App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 11/7/2020

Hôm nay thứ 7, ngày 11-07-2020
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
46
85
13
33
G7
425
174
292
423
G6
6933
9337
9558
1149
0756
6928
7902
1463
0978
9254
3905
1531
G5
4025
5115
1519
6351
G4
24669
78438
20642
42749
81176
80033
00396
56406
28704
84434
90620
30520
33788
94275
48693
94107
65554
31566
81928
51655
12731
77681
02862
71749
46024
99001
45698
55480
G3
99254
79620
19119
78064
37883
74138
79055
70274
G2
22198
56432
38321
47488
G1
53699
56704
78184
11323
ĐB
401424
854874
347375
612319
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 6,4,4 2,7 5,1
1 - 5,9 3,9 9
2 5,5,0,4 8,0,0 8,1 3,4,3
3 3,7,8,3 4,2 1,8 3,1
4 6,2,9 9 - 9
5 8,4 6 4,5 4,1,5
6 9 4 3,6 2
7 6 4,5,4 8,5 4
8 - 5,8 3,4 1,0,8
9 6,8,9 - 2,3 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 4-7-2020

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 4-7-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
76
01
01
92
G7
578
747
267
304
G6
8770
7947
0761
1344
4053
8062
1690
5268
6770
1705
3902
4644
G5
2121
2350
3446
9929
G4
40911
56513
68325
34035
90412
32598
40635
95651
92578
13895
54480
51593
25698
25935
37306
50525
52430
38566
58780
89273
72795
01053
39037
33842
14039
30082
60795
07551
G3
51808
83012
62257
07917
47112
79833
24120
72618
G2
12608
02416
46162
41302
G1
86403
85439
23367
52305
ĐB
930736
041602
832802
461847
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8,8,3 1,2 1,6,2 4,5,2,2,5
1 1,3,2,2 7,6 2 8
2 1,5 - 5 9,0
3 5,5,6 5,9 0,3 7,9
4 7 7,4 6 4,2,7
5 - 3,0,1,7 - 3,1
6 1 2 7,8,6,2,7 -
7 6,8,0 8 0,3 -
8 - 0 0 2
9 8 5,3,8 0,5 2,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-6-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 27-6-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
54
36
36
12
G7
754
605
053
225
G6
3993
7259
7691
3712
4924
6783
5871
5380
0721
7468
9559
1481
G5
3516
8542
1915
2695
G4
07400
55074
68657
24337
26413
88741
38215
33082
57761
32295
00604
93795
21534
79554
66921
69409
55529
75133
66775
24557
66882
12240
68648
09533
41999
72480
97320
21722
G3
44578
31890
43073
79158
04284
85164
38522
16960
G2
93817
75288
46360
64097
G1
63708
56779
92704
30033
ĐB
702528
507386
181065
840226
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,8 5,4 9,4 -
1 6,3,5,7 2 5 2
2 8 4 1,1,9 5,0,2,2,6
3 7 6,4 6,3 3,3
4 1 2 - 0,8
5 4,4,9,7 4,8 3,7 9
6 - 1 4,0,5 8,0
7 4,8 3,9 1,5 -
8 - 3,2,8,6 0,2,4 1,0
9 3,1,0 5,5 - 5,9,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 20-6-2020

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 20-6-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
07
14
11
40
G7
158
774
337
629
G6
8895
1860
4811
2169
5325
7238
6925
3909
7650
3541
5565
3272
G5
6587
3992
4602
7216
G4
17753
36171
35556
84211
10169
43339
47901
51983
81386
44772
81170
46370
60464
28681
37414
16675
16740
31802
75884
65188
75963
06575
79667
80533
23249
69303
97454
60150
G3
44251
25038
99187
83819
55202
09370
86887
22467
G2
82732
94329
66004
79560
G1
55053
42297
74187
60190
ĐB
736848
940304
400167
882594
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 7,1 4 9,2,2,2,4 3
1 1,1 4,9 1,4 6
2 - 5,9 5 9
3 9,8,2 8 7 3
4 8 - 0 0,1,9
5 8,3,6,1,3 - 0 4,0
6 0,9 9,4 3,7 5,7,7,0
7 1 4,2,0,0 5,0 2,5
8 7 3,6,1,7 4,8,7 7
9 5 2,7 - 0,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 13-6-2020

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 13-6-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
27
71
49
73
G7
606
952
735
989
G6
0566
3613
0184
0338
8631
5798
8931
8636
3779
5834
6979
7012
G5
9202
9058
6727
7535
G4
77118
23026
60139
58253
63056
67427
38244
16513
66940
55042
58310
05870
26817
31444
97099
56067
24843
66487
53745
87082
60293
04620
30508
10224
51053
45459
05987
23464
G3
80519
46587
34286
08561
80093
27232
13624
27250
G2
15713
54684
67991
22490
G1
66092
96179
88580
36345
ĐB
540909
693047
108707
029637
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 6,2,9 - 7 8
1 3,8,9,3 3,0,7 - 2
2 7,6,7 - 7 0,4,4
3 9 8,1 5,1,6,2 4,5,7
4 4 0,2,4,7 9,3,5 5
5 3,6 2,8 - 3,9,0
6 6 1 7 4
7 - 1,0,9 9 3,9
8 4,7 6,4 7,2,0 9,7
9 2 8 9,3,3,1 0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 6-6-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 6-6-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
75
38
18
27
G7
702
282
400
341
G6
1389
1285
0972
0978
0485
7082
0136
9843
5123
8090
1711
2052
G5
6625
6025
4374
4404
G4
40238
41420
54180
72479
97675
42659
71175
79861
18858
60412
28725
38714
10912
91945
41725
40760
26455
35134
52916
29423
47646
37770
84196
17085
38798
52648
10101
67319
G3
36669
33022
29917
48065
45500
32892
51549
60620
G2
38538
97620
64321
84418
G1
03662
08083
72981
99047
ĐB
824868
576455
717635
794044
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 2 - 0,0 4,1
1 - 2,4,2,7 8,6 1,9,8
2 5,0,2 5,5,0 3,5,3,1 7,0
3 8,8 8 6,4,5 -
4 - 5 3,6 1,8,9,7,4
5 9 8,5 5 2
6 9,2,8 1,5 0 -
7 5,2,9,5,5 8 4 0
8 9,5,0 2,5,2,3 1 5
9 - - 2 0,6,8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 30-5-2020

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 30-5-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
80
17
71
23
G7
086
336
413
044
G6
7698
2354
9609
5215
1953
2933
1338
6055
4609
6275
8105
4983
G5
1858
0910
2766
7244
G4
26900
75280
99341
00642
51840
25232
28703
18237
69053
38058
70245
01983
96953
74635
46269
20634
79917
29884
86351
94401
34775
32444
49492
59513
42489
35904
16236
31932
G3
98395
59593
06353
49012
84488
35126
89768
33039
G2
48527
92412
98675
57774
G1
13775
94440
91211
97635
ĐB
900163
448245
907577
541505
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9,0,3 - 9,1 5,4,5
1 - 7,5,0,2,2 3,7,1 3
2 7 - 6 3
3 2 6,3,7,5 8,4 6,2,9,5
4 1,2,0 5,0,5 - 4,4,4
5 4,8 3,3,8,3,3 5,1 -
6 3 - 6,9 8
7 5 - 1,5,5,7 5,4
8 0,6,0 3 4,8 3,9
9 8,5,3 - - 2
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng