• Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN
  • 30 ngày

XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 10-12-2018

Hôm nay thứ 2, ngày 10-12-2018
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
35
48
60
G7
616
802
966
G6
8507
0136
6650
1392
4085
9942
2394
8699
8815
G5
6683
4989
3579
G4
28232
83445
76834
58268
54468
81462
71041
19480
01273
50123
29096
50152
40671
91060
99867
41313
97165
06387
76118
96365
56295
G3
39941
91457
62929
08269
97832
64532
G2
76194
99057
90311
G1
78968
75866
97566
ĐB
116279
717877
524805
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7 2 5
1 6 - 5,3,8,1
2 - 3,9 -
3 5,6,2,4 - 2,2
4 5,1,1 8,2 -
5 0,7 2,7 -
6 8,8,2,8 0,9,6 0,6,7,5,5,6
7 9 3,1,7 9
8 3 5,9,0 7
9 4 2,6 4,9,5

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 9-12-2018

KQXSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 9-12-2018

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
55
40
21
G7
387
234
200
G6
2133
5631
7263
4458
5239
3678
7874
7356
8196
G5
0583
7185
8112
G4
39477
73928
31402
65008
89674
51496
07078
05725
89951
75431
16346
30266
65522
86927
21910
94203
93456
17866
11357
43799
27372
G3
07906
37426
95891
00634
96320
04387
G2
63708
02051
75388
G1
89008
26701
66883
ĐB
921563
599357
132156
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,8,6,8,8 1 0,3
1 - - 2,0
2 8,6 5,2,7 1,0
3 3,1 4,9,1,4 -
4 - 0,6 -
5 5 8,1,1,7 6,6,7,6
6 3,3 6 6
7 7,4,8 8 4,2
8 7,3 5 7,8,3
9 6 1 6,9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 8-12-2018

Xổ số MN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 8-12-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
04
68
86
34
G7
373
745
600
512
G6
4310
9357
1791
1144
2647
4907
6002
0661
6743
4230
1622
1279
G5
2382
9284
3645
7767
G4
26167
91522
72399
90634
56647
47489
27371
03715
61178
66927
75707
28024
17722
94249
86000
64613
94321
42402
22400
36509
49781
91875
08754
64533
40143
79115
15148
45554
G3
36063
92302
34955
50685
01437
49859
88041
97587
G2
57673
70721
94773
28881
G1
12504
90284
89746
71547
ĐB
115305
828126
479881
409300
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,2,4,5 7,7 0,2,0,2,0,9 0
1 0 5 3 2,5
2 2 7,4,2,1,6 1 2
3 4 - 7 4,0,3
4 7 5,4,7,9 3,5,6 3,8,1,7
5 7 5 9 4,4
6 7,3 8 1 7
7 3,1,3 8 3 9,5
8 2,9 4,5,4 6,1,1 7,1
9 1,9 - - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 7-12-2018

Kết quả MN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 7-12-2018

Vĩnh Long
Mã: VL
Trà Vinh
Mã: TV
Bình Dương
Mã: BD
G8
02
60
37
G7
077
048
329
G6
3361
7503
1728
1278
0579
4746
9166
7325
9105
G5
3528
4473
2367
G4
90508
80498
53787
06838
19382
60955
05706
17478
66877
69102
27649
18787
05659
22862
13502
41207
86793
71718
41614
35962
00016
G3
00383
35971
76190
30090
95742
23397
G2
14416
36813
32483
G1
42336
78469
08752
ĐB
378667
258130
822409
Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 2,3,8,6 2 5,2,7,9
1 6 3 8,4,6
2 8,8 - 9,5
3 8,6 0 7
4 - 8,6,9 2
5 5 9 2
6 1,7 0,2,9 6,7,2
7 7,1 8,9,3,8,7 -
8 7,2,3 7 3
9 8 0,0 3,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 6-12-2018

KQ xổ số Miền Nam » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 6-12-2018

Tây Ninh
Mã: TN
Bình Thuận
Mã: BTH
An Giang
Mã: AG
G8
32
59
54
G7
196
283
397
G6
7242
7853
4630
4703
6040
0399
5556
0496
9145
G5
2474
4724
3294
G4
27815
84968
29465
53138
58145
31500
68985
79794
10500
38790
13275
12495
05314
82788
74848
34461
27036
81169
34325
89667
65505
G3
30607
54126
01205
35081
84640
48570
G2
70138
09629
38456
G1
39802
65114
79294
ĐB
156638
991602
875712
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 0,7,2 3,0,5,2 5
1 5 4,4 2
2 6 4,9 5
3 2,0,8,8,8 - 6
4 2,5 0 5,8,0
5 3 9 4,6,6
6 8,5 - 1,9,7
7 4 5 0
8 5 3,8,1 -
9 6 9,4,0,5 7,6,4,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 5-12-2018

Xổ số MN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 5-12-2018

Sóc Trăng
Mã: ST
Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
G8
22
54
07
G7
113
571
391
G6
6458
0404
2517
5960
7075
5723
2022
2214
4760
G5
6906
9767
3468
G4
67856
43257
97697
10105
45351
20864
46233
17930
87027
84440
67582
38368
05760
80655
70680
96175
38365
35115
72893
33868
70389
G3
52641
30379
50313
44997
69752
05470
G2
51108
43684
55247
G1
38506
66773
08526
ĐB
844496
717025
302135
Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 4,6,5,8,6 - 7
1 3,7 3 4,5
2 2 3,7,5 2,6
3 3 0 5
4 1 0 7
5 8,6,7,1 4,5 2
6 4 0,7,8,0 0,8,5,8
7 9 1,5,3 5,0
8 - 2,4 0,9
9 7,6 7 1,3

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 4-12-2018

KQMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 4-12-2018

Vũng Tàu
Mã: VT
Bến Tre
Mã: BTR
Bạc Liêu
Mã: BL
G8
09
29
42
G7
939
925
872
G6
2943
3427
9153
7466
2674
8295
2445
9400
0649
G5
7328
8182
5072
G4
86420
98538
28610
86578
76780
74630
30175
05298
28454
04324
71556
68785
83017
11483
11264
58780
98634
77132
53389
21400
16695
G3
86574
79157
08605
84665
06408
36948
G2
64448
53638
84993
G1
26781
16356
14093
ĐB
063664
212892
849612
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 9 5 0,0,8
1 0 7 2
2 7,8,0 9,5,4 -
3 9,8,0 8 4,2
4 3,8 - 2,5,9,8
5 3,7 4,6,6 -
6 4 6,5 4
7 8,5,4 4 2,2
8 0,1 2,5,3 0,9
9 - 5,8,2 5,3,3

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 3-12-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 3-12-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
38
58
68
G7
948
193
865
G6
4674
8699
3236
8692
6499
4085
3103
6434
6601
G5
7082
8663
1627
G4
74258
89601
46550
02661
93438
97670
62438
36390
98593
66287
15480
95018
90435
46364
75562
55927
21369
55384
56407
53341
50399
G3
97258
27654
66833
31168
49078
67865
G2
76952
05644
87849
G1
32112
58893
61857
ĐB
182450
327074
802613
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 - 3,1,7
1 2 8 3
2 - - 7,7
3 8,6,8,8 5,3 4
4 8 4 1,9
5 8,0,8,4,2,0 8 7
6 1 3,4,8 8,5,2,9,5
7 4,0 4 8
8 2 5,7,0 4
9 9 3,2,9,0,3,3 9
1 2 3 4 5 ... 688 »

Cơ cấu quay số và giải thưởng xổ số Miền Nam cập nhật 2018

Kết quả xổ số Miền Nam được tường thuật trực tiếp mở thưởng vào 16h15 tất cả các ngày trong tuần bao gồm các tỉnh miền Nam (Có 3 đài của 3 tỉnh, riêng thứ 7 có 4 đài quay cùng quay).

Khi quay số kết quả Miền Nam được cập nhật trực tiếp với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn, minh bạch nhất.

Lịch quay xổ số mở thưởng tại các đài khu vực Miền Nam như sau:

+ Thứ 2: Tại Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, đài Cà Mau, Đồng Tháp phát hành vé số mở thưởng.

+ Thứ 3: Các đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay số

+ Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ mở thưởng

+ Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng

+ Thứ 6: Đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long

+ Thứ 7: TP HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An

+ Chủ nhật: Tiền Giang, Lâm Đồng, Đà Lạt và Kiên Giang

Vé số phát hành trong ngày của các tỉnh Miền Nam sẽ được bán và kết thúc trước 30 phút mở thưởng tức khoảng 3h45.

Giá vé xổ số với các đài Miền Nam có giá 10.000 đ cho 1 vé. Cơ cấu giải thưởng của vé số có 11.565 giải trong 18 lần quay:

- Giải đặc biệt: Có 6 chữ số trong 1 lần quay giá trị 2 tỷ đồng (2.000.000.000 đ) so với giá trị vé số gấp 200.000 lần.

- Giải nhất: gồm 5 chữ số với 1 lần quay giá trị 30 triệu đồng (30.000.000 đ), có 10 giải, tổng giá trị 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng), giá trị so với vé mua gấp 3.000 lần.

- Giải nhì: với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.500 lần.

- Giải ba: bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1000 lần.

- Giải 4 có 5 chữ số trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000

- Số lượng giải: 70

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 210.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 300 lần.

-  Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000

- Số lượng giải: 100

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 100 lần.

-  Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000

- Số lượng giải: 300

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 120.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần.

-  Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000

- Số lượng giải: 1.000

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần.

-  Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000

- Số lượng giải: 10.000

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần.

-  Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ

- Số lượng giải: 9

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 5000 lần.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ

- Số lượng giải: 45

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 270.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 600 lần.

Cách xem kết quả xổ số Miền Nam

Dựa vào thời gian mở thưởng, các bạn mở radio FM hoặc truy cập vào website: xoso666.com

Bấm tiếp vào Xổ số Miền Nam để xem kết quả, khi đến giờ quay thưởng sẽ xuất hiện thông báo để dễ dàng truy cập xem quay số trực tiếp.