• Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN
  • 30 ngày

XSMN 23/3 - Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 23/3/2019

Hôm nay thứ 2, ngày 25-03-2019
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
90
72
68
18
G7
755
008
332
722
G6
2451
6276
5188
8256
6817
5787
7600
5665
3829
2262
8047
8783
G5
6809
6656
7634
7877
G4
81474
99127
64282
49345
34747
96374
33166
25026
42757
34323
22749
51245
39594
67521
68893
64214
03631
45340
51924
39598
92107
29969
09718
61963
22076
74880
19920
54727
G3
16442
63486
23969
07887
57352
72212
71935
59695
G2
45881
90349
03185
19391
G1
73124
29030
56925
20729
ĐB
556674
952227
341107
744566
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9 8 0,7,7 -
1 - 7 4,2 8,8
2 7,4 6,3,1,7 9,4,5 2,0,7,9
3 - 0 2,4,1 5
4 5,7,2 9,5,9 0 7
5 5,1 6,6,7 2 -
6 6 9 8,5 2,9,3,6
7 6,4,4,4 2 - 7,6
8 8,2,6,1 7,7 5 3,0
9 0 4 3,8 5,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 16-3-2019

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 16-3-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
16
42
19
89
G7
877
586
353
938
G6
1049
8257
8079
5959
3435
2310
3458
3635
0449
0260
6645
6938
G5
0626
2262
1997
8061
G4
59077
38863
96720
01605
32321
97517
13504
16259
21239
48147
71834
67593
46425
14512
90105
51207
49892
93963
77851
42953
11070
84553
27255
79385
78395
21850
69623
13467
G3
81743
96794
75219
14455
21374
13359
27549
47748
G2
96153
52469
16850
56329
G1
57886
15038
70259
23319
ĐB
270020
045026
902939
502257
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5,4 - 5,7 -
1 6,7 0,2,9 9 9
2 6,0,1,0 5,6 - 3,9
3 - 5,9,4,8 5,9 8,8
4 9,3 2,7 9 5,9,8
5 7,3 9,9,5 3,8,1,3,9,0,9 3,5,0,7
6 3 2,9 3 0,1,7
7 7,9,7 - 0,4 -
8 6 6 - 9,5
9 4 3 7,2 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 9-3-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 9-3-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
08
02
97
72
G7
738
054
051
256
G6
3406
0531
9018
2658
5950
7152
8801
6339
5617
3783
2493
8181
G5
9697
8936
2732
4144
G4
03724
68816
20006
39729
70714
57656
39344
75513
30452
01099
21226
72817
07193
80359
22696
57024
06301
73763
80153
68327
47056
20872
96429
94411
41527
55219
08822
19571
G3
81180
92817
44687
74639
18068
26134
71119
27155
G2
07035
35567
23870
85654
G1
95826
30554
84878
40839
ĐB
096908
956757
901300
680435
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8,6,6,8 2 1,1,0 -
1 8,6,4,7 3,7 7 1,9,9
2 4,9,6 6 4,7 9,7,2
3 8,1,5 6,9 9,2,4 9,5
4 4 - - 4
5 6 4,8,0,2,2,9,4,7 1,3,6 6,5,4
6 - 7 3,8 -
7 - - 0,8 2,2,1
8 0 7 - 3,1
9 7 9,3 7,6 3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 2-3-2019

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 2-3-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
67
71
92
27
G7
998
234
284
165
G6
6662
1033
6827
5451
3950
3736
2989
0011
2500
1662
9542
1958
G5
9345
5012
8907
3129
G4
74196
15193
18044
11903
98935
19565
57093
90051
49237
82335
44170
07203
68044
10140
34646
52491
69318
86357
91532
27895
83285
02936
88490
84527
93008
94710
81356
97701
G3
66287
87110
64125
06400
13832
36053
12118
57873
G2
56216
17627
94923
17910
G1
92804
76785
69197
74735
ĐB
205144
295246
630938
688017
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3,4 3,0 0,7 8,1
1 0,6 2 1,8 0,8,0,7
2 7 5,7 3 7,9,7
3 3,5 4,6,7,5 2,2,8 6,5
4 5,4,4 4,0,6 6 2
5 - 1,0,1 7,3 8,6
6 7,2,5 - - 5,2
7 - 1,0 - 3
8 7 5 4,9,5 -
9 8,6,3,3 - 2,1,5,7 0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 23-2-2019

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 23-2-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
00
08
34
40
G7
738
719
563
640
G6
3238
5636
9695
9788
9264
9590
1794
0308
8591
0255
8971
9760
G5
3165
2767
2796
6507
G4
04471
52985
34354
64194
77241
68085
61402
09524
27741
52682
90461
16246
39012
45037
54743
55653
86141
64196
69488
84476
14933
54652
13461
32928
11728
57380
28368
91334
G3
76724
02573
88467
80758
53181
84012
35215
32107
G2
74951
96216
19456
40260
G1
91454
30820
20723
06299
ĐB
851705
879079
577248
337221
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,2,5 8 8 7,7
1 - 9,2,6 2 5
2 4 4,0 3 8,8,1
3 8,8,6 7 4,3 4
4 1 1,6 3,1,8 0,0
5 4,1,4 8 3,6 5,2
6 5 4,7,1,7 3 0,1,8,0
7 1,3 9 6 1
8 5,5 8,2 8,1 0
9 5,4 0 4,1,6,6 9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 16-2-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 16-2-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
59
55
34
48
G7
647
510
657
217
G6
4399
1773
9897
9326
4674
0543
7265
9881
4683
7383
0821
7052
G5
4880
1284
3035
6428
G4
40076
97516
64790
05476
41216
77348
09608
20703
93758
17088
87600
75977
80640
24426
51034
60206
75309
12685
41195
61587
96496
89319
66505
86830
32142
66429
21909
52492
G3
14343
09230
92498
00127
73904
86177
31767
33036
G2
54077
83416
01354
57433
G1
70483
37194
28233
92076
ĐB
247259
551906
987031
954909
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8 3,0,6 6,9,4 5,9,9
1 6,6 0,6 - 7,9
2 - 6,6,7 - 1,8,9
3 0 - 4,5,4,3,1 0,6,3
4 7,8,3 3,0 - 8,2
5 9,9 5,8 7,4 2
6 - - 5 7
7 3,6,6,7 4,7 7 6
8 0,3 4,8 1,3,5,7 3
9 9,7,0 8,4 5,6 2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 9-2-2019

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 9-2-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
14
67
08
05
G7
356
055
009
531
G6
6120
5999
7314
1093
4706
2868
3890
6437
6531
5768
0622
5635
G5
4367
3529
4242
2192
G4
24053
09965
76426
04916
15408
13746
33010
45463
32330
11339
66957
56498
33358
53790
33369
41894
12442
58193
23278
24170
85769
03546
03279
71845
44080
21920
58172
15750
G3
76255
54341
39601
76063
95706
70725
82120
81289
G2
26897
74789
46058
80782
G1
39238
58740
31239
24501
ĐB
974452
895911
517735
695366
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8 6,1 8,9,6 5,1
1 4,4,6,0 1 - -
2 0,6 9 5 2,0,0
3 8 0,9 7,1,9,5 1,5
4 6,1 0 2,2 6,5
5 6,3,5,2 5,7,8 8 0
6 7,5 7,8,3,3 9,9 8,6
7 - - 8,0 9,2
8 - 9 - 0,9,2
9 9,7 3,8,0 0,4,3 2
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296