App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSNT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 29-5-2020

G8 82
G7 249
G6 0016 1060 6990
G5 8373
G4 04367 98456 05146 27346
26041 47753 59636
G3 32275 54815
G2 60539
G1 82329
ĐB 745084
Đầu Đuôi
0 -
1 6,5
2 9
3 6,9
4 9,6,6,1
5 6,3
6 0,7
7 3,5
8 2,4
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
4 1
8 2
7,5 3
8 4
7,1 5
1,5,4,4,3 6
6 7
- 8
4,3,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Ninh Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
82 11 lần 60 11 lần 41 9 lần 95 9 lần 54 9 lần
47 8 lần 49 8 lần 22 8 lần 81 8 lần 20 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Ninh Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
92 27 ngày 22/11/2019
65 24 ngày 13/12/2019
25 23 ngày 20/12/2019
69 22 ngày 27/12/2019
83 18 ngày 24/01/2020
52 18 ngày 24/01/2020
62 17 ngày 31/01/2020
00 17 ngày 31/01/2020
05 16 ngày 07/02/2020
42 16 ngày 07/02/2020

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 22-5-2020

G8 11
G7 332
G6 8871 4781 0403
G5 3289
G4 90227 16260 18248 01523
82561 71678 28384
G3 83071 48855
G2 01699
G1 46806
ĐB 542977
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1
2 7,3
3 2
4 8
5 5
6 0,1
7 1,8,1,7
8 1,9,4
9 9
Đầu Đuôi
6 0
1,7,8,6,7 1
3 2
0,2 3
8 4
5 5
0 6
2,7 7
4,7 8
8,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 15-5-2020

G8 56
G7 124
G6 4951 2716 2760
G5 6256
G4 27554 31686 44919 61922
21048 38390 53015
G3 31110 77701
G2 51611
G1 05759
ĐB 395753
Đầu Đuôi
0 1
1 6,9,5,0,1
2 4,2
3 -
4 8
5 6,1,6,4,9,3
6 0
7 -
8 6
9 0
Đầu Đuôi
6,9,1 0
5,0,1 1
2 2
5 3
2,5 4
1 5
5,1,5,8 6
- 7
4 8
1,5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 8-5-2020

G8 98
G7 134
G6 5589 5993 7533
G5 4785
G4 18931 88277 16495 81451
14721 05982 91124
G3 16974 50224
G2 54747
G1 27621
ĐB 414494
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 1,4,4,1
3 4,3,1
4 7
5 1
6 -
7 7,4
8 9,5,2
9 8,3,5,4
Đầu Đuôi
- 0
3,5,2,2 1
8 2
9,3 3
3,2,7,2,9 4
8,9 5
- 6
7,4 7
9 8
8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 1-5-2020

G8 16
G7 634
G6 4186 9015 1951
G5 6963
G4 52499 94518 33482 88918
79756 50403 47095
G3 55970 00713
G2 42613
G1 28937
ĐB 297238
Đầu Đuôi
0 3
1 6,5,8,8,3,3
2 -
3 4,7,8
4 -
5 1,6
6 3
7 0
8 6,2
9 9,5
Đầu Đuôi
7 0
5 1
8 2
6,0,1,1 3
3 4
1,9 5
1,8,5 6
3 7
1,1,3 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 24-4-2020

G8 47
G7 260
G6 4153 1612 3375
G5 1574
G4 34428 89255 00941 54044
55448 63328 34616
G3 67017 74514
G2 90522
G1 83134
ĐB 930866
Đầu Đuôi
0 -
1 2,6,7,4
2 8,8,2
3 4
4 7,1,4,8
5 3,5
6 0,6
7 5,4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6 0
4 1
1,2 2
5 3
7,4,1,3 4
7,5 5
1,6 6
4,1 7
2,4,2 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 3-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 3-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 27-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 27-3-2020

G8 59
G7 110
G6 9217 4090 0463
G5 0972
G4 40495 40941 48679 65020
64366 06460 04357
G3 10771 22597
G2 23976
G1 52995
ĐB 170587
Đầu Đuôi
0 -
1 0,7
2 0
3 -
4 1
5 9,7
6 3,6,0
7 2,9,1,6
8 7
9 0,5,7,5
Đầu Đuôi
1,9,2,6 0
4,7 1
7 2
6 3
- 4
9,9 5
6,7 6
1,5,9,8 7
- 8
5,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 20-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 20-3-2020

G8 12
G7 101
G6 9399 0224 4714
G5 0270
G4 41502 37488 07007 34236
32858 96228 45113
G3 13758 65507
G2 51350
G1 24320
ĐB 449424
Đầu Đuôi
0 1,2,7,7
1 2,4,3
2 4,8,0,4
3 6
4 -
5 8,8,0
6 -
7 0
8 8
9 9
Đầu Đuôi
7,5,2 0
0 1
1,0 2
1 3
2,1,2 4
- 5
3 6
0,0 7
8,5,2,5 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 13-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 13-3-2020

G8 77
G7 479
G6 5888 4261 6080
G5 9254
G4 99417 62547 28614 53713
93786 13999 89003
G3 59790 50632
G2 50916
G1 57003
ĐB 922288
Đầu Đuôi
0 3,3
1 7,4,3,6
2 -
3 2
4 7
5 4
6 1
7 7,9
8 8,0,6,8
9 9,0
Đầu Đuôi
8,9 0
6 1
3 2
1,0,0 3
5,1 4
- 5
8,1 6
7,1,4 7
8,8 8
7,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 6-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 6-3-2020

G8 60
G7 814
G6 5912 3738 5391
G5 2927
G4 55146 61249 86668 50235
25103 20020 68970
G3 92913 39941
G2 82001
G1 18720
ĐB 270295
Đầu Đuôi
0 3,1
1 4,2,3
2 7,0,0
3 8,5
4 6,9,1
5 -
6 0,8
7 0
8 -
9 1,5
Đầu Đuôi
6,2,7,2 0
9,4,0 1
1 2
0,1 3
1 4
3,9 5
4 6
2 7
3,6 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 28-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 28-2-2020

G8 97
G7 645
G6 8267 1347 5232
G5 5872
G4 50741 88581 96364 49243
05874 47704 02682
G3 86381 41598
G2 55637
G1 91009
ĐB 378232
Đầu Đuôi
0 4,9
1 -
2 -
3 2,7,2
4 5,7,1,3
5 -
6 7,4
7 2,4
8 1,2,1
9 7,8
Đầu Đuôi
- 0
4,8,8 1
3,7,8,3 2
4 3
6,7,0 4
4 5
- 6
9,6,4,3 7
9 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 21-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 21-2-2020

G8 35
G7 791
G6 5489 0772 9328
G5 3241
G4 18253 13608 25161 97155
19396 45333 08855
G3 85926 25702
G2 47540
G1 27685
ĐB 144484
Đầu Đuôi
0 8,2
1 -
2 8,6
3 5,3
4 1,0
5 3,5,5
6 1
7 2
8 9,5,4
9 1,6
Đầu Đuôi
4 0
9,4,6 1
7,0 2
5,3 3
8 4
3,5,5,8 5
9,2 6
- 7
2,0 8
8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 14-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 14-2-2020

G8 81
G7 004
G6 9454 0022 4487
G5 6360
G4 06699 62030 96760 20923
35241 07034 54450
G3 75850 65320
G2 13282
G1 11272
ĐB 246528
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 2,3,0,8
3 0,4
4 1
5 4,0,0
6 0,0
7 2
8 1,7,2
9 9
Đầu Đuôi
6,3,6,5,5,2 0
8,4 1
2,8,7 2
2 3
0,5,3 4
- 5
- 6
8 7
2 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 7-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 7-2-2020

G8 40
G7 905
G6 1142 0549 2441
G5 0243
G4 78507 12407 83599 73139
71711 86312 44415
G3 12256 45823
G2 50229
G1 36136
ĐB 336497
Đầu Đuôi
0 5,7,7
1 1,2,5
2 3,9
3 9,6
4 0,2,9,1,3
5 6
6 -
7 -
8 -
9 9,7
Đầu Đuôi
4 0
4,1 1
4,1 2
4,2 3
- 4
0,1 5
5,3 6
0,0,9 7
- 8
4,9,3,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 31-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 31-1-2020

G8 84
G7 224
G6 3138 4675 5431
G5 1130
G4 69922 73762 06762 85845
63332 97127 29922
G3 30858 30460
G2 77500
G1 30462
ĐB 898384
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 4,2,7,2
3 8,1,0,2
4 5
5 8
6 2,2,0,2
7 5
8 4,4
9 -
Đầu Đuôi
3,6,0 0
3 1
2,6,6,3,2,6 2
- 3
8,2,8 4
7,4 5
- 6
2 7
3,5 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 24-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 24-1-2020

G8 83
G7 452
G6 2035 2849 0186
G5 8735
G4 09897 58549 25647 15076
54484 46239 33338
G3 35783 64019
G2 89649
G1 66281
ĐB 750822
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 2
3 5,5,9,8
4 9,9,7,9
5 2
6 -
7 6
8 3,6,4,3,1
9 7
Đầu Đuôi
- 0
8 1
5,2 2
8,8 3
8 4
3,3 5
8,7 6
9,4 7
3 8
4,4,3,1,4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 17-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-1-2020

G8 03
G7 852
G6 0414 6645 4960
G5 5894
G4 02509 04401 27268 57942
17882 70751 70653
G3 10788 67278
G2 02473
G1 72827
ĐB 750515
Đầu Đuôi
0 3,9,1
1 4,5
2 7
3 -
4 5,2
5 2,1,3
6 0,8
7 8,3
8 2,8
9 4
Đầu Đuôi
6 0
0,5 1
5,4,8 2
0,5,7 3
1,9 4
4,1 5
- 6
2 7
6,8,7 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 10-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 10-1-2020

G8 20
G7 693
G6 1588 4111 2366
G5 3804
G4 49758 59094 14476 61873
18246 90304 82819
G3 48091 72913
G2 10466
G1 13448
ĐB 943245
Đầu Đuôi
0 4,4
1 1,9,3
2 0
3 -
4 6,8,5
5 8
6 6,6
7 6,3
8 8
9 3,4,1
Đầu Đuôi
2 0
1,9 1
- 2
9,7,1 3
0,9,0 4
4 5
6,7,4,6 6
- 7
8,5,4 8
1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 3-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 3-1-2020

G8 33
G7 475
G6 6952 3826 3250
G5 6419
G4 78480 81357 75247 81063
67278 51601 26134
G3 86122 49474
G2 00491
G1 48181
ĐB 271620
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 6,2,0
3 3,4
4 7
5 2,0,7
6 3
7 5,8,4
8 0,1
9 1
Đầu Đuôi
5,8,2 0
0,9,8 1
5,2 2
3,6 3
3,7 4
7 5
2 6
5,4 7
7 8
1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt