XSQNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Nam 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 16-4-2019

G8 46
G7 377
G6 7803 1202 4909
G5 6995
G4 80271 03937 52565 67549
48801 59213 41831
G3 33042 23288
G2 42570
G1 37291
ĐB 274286
Đầu Đuôi
0 3,2,9,1
1 3
2 -
3 7,1
4 6,9,2
5 -
6 5
7 7,1,0
8 8,6
9 5,1
Đầu Đuôi
7 0
7,0,3,9 1
0,4 2
0,1 3
- 4
9,6 5
4,8 6
7,3 7
8 8
0,4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Nam trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
46 11 lần 39 11 lần 65 10 lần 86 10 lần 11 9 lần
70 9 lần 63 9 lần 79 9 lần 08 8 lần 23 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Nam

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
99 22 ngày 13/11/2018
35 20 ngày 27/11/2018
80 18 ngày 11/12/2018
89 17 ngày 18/12/2018
25 16 ngày 25/12/2018
34 16 ngày 25/12/2018
92 16 ngày 25/12/2018
94 15 ngày 01/01/2019
87 13 ngày 15/01/2019
61 12 ngày 22/01/2019

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 9-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 9-4-2019

G8 57
G7 343
G6 4105 9105 4122
G5 2826
G4 23777 41746 37905 18395
34212 32454 60905
G3 29531 04158
G2 26900
G1 16410
ĐB 622854
Đầu Đuôi
0 5,5,5,5,0
1 2,0
2 2,6
3 1
4 3,6
5 7,4,8,4
6 -
7 7
8 -
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
3 1
2,1 2
4 3
5,5 4
0,0,0,9,0 5
2,4 6
5,7 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 2-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 2-4-2019

G8 72
G7 548
G6 8449 1973 4756
G5 9613
G4 17486 28979 39008 75923
76468 09626 84541
G3 89708 92181
G2 52936
G1 66972
ĐB 435686
Đầu Đuôi
0 8,8
1 3
2 3,6
3 6
4 8,9,1
5 6
6 8
7 2,3,9,2
8 6,1,6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4,8 1
7,7 2
7,1,2 3
- 4
- 5
5,8,2,3,8 6
- 7
4,0,6,0 8
4,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 26-3-2019

G8 21
G7 662
G6 2360 6262 5833
G5 1831
G4 32423 61064 99178 36486
78084 97688 96304
G3 03711 35190
G2 60844
G1 40729
ĐB 145643
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 1,3,9
3 3,1
4 4,3
5 -
6 2,0,2,4
7 8
8 6,4,8
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
2,3,1 1
6,6 2
3,2,4 3
6,8,0,4 4
- 5
8 6
- 7
7,8 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 19-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 19-3-2019

G8 59
G7 658
G6 6667 8009 3006
G5 3174
G4 64424 35819 32910 93038
54574 00808 70563
G3 01710 37519
G2 55377
G1 87824
ĐB 267123
Đầu Đuôi
0 9,6,8
1 9,0,0,9
2 4,4,3
3 8
4 -
5 9,8
6 7,3
7 4,4,7
8 -
9 -
Đầu Đuôi
1,1 0
- 1
- 2
6,2 3
7,2,7,2 4
- 5
0 6
6,7 7
5,3,0 8
5,0,1,1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 12-3-2019

G8 14
G7 339
G6 8691 7146 1019
G5 6855
G4 28024 68327 41269 85421
94007 70127 71995
G3 50603 52197
G2 91248
G1 13022
ĐB 692942
Đầu Đuôi
0 7,3
1 4,9
2 4,7,1,7,2
3 9
4 6,8,2
5 5
6 9
7 -
8 -
9 1,5,7
Đầu Đuôi
- 0
9,2 1
2,4 2
0 3
1,2 4
5,9 5
4 6
2,0,2,9 7
4 8
3,1,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 5-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 5-3-2019

G8 63
G7 285
G6 7727 7590 3495
G5 6106
G4 87976 61263 79322 20665
02616 87771 32313
G3 92342 04219
G2 94339
G1 36541
ĐB 830920
Đầu Đuôi
0 6
1 6,3,9
2 7,2,0
3 9
4 2,1
5 -
6 3,3,5
7 6,1
8 5
9 0,5
Đầu Đuôi
9,2 0
7,4 1
2,4 2
6,6,1 3
- 4
8,9,6 5
0,7,1 6
2 7
- 8
1,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 26-2-2019

G8 60
G7 362
G6 3769 2685 1111
G5 7856
G4 37996 32984 55583 06228
74765 67083 57107
G3 62728 85779
G2 12974
G1 08252
ĐB 055393
Đầu Đuôi
0 7
1 1
2 8,8
3 -
4 -
5 6,2
6 0,2,9,5
7 9,4
8 5,4,3,3
9 6,3
Đầu Đuôi
6 0
1 1
6,5 2
8,8,9 3
8,7 4
8,6 5
5,9 6
0 7
2,2 8
6,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 19-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 19-2-2019

G8 07
G7 555
G6 6845 0569 0839
G5 8400
G4 76397 00903 84051 94453
05597 69086 45646
G3 38940 41758
G2 38046
G1 26741
ĐB 424217
Đầu Đuôi
0 7,0,3
1 7
2 -
3 9
4 5,6,0,6,1
5 5,1,3,8
6 9
7 -
8 6
9 7,7
Đầu Đuôi
0,4 0
5,4 1
- 2
0,5 3
- 4
5,4 5
8,4,4 6
0,9,9,1 7
5 8
6,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 12-2-2019

G8 72
G7 881
G6 4175 6791 2556
G5 3769
G4 05209 54922 71064 11098
87870 59651 69363
G3 45341 48382
G2 91711
G1 93630
ĐB 275318
Đầu Đuôi
0 9
1 1,8
2 2
3 0
4 1
5 6,1
6 9,4,3
7 2,5,0
8 1,2
9 1,8
Đầu Đuôi
7,3 0
8,9,5,4,1 1
7,2,8 2
6 3
6 4
7 5
5 6
- 7
9,1 8
6,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 5-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 5-2-2019

G8 62
G7 367
G6 9421 8258 5265
G5 9960
G4 36566 85171 34270 09051
97571 42219 45479
G3 99363 04344
G2 81897
G1 49141
ĐB 702965
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 1
3 -
4 4,1
5 8,1
6 2,7,5,0,6,3,5
7 1,0,1,9
8 -
9 7
Đầu Đuôi
6,7 0
2,7,5,7,4 1
6 2
6 3
4 4
6,6 5
6 6
6,9 7
5 8
1,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 29-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 29-1-2019

G8 95
G7 656
G6 9023 6567 6946
G5 3654
G4 35333 58888 34311 38348
28363 02326 35188
G3 36337 28715
G2 03482
G1 18038
ĐB 189247
Đầu Đuôi
0 -
1 1,5
2 3,6
3 3,7,8
4 6,8,7
5 6,4
6 7,3
7 -
8 8,8,2
9 5
Đầu Đuôi
- 0
1 1
8 2
2,3,6 3
5 4
9,1 5
5,4,2 6
6,3,4 7
8,4,8,3 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 22-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 22-1-2019

G8 53
G7 654
G6 4362 1870 4608
G5 6888
G4 67895 33930 11427 15708
72064 32943 05761
G3 26822 36032
G2 36478
G1 39903
ĐB 171310
Đầu Đuôi
0 8,8,3
1 0
2 7,2
3 0,2
4 3
5 3,4
6 2,4,1
7 0,8
8 8
9 5
Đầu Đuôi
7,3,1 0
6 1
6,2,3 2
5,4,0 3
5,6 4
9 5
- 6
2 7
0,8,0,7 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 15-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 15-1-2019

G8 47
G7 531
G6 1555 2808 9287
G5 1552
G4 16858 15314 39098 79122
20386 84196 20176
G3 24438 08919
G2 01438
G1 05993
ĐB 266651
Đầu Đuôi
0 8
1 4,9
2 2
3 1,8,8
4 7
5 5,2,8,1
6 -
7 6
8 7,6
9 8,6,3
Đầu Đuôi
- 0
3,5 1
5,2 2
9 3
1 4
5 5
8,9,7 6
4,8 7
0,5,9,3,3 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 8-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 8-1-2019

G8 37
G7 766
G6 0696 9912 0206
G5 6510
G4 13663 77969 23846 09568
05605 25982 16054
G3 08514 20384
G2 44718
G1 90320
ĐB 332369
Đầu Đuôi
0 6,5
1 2,0,4,8
2 0
3 7
4 6
5 4
6 6,3,9,8,9
7 -
8 2,4
9 6
Đầu Đuôi
1,2 0
- 1
1,8 2
6 3
5,1,8 4
0 5
6,9,0,4 6
3 7
6,1 8
6,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 1-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 1-1-2019

G8 05
G7 469
G6 1779 9608 7164
G5 2540
G4 54611 12794 30023 89145
42206 47587 90407
G3 94126 42001
G2 16923
G1 21186
ĐB 852170
Đầu Đuôi
0 5,8,6,7,1
1 1
2 3,6,3
3 -
4 0,5
5 -
6 9,4
7 9,0
8 7,6
9 4
Đầu Đuôi
4,7 0
1,0 1
- 2
2,2 3
6,9 4
0,4 5
0,2,8 6
8,0 7
0 8
6,7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt