App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 21/11/2020

Hôm nay thứ 3, ngày 24-11-2020
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
77
09
88
54
G7
408
691
955
228
G6
3212
4519
3217
2399
0668
4198
2164
4282
7891
9637
0472
4764
G5
3066
5833
3364
0307
G4
01263
23131
11754
91184
75371
42375
37832
19278
40209
24339
40648
46004
25379
19864
75652
44271
09074
59313
19412
53198
85103
07389
66486
05310
89282
51183
96373
77183
G3
18640
88972
31076
87862
85668
12187
12741
73195
G2
23850
61530
55341
85158
G1
57824
25994
22095
38200
ĐB
633850
696840
086210
846977
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 9,9,4 3 7,0
1 2,9,7 - 3,2,0 0
2 4 - - 8
3 1,2 3,9,0 - 7
4 0 8,0 1 1
5 4,0,0 - 5,2 4,8
6 6,3 8,4,2 4,4,8 4
7 7,1,5,2 8,9,6 1,4 2,3,7
8 4 - 8,2,7 9,6,2,3,3
9 - 1,9,8,4 1,8,5 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14-11-2020

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 14-11-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
78
21
72
38
G7
371
116
165
865
G6
8969
7305
2340
3661
7989
7454
1855
0326
2244
7988
3950
9126
G5
8442
8386
2066
5952
G4
02864
95083
56022
51315
77483
65213
66760
29902
81807
04950
56407
31644
11499
93382
95216
82539
87426
07832
36201
61156
56353
44240
99592
21782
52560
83982
39214
95550
G3
52456
89012
43324
53558
39227
79681
67832
34347
G2
67821
55048
19558
92901
G1
80744
97812
64373
71926
ĐB
371449
987080
076157
499992
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 2,7,7 1 1
1 5,3,2 6,2 6 4
2 2,1 1,4 6,6,7 6,6
3 - - 9,2 8,2
4 0,2,4,9 4,8 4 0,7
5 6 4,0,8 5,6,3,8,7 0,2,0
6 9,4,0 1 5,6 5,0
7 8,1 - 2,3 -
8 3,3 9,6,2,0 1 8,2,2
9 - 9 - 2,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-11-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 7-11-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
44
71
36
80
G7
612
282
515
203
G6
5785
8258
4997
8891
6225
4397
7238
0205
6720
4045
0486
1669
G5
2444
0812
7584
8837
G4
14069
20414
05978
31773
26959
85448
64003
33685
42349
19964
31415
95805
72298
70860
18141
21925
78753
92219
38012
11484
38173
02114
14474
08211
32864
38729
86447
26862
G3
31629
02150
22717
85076
00557
68790
49333
75598
G2
96463
41721
27165
67439
G1
20912
25708
10236
12884
ĐB
100080
157535
338767
090456
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 5,8 5 3
1 2,4,2 2,5,7 5,9,2 4,1
2 9 5,1 0,5 9
3 - 5 6,8,6 7,3,9
4 4,4,8 9 1 5,7
5 8,9,0 - 3,7 6
6 9,3 4,0 5,7 9,4,2
7 8,3 1,6 3 4
8 5,0 2,5 4,4 0,6,4
9 7 1,7,8 0 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 31-10-2020

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 31-10-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
80
07
04
19
G7
334
913
456
480
G6
0330
2523
0895
0717
0499
1654
5062
4542
6662
3889
2382
0369
G5
3804
8260
5842
2032
G4
36483
53482
08894
71218
77009
71110
67237
57224
86948
58504
92662
68998
05167
86726
19027
44778
13021
58458
73752
20961
40075
52228
64249
73940
02809
16841
68839
61215
G3
27873
39847
58453
04243
55093
24175
33425
71237
G2
67494
01446
07781
56633
G1
38627
77539
27335
58066
ĐB
057964
270610
355172
411083
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,9 7,4 4 9
1 8,0 3,7,0 - 9,5
2 3,7 4,6 7,1 8,5
3 4,0,7 9 5 2,9,7,3
4 7 8,3,6 2,2 9,0,1
5 - 4,3 6,8,2 -
6 4 0,2,7 2,2,1 9,6
7 3 - 8,5,5,2 -
8 0,3,2 - 1 0,9,2,3
9 5,4,4 9,8 3 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 24-10-2020

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 24-10-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
09
36
65
05
G7
818
274
789
872
G6
8639
1876
3621
6448
4315
2230
1220
7515
0813
4112
1755
2174
G5
1129
6424
5568
9189
G4
58546
50762
72367
57308
85847
96745
90151
46653
68707
33468
50786
20513
52926
48464
39291
39030
77829
55398
16372
32704
81119
57815
57526
77938
67845
84839
27732
15703
G3
56550
22465
73145
49262
90576
54504
85993
44524
G2
97167
04964
29303
72115
G1
57922
60157
59087
67334
ĐB
230173
602634
235998
696100
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9,8 7 4,4,3 5,3,0
1 8 5,3 5,3,9 2,5,5
2 1,9,2 4,6 0,9 6,4
3 9 6,0,4 0 8,9,2,4
4 6,7,5 8,5 - 5
5 1,0 3,7 - 5
6 2,7,5,7 8,4,2,4 5,8 -
7 6,3 4 2,6 2,4
8 - 6 9,7 9
9 - - 1,8,8 3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 17-10-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 17-10-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
62
12
95
66
G7
477
384
395
313
G6
5887
9262
0934
9888
1373
5174
4031
0383
9160
4314
2819
4923
G5
9081
2820
2431
0037
G4
37486
53798
45266
27235
18764
41176
01351
06560
02047
94613
96356
07074
88912
04370
25986
99609
18311
03873
86351
63458
09424
14751
15948
53751
31988
98216
87052
53719
G3
41030
43986
01672
04485
41228
80232
94723
69852
G2
04869
52949
14837
46695
G1
23153
52899
94065
63446
ĐB
541854
907062
823490
953080
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - - 9 -
1 - 2,3,2 1 3,4,9,6,9
2 - 0 4,8 3,3
3 4,5,0 - 1,1,2,7 7
4 - 7,9 - 8,6
5 1,3,4 6 1,8 1,1,2,2
6 2,2,6,4,9 0,2 0,5 6
7 7,6 3,4,4,0,2 3 -
8 7,1,6,6 4,8,5 3,6 8,0
9 8 9 5,5,0 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 10-10-2020

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 10-10-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
29
38
26
49
G7
465
458
987
937
G6
8502
8302
9068
1095
4845
0111
6055
2963
3274
4661
7966
3611
G5
1429
5724
2386
6673
G4
32447
28842
42684
78201
95725
03410
59605
56821
48395
51123
87013
13613
20770
90819
75113
38328
72269
57178
22845
57440
18386
43219
70616
43110
73306
14582
93870
76209
G3
91729
66560
73112
17829
18842
87146
73893
75155
G2
60324
29295
69205
19889
G1
68196
06146
79170
53666
ĐB
971775
988247
927913
926185
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,2,1,5 - 5 6,9
1 0 1,3,3,9,2 3,3 1,9,6,0
2 9,9,5,9,4 4,1,3,9 6,8 -
3 - 8 - 7
4 7,2 5,6,7 5,0,2,6 9
5 - 8 5 5
6 5,8,0 - 3,9 1,6,6
7 5 0 4,8,0 3,0
8 4 - 7,6,6 2,9,5
9 6 5,5,5 - 3
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng