App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSQNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Nam 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 15-10-2019

G8 89
G7 374
G6 8739 3513 3410
G5 6396
G4 69667 39943 18520 34534
49381 35031 86042
G3 33155 05906
G2 71821
G1 79778
ĐB 234384
Đầu Đuôi
0 6
1 3,0
2 0,1
3 9,4,1
4 3,2
5 5
6 7
7 4,8
8 9,1,4
9 6
Đầu Đuôi
1,2 0
8,3,2 1
4 2
1,4 3
7,3,8 4
5 5
9,0 6
6 7
7 8
8,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Nam trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
39 11 lần 55 9 lần 60 9 lần 79 9 lần 21 9 lần
74 9 lần 69 8 lần 88 8 lần 46 8 lần 16 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Nam

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
03 26 ngày 16/04/2019
37 20 ngày 28/05/2019
19 20 ngày 28/05/2019
24 19 ngày 04/06/2019
38 19 ngày 04/06/2019
62 18 ngày 11/06/2019
63 18 ngày 11/06/2019
14 17 ngày 18/06/2019
48 16 ngày 25/06/2019
33 15 ngày 02/07/2019

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 8-10-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 8-10-2019

G8 21
G7 908
G6 7849 0931 3511
G5 6655
G4 75108 96893 32657 36417
12678 56961 05553
G3 04600 62689
G2 21340
G1 84583
ĐB 163598
Đầu Đuôi
0 8,8,0
1 1,7
2 1
3 1
4 9,0
5 5,7,3
6 1
7 8
8 9,3
9 3,8
Đầu Đuôi
0,4 0
2,3,1,6 1
- 2
9,5,8 3
- 4
5 5
- 6
5,1 7
0,0,7,9 8
4,8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 1-10-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 1-10-2019

G8 65
G7 809
G6 3460 8930 5097
G5 7210
G4 28316 67444 91093 81257
09932 52728 45274
G3 94415 92470
G2 58216
G1 07101
ĐB 615527
Đầu Đuôi
0 9,1
1 0,6,5,6
2 8,7
3 0,2
4 4
5 7
6 5,0
7 4,0
8 -
9 7,3
Đầu Đuôi
6,3,1,7 0
0 1
3 2
9 3
4,7 4
6,1 5
1,1 6
9,5,2 7
2 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 24-9-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 24-9-2019

G8 54
G7 122
G6 3153 2658 1108
G5 0191
G4 06900 23683 27067 51471
19528 35234 92321
G3 38127 19774
G2 30073
G1 42406
ĐB 507476
Đầu Đuôi
0 8,0,6
1 -
2 2,8,1,7
3 4
4 -
5 4,3,8
6 7
7 1,4,3,6
8 3
9 1
Đầu Đuôi
0 0
9,7,2 1
2 2
5,8,7 3
5,3,7 4
- 5
0,7 6
6,2 7
5,0,2 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 17-9-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 17-9-2019

G8 94
G7 009
G6 5596 7872 4241
G5 1435
G4 11790 73349 47013 49040
68710 89083 45446
G3 65342 31390
G2 09546
G1 39960
ĐB 797727
Đầu Đuôi
0 9
1 3,0
2 7
3 5
4 1,9,0,6,2,6
5 -
6 0
7 2
8 3
9 4,6,0,0
Đầu Đuôi
9,4,1,9,6 0
4 1
7,4 2
1,8 3
9 4
3 5
9,4,4 6
2 7
- 8
0,4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 10-9-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 10-9-2019

G8 97
G7 856
G6 8098 8371 0281
G5 3364
G4 94610 47934 68727 86918
99305 31072 17494
G3 37560 07449
G2 18916
G1 36391
ĐB 675164
Đầu Đuôi
0 5
1 0,8,6
2 7
3 4
4 9
5 6
6 4,0,4
7 1,2
8 1
9 7,8,4,1
Đầu Đuôi
1,6 0
7,8,9 1
7 2
- 3
6,3,9,6 4
0 5
5,1 6
9,2 7
9,1 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 3-9-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 3-9-2019

G8 70
G7 330
G6 4912 0808 4504
G5 5659
G4 28115 20509 06773 63925
01174 84320 98702
G3 01598 48127
G2 73396
G1 69629
ĐB 044960
Đầu Đuôi
0 8,4,9,2
1 2,5
2 5,0,7,9
3 0
4 -
5 9
6 0
7 0,3,4
8 -
9 8,6
Đầu Đuôi
7,3,2,6 0
- 1
1,0 2
7 3
0,7 4
1,2 5
9 6
2 7
0,9 8
5,0,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 27-8-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 27-8-2019

G8 23
G7 879
G6 7966 8834 5112
G5 9291
G4 96588 78577 38671 07576
26604 70754 27006
G3 72273 65742
G2 00852
G1 90088
ĐB 488987
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2
2 3
3 4
4 2
5 4,2
6 6
7 9,7,1,6,3
8 8,8,7
9 1
Đầu Đuôi
- 0
9,7 1
1,4,5 2
2,7 3
3,0,5 4
- 5
6,7,0 6
7,8 7
8,8 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 20-8-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 20-8-2019

