• Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN
  • 30 ngày

XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 16-12-2018

Hôm nay chủ nhật, ngày 16-12-2018
Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
95
44
73
G7
563
520
835
G6
3656
1977
6893
3821
0566
8806
9960
1162
1266
G5
9675
0966
4086
G4
50407
24334
61192
90869
52219
47021
73979
25492
18128
40305
58834
10566
71044
83019
38919
92552
63107
02677
64145
27180
43109
G3
46281
45991
03583
45933
88376
60660
G2
22290
56083
99892
G1
01395
62225
94546
ĐB
073524
232815
475725
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7 6,5 7,9
1 9 9,5 9
2 1,4 0,1,8,5 5
3 4 4,3 5
4 - 4,4 5,6
5 6 - 2
6 3,9 6,6,6 0,2,6,0
7 7,5,9 - 3,7,6
8 1 3,3 6,0
9 5,3,2,1,0,5 2 2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 15-12-2018

KQXSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 15-12-2018

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
66
58
49
53
G7
092
950
461
554
G6
5619
6411
8200
1654
0654
7030
9131
6248
5253
6546
1898
7738
G5
9748
0535
4792
6474
G4
64388
70051
99469
34162
08204
57364
54349
64605
76321
71640
03405
09552
78039
95136
21743
55440
88890
71438
72818
30760
82063
96430
17810
57765
71454
33190
38080
78705
G3
55309
93666
29342
73172
00779
30753
70524
91177
G2
11252
80029
56158
06457
G1
65061
11717
61292
35813
ĐB
204455
340341
381459
564319
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,4,9 5,5 - 5
1 9,1 7 8 0,3,9
2 - 1,9 - 4
3 - 0,5,9,6 1,8 8,0
4 8,9 0,2,1 9,8,3,0 6
5 1,2,5 8,0,4,4,2 3,3,8,9 3,4,4,7
6 6,9,2,4,6,1 - 1,0,3 5
7 - 2 9 4,7
8 8 - - 0
9 2 - 2,0,2 8,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 14-12-2018

Xổ số MN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 14-12-2018

Vĩnh Long
Mã: VL
Trà Vinh
Mã: TV
Bình Dương
Mã: BD
G8
21
19
03
G7
836
449
711
G6
6955
9568
5622
5615
6535
6103
1789
7347
5788
G5
7244
9472
4590
G4
81385
43239
24376
02430
08708
36887
91882
49624
72189
93117
16610
69345
84666
56913
23185
85737
14333
10287
72075
29966
67556
G3
27959
34137
99143
96921
97253
41563
G2
07210
68660
24797
G1
77925
87020
93723
ĐB
687325
563990
486534
Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 8 3 3
1 0 9,5,7,0,3 1
2 1,2,5,5 4,1,0 3
3 6,9,0,7 5 7,3,4
4 4 9,5,3 7
5 5,9 - 6,3
6 8 6,0 6,3
7 6 2 5
8 5,7,2 9 9,8,5,7
9 - 0 0,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 13-12-2018

Kết quả MN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 13-12-2018

Tây Ninh
Mã: TN
Bình Thuận
Mã: BTH
An Giang
Mã: AG
G8
34
90
97
G7
783
475
872
G6
7930
5287
1904
2895
7399
0796
8676
9392
1167
G5
1610
1443
1581
G4
24786
80887
95701
52901
87027
94625
71399
56066
88723
52167
15443
11693
80897
52945
48679
88620
52961
75053
04937
57391
80700
G3
48727
51997
18787
34325
25083
70121
G2
03262
21840
45317
G1
65135
86762
27973
ĐB
256128
103246
402839
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 4,1,1 - 0
1 0 - 7
2 7,5,7,8 3,5 0,1
3 4,0,5 - 7,9
4 - 3,3,5,0,6 -
5 - - 3
6 2 6,7,2 7,1
7 - 5 2,6,9,3
8 3,7,6,7 7 1,3
9 9,7 0,5,9,6,3,7 7,2,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 12-12-2018

KQ xổ số Miền Nam » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 12-12-2018

Sóc Trăng
Mã: ST
Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
G8
97
49
91
G7
647
943
550
G6
8941
7554
0169
8911
2423
2504
7961
8295
3001
G5
6885
4610
3106
G4
46521
77447
00732
06487
69112
22336
13971
10427
94023
26641
45446
56352
84498
51783
35258
25776
83816
08324
80015
74926
23885
G3
89320
72494
12620
87853
03601
96752
G2
17585
35842
09502
G1
84743
83742
21765
ĐB
098005
267464
655939
Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 5 4 1,6,1,2
1 2 1,0 6,5
2 1,0 3,7,3,0 4,6
3 2,6 - 9
4 7,1,7,3 9,3,1,6,2,2 -
5 4 2,3 0,8,2
6 9 4 1,5
7 1 - 6
8 5,7,5 3 5
9 7,4 8 1,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 11-12-2018

Xổ số MN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 11-12-2018

Vũng Tàu
Mã: VT
Bến Tre
Mã: BTR
Bạc Liêu
Mã: BL
G8
35
33
25
G7
038
941
234
G6
8485
1282
2587
3475
4479
2591
6668
2757
4395
G5
9003
9692
3836
G4
39357
94021
37354
43336
64355
16648
34303
69750
55013
19823
86852
61549
45470
12524
49661
97507
28667
20009
36721
55151
07709
G3
91823
30732
67602
75772
64743
43635
G2
34604
96420
57112
G1
88563
07374
30366
ĐB
493491
726364
835437
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 3,3,4 2 7,9,9
1 - 3 2
2 1,3 3,4,0 5,1
3 5,8,6,2 3 4,6,5,7
4 8 1,9 3
5 7,4,5 0,2 7,1
6 3 4 8,1,7,6
7 - 5,9,0,2,4 -
8 5,2,7 - -
9 1 1,2 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 10-12-2018

KQMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 10-12-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
35
48
60
G7
616
802
966
G6
8507
0136
6650
1392
4085
9942
2394
8699
8815
G5
6683
4989
3579
G4
28232
83445
76834
58268
54468
81462
71041
19480
01273
50123
29096
50152
40671
91060
99867
41313
97165
06387
76118
96365
56295
G3
39941
91457
62929
08269
97832
64532
G2
76194
99057
90311
G1
78968
75866
97566
ĐB
116279
717877
524805
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7 2 5
1 6 - 5,3,8,1
2 - 3,9 -
3 5,6,2,4 - 2,2
4 5,1,1 8,2 -
5 0,7 2,7 -
6 8,8,2,8 0,9,6 0,6,7,5,5,6
7 9 3,1,7 9
8 3 5,9,0 7
9 4 2,6 4,9,5

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 9-12-2018

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 9-12-2018

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
55
40
21
G7
387
234
200
G6
2133
5631
7263
4458
5239
3678
7874
7356
8196
G5
0583
7185
8112
G4
39477
73928
31402
65008
89674
51496
07078
05725
89951
75431
16346
30266
65522
86927
21910
94203
93456
17866
11357
43799
27372
G3
07906
37426
95891
00634
96320
04387
G2
63708
02051
75388
G1
89008
26701
66883
ĐB
921563
599357
132156
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,8,6,8,8 1 0,3
1 - - 2,0
2 8,6 5,2,7 1,0
3 3,1 4,9,1,4 -
4 - 0,6 -
5 5 8,1,1,7 6,6,7,6
6 3,3 6 6
7 7,4,8 8 4,2
8 7,3 5 7,8,3
9 6 1 6,9
1 2 3 4 5 ... 689 »

Cơ cấu quay số và giải thưởng xổ số Miền Nam cập nhật 2018

Kết quả xổ số Miền Nam được tường thuật trực tiếp mở thưởng vào 16h15 tất cả các ngày trong tuần bao gồm các tỉnh miền Nam (Có 3 đài của 3 tỉnh, riêng thứ 7 có 4 đài quay cùng quay).

Khi quay số kết quả Miền Nam được cập nhật trực tiếp với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn, minh bạch nhất.

Lịch quay xổ số mở thưởng tại các đài khu vực Miền Nam như sau:

+ Thứ 2: Tại Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, đài Cà Mau, Đồng Tháp phát hành vé số mở thưởng.

+ Thứ 3: Các đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay số

+ Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ mở thưởng

+ Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng

+ Thứ 6: Đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long

+ Thứ 7: TP HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An

+ Chủ nhật: Tiền Giang, Lâm Đồng, Đà Lạt và Kiên Giang

Vé số phát hành trong ngày của các tỉnh Miền Nam sẽ được bán và kết thúc trước 30 phút mở thưởng tức khoảng 3h45.

Giá vé xổ số với các đài Miền Nam có giá 10.000 đ cho 1 vé. Cơ cấu giải thưởng của vé số có 11.565 giải trong 18 lần quay:

- Giải đặc biệt: Có 6 chữ số trong 1 lần quay giá trị 2 tỷ đồng (2.000.000.000 đ) so với giá trị vé số gấp 200.000 lần.

- Giải nhất: gồm 5 chữ số với 1 lần quay giá trị 30 triệu đồng (30.000.000 đ), có 10 giải, tổng giá trị 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng), giá trị so với vé mua gấp 3.000 lần.

- Giải nhì: với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.500 lần.

- Giải ba: bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1000 lần.

- Giải 4 có 5 chữ số trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000

- Số lượng giải: 70

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 210.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 300 lần.

-  Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000

- Số lượng giải: 100

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 100 lần.

-  Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000

- Số lượng giải: 300

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 120.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần.

-  Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000

- Số lượng giải: 1.000

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần.

-  Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000

- Số lượng giải: 10.000

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần.

-  Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ

- Số lượng giải: 9

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 5000 lần.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ

- Số lượng giải: 45

- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 270.000.000

- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 600 lần.

Cách xem kết quả xổ số Miền Nam

Dựa vào thời gian mở thưởng, các bạn mở radio FM hoặc truy cập vào website: xoso666.com

Bấm tiếp vào Xổ số Miền Nam để xem kết quả, khi đến giờ quay thưởng sẽ xuất hiện thông báo để dễ dàng truy cập xem quay số trực tiếp.