G5
4201
1324
7880
5200
G4
50605
01086
35328
05899
96696
92857
02079
30209
66119
43352
66984
67554
25721
22795
68798
92451
12176
64488
28343
99797
09863
92900
38449
41597
22380
81734
37019
27868
G3
82027
10710
03270
80842
61275
30945
71071
96782
G2
18219
78264
34863
84292
G1
45661
70829
38905
87483
ĐB
832608
874733
948343
252270
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,5,8 9,9 5 0,0
1 1,3,8,0,9 9,9 3 9
2 8,7 4,1,9 0 -
3 - 9,3 7,4 7,4
4 8 2 3,5,3 9
5 7 2,4 1 9,7
6 5,1 4 3,3 7,8
7 9 7,0 7,6,5 1,0
8 6 4,4 0,8 0,2,3
9 9,6 5 8,7 8,7,2
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng