App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSQNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Nam 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 13-8-2019

G8 29
G7 195
G6 7318 6012 6586
G5 5779
G4 81088 05871 10439 73760
72255 51150 30968
G3 55851 37604
G2 95170
G1 11935
ĐB 965289
Đầu Đuôi
0 4
1 8,2
2 9
3 9,5
4 -
5 5,0,1
6 0,8
7 9,1,0
8 6,8,9
9 5
Đầu Đuôi
6,5,7 0
7,5 1
1 2
- 3
0 4
9,5,3 5
8 6
- 7
1,8,6 8
2,7,3,8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Nam trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
69 12 lần 39 11 lần 95 11 lần 79 10 lần 41 10 lần
46 10 lần 56 10 lần 62 10 lần 86 9 lần 55 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Nam

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
17 25 ngày 19/02/2019
20 23 ngày 05/03/2019
90 20 ngày 26/03/2019
05 18 ngày 09/04/2019
91 17 ngày 16/04/2019
03 17 ngày 16/04/2019
28 16 ngày 23/04/2019
84 13 ngày 14/05/2019
44 12 ngày 21/05/2019
81 12 ngày 21/05/2019

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 6-8-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 6-8-2019

G8 26
G7 386
G6 4746 0178 7356
G5 8499
G4 55470 50456 44836 75876
86959 76207 93056
G3 35880 79006
G2 01330
G1 41657
ĐB 547226
Đầu Đuôi
0 7,6
1 -
2 6,6
3 6,0
4 6
5 6,6,9,6,7
6 -
7 8,0,6
8 6,0
9 9
Đầu Đuôi
7,8,3 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
2,8,4,5,5,3,7,5,0,2 6
0,5 7
7 8
9,5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 30-7-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 30-7-2019

G8 39
G7 200
G6 9512 0589 2099
G5 5747
G4 18345 36852 52630 58480
61472 54041 34067
G3 77039 26802
G2 95769
G1 47616
ĐB 350266
Đầu Đuôi
0 0,2
1 2,6
2 -
3 9,0,9
4 7,5,1
5 2
6 7,9,6
7 2
8 9,0
9 9
Đầu Đuôi
0,3,8 0
4 1
1,5,7,0 2
- 3
- 4
4 5
1,6 6
4,6 7
- 8
3,8,9,3,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 23-7-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 23-7-2019

G8 43
G7 145
G6 4732 2285 9951
G5 9653
G4 29201 75736 50700 13746
43339 70261 27288
G3 15987 43800
G2 53713
G1 29441
ĐB 827239
Đầu Đuôi
0 1,0,0
1 3
2 -
3 2,6,9,9
4 3,5,6,1
5 1,3
6 1
7 -
8 5,8,7
9 -
Đầu Đuôi
0,0 0
5,0,6,4 1
3 2
4,5,1 3
- 4
4,8 5
3,4 6
8 7
8 8
3,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 16-7-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 16-7-2019

G8 46
G7 541
G6 8071 2195 3754
G5 9780
G4 26679 59307 24439 33113
13395 83687 32510
G3 51275 40415
G2 42416
G1 04274
ĐB 694882
Đầu Đuôi
0 7
1 3,0,5,6
2 -
3 9
4 6,1
5 4
6 -
7 1,9,5,4
8 0,7,2
9 5,5
Đầu Đuôi
8,1 0
4,7 1
8 2
1 3
5,7 4
9,9,7,1 5
4,1 6
0,8 7
- 8
7,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 9-7-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 9-7-2019

G8 73
G7 469
G6 8882 3118 0239
G5 6382
G4 76235 06521 02368 18876
95796 00706 25908
G3 87036 74555
G2 26972
G1 51023
ĐB 783196
Đầu Đuôi
0 6,8
1 8
2 1,3
3 9,5,6
4 -
5 5
6 9,8
7 3,6,2
8 2,2
9 6,6
Đầu Đuôi
- 0
2 1
8,8,7 2
7,2 3
- 4
3,5 5
7,9,0,3,9 6
- 7
1,6,0 8
6,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 2-7-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 2-7-2019

G8 09
G7 865
G6 9976 5392 1002
G5 4147
G4 95794 71330 88774 68652
65431 44733 35079
G3 72701 88945
G2 17379
G1 43395
ĐB 162911
Đầu Đuôi
0 9,2,1
1 1
2 -
3 0,1,3
4 7,5
5 2
6 5
7 6,4,9,9
8 -
9 2,4,5
Đầu Đuôi
3 0
3,0,1 1
9,0,5 2
3 3
9,7 4
6,4,9 5
7 6
4 7
- 8
0,7,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 25-6-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 25-6-2019

G8 58
G7 749
G6 0013 9380 1676
G5 9332
G4 80513 14373 96857 70548
75701 85156 95625
G3 97240 38687
G2 35977
G1 52261
ĐB 925006
Đầu Đuôi
0 1,6
1 3,3
2 5
3 2
4 9,8,0
5 8,7,6
6 1
7 6,3,7
8 0,7
9 -
Đầu Đuôi
8,4 0
0,6 1
3 2
1,1,7 3
- 4
2 5
7,5,0 6
5,8,7 7
5,4 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 18-6-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 18-6-2019

G8 36
G7 594
G6 2727 8755 5275
G5 6893
G4 93560 70098 08082 93345
93383 97014 51992
G3 72695 58979
G2 19599
G1 65476
ĐB 320586
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 7
3 6
4 5
5 5
6 0
7 5,9,6
8 2,3,6
9 4,3,8,2,5,9
Đầu Đuôi
6 0
- 1
8,9 2
9,8 3
9,1 4
5,7,4,9 5
3,7,8 6
2 7
9 8
7,9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 11-6-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 11-6-2019

G8 63
G7 543
G6 0941 3911 0648
G5 2839
G4 58141 75699 60911 40555
56533 26869 51443
G3 08169 94475
G2 93175
G1 09762
ĐB 165357
Đầu Đuôi
0 -
1 1,1
2 -
3 9,3
4 3,1,8,1,3
5 5,7
6 3,9,9,2
7 5,5
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
4,1,4,1 1
6 2
6,4,3,4 3
- 4
5,7,7 5
- 6
5 7
4 8
3,9,6,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 4-6-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 4-6-2019

G8 47
G7 542
G6 9522 8642 2038
G5 8064
G4 32893 27087 72808 48656
84224 14922 33764
G3 52769 10697
G2 39722
G1 85709
ĐB 348534
Đầu Đuôi
0 8,9
1 -
2 2,4,2,2
3 8,4
4 7,2,2
5 6
6 4,4,9
7 -
8 7
9 3,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
4,2,4,2,2 2
9 3
6,2,6,3 4
- 5
5 6
4,8,9 7
3,0 8
6,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 28-5-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 28-5-2019

G8 67
G7 160
G6 6163 5574 9080
G5 7155
G4 63906 42654 39562 07019
19993 22219 75746
G3 75609 81643
G2 82489
G1 27337
ĐB 410510
Đầu Đuôi
0 6,9
1 9,9,0
2 -
3 7
4 6,3
5 5,4
6 7,0,3,2
7 4
8 0,9
9 3
Đầu Đuôi
6,8,1 0
- 1
6 2
6,9,4 3
7,5 4
5 5
0,4 6
6,3 7
- 8
1,1,0,8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 21-5-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 21-5-2019

G8 12
G7 253
G6 7288 9421 0938
G5 4916
G4 66844 01994 05104 12825
98381 59794 09780
G3 09464 15868
G2 69824
G1 40050
ĐB 384056
Đầu Đuôi
0 4
1 2,6
2 1,5,4
3 8
4 4
5 3,0,6
6 4,8
7 -
8 8,1,0
9 4,4
Đầu Đuôi
8,5 0
2,8 1
1 2
5 3
4,9,0,9,6,2 4
2 5
1,5 6
- 7
8,3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 14-5-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 14-5-2019

G8 15
G7 651
G6 9763 8715 3684
G5 8231
G4 71953 56714 68169 29251
07168 73326 08255
G3 28886 21173
G2 39721
G1 79600
ĐB 008736
Đầu Đuôi
0 0
1 5,5,4
2 6,1
3 1,6
4 -
5 1,3,1,5
6 3,9,8
7 3
8 4,6
9 -
Đầu Đuôi
0 0
5,3,5,2 1
- 2
6,5,7 3
8,1 4
1,1,5 5
2,8,3 6
- 7
6 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 7-5-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 7-5-2019

G8 70
G7 021
G6 4794 3910 2157
G5 1977
G4 80967 24162 49545 19189
25961 92365 45630
G3 33218 66738
G2 39669
G1 96140
ĐB 010516
Đầu Đuôi
0 -
1 0,8,6
2 1
3 0,8
4 5,0
5 7
6 7,2,1,5,9
7 0,7
8 9
9 4
Đầu Đuôi
7,1,3,4 0
2,6 1
6 2
- 3
9 4
4,6 5
1 6
5,7,6 7
1,3 8
8,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 30-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 30-4-2019

G8 14
G7 065
G6 8562 2074 2672
G5 6684
G4 39579 49359 58674 10855
02681 60437 70969
G3 35102 35897
G2 36148
G1 51059
ĐB 214561
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 -
3 7
4 8
5 9,5,9
6 5,2,9,1
7 4,2,9,4
8 4,1
9 7
Đầu Đuôi
- 0
8,6 1
6,7,0 2
- 3
1,7,8,7 4
6,5 5
- 6
3,9 7
4 8
7,5,6,5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 23-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 23-4-2019

G8 16
G7 782
G6 8525 2960 1689
G5 7447
G4 35924 90653 32293 93279
02438 97696 79262
G3 83506 24384
G2 32401
G1 44235
ĐB 876428
Đầu Đuôi
0 6,1
1 6
2 5,4,8
3 8,5
4 7
5 3
6 0,2
7 9
8 2,9,4
9 3,6
Đầu Đuôi
6 0
0 1
8,6 2
5,9 3
2,8 4
2,3 5
1,9,0 6
4 7
3,2 8
8,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 16-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 16-4-2019

G8 46
G7 377
G6 7803 1202 4909
G5 6995
G4 80271 03937 52565 67549
48801 59213 41831
G3 33042 23288
G2 42570
G1 37291
ĐB 274286
Đầu Đuôi
0 3,2,9,1
1 3
2 -
3 7,1
4 6,9,2
5 -
6 5
7 7,1,0
8 8,6
9 5,1
Đầu Đuôi
7 0
7,0,3,9 1
0,4 2
0,1 3
- 4
9,6 5
4,8 6
7,3 7
8 8
0,4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 9-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 9-4-2019

G8 57
G7 343
G6 4105 9105 4122
G5 2826
G4 23777 41746 37905 18395
34212 32454 60905
G3 29531 04158
G2 26900
G1 16410
ĐB 622854
Đầu Đuôi
0 5,5,5,5,0
1 2,0
2 2,6
3 1
4 3,6
5 7,4,8,4
6 -
7 7
8 -
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
3 1
2,1 2
4 3
5,5 4
0,0,0,9,0 5
2,4 6
5,7 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 2-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 2-4-2019

G8 72
G7 548
G6 8449 1973 4756
G5 9613
G4 17486 28979 39008 75923
76468 09626 84541
G3 89708 92181
G2 52936
G1 66972
ĐB 435686
Đầu Đuôi
0 8,8
1 3
2 3,6
3 6
4 8,9,1
5 6
6 8
7 2,3,9,2
8 6,1,6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4,8 1
7,7 2
7,1,2 3
- 4
- 5
5,8,2,3,8 6
- 7
4,0,6,0 8
4,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 26-3-2019

G8 21
G7 662
G6 2360 6262 5833
G5 1831
G4 32423 61064 99178 36486
78084 97688 96304
G3 03711 35190
G2 60844
G1 40729
ĐB 145643
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 1,3,9
3 3,1
4 4,3
5 -
6 2,0,2,4
7 8
8 6,4,8
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
2,3,1 1
6,6 2
3,2,4 3
6,8,0,4 4
- 5
8 6
- 7
7,8 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 19-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 19-3-2019

G8 59
G7 658
G6 6667 8009 3006
G5 3174
G4 64424 35819 32910 93038
54574 00808 70563
G3 01710 37519
G2 55377
G1 87824
ĐB 267123
Đầu Đuôi
0 9,6,8
1 9,0,0,9
2 4,4,3
3 8
4 -
5 9,8
6 7,3
7 4,4,7
8 -
9 -
Đầu Đuôi
1,1 0
- 1
- 2
6,2 3
7,2,7,2 4
- 5
0 6
6,7 7
5,3,0 8
5,0,1,1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 12-3-2019

G8 14
G7 339
G6 8691 7146 1019
G5 6855
G4 28024 68327 41269 85421
94007 70127 71995
G3 50603 52197
G2 91248
G1 13022
ĐB 692942
Đầu Đuôi
0 7,3
1 4,9
2 4,7,1,7,2
3 9
4 6,8,2
5 5
6 9
7 -
8 -
9 1,5,7
Đầu Đuôi
- 0
9,2 1
2,4 2
0 3
1,2 4
5,9 5
4 6
2,0,2,9 7
4 8
3,1,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 5-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 5-3-2019

G8 63
G7 285
G6 7727 7590 3495
G5 6106
G4 87976 61263 79322 20665
02616 87771 32313
G3 92342 04219
G2 94339
G1 36541
ĐB 830920
Đầu Đuôi
0 6
1 6,3,9
2 7,2,0
3 9
4 2,1
5 -
6 3,3,5
7 6,1
8 5
9 0,5
Đầu Đuôi
9,2 0
7,4 1
2,4 2
6,6,1 3
- 4
8,9,6 5
0,7,1 6
2 7
- 8
1,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 26-2-2019

G8 60
G7 362
G6 3769 2685 1111
G5 7856
G4 37996 32984 55583 06228
74765 67083 57107
G3 62728 85779
G2 12974
G1 08252
ĐB 055393
Đầu Đuôi
0 7
1 1
2 8,8
3 -
4 -
5 6,2
6 0,2,9,5
7 9,4
8 5,4,3,3
9 6,3
Đầu Đuôi
6 0
1 1
6,5 2
8,8,9 3
8,7 4
8,6 5
5,9 6
0 7
2,2 8
6,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 19-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 19-2-2019

G8 07
G7 555
G6 6845 0569 0839
G5 8400
G4 76397 00903 84051 94453
05597 69086 45646
G3 38940 41758
G2 38046
G1 26741
ĐB 424217
Đầu Đuôi
0 7,0,3
1 7
2 -
3 9
4 5,6,0,6,1
5 5,1,3,8
6 9
7 -
8 6
9 7,7
Đầu Đuôi
0,4 0
5,4 1
- 2
0,5 3
- 4
5,4 5
8,4,4 6
0,9,9,1 7
5 8
6,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 12-2-2019

G8 72
G7 881
G6 4175 6791 2556
G5 3769
G4 05209 54922 71064 11098
87870 59651 69363
G3 45341 48382
G2 91711
G1 93630
ĐB 275318
Đầu Đuôi
0 9
1 1,8
2 2
3 0
4 1
5 6,1
6 9,4,3
7 2,5,0
8 1,2
9 1,8
Đầu Đuôi
7,3 0
8,9,5,4,1 1
7,2,8 2
6 3
6 4
7 5
5 6
- 7
9,1 8
6,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 5-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 5-2-2019

G8 62
G7 367
G6 9421 8258 5265
G5 9960
G4 36566 85171 34270 09051
97571 42219 45479
G3 99363 04344
G2 81897
G1 49141
ĐB 702965
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 1
3 -
4 4,1
5 8,1
6 2,7,5,0,6,3,5
7 1,0,1,9
8 -
9 7
Đầu Đuôi
6,7 0
2,7,5,7,4 1
6 2
6 3
4 4
6,6 5
6 6
6,9 7
5 8
1,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 29-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 29-1-2019

G8 95
G7 656
G6 9023 6567 6946
G5 3654
G4 35333 58888 34311 38348
28363 02326 35188
G3 36337 28715
G2 03482
G1 18038
ĐB 189247
Đầu Đuôi
0 -
1 1,5
2 3,6
3 3,7,8
4 6,8,7
5 6,4
6 7,3
7 -
8 8,8,2
9 5
Đầu Đuôi
- 0
1 1
8 2
2,3,6 3
5 4
9,1 5
5,4,2 6
6,3,4 7
8,4,8,3 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 22-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 22-1-2019

G8 53
G7 654
G6 4362 1870 4608
G5 6888
G4 67895 33930 11427 15708
72064 32943 05761
G3 26822 36032
G2 36478
G1 39903
ĐB 171310
Đầu Đuôi
0 8,8,3
1 0
2 7,2
3 0,2
4 3
5 3,4
6 2,4,1
7 0,8
8 8
9 5
Đầu Đuôi
7,3,1 0
6 1
6,2,3 2
5,4,0 3
5,6 4
9 5
- 6
2 7
0,8,0,7 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt