XSPY 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Phú Yên 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 15-4-2019

G8 65
G7 553
G6 9354 4688 8783
G5 9826
G4 26299 33346 45784 18471
35852 26099 34513
G3 55779 08548
G2 80026
G1 07877
ĐB 273660
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 6,6
3 -
4 6,8
5 3,4,2
6 5,0
7 1,9,7
8 8,3,4
9 9,9
Đầu Đuôi
6 0
7 1
5 2
5,8,1 3
5,8 4
6 5
2,4,2 6
7 7
8,4 8
9,9,7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Phú Yên trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 12 lần 38 11 lần 04 10 lần 14 9 lần 41 9 lần
34 9 lần 05 9 lần 08 9 lần 59 9 lần 61 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Phú Yên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
62 26 ngày 15/10/2018
35 18 ngày 10/12/2018
89 17 ngày 17/12/2018
70 15 ngày 31/12/2018
86 15 ngày 31/12/2018
93 13 ngày 14/01/2019
61 13 ngày 14/01/2019
25 12 ngày 21/01/2019
80 11 ngày 28/01/2019
40 11 ngày 28/01/2019

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 8-4-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 8-4-2019

G8 96
G7 009
G6 0246 1308 3477
G5 4931
G4 05769 07167 38034 29736
98141 42819 05476
G3 44622 97108
G2 30009
G1 94063
ĐB 491921
Đầu Đuôi
0 9,8,8,9
1 9
2 2,1
3 1,4,6
4 6,1
5 -
6 9,7,3
7 7,6
8 -
9 6
Đầu Đuôi
- 0
3,4,2 1
2 2
6 3
3 4
- 5
9,4,3,7 6
7,6 7
0,0 8
0,6,1,0 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 1-4-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 1-4-2019

G8 10
G7 249
G6 2867 1555 4997
G5 1182
G4 11792 24834 31847 45429
42637 08753 18805
G3 54749 46159
G2 23099
G1 55664
ĐB 158150
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 9
3 4,7
4 9,7,9
5 5,3,9,0
6 7,4
7 -
8 2
9 7,2,9
Đầu Đuôi
1,5 0
- 1
8,9 2
5 3
3,6 4
5,0 5
- 6
6,9,4,3 7
- 8
4,2,4,5,9 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 25-3-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 25-3-2019

G8 13
G7 409
G6 9721 7638 4999
G5 5975
G4 54916 44290 91518 91176
51213 05330 76378
G3 72495 34566
G2 68924
G1 66282
ĐB 894614
Đầu Đuôi
0 9
1 3,6,8,3,4
2 1,4
3 8,0
4 -
5 -
6 6
7 5,6,8
8 2
9 9,0,5
Đầu Đuôi
9,3 0
2 1
8 2
1,1 3
2,1 4
7,9 5
1,7,6 6
- 7
3,1,7 8
0,9 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 18-3-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 18-3-2019

G8 21
G7 374
G6 1527 1399 0551
G5 7148
G4 28244 08208 18232 84276
40382 88064 94401
G3 79536 67723
G2 22282
G1 25468
ĐB 291738
Đầu Đuôi
0 8,1
1 -
2 1,7,3
3 2,6,8
4 8,4
5 1
6 4,8
7 4,6
8 2,2
9 9
Đầu Đuôi
- 0
2,5,0 1
3,8,8 2
2 3
7,4,6 4
- 5
7,3 6
2 7
4,0,6,3 8
9 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 11-3-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 11-3-2019

G8 73
G7 159
G6 6002 8239 9915
G5 9143
G4 21247 00477 27611 88920
94799 46228 15127
G3 39194 63259
G2 01757
G1 46028
ĐB 591499
Đầu Đuôi
0 2
1 5,1
2 0,8,7,8
3 9
4 3,7
5 9,9,7
6 -
7 3,7
8 -
9 9,4,9
Đầu Đuôi
2 0
1 1
0 2
7,4 3
9 4
1 5
- 6
4,7,2,5 7
2,2 8
5,3,9,5,9 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 4-3-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 4-3-2019

G8 94
G7 216
G6 4542 3434 4432
G5 8502
G4 82997 69146 08158 77941
66472 27884 80476
G3 23011 21659
G2 78994
G1 15706
ĐB 551931
Đầu Đuôi
0 2,6
1 6,1
2 -
3 4,2,1
4 2,6,1
5 8,9
6 -
7 2,6
8 4
9 4,7,4
Đầu Đuôi
- 0
4,1,3 1
4,3,0,7 2
- 3
9,3,8,9 4
- 5
1,4,7,0 6
9 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 25-2-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 25-2-2019

G8 30
G7 949
G6 0424 4220 7828
G5 2151
G4 01659 87907 69141 89741
00997 24356 11733
G3 13982 32045
G2 49803
G1 99052
ĐB 703904
Đầu Đuôi
0 7,3,4
1 -
2 4,0,8
3 0,3
4 9,1,1,5
5 1,9,6,2
6 -
7 -
8 2
9 7
Đầu Đuôi
3,2 0
5,4,4 1
8,5 2
3,0 3
2,0 4
4 5
5 6
0,9 7
2 8
4,5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 18-2-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 18-2-2019

G8 03
G7 634
G6 5682 2179 6233
G5 9403
G4 60139 84995 04917 90382
58374 64046 44265
G3 96417 40992
G2 44915
G1 23736
ĐB 560669
Đầu Đuôi
0 3,3
1 7,7,5
2 -
3 4,3,9,6
4 6
5 -
6 5,9
7 9,4
8 2,2
9 5,2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,8,9 2
0,3,0 3
3,7 4
9,6,1 5
4,3 6
1,1 7
- 8
7,3,6 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 11-2-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 11-2-2019

G8 33
G7 812
G6 2838 4102 2585
G5 1912
G4 05855 29996 24437 98915
35772 64741 42527
G3 70979 46730
G2 93048
G1 07691
ĐB 120655
Đầu Đuôi
0 2
1 2,2,5
2 7
3 3,8,7,0
4 1,8
5 5,5
6 -
7 2,9
8 5
9 6,1
Đầu Đuôi
3 0
4,9 1
1,0,1,7 2
3 3
- 4
8,5,1,5 5
9 6
3,2 7
3,4 8
7 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 4-2-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 4-2-2019

G8 11
G7 381
G6 8537 4260 6536
G5 7854
G4 24890 95564 89105 96946
15697 70399 50300
G3 02185 28404
G2 24514
G1 22566
ĐB 705153
Đầu Đuôi
0 5,0,4
1 1,4
2 -
3 7,6
4 6
5 4,3
6 0,4,6
7 -
8 1,5
9 0,7,9
Đầu Đuôi
6,9,0 0
1,8 1
- 2
5 3
5,6,0,1 4
0,8 5
3,4,6 6
3,9 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 28-1-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 28-1-2019

G8 07
G7 266
G6 1878 5065 5651
G5 5710
G4 77798 74602 71143 96615
99040 96800 59887
G3 13883 30724
G2 42391
G1 84080
ĐB 262598
Đầu Đuôi
0 7,2,0
1 0,5
2 4
3 -
4 3,0
5 1
6 6,5
7 8
8 7,3,0
9 8,1,8
Đầu Đuôi
1,4,0,8 0
5,9 1
0 2
4,8 3
2 4
6,1 5
6 6
0,8 7
7,9,9 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 21-1-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 21-1-2019

G8 24
G7 457
G6 5087 0379 3685
G5 2525
G4 53945 43672 18600 77378
02107 84477 75978
G3 10304 95842
G2 73219
G1 95038
ĐB 773108
Đầu Đuôi
0 0,7,4,8
1 9
2 4,5
3 8
4 5,2
5 7
6 -
7 9,2,8,7,8
8 7,5
9 -
Đầu Đuôi
0 0
- 1
7,4 2
- 3
2,0 4
8,2,4 5
- 6
5,8,0,7 7
7,7,3,0 8
7,1 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 14-1-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 14-1-2019

G8 19
G7 240
G6 5756 5061 5641
G5 5598
G4 36120 13401 67761 94603
89207 23478 21684
G3 40084 44599
G2 01593
G1 86231
ĐB 528350
Đầu Đuôi
0 1,3,7
1 9
2 0
3 1
4 0,1
5 6,0
6 1,1
7 8
8 4,4
9 8,9,3
Đầu Đuôi
4,2,5 0
6,4,0,6,3 1
- 2
0,9 3
8,8 4
- 5
5 6
0 7
9,7 8
1,9 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 7-1-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 7-1-2019

G8 17
G7 638
G6 4566 7868 9604
G5 8260
G4 20795 81948 42148 64458
50249 86710 12927
G3 72982 37496
G2 86061
G1 95559
ĐB 602237
Đầu Đuôi
0 4
1 7,0
2 7
3 8,7
4 8,8,9
5 8,9
6 6,8,0,1
7 -
8 2
9 5,6
Đầu Đuôi
6,1 0
6 1
8 2
- 3
0 4
9 5
6,9 6
1,2,3 7
3,6,4,4,5 8
4,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt