App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSPY 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Phú Yên 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 6-7-2020

G8 79
G7 975
G6 0905 2182 5309
G5 1421
G4 61984 61016 04435 08001
23058 40001 91172
G3 85282 81160
G2 59071
G1 38423
ĐB 278818
Đầu Đuôi
0 5,9,1,1
1 6,8
2 1,3
3 5
4 -
5 8
6 0
7 9,5,2,1
8 2,4,2
9 -
Đầu Đuôi
6 0
2,0,0,7 1
8,7,8 2
2 3
8 4
7,0,3 5
1 6
- 7
5,1 8
7,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Phú Yên trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 9 lần 45 9 lần 07 8 lần 75 8 lần 92 8 lần
48 8 lần 57 8 lần 02 8 lần 52 8 lần 64 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Phú Yên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
19 27 ngày 30/12/2019
49 21 ngày 10/02/2020
61 20 ngày 17/02/2020
96 19 ngày 24/02/2020
43 18 ngày 02/03/2020
12 18 ngày 02/03/2020
54 17 ngày 09/03/2020
03 17 ngày 09/03/2020
04 15 ngày 23/03/2020
91 14 ngày 30/03/2020

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 29-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 29-6-2020

G8 22
G7 501
G6 0929 4321 4676
G5 4018
G4 06651 08720 69990 55015
49451 77524 70239
G3 60659 54566
G2 72731
G1 13468
ĐB 378557
Đầu Đuôi
0 1
1 8,5
2 2,9,1,0,4
3 9,1
4 -
5 1,1,9,7
6 6,8
7 6
8 -
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
0,2,5,5,3 1
2 2
- 3
2 4
1 5
7,6 6
5 7
1,6 8
2,3,5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 22-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 22-6-2020

G8 86
G7 378
G6 4621 1028 0527
G5 9635
G4 22047 54798 84450 53009
60131 02480 76623
G3 22828 84444
G2 47742
G1 34857
ĐB 826016
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 1,8,7,3,8
3 5,1
4 7,4,2
5 0,7
6 -
7 8
8 6,0
9 8
Đầu Đuôi
5,8 0
2,3 1
4 2
2 3
4 4
3 5
8,1 6
2,4,5 7
7,2,9,2 8
0 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 15-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 15-6-2020

G8 40
G7 064
G6 9788 4502 2257
G5 9220
G4 17514 52971 13533 96747
36100 60351 59346
G3 44155 39946
G2 05173
G1 35358
ĐB 035469
Đầu Đuôi
0 2,0
1 4
2 0
3 3
4 0,7,6,6
5 7,1,5,8
6 4,9
7 1,3
8 8
9 -
Đầu Đuôi
4,2,0 0
7,5 1
0 2
3,7 3
6,1 4
5 5
4,4 6
5,4 7
8,5 8
6 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 8-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 8-6-2020

G8 37
G7 834
G6 4047 2675 1434
G5 7758
G4 42727 13802 81463 44464
99793 88132 55748
G3 03266 67377
G2 82141
G1 73221
ĐB 982136
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 7,1
3 7,4,4,2,6
4 7,8,1
5 8
6 3,4,6
7 5,7
8 -
9 3
Đầu Đuôi
- 0
4,2 1
0,3 2
6,9 3
3,3,6 4
7 5
6,3 6
3,4,2,7 7
5,4 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 1-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 1-6-2020

G8 78
G7 657
G6 9653 5498 5521
G5 2900
G4 10776 14160 65563 95592
86552 29148 96975
G3 48509 33521
G2 15569
G1 97322
ĐB 683553
Đầu Đuôi
0 0,9
1 -
2 1,1,2
3 -
4 8
5 7,3,2,3
6 0,3,9
7 8,6,5
8 -
9 8,2
Đầu Đuôi
0,6 0
2,2 1
9,5,2 2
5,6,5 3
- 4
7 5
7 6
5 7
7,9,4 8
0,6 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 25-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 25-5-2020

G8 46
G7 465
G6 9646 9606 3729
G5 2295
G4 76748 49074 72487 04041
66833 93638 81783
G3 82997 95515
G2 00108
G1 10313
ĐB 404590
Đầu Đuôi
0 6,8
1 5,3
2 9
3 3,8
4 6,6,8,1
5 -
6 5
7 4
8 7,3
9 5,7,0
Đầu Đuôi
9 0
4 1
- 2
3,8,1 3
7 4
6,9,1 5
4,4,0 6
8,9 7
4,3,0 8
2 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 18-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 18-5-2020

G8 44
G7 372
G6 0663 7825 0578
G5 4978
G4 54024 79469 09832 00953
97760 74355 74080
G3 57945 22565
G2 75624
G1 70729
ĐB 747637
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 5,4,4,9
3 2,7
4 4,5
5 3,5
6 3,9,0,5
7 2,8,8
8 0
9 -
Đầu Đuôi
6,8 0
- 1
7,3 2
6,5 3
4,2,2 4
2,5,4,6 5
- 6
3 7
7,7 8
6,2 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 11-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 11-5-2020

G8 65
G7 359
G6 5025 9707 3995
G5 5422
G4 60939 62468 33562 23894
68090 05758 18101
G3 94718 04752
G2 74529
G1 08659
ĐB 793798
Đầu Đuôi
0 7,1
1 8
2 5,2,9
3 9
4 -
5 9,8,2,9
6 5,8,2
7 -
8 -
9 5,4,0,8
Đầu Đuôi
9 0
0 1
2,6,5 2
- 3
9 4
6,2,9 5
- 6
0 7
6,5,1,9 8
5,3,2,5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 4-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 4-5-2020

G8 63
G7 330
G6 9152 7845 1018
G5 7141
G4 47035 10145 14664 62145
17779 59699 42599
G3 75080 08017
G2 67610
G1 23552
ĐB 477213
Đầu Đuôi
0 -
1 8,7,0,3
2 -
3 0,5
4 5,1,5,5
5 2,2
6 3,4
7 9
8 0
9 9,9
Đầu Đuôi
3,8,1 0
4 1
5,5 2
6,1 3
6 4
4,3,4,4 5
- 6
1 7
1 8
7,9,9 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 27-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 27-4-2020

G8 10
G7 252
G6 5732 0574 8567
G5 6200
G4 25781 59005 93300 34056
03189 92910 63009
G3 05611 57285
G2 59538
G1 96940
ĐB 429188
Đầu Đuôi
0 0,5,0,9
1 0,0,1
2 -
3 2,8
4 0
5 2,6
6 7
7 4
8 1,9,5,8
9 -
Đầu Đuôi
1,0,0,1,4 0
8,1 1
5,3 2
- 3
7 4
0,8 5
5 6
6 7
3,8 8
8,0 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 20-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 20-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 13-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 13-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 6-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 6-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 30-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 30-3-2020

G8 87
G7 591
G6 2439 2344 6587
G5 2059
G4 05170 19426 91063 69375
54970 80431 67077
G3 91511 21897
G2 90444
G1 59328
ĐB 715990
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 6,8
3 9,1
4 4,4
5 9
6 3
7 0,5,0,7
8 7,7
9 1,7,0
Đầu Đuôi
7,7,9 0
9,3,1 1
- 2
6 3
4,4 4
7 5
2 6
8,8,7,9 7
2 8
3,5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 23-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 23-3-2020

G8 86
G7 388
G6 8114 1104 6670
G5 6360
G4 16376 69355 61345 27544
59181 96175 68610
G3 67783 60202
G2 96133
G1 85085
ĐB 804688
Đầu Đuôi
0 4,2
1 4,0
2 -
3 3
4 5,4
5 5
6 0
7 0,6,5
8 6,8,1,3,5,8
9 -
Đầu Đuôi
7,6,1 0
8 1
0 2
8,3 3
1,0,4 4
5,4,7,8 5
8,7 6
- 7
8,8 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 16-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 16-3-2020

G8 71
G7 162
G6 6875 6379 9092
G5 0813
G4 55852 71931 02823 31660
70595 31870 92874
G3 91787 47236
G2 87514
G1 86584
ĐB 625200
Đầu Đuôi
0 0
1 3,4
2 3
3 1,6
4 -
5 2
6 2,0
7 1,5,9,0,4
8 7,4
9 2,5
Đầu Đuôi
6,7,0 0
7,3 1
6,9,5 2
1,2 3
7,1,8 4
7,9 5
3 6
8 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 9-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 9-3-2020

G8 27
G7 605
G6 3030 5369 3471
G5 9176
G4 47504 53781 94903 04698
05753 01313 50654
G3 95833 72416
G2 00717
G1 16697
ĐB 787724
Đầu Đuôi
0 5,4,3
1 3,6,7
2 7,4
3 0,3
4 -
5 3,4
6 9
7 1,6
8 1
9 8,7
Đầu Đuôi
3 0
7,8 1
- 2
0,5,1,3 3
0,5,2 4
0 5
7,1 6
2,1,9 7
9 8
6 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 2-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 2-3-2020

G8 51
G7 622
G6 1643 6354 8056
G5 1176
G4 09992 80109 58078 04956
92238 00107 80017
G3 44443 40839
G2 65939
G1 50112
ĐB 469743
Đầu Đuôi
0 9,7
1 7,2
2 2
3 8,9,9
4 3,3,3
5 1,4,6,6
6 -
7 6,8
8 -
9 2
Đầu Đuôi
- 0
5 1
2,9,1 2
4,4,4 3
5 4
- 5
5,7,5 6
0,1 7
7,3 8
0,3,3 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 24-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 24-2-2020

G8 76
G7 548
G6 5126 6444 5786
G5 9752
G4 50696 12373 51992 60041
96389 63490 79307
G3 95979 40502
G2 47443
G1 02956
ĐB 949351
Đầu Đuôi
0 7,2
1 -
2 6
3 -
4 8,4,1,3
5 2,6,1
6 -
7 6,3,9
8 6,9
9 6,2,0
Đầu Đuôi
9 0
4,5 1
5,9,0 2
7,4 3
4 4
- 5
7,2,8,9,5 6
0 7
4 8
8,7 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 17-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 17-2-2020

G8 61
G7 916
G6 1985 4550 2955
G5 2226
G4 59281 36267 18366 65376
42192 18206 14305
G3 84003 46282
G2 52293
G1 31532
ĐB 737521
Đầu Đuôi
0 6,5,3
1 6
2 6,1
3 2
4 -
5 0,5
6 1,7,6
7 6
8 5,1,2
9 2,3
Đầu Đuôi
5 0
6,8,2 1
9,8,3 2
0,9 3
- 4
8,5,0 5
1,2,6,7,0 6
6 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 10-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 10-2-2020

G8 35
G7 084
G6 1915 7966 8791
G5 6811
G4 37393 84997 48115 13864
04908 36470 91887
G3 31548 42769
G2 00259
G1 58577
ĐB 563049
Đầu Đuôi
0 8
1 5,1,5
2 -
3 5
4 8,9
5 9
6 6,4,9
7 0,7
8 4,7
9 1,3,7
Đầu Đuôi
7 0
9,1 1
- 2
9 3
8,6 4
3,1,1 5
6 6
9,8,7 7
0,4 8
6,5,4 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 3-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 3-2-2020

G8 88
G7 573
G6 1030 0302 6708
G5 3441
G4 58101 21957 06817 67185
32008 72339 49426
G3 31875 35438
G2 23148
G1 06162
ĐB 901237
Đầu Đuôi
0 2,8,1,8
1 7
2 6
3 0,9,8,7
4 1,8
5 7
6 2
7 3,5
8 8,5
9 -
Đầu Đuôi
3 0
4,0 1
0,6 2
7 3
- 4
8,7 5
2 6
5,1,3 7
8,0,0,3,4 8
3 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 27-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 27-1-2020

G8 18
G7 893
G6 5145 9569 5298
G5 8586
G4 32651 14316 24397 01257
74393 34788 08274
G3 42022 02320
G2 94487
G1 86156
ĐB 307324
Đầu Đuôi
0 -
1 8,6
2 2,0,4
3 -
4 5
5 1,7,6
6 9
7 4
8 6,8,7
9 3,8,7,3
Đầu Đuôi
2 0
5 1
2 2
9,9 3
7,2 4
4 5
8,1,5 6
9,5,8 7
1,9,8 8
6 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 20-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 20-1-2020

G8 91
G7 352
G6 5687 0247 6500
G5 3194
G4 15337 79007 75936 73245
16004 86600 66389
G3 11330 34164
G2 60301
G1 70743
ĐB 264821
Đầu Đuôi
0 0,7,4,0,1
1 -
2 1
3 7,6,0
4 7,5,3
5 2
6 4
7 -
8 7,9
9 1,4
Đầu Đuôi
0,0,3 0
9,0,2 1
5 2
4 3
9,0,6 4
4 5
3 6
8,4,3,0 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 13-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 13-1-2020

G8 48
G7 888
G6 9181 4015 3096
G5 3334
G4 29260 79090 84705 91828
43531 31825 21449
G3 52707 05559
G2 71115
G1 18778
ĐB 172492
Đầu Đuôi
0 5,7
1 5,5
2 8,5
3 4,1
4 8,9
5 9
6 0
7 8
8 8,1
9 6,0,2
Đầu Đuôi
6,9 0
8,3 1
9 2
- 3
3 4
1,0,2,1 5
9 6
0 7
4,8,2,7 8
4,5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 6-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 6-1-2020

G8 64
G7 164
G6 0571 5622 3564
G5 4474
G4 72275 31204 49916 03762
07006 76362 29951
G3 19243 85903
G2 95135
G1 24873
ĐB 972427
Đầu Đuôi
0 4,6,3
1 6
2 2,7
3 5
4 3
5 1
6 4,4,4,2,2
7 1,4,5,3
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7,5 1
2,6,6 2
4,0,7 3
6,6,6,7,0 4
7,3 5
1,0 6
2 7
- 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt