• Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN
  • 30 ngày

XSMN 19/1 - Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 19/1/2019

Hôm nay thứ 5, ngày 24-01-2019
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
38
08
69
29
G7
661
461
887
609
G6
1137
7029
5754
2882
1551
5909
0775
8459
4102
5397
2357
6295
G5
1049
7832
7169
8060
G4
44147
02239
62344
39496
35432
86230
63893
00103
15702
47106
83851
90897
25168
99690
93447
83466
32212
56248
12299
07371
50394
64485
29179
92495
53201
75001
29650
37016
G3
66282
72876
28758
26604
60767
76286
56452
41362
G2
42568
68417
15198
61703
G1
07590
44533
76692
59762
ĐB
265867
303014
068479
033769
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 8,9,3,2,6,4 2 9,1,1,3
1 - 7,4 2 6
2 9 - - 9
3 8,7,9,2,0 2,3 - -
4 9,7,4 - 7,8 -
5 4 1,1,8 9 7,0,2
6 1,8,7 1,8 9,9,6,7 0,2,2,9
7 6 - 5,1,9 9
8 2 2 7,6 5
9 6,3,0 7,0 9,4,8,2 7,5,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 12-1-2019

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 12-1-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
74
31
35
89
G7
444
299
930
341
G6
3218
5048
1319
9100
4008
9316
2440
7905
3287
7840
9617
3138
G5
7936
2293
5411
6073
G4
30008
06744
23494
73040
42963
27368
38048
94787
14368
27501
08558
17958
31222
52535
42189
57721
51996
39037
15451
24573
49286
78496
16324
92989
96661
87839
35232
68266
G3
33678
32517
78142
01668
74759
04850
15478
41043
G2
38697
25854
71711
19108
G1
04620
88328
81209
44916
ĐB
207190
967531
643358
332059
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8 0,8,1 5,9 8
1 8,9,7 6 1,1 7,6
2 0 2,8 1 4
3 6 1,5,1 5,0,7 8,9,2
4 4,8,4,0,8 2 0 1,0,3
5 - 8,8,4 1,9,0,8 9
6 3,8 8,8 - 1,6
7 4,8 - 3 3,8
8 - 7 7,9,6 9,9
9 4,7,0 9,3 6 6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 5-1-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 5-1-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
24
76
57
24
G7
357
472
032
594
G6
5704
2640
4469
3054
9640
6565
7359
5035
4147
8238
7607
9278
G5
0851
9377
8311
6644
G4
84078
32738
46599
20898
47429
89895
42884
77311
25498
85372
05502
03512
32297
86562
53647
42641
08070
63654
12274
40335
59934
70887
13543
74457
72215
44202
98713
64537
G3
06050
03836
74198
89901
94549
73854
38047
23453
G2
72007
98844
20547
53656
G1
34868
57760
73155
33080
ĐB
347523
406311
972507
232195
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,7 2,1 7 7,2
1 - 1,2,1 1 5,3
2 4,9,3 - - 4
3 8,6 - 2,5,5,4 8,7
4 0 0,4 7,7,1,9,7 4,3,7
5 7,1,0 4 7,9,4,4,5 7,3,6
6 9,8 5,2,0 - -
7 8 6,2,7,2 0,4 8
8 4 - - 7,0
9 9,8,5 8,7,8 - 4,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 29-12-2018

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 29-12-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
07
98
54
48
G7
371
186
346
463
G6
4202
4693
9298
7801
6683
7667
7277
7931
0402
3400
5786
1036
G5
8047
0811
5312
0296
G4
13085
13250
65412
15903
86385
19960
67672
65935
79352
77526
05298
24540
28019
71493
53658
92917
62324
25950
04145
18800
23408
75247
67892
65349
51936
73691
85393
25288
G3
10271
35898
88273
36387
84727
48419
48236
85227
G2
27366
10507
13059
47251
G1
82460
09168
88555
71772
ĐB
736775
576831
530596
571982
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 7,2,3 1,7 2,0,8 0
1 2 1,9 2,7,9 -
2 - 6 4,7 7
3 - 5,1 1 6,6,6
4 7 0 6,5 8,7,9
5 0 2 4,8,0,9,5 1
6 0,6,0 7,8 - 3
7 1,2,1,5 3 7 2
8 5,5 6,3,7 - 6,8,2
9 3,8,8 8,8,3 6 6,2,1,3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 22-12-2018

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 22-12-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
32
10
68
24
G7
223
541
798
321
G6
9899
4374
1385
9323
3051
4490
4380
8321
9505
8657
6256
2483
G5
9444
2506
4193
1429
G4
01186
44285
96004
13847
89084
36209
95774
60670
85883
60827
18556
61435
00553
92779
84941
25884
68817
86147
06804
82278
96067
30647
92214
17249
19236
07919
74350
67269
G3
67683
40981
98155
69705
97330
56601
84428
72576
G2
52007
27401
55477
54171
G1
44089
12215
31382
97592
ĐB
501714
345768
145169
330561
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,9,7 6,5,1 5,4,1 -
1 4 0,5 7 4,9
2 3 3,7 1 4,1,9,8
3 2 5 0 6
4 4,7 1 1,7 7,9
5 - 1,6,3,5 - 7,6,0
6 - 8 8,7,9 9,1
7 4,4 0,9 8,7 6,1
8 5,6,5,4,3,1,9 3 0,4,2 3
9 9 0 8,3 2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 15-12-2018

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 15-12-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
66
58
49
53
G7
092
950
461
554
G6
5619
6411
8200
1654
0654
7030
9131
6248
5253
6546
1898
7738
G5
9748
0535
4792
6474
G4
64388
70051
99469
34162
08204
57364
54349
64605
76321
71640
03405
09552
78039
95136
21743
55440
88890
71438
72818
30760
82063
96430
17810
57765
71454
33190
38080
78705
G3
55309
93666
29342
73172
00779
30753
70524
91177
G2
11252
80029
56158
06457
G1
65061
11717
61292
35813
ĐB
204455
340341
381459
564319
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,4,9 5,5 - 5
1 9,1 7 8 0,3,9
2 - 1,9 - 4
3 - 0,5,9,6 1,8 8,0
4 8,9 0,2,1 9,8,3,0 6
5 1,2,5 8,0,4,4,2 3,3,8,9 3,4,4,7
6 6,9,2,4,6,1 - 1,0,3 5
7 - 2 9 4,7
8 8 - - 0
9 2 - 2,0,2 8,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 8-12-2018

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 8-12-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
04
68
86
34
G7
373
745
600
512
G6
4310
9357
1791
1144
2647
4907
6002
0661
6743
4230
1622
1279
G5
2382
9284
3645
7767
G4
26167
91522
72399
90634
56647
47489
27371
03715
61178
66927
75707
28024
17722
94249
86000
64613
94321
42402
22400
36509
49781
91875
08754
64533
40143
79115
15148
45554
G3
36063
92302
34955
50685
01437
49859
88041
97587
G2
57673
70721
94773
28881
G1
12504
90284
89746
71547
ĐB
115305
828126
479881
409300
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,2,4,5 7,7 0,2,0,2,0,9 0
1 0 5 3 2,5
2 2 7,4,2,1,6 1 2
3 4 - 7 4,0,3
4 7 5,4,7,9 3,5,6 3,8,1,7
5 7 5 9 4,4
6 7,3 8 1 7
7 3,1,3 8 3 9,5
8 2,9 4,5,4 6,1,1 7,1
9 1,9 - - -
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296