App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 16/11/2019

Hôm nay thứ 2, ngày 18-11-2019
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
38
16
92
81
G7
101
390
765
298
G6
1378
5140
7772
3656
3412
0200
3983
4176
5653
9765
6942
4942
G5
6544
4079
2421
4678
G4
73645
15255
77012
05671
11024
00563
32940
43690
77593
93142
88444
19771
70770
02241
79455
61089
17121
29877
13956
54720
90053
30954
42676
10970
80677
86255
93666
49231
G3
15259
19399
71631
16414
56656
62903
50621
45234
G2
59506
39724
51822
50872
G1
88701
37797
84815
09779
ĐB
472626
044287
975043
718663
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,6,1 0 3 -
1 2 6,2,4 5 -
2 4,6 4 1,1,0,2 1
3 8 1 - 1,4
4 0,4,5,0 2,4,1 3 2,2
5 5,9 6 3,5,6,3,6 4,5
6 3 - 5 5,6,3
7 8,2,1 9,1,0 6,7 8,6,0,7,2,9
8 - 7 3,9 1
9 9 0,0,3,7 2 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 9-11-2019

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 9-11-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
63
93
00
45
G7
468
767
827
955
G6
5761
2558
0953
7127
7753
4503
8187
8337
3662
9190
4894
3534
G5
0832
7296
6027
2044
G4
99301
24641
61976
39350
26763
31801
70651
78728
93286
75882
81350
95794
95098
44584
30314
56275
54113
80009
35008
65897
37223
57976
96538
69201
40325
37262
75678
81392
G3
51876
47190
17492
46484
73036
40993
16880
32109
G2
21950
84267
43879
49855
G1
80507
73643
97364
40053
ĐB
051708
719603
282578
695244
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,1,7,8 3,3 0,9,8 1,9
1 - - 4,3 -
2 - 7,8 7,7,3 5
3 2 - 7,6 4,8
4 1 3 - 5,4,4
5 8,3,0,1,0 3,0 - 5,5,3
6 3,8,1,3 7,7 2,4 2
7 6,6 - 5,9,8 6,8
8 - 6,2,4,4 7 0
9 0 3,6,4,8,2 7,3 0,4,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 2-11-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 2-11-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
07
20
66
56
G7
736
991
364
154
G6
8755
4634
1924
6279
5494
1746
4297
2441
5058
1065
7045
1521
G5
4650
6849
9400
6711
G4
06023
58028
37198
24645
25203
49388
17929
72470
62730
28192
09489
93577
43779
82365
38645
72292
69585
74954
93983
18315
49896
66778
49339
71787
03754
59481
45641
72316
G3
17675
21103
36380
29095
04045
61732
53176
72766
G2
46001
66437
81053
13125
G1
22070
66452
80683
45395
ĐB
460942
947208
051036
414398
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 7,3,3,1 8 0 -
1 - - 5 1,6
2 4,3,8,9 0 - 1,5
3 6,4 0,7 2,6 9
4 5,2 6,9 1,5,5 5,1
5 5,0 2 8,4,3 6,4,4
6 - 5 6,4 5,6
7 5,0 9,0,7,9 - 8,6
8 8 9,0 5,3,3 7,1
9 8 1,4,2,5 7,2,6 5,8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 26-10-2019

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 26-10-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
34
25
37
07
G7
421
348
018
382
G6
5210
2158
9893
7274
8225
7833
6526
4135
8703
1311
5143
1975
G5
8997
9825
9181
6306
G4
79910
42047
08002
30192
35778
12234
27010
15735
54847
94720
12914
96723
34982
48478
76596
25167
62374
38156
18409
59742
06493
43348
16031
02248
24282
11240
24365
32390
G3
38813
92753
06746
67784
32827
53668
29665
44916
G2
83431
84167
85044
71237
G1
60538
06847
96343
74386
ĐB
823624
185098
117429
387181
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 2 - 3,9 7,6
1 0,0,0,3 4 8 1,6
2 1,4 5,5,5,0,3 6,7,9 -
3 4,4,1,8 3,5 7,5 1,7
4 7 8,7,6,7 2,4,3 3,8,8,0
5 8,3 - 6 -
6 - 7 7,8 5,5
7 8 4,8 4 5
8 - 2,4 1 2,2,6,1
9 3,7,2 8 6,3 0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 19-10-2019

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 19-10-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
78
81
44
63
G7
172
415
627
729
G6
2809
7721
0394
7207
1227
1877
6052
9569
0001
9405
8308
0519
G5
6654
5526
8684
7983
G4
35033
23771
79044
01612
08507
79322
87876
31318
34989
50128
00683
37920
70483
94811
78226
32353
99117
45671
75128
69303
60060
08688
98774
94453
44154
45276
33255
03812
G3
22384
29108
97200
87087
94274
36161
80323
70560
G2
92965
72935
24898
95970
G1
04276
46886
91814
13496
ĐB
261785
656772
580743
109532
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9,7,8 7,0 1,3 5,8
1 2 5,8,1 7,4 9,2
2 1,2 7,6,8,0 7,6,8 9,3
3 3 5 - 2
4 4 - 4,3 -
5 4 - 2,3 3,4,5
6 5 - 9,0,1 3,0
7 8,2,1,6,6 7,2 1,4 4,6,0
8 4,5 1,9,3,3,7,6 4 3,8
9 4 - 8 6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 12-10-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 12-10-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
77
99
14
13
G7
296
649
461
865
G6
0948
9632
9249
3693
6143
3881
7245
1524
0550
4542
0820
8823
G5
2915
9127
3444
9731
G4
87682
82212
52981
81047
83516
11897
45822
99028
89597
19598
16409
15461
22971
75957
64363
00085
96246
92861
11192
67912
59800
00110
37691
19063
18976
42243
81165
51941
G3
72081
80609
43540
26017
37305
22581
14524
89988
G2
78850
15422
46272
31323
G1
54897
01824
91047
77634
ĐB
974596
618849
464318
260844
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9 9 0,5 -
1 5,2,6 7 4,2,8 3,0
2 2 7,8,2,4 4 0,3,4,3
3 2 - - 1,4
4 8,9,7 9,3,0,9 5,4,6,7 2,3,1,4
5 0 7 0 -
6 - 1 1,3,1 5,3,5
7 7 1 2 6
8 2,1,1 1 5,1 8
9 6,7,7,6 9,3,7,8 2 1

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 5-10-2019

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 5-10-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
83
04
91
88
G7
538
422
598
423
G6
9369
1289
1734
4055
9570
1662
2268
1648
0935
5348
9495
8123
G5
8992
3504
9768
9679
G4
45305
41746
13991
42052
27749
49154
44742
37109
20820
17134
63920
58279
73248
92241
58659
47342
42692
32958
83526
35717
86841
12694
39242
75809
74508
04652
19832
73230
G3
47585
98023
60683
36665
98871
08001
88007
37794
G2
03350
33042
78002
22408
G1
61124
20281
61522
40144
ĐB
473262
234444
879834
564880
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5 4,4,9 1,2 9,8,7,8
1 - - 7 -
2 3,4 2,0,0 6,2 3,3
3 8,4 4 5,4 2,0
4 6,9,2 8,1,2,4 8,2,1 8,2,4
5 2,4,0 5 9,8 2
6 9,2 2,5 8,8 -
7 - 0,9 1 9
8 3,9,5 3,1 - 8,0
9 2,1 - 1,8,2 5,4,4
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng