App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN

XSMN thứ 7 - Kết quả XSMN ngày 19/10/2019

Hôm nay chủ nhật, ngày 20-10-2019
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
78
81
44
63
G7
172
415
627
729
G6
2809
7721
0394
7207
1227
1877
6052
9569
0001
9405
8308
0519
G5
6654
5526
8684
7983
G4
35033
23771
79044
01612
08507
79322
87876
31318
34989
50128
00683
37920
70483
94811
78226
32353
99117
45671
75128
69303
60060
08688
98774
94453
44154
45276
33255
03812
G3
22384
29108
97200
87087
94274
36161
80323
70560
G2
92965
72935
24898
95970
G1
04276
46886
91814
13496
ĐB
261785
656772
580743
109532
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9,7,8 7,0 1,3 5,8
1 2 5,8,1 7,4 9,2
2 1,2 7,6,8,0 7,6,8 9,3
3 3 5 - 2
4 4 - 4,3 -
5 4 - 2,3 3,4,5
6 5 - 9,0,1 3,0
7 8,2,1,6,6 7,2 1,4 4,6,0
8 4,5 1,9,3,3,7,6 4 3,8
9 4 - 8 6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 12-10-2019

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 12-10-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
77
99
14
13
G7
296
649
461
865
G6
0948
9632
9249
3693
6143
3881
7245
1524
0550
4542
0820
8823
G5
2915
9127
3444
9731
G4
87682
82212
52981
81047
83516
11897
45822
99028
89597
19598
16409
15461
22971
75957
64363
00085
96246
92861
11192
67912
59800
00110
37691
19063
18976
42243
81165
51941
G3
72081
80609
43540
26017
37305
22581
14524
89988
G2
78850
15422
46272
31323
G1
54897
01824
91047
77634
ĐB
974596
618849
464318
260844
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9 9 0,5 -
1 5,2,6 7 4,2,8 3,0
2 2 7,8,2,4 4 0,3,4,3
3 2 - - 1,4
4 8,9,7 9,3,0,9 5,4,6,7 2,3,1,4
5 0 7 0 -
6 - 1 1,3,1 5,3,5
7 7 1 2 6
8 2,1,1 1 5,1 8
9 6,7,7,6 9,3,7,8 2 1

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 5-10-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 5-10-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
83
04
91
88
G7
538
422
598
423
G6
9369
1289
1734
4055
9570
1662
2268
1648
0935
5348
9495
8123
G5
8992
3504
9768
9679
G4
45305
41746
13991
42052
27749
49154
44742
37109
20820
17134
63920
58279
73248
92241
58659
47342
42692
32958
83526
35717
86841
12694
39242
75809
74508
04652
19832
73230
G3
47585
98023
60683
36665
98871
08001
88007
37794
G2
03350
33042
78002
22408
G1
61124
20281
61522
40144
ĐB
473262
234444
879834
564880
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5 4,4,9 1,2 9,8,7,8
1 - - 7 -
2 3,4 2,0,0 6,2 3,3
3 8,4 4 5,4 2,0
4 6,9,2 8,1,2,4 8,2,1 8,2,4
5 2,4,0 5 9,8 2
6 9,2 2,5 8,8 -
7 - 0,9 1 9
8 3,9,5 3,1 - 8,0
9 2,1 - 1,8,2 5,4,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 28-9-2019

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 28-9-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
13
44
62
29
G7
749
932
455
599
G6
8265
3600
1075
6830
6618
9477
1601
7957
4205
9636
7578
6435
G5
2862
4270
4086
7303
G4
14914
07021
65008
05143
99508
41961
79513
06485
41886
56554
94810
55755
40125
36358
32511
01994
45294
41928
31104
30250
25367
45149
66622
20803
05299
47671
62752
70915
G3
25477
86993
37474
98937
27317
76961
80966
93999
G2
10976
02356
09195
31460
G1
39989
39710
26269
25465
ĐB
371524
023329
266549
992558
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,8,8 - 1,5,4 3,3
1 3,4,3 8,0,0 1,7 5
2 1,4 5,9 8 9,2
3 - 2,0,7 - 6,5
4 9,3 4 9 9
5 - 4,5,8,6 5,7,0 2,8
6 5,2,1 - 2,7,1,9 6,0,5
7 5,7,6 7,0,4 - 8,1
8 9 5,6 6 -
9 3 - 4,4,5 9,9,9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 21-9-2019

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 21-9-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
50
42
41
46
G7
698
410
027
398
G6
5117
2099
6722
3263
5663
3537
0206
0640
4061
5154
6843
3440
G5
3111
4415
4621
6711
G4
27127
28597
68498
80698
38722
03122
16682
28246
22696
62333
92768
17004
24089
59620
19287
75319
50071
44430
43063
49842
03723
98192
01948
41150
95238
80330
97745
04497
G3
34089
17901
94641
89114
40920
58473
61715
14969
G2
05488
88350
22992
32434
G1
43400
48811
79525
56586
ĐB
564248
722433
391303
595044
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,0 4 6,3 -
1 7,1 0,5,4,1 9 1,5
2 2,7,2,2 0 7,1,3,0,5 -
3 - 7,3,3 0 8,0,4
4 8 2,6,1 1,0,2 6,3,0,8,5,4
5 0 0 - 4,0
6 - 3,3,8 1,3 9
7 - - 1,3 -
8 2,9,8 9 7 6
9 8,9,7,8,8 6 2 8,2,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14-9-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 14-9-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
80
70
34
00
G7
507
622
914
843
G6
9911
8073
8562
1121
7631
0078
8764
7234
0570
9352
1259
4976
G5
3449
2333
9756
4513
G4
16906
93759
84593
54154
00242
10796
92737
65142
26335
26749
09142
66319
15116
67388
89361
23873
98424
30890
32774
17065
36890
77120
71885
34457
65996
74212
21417
68797
G3
91776
44074
93152
07775
52930
12251
52776
06675
G2
50846
54186
49672
87214
G1
76277
55761
30955
19920
ĐB
688375
924661
990755
605640
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 7,6 - - 0
1 1 9,6 4 3,2,7,4
2 - 2,1 4 0,0
3 7 1,3,5 4,4,0 -
4 9,2,6 2,9,2 - 3,0
5 9,4 2 6,1,5,5 2,9,7
6 2 1,1 4,1,5 -
7 3,6,4,7,5 0,8,5 0,3,4,2 6,6,5
8 0 8,6 - 5
9 3,6 - 0,0 6,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-9-2019

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 7-9-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
52
63
55
55
G7
086
738
763
273
G6
2478
7810
4018
5521
1966
7644
9450
9833
2074
0534
4205
1378
G5
8842
4170
2855
3381
G4
28838
12326
24637
67166
60148
09058
97434
77145
69384
64871
00447
37052
05137
79574
44167
06457
07009
59547
55212
55565
12564
51828
62336
52314
73566
10922
41597
07119
G3
26505
43111
62051
09934
14875
66657
26533
24960
G2
85667
69949
24437
44833
G1
91416
91493
09805
83467
ĐB
891883
362839
127113
434574
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5 - 9,5 5
1 0,8,1,6 - 2,3 4,9
2 6 1 - 8,2
3 8,7,4 8,7,4,9 3,7 4,6,3,3
4 2,8 4,5,7,9 7 -
5 2,8 2,1 5,0,5,7,7 5
6 6,7 3,6 3,7,5,4 6,0,7
7 8 0,1,4 4,5 3,8,4
8 6,3 4 - 1
9 - 3 - 7
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng