App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 8/5/2021

Hôm nay thứ 4, ngày 12-05-2021
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
79
94
42
64
G7
418
606
771
632
G6
8262
8049
4999
7260
4960
4826
6465
8942
6927
8270
6806
9225
G5
2549
9369
6970
1225
G4
77645
55451
71546
82520
09878
27795
61975
36423
87239
20832
14975
52404
12317
45094
63730
26490
23808
91400
36896
96951
33877
00654
03252
49204
58050
92035
74398
00806
G3
01753
07113
79677
08340
18940
61314
18737
22859
G2
21704
59816
20411
79016
G1
24518
44674
57864
70258
ĐB
807073
671446
028956
169022
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 6,4 8,0 6,4,6
1 8,3,8 7,6 4,1 6
2 0 6,3 7 5,5,2
3 - 9,2 0 2,5,7
4 9,9,5,6 0,6 2,2,0 -
5 1,3 - 1,6 4,2,0,9,8
6 2 0,0,9 5,4 4
7 9,8,5,3 5,7,4 1,0,7 0
8 - - - -
9 9,5 4,4 0,6 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 1-5-2021

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 1-5-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
32
37
85
96
G7
798
792
153
647
G6
4692
7245
9191
2117
6102
1481
7486
3658
5783
5244
8130
1104
G5
4272
6763
2173
4838
G4
18068
18835
14969
30502
91466
56585
19296
15033
91673
01504
55253
25044
86016
33649
14165
05099
97666
96886
76033
72950
08736
68821
95134
78991
35057
44258
43247
25303
G3
05951
27173
56039
20635
02172
32401
56173
14913
G2
91077
82716
62480
17767
G1
79095
70544
76435
60857
ĐB
971634
665363
547863
930599
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 2,4 1 4,3
1 - 7,6,6 - 3
2 - - - 1
3 2,5,4 7,3,9,5 3,6,5 0,8,4
4 5 4,9,4 - 7,4,7
5 1 3 3,8,0 7,8,7
6 8,9,6 3,3 5,6,3 7
7 2,3,7 3 3,2 3
8 5 1 5,6,3,6,0 -
9 8,2,1,6,5 2 9 6,1,9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 24-4-2021

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 24-4-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
86
81
03
41
G7
021
308
706
775
G6
0533
0697
4880
7445
2356
4071
8404
6811
9313
7971
0183
9426
G5
5314
6889
8214
7468
G4
06254
31692
34514
30000
46118
34829
09218
66104
94954
81987
45714
13151
87092
62354
58207
72607
34839
99842
20841
11361
86006
64195
12185
06239
47065
93993
86256
93674
G3
10185
30658
28121
75120
83411
76936
71628
73989
G2
92009
12493
17579
60890
G1
17611
08695
45670
34447
ĐB
760273
237095
519515
989182
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,9 8,4 3,6,4,7,7,6 -
1 4,4,8,8,1 4 1,3,4,1,5 -
2 1,9 1,0 - 6,8
3 3 - 9,6 9
4 - 5 2,1 1,7
5 4,8 6,4,1,4 - 6
6 - - 1 8,5
7 3 1 9,0 5,1,4
8 6,0,5 1,9,7 - 3,5,9,2
9 7,2 2,3,5,5 - 5,3,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 17-4-2021

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 17-4-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
72
48
34
74
G7
436
108
176
515
G6
7263
6038
1492
0491
7256
8031
8848
8211
6432
4295
1345
9608
G5
1447
9937
3739
5301
G4
67221
61957
62331
45474
35425
66489
83995
03115
13349
17942
18070
91523
13691
12447
20759
05931
75863
62773
68913
94426
26509
32989
86541
59595
87047
90733
27506
78628
G3
21253
63542
46372
85331
04797
52082
93042
88404
G2
30851
67044
70795
80815
G1
91036
80724
40932
12014
ĐB
601679
393629
952688
629901
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 8 9 8,1,6,4,1
1 - 5 1,3 5,5,4
2 1,5 3,4,9 6 8
3 6,8,1,6 1,7,1 4,2,9,1,2 3
4 7,2 8,9,2,7,4 8 5,1,7,2
5 7,3,1 6 9 -
6 3 - 3 -
7 2,4,9 0,2 6,3 4
8 9 - 2,8 9
9 2,5 1,1 7,5 5,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 10-4-2021

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 10-4-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
11
83
96
77
G7
833
196
827
973
G6
6042
0354
9946
1092
8915
0924
8031
5526
7248
5242
0538
3706
G5
6185
5126
9148
8641
G4
91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945
86241
95129
77244
61099
88783
99428
60416
79693
89667
13895
48086
79759
46566
06802
G3
21235
69611
44825
58490
96967
20201
15567
57815
G2
90198
12839
64011
48292
G1
21834
73661
56379
40289
ĐB
481593
160815
545210
380130
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 1 1 6,2
1 1,7,1 5,4,5,5 6,1,0 5
2 - 4,6,7,5 7,6,9,8 -
3 3,5,4 9 1 8,0
4 2,6,5 5 8,8,1,4 2,1
5 4,3 - - 9
6 9 1,4,1 7 7,6,7
7 - - 9 7,3
8 5,7,4,1 3 3 6,9
9 8,3 6,2,0 6,9 3,5,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 3-4-2021

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 3-4-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
85
83
62
53
G7
946
080
964
132
G6
7690
3115
8099
4321
5159
8820
5619
9920
0237
0340
8228
0082
G5
0439
2296
1731
4212
G4
81086
36786
57920
93808
02194
54849
74208
33322
52090
72902
88452
25917
51207
36707
10963
46822
42728
45372
76336
93792
10858
40657
38473
25891
30596
21997
35369
24815
G3
58286
12340
17094
67874
55900
74896
16708
30429
G2
38492
88649
33572
19325
G1
03281
92534
62702
11040
ĐB
670845
376601
319644
671567
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8,8 2,7,7,1 0,2 8
1 5 7 9 2,5
2 0 1,0,2 0,2,8 8,9,5
3 9 4 7,1,6 2
4 6,9,0,5 9 4 0,0
5 - 9,2 8 3,7
6 - - 2,4,3 9,7
7 - 4 2,2 3
8 5,6,6,6,1 3,0 - 2
9 0,9,4,2 6,0,4 2,6 1,6,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-3-2021

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 27-3-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
61
70
33
68
G7
574
229
850
360
G6
2670
2006
5292
3751
7361
8199
9248
0531
7720
4110
9955
3364
G5
3430
3781
4056
1624
G4
92874
82405
63219
16871
31765
20483
70325
23397
18304
44263
64238
21610
34131
67459
90200
75571
55659
24467
17072
48455
79862
48484
02739
67053
25744
25229
86680
73587
G3
89948
42785
89847
47112
87469
78043
54392
49374
G2
39118
54944
32327
31667
G1
88781
72539
86719
33461
ĐB
039862
090664
133310
654767
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,5 4 0 -
1 9,8 0,2 9,0 0
2 5 9 0,7 4,9
3 0 8,1,9 3,1 9
4 8 7,4 8,3 4
5 - 1,9 0,6,9,5 5,3
6 1,5,2 1,3,4 7,2,9 8,0,4,7,1,7
7 4,0,4,1 0 1,2 4
8 3,5,1 1 - 4,0,7
9 2 9,7 - 2
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng