• Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN
  • 30 ngày

XSMN 15/12 - Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 15/12/2018

Hôm nay chủ nhật, ngày 16-12-2018
Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
66
58
49
53
G7
092
950
461
554
G6
5619
6411
8200
1654
0654
7030
9131
6248
5253
6546
1898
7738
G5
9748
0535
4792
6474
G4
64388
70051
99469
34162
08204
57364
54349
64605
76321
71640
03405
09552
78039
95136
21743
55440
88890
71438
72818
30760
82063
96430
17810
57765
71454
33190
38080
78705
G3
55309
93666
29342
73172
00779
30753
70524
91177
G2
11252
80029
56158
06457
G1
65061
11717
61292
35813
ĐB
204455
340341
381459
564319
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,4,9 5,5 - 5
1 9,1 7 8 0,3,9
2 - 1,9 - 4
3 - 0,5,9,6 1,8 8,0
4 8,9 0,2,1 9,8,3,0 6
5 1,2,5 8,0,4,4,2 3,3,8,9 3,4,4,7
6 6,9,2,4,6,1 - 1,0,3 5
7 - 2 9 4,7
8 8 - - 0
9 2 - 2,0,2 8,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 8-12-2018

KQXSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 8-12-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
04
68
86
34
G7
373
745
600
512
G6
4310
9357
1791
1144
2647
4907
6002
0661
6743
4230
1622
1279
G5
2382
9284
3645
7767
G4
26167
91522
72399
90634
56647
47489
27371
03715
61178
66927
75707
28024
17722
94249
86000
64613
94321
42402
22400
36509
49781
91875
08754
64533
40143
79115
15148
45554
G3
36063
92302
34955
50685
01437
49859
88041
97587
G2
57673
70721
94773
28881
G1
12504
90284
89746
71547
ĐB
115305
828126
479881
409300
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,2,4,5 7,7 0,2,0,2,0,9 0
1 0 5 3 2,5
2 2 7,4,2,1,6 1 2
3 4 - 7 4,0,3
4 7 5,4,7,9 3,5,6 3,8,1,7
5 7 5 9 4,4
6 7,3 8 1 7
7 3,1,3 8 3 9,5
8 2,9 4,5,4 6,1,1 7,1
9 1,9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 1-12-2018

Xổ số MN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 1-12-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
31
44
12
88
G7
577
923
286
701
G6
4405
2208
7873
7307
2425
6254
6316
8952
7644
8538
9529
0354
G5
9213
4476
1548
4565
G4
56470
66167
50194
59086
33398
55181
72052
97750
91921
04617
67383
55622
49988
36901
28589
39182
83595
72589
17895
30858
63839
22842
03400
57204
87831
35524
59111
97172
G3
35707
48757
68160
95541
75306
14703
85185
12335
G2
70770
79389
71524
19346
G1
08620
90523
55149
14654
ĐB
718492
718658
407929
731941
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5,8,7 7,1 6,3 1,0,4
1 3 7 2,6 1
2 0 3,5,1,2,3 4,9 9,4
3 1 - 9 8,1,5
4 - 4,1 4,8,9 2,6,1
5 2,7 4,0,8 2,8 4,4
6 7 0 - 5
7 7,3,0,0 6 - 2
8 6,1 3,8,9 6,9,2,9 8,5
9 4,8,2 - 5,5 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 24-11-2018

Kết quả MN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 24-11-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
41
56
86
83
G7
829
480
892
099
G6
3567
2341
2864
9709
5695
4177
1539
5375
7178
5828
3814
0723
G5
4088
2620
5104
0394
G4
12069
66086
45097
13174
67831
61034
47836
69336
16687
10152
90696
51483
45071
04732
72457
76604
48117
71608
15922
53496
90312
13722
91201
54923
03377
78448
35949
48047
G3
97074
49765
70516
63947
06914
30308
65937
70890
G2
72963
73944
21359
35213
G1
15666
92581
18437
08067
ĐB
790755
220250
618954
842953
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 9 4,4,8,8 1
1 - 6 7,2,4 4,3
2 9 0 2 8,3,2,3
3 1,4,6 6,2 9,7 7
4 1,1 7,4 - 8,9,7
5 5 6,2,0 7,9,4 3
6 7,4,9,5,3,6 - - 7
7 4,4 7,1 5,8 7
8 8,6 0,7,3,1 6 3
9 7 5,6 2,6 9,4,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 17-11-2018

