App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
  • XSMN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ Nhật

XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 29-2-2020

Hôm nay thứ 7, ngày 29-02-2020
Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
82
19
70
54
G7
355
325
703
155
G6
5945
6048
1429
5116
8602
3405
6343
3927
1576
1540
0978
5129
G5
0622
8919
9762
9819
G4
54344
75389
28279
65918
99332
60869
64415
85321
20574
74197
02595
18091
93057
68803
04953
95425
45994
76283
16714
80536
73864
86699
57253
12828
58814
30929
39734
19663
G3
72165
75309
59399
51223
93981
02248
04977
89160
G2
60228
32644
09945
17398
G1
12045
79504
66386
87477
ĐB
747524
049184
271998
Đầu Bình Phước TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An
0 9 2,5,3,4 3 -
1 8,5 9,6,9 4 9,4
2 9,2,8,4 5,1,3 7,5 9,8,9
3 2 - 6 4
4 5,8,4,5 4 3,8,5 0
5 5 7 3 4,5,3
6 9,5 - 2,4 3,0
7 9 4 0,6 8,7,7
8 2,9 4 3,1,6 -
9 - 7,5,1,9 4,8 9,8

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 28-2-2020

KQXSMN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 28-2-2020

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
45
18
63
G7
444
507
979
G6
6475
9071
2005
4181
4798
9862
0255
5622
3243
G5
9330
4254
2582
G4
72471
88962
63987
56371
23489
01888
89462
83999
06674
59228
26759
88795
24006
58138
23800
98447
55931
34407
02553
07178
09484
G3
89696
91365
17750
12610
30845
48068
G2
97076
87538
27376
G1
29728
80686
85563
ĐB
654620
606590
348114
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 5 7,6 0,7
1 - 8,0 4
2 8,0 8 2
3 0 8,8 1
4 5,4 - 3,7,5
5 - 4,9,0 5,3
6 2,2,5 2 3,8,3
7 5,1,1,1,6 4 9,8,6
8 7,9,8 1,6 2,4
9 6 8,9,5,0 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 27-2-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 27-2-2020

Tây Ninh
Mã: TN
Bình Thuận
Mã: BTH
An Giang
Mã: AG
G8
13
32
66
G7
418
035
434
G6
9613
5880
8200
6286
3601
4776
4850
5324
9607
G5
5111
6898
2249
G4
74608
56448
10045
14262
34718
21139
42476
57021
35703
58259
56718
76478
85727
00694
46025
77243
19344
71066
96238
48354
58180
G3
79014
60746
69490
72139
12127
69867
G2
34455
39593
78838
G1
99189
51988
62467
ĐB
163106
661449
194123
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 0,8,6 1,3 7
1 3,8,3,1,8,4 8 -
2 - 1,7 4,5,7,3
3 9 2,5,9 4,8,8
4 8,5,6 9 9,3,4
5 5 9 0,4
6 2 - 6,6,7,7
7 6 6,8 -
8 0,9 6,8 0
9 - 8,4,0,3 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 26-2-2020

Kết quả MN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 26-2-2020

Sóc Trăng
Mã: ST
Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
G8
32
66
81
G7
763
557
005
G6
7066
1138
5102
7171
9230
6777
7998
4844
9702
G5
5654
0266
5584
G4
93792
67249
21687
46364
51847
30546
14903
72456
48260
81509
00562
93558
25139
24904
97883
61269
01732
07521
74720
88009
49057
G3
41504
68456
75301
41671
12344
92346
G2
49605
34627
35640
G1
22112
42607
43942
ĐB
115338
716542
704378
Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 2,3,4,5 9,4,1,7 5,2,9
1 2 - -
2 - 7 1,0
3 2,8,8 0,9 2
4 9,7,6 2 4,4,6,0,2
5 4,6 7,6,8 7
6 3,6,4 6,6,0,2 9
7 - 1,7,1 8
8 7 - 1,4,3
9 2 - 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 25-2-2020

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 25-2-2020

Vũng Tàu
Mã: VT
Bến Tre
Mã: BTR
Bạc Liêu
Mã: BL
G8
90
65
59
G7
101
341
899
G6
2153
0006
7131
1981
7408
5494
8503
3095
1129
G5
5061
0573
4530
G4
99011
64829
45518
32098
97571
04590
24810
15350
08707
83370
13589
00200
89857
46289
78168
40534
51741
19547
21477
89120
37616
G3
14822
80100
86244
78555
69112
98904
G2
78006
37461
52412
G1
89630
78253
30430
ĐB
514370
647376
906581
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 1,6,0,6 8,7,0 3,4
1 1,8,0 - 6,2,2
2 9,2 - 9,0
3 1,0 - 0,4,0
4 - 1,4 1,7
5 3 0,7,5,3 9
6 1 5,1 8
7 1,0 3,0,6 7
8 - 1,9,9 1
9 0,8,0 4 9,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 24-2-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 24-2-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
80
39
87
G7
266
554
830
G6
5390
7387
9914
1356
0338
1242
2518
0375
2310
G5
4888
2211
2390
G4
49144
05313
01408
44501
61066
37072
36696
01721
72236
42221
92487
11614
28213
61915
20630
86577
13806
27130
19643
04572
47730
G3
25304
79854
88635
70532
01852
41609
G2
62946
89698
22879
G1
56723
10381
90379
ĐB
236092
812057
288797
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8,1,4 - 6,9
1 4,3 1,4,3,5 8,0
2 3 1,1 -
3 - 9,8,6,5,2 0,0,0,0
4 4,6 2 3
5 4 4,6,7 2
6 6,6 - -
7 2 - 5,7,2,9,9
8 0,7,8 7,1 7
9 0,6,2 8 0,7

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 23-2-2020

KQMN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 23-2-2020

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
97
66
80
G7
926
407
711
G6
5048
2356
2076
5725
8848
9482
0164
7166
6066
G5
2912
8919
1208
G4
54108
41557
46523
90453
31319
55018
48846
95243
52372
54683
95573
13976
02536
44296
43351
70859
18015
51623
31166
73353
02016
G3
72968
63118
34265
58721
96375
04459
G2
19235
28805
99420
G1
59268
51538
10921
ĐB
115934
469174
281572
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8 7,5 8
1 2,9,8,8 9 1,5,6
2 6,3 5,1 3,0,1
3 5,4 6,8 -
4 8,6 8,3 -
5 6,7,3 - 1,9,3,9
6 8,8 6,5 4,6,6,6
7 6 2,3,6,4 5,2
8 - 2,3 0
9 7 6 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 22-2-2020

XSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 22-2-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
20
01
66
75
G7
703
726
246
855
G6
6257
3001
3784
9077
5598
5238
0514
8697
1514
0564
8415
9880
G5
9987
1009
4290
6971
G4
42797
92454
73189
80272
67631
39269
34224
36321
40607
53788
90092
86483
01878
90290
88417
18689
95767
27946
54551
62402
59674
13013
79452
74357
34854
04009
73408
52108
G3
34710
98202
30797
26526
28659
62610
47610
54701
G2
18760
35052
80851
49534
G1
13480
18219
21032
06559
ĐB
651282
936904
153601
590303
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3,1,2 1,9,7,4 2,1 9,8,8,1,3
1 0 9 4,4,7,0 5,3,0
2 0,4 6,1,6 - -
3 1 8 2 4
4 - - 6,6 -
5 7,4 2 1,9,1 5,2,7,4,9
6 9,0 - 6,7 4
7 2 7,8 4 5,1
8 4,7,9,0,2 8,3 9 0
9 7 8,2,0,7 7,0 -
1 2 3 4 ... 752 »
in kq xsmn

Cơ cấu quay số và giải thưởng xổ số Miền Nam cập nhật 2020

Kết quả xổ số Miền Nam được tường thuật trực tiếp mở thưởng vào 16h15 tất cả các ngày trong tuần bao gồm các tỉnh miền Nam (Có 3 đài của 3 tỉnh, riêng thứ 7 có 4 đài quay cùng quay).

Khi quay số kết quả Miền Nam được cập nhật trực tiếp với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn, minh bạch nhất.

Lịch quay xổ số mở thưởng tại các đài khu vực Miền Nam như sau:

Bấm vào từng tỉnh dưới đây để xem kết quả theo tỉnh cần theo dõi

+ Thứ 2: Tại Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, đài Cà Mau, Đồng Tháp phát hành vé số mở thưởng.

+ Thứ 3: Các đài Bến Tre, Bạc LiêuVũng Tàu quay số

+ Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Đồng NaiCần Thơ mở thưởng

+ Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng

+ Thứ 6: Đài Trà Vinh, Bình DươngVĩnh Long

+ Thứ 7: TP HCM, Hậu Giang, Bình PhướcLong An

+ Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

Vé số phát hành trong ngày của các tỉnh Miền Nam sẽ được bán và kết thúc trước 30 phút mở thưởng tức khoảng 3h45.

Giá vé xổ số với các đài Miền Nam có giá 10.000 đ cho 1 vé. Cơ cấu giải thưởng của vé số có 11.565 giải trong 18 lần quay:

- Giải đặc biệt: Có 6 chữ số trong 1 lần quay giá trị 2 tỷ đồng (2.000.000.000 đ) so với giá trị vé số gấp 200.000 lần.

- Giải nhất: gồm 5 chữ số với 1 lần quay giá trị 30 triệu đồng (30.000.000 đ), có 10 giải, tổng giá trị 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng), giá trị so với vé mua gấp 3.000 lần.

- Giải nhì: với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.500 lần.

- Giải ba: bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1000 lần.

- Giải 4 có 5 chữ số trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000

- Số lượng giải: 70

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 210.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 300 lần.

-  Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000

- Số lượng giải: 100

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 100 lần.

-  Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000

- Số lượng giải: 300

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 120.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần.

-  Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000

- Số lượng giải: 1.000

- Tổng Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần.

-  Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000

- Số lượng giải: 10.000

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần.

- Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ

- Số lượng giải: 9

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 5000 lần.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ

- Số lượng giải: 45

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 270.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 600 lần.

Cách xem kết quả xổ số Miền Nam

Dựa vào thời gian mở thưởng, các bạn mở radio FM hoặc truy cập vào website: xoso666.com

Bấm tiếp vào Xổ số Miền Nam để xem kết quả, khi đến giờ quay thưởng sẽ xuất hiện thông báo để dễ dàng truy cập xem quay số trực tiếp.