KQ xổ số Miền Nam » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 17-11-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
73
13
37
42
G7
444
191
315
665
G6
4315
7446
0930
4459
3924
5303
6013
5058
4481
5003
9802
4722
G5
4238
0094
4035
2280
G4
77149
53764
03922
45437
89492
66879
98092
60785
62382
93086
85856
35049
82352
51128
34703
83463
26076
56405
29858
59269
63193
62262
53610
86728
71203
74897
04398
76571
G3
94794
97673
61189
18082
01153
86122
62952
92496
G2
68218
82081
95170
88886
G1
73897
57366
95932
85903
ĐB
465810
368908
284513
720492
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 3,8 3,5 3,2,3,3
1 5,8,0 3 5,3,3 0
2 2 4,8 2 2,8
3 0,8,7 - 7,5,2 -
4 4,6,9 9 - 2
5 - 9,6,2 8,8,3 2
6 4 6 3,9 5,2
7 3,9,3 - 6,0 1
8 - 5,2,6,9,2,1 1 0,6
9 2,2,4,7 1,4 3 7,8,6,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 10-11-2018

Xổ số MN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 10-11-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
71
55
39
66
G7
863
467
261
925
G6
2336
1139
5745
8314
9382
3365
2066
8628
3242
7191
3196
3809
G5
4087
1599
2890
4330
G4
03080
13688
22642
37463
18928
09645
06293
21432
72943
56595
70478
16228
98205
62802
34467
36119
56868
12126
29962
52628
20084
05387
51624
43885
10108
01398
71614
49785
G3
47625
92885
73091
19667
94591
58086
56294
96441
G2
28363
44074
87839
71828
G1
24421
19130
15077
52141
ĐB
282213
866587
547780
113999
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 5,2 - 9,8
1 3 4 9 4
2 8,5,1 8 8,6,8 5,4,8
3 6,9 2,0 9,9 0
4 5,2,5 3 2 1,1
5 - 5 - -
6 3,3,3 7,5,7 1,6,7,8,2 6
7 1 8,4 7 -
8 7,0,8,5 2,7 4,6,0 7,5,5
9 3 9,5,1 0,1 1,6,8,4,9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 3-11-2018

KQMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 3-11-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
08
21
00
27
G7
373
115
061
561
G6
7686
8779
3614
2853
2527
3641
9145
7343
8035
7251
9546
1799
G5
7897
1554
6650
2059
G4
73834
90454
49470
72487
54013
54758
30482
52665
87666
66505
93070
72891
23222
98848
27077
98268
52803
87810
92849
24837
13115
00669
44543
13846
28668
68206
10726
32011
G3
46546
27579
36985
18622
37979
24680
94830
44724
G2
33862
01936
34938
31543
G1
68132
73910
04917
16852
ĐB
292180
995214
970302
432753
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8 5 0,3,2 6
1 4,3 5,0,4 0,5,7 1
2 - 1,7,2,2 - 7,6,4
3 4,2 6 5,7,8 0
4 6 1,8 5,3,9 6,3,6,3
5 4,8 3,4 0 1,9,2,3
6 2 5,6 1,8 1,9,8
7 3,9,0,9 0 7,9 -
8 6,7,2,0 5 0 -
9 7 1 - 9

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301

Chuyên trang xổ số 666 cập nhật xổ số Long An nhanh nhất và cung cấp các công cụ thống kê XỔ SỐ LONG AN như sau:

Thống kê 2 số cuối Thống kê đặc biệt tuần
Thống kê tần số nhịp Tần suất cặp lôtô
Thống kê tần suất loto Thống kê lô gan
Quay thử xsla 30 ngày
Dự đoán Soi cầu

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Các công cụ thống kê phân tích soi cầu của XỔ SỐ HẬU GIANG được xổ số 666 xây dựng như sau:

Thống kê 2 số cuối Thống kê đặc biệt tuần
Thống kê tần số nhịp Thống kê tần suất loto
Tần suất cặp lôtô Thống kê lô gan
Quay thử Dự đoán
xshg 30 ngày Soi cầu


Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Các công cụ thống kê phân tích soi cầu của XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH được xổ số 666 xây dựng như sau:

Thống kê 2 số cuối Thống kê đặc biệt tuần
Thống kê tần số nhịp Thống kê tần suất loto
Tần suất cặp lôtô Thống kê lô gan
Quay thử Dự đoán
xshcm 30 ngày Soi cầu

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

Các công cụ thống kê phân tích soi cầu của XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC được xổ số 666 xây dựng như sau:

Thống kê 2 số cuối Thống kê đặc biệt tuần
Thống kê tần số nhịp Thống kê tần suất loto
Tần suất cặp lôtô Thống kê lô gan
Quay thử Dự đoán
xshcm 30 ngày Soi cầu