G8 39
G7 118
G6 3088 4615 5307
G5 8921
G4 17001 95273 00139 75129
40853 76051 34217
G3 01667 80883
G2 99580
G1 43750
ĐB 838585
Đầu Đuôi
0 7,1
1 8,5,7
2 1,9
3 9,9
4 -
5 3,1,0
6 7
7 3
8 8,3,0,5
9 -
Đầu Đuôi
8,5 0
2,0,5 1
- 2
7,5,8 3
- 4
1,8 5
- 6
0,1,6 7
1,8 8
3,3,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 13-8-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 13-8-2019

G8 29
G7 195
G6 7318 6012 6586
G5 5779
G4 81088 05871 10439 73760
72255 51150 30968
G3 55851 37604
G2 95170
G1 11935
ĐB 965289
Đầu Đuôi
0 4
1 8,2
2 9
3 9,5
4 -
5 5,0,1
6 0,8
7 9,1,0
8 6,8,9
9 5
Đầu Đuôi
6,5,7 0
7,5 1
1 2
- 3
0 4
9,5,3 5
8 6
- 7
1,8,6 8
2,7,3,8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 6-8-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 6-8-2019

G8 26
G7 386
G6 4746 0178 7356
G5 8499
G4 55470 50456 44836 75876
86959 76207 93056
G3 35880 79006
G2 01330
G1 41657
ĐB 547226
Đầu Đuôi
0 7,6
1 -
2 6,6
3 6,0
4 6
5 6,6,9,6,7
6 -
7 8,0,6
8 6,0
9 9
Đầu Đuôi
7,8,3 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
2,8,4,5,5,3,7,5,0,2 6
0,5 7
7 8
9,5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 30-7-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 30-7-2019

G8 39
G7 200
G6 9512 0589 2099
G5 5747
G4 18345 36852 52630 58480
61472 54041 34067
G3 77039 26802
G2 95769
G1 47616
ĐB 350266
Đầu Đuôi
0 0,2
1 2,6
2 -
3 9,0,9
4 7,5,1
5 2
6 7,9,6
7 2
8 9,0
9 9
Đầu Đuôi
0,3,8 0
4 1
1,5,7,0 2
- 3
- 4
4 5
1,6 6
4,6 7
- 8
3,8,9,3,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 23-7-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 23-7-2019

G8 43
G7 145
G6 4732 2285 9951
G5 9653
G4 29201 75736 50700 13746
43339 70261 27288
G3 15987 43800
G2 53713
G1 29441
ĐB 827239
Đầu Đuôi
0 1,0,0
1 3
2 -
3 2,6,9,9
4 3,5,6,1
5 1,3
6 1
7 -
8 5,8,7
9 -
Đầu Đuôi
0,0 0
5,0,6,4 1
3 2
4,5,1 3
- 4
4,8 5
3,4 6
8 7
8 8
3,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 16-7-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 16-7-2019

G8 46
G7 541
G6 8071 2195 3754
G5 9780
G4 26679 59307 24439 33113
13395 83687 32510
G3 51275 40415
G2 42416
G1 04274
ĐB 694882
Đầu Đuôi
0 7
1 3,0,5,6
2 -
3 9
4 6,1
5 4
6 -
7 1,9,5,4
8 0,7,2
9 5,5
Đầu Đuôi
8,1 0
4,7 1
8 2
1 3
5,7 4
9,9,7,1 5
4,1 6
0,8 7
- 8
7,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 9-7-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 9-7-2019

G8 73
G7 469
G6 8882 3118 0239
G5 6382
G4 76235 06521 02368 18876
95796 00706 25908
G3 87036 74555
G2 26972
G1 51023
ĐB 783196
Đầu Đuôi
0 6,8
1 8
2 1,3
3 9,5,6
4 -
5 5
6 9,8
7 3,6,2
8 2,2
9 6,6
Đầu Đuôi
- 0
2 1
8,8,7 2
7,2 3
- 4
3,5 5
7,9,0,3,9 6
- 7
1,6,0 8
6,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 2-7-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 2-7-2019

G8 09
G7 865
G6 9976 5392 1002
G5 4147
G4 95794 71330 88774 68652
65431 44733 35079
G3 72701 88945
G2 17379
G1 43395
ĐB 162911
Đầu Đuôi
0 9,2,1
1 1
2 -
3 0,1,3
4 7,5
5 2
6 5
7 6,4,9,9
8 -
9 2,4,5
Đầu Đuôi
3 0
3,0,1 1
9,0,5 2
3 3
9,7 4
6,4,9 5
7 6
4 7
- 8
0,7,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 25-6-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 25-6-2019

G8 58
G7 749
G6 0013 9380 1676
G5 9332
G4 80513 14373 96857 70548
75701 85156 95625
G3 97240 38687
G2 35977
G1 52261
ĐB 925006
Đầu Đuôi
0 1,6
1 3,3
2 5
3 2
4 9,8,0
5 8,7,6
6 1
7 6,3,7
8 0,7
9 -
Đầu Đuôi
8,4 0
0,6 1
3 2
1,1,7 3
- 4
2 5
7,5,0 6
5,8,7 7
5,4 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 18-6-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 18-6-2019

G8 36
G7 594
G6 2727 8755 5275
G5 6893
G4 93560 70098 08082 93345
93383 97014 51992
G3 72695 58979
G2 19599
G1 65476
ĐB 320586
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 7
3 6
4 5
5 5
6 0
7 5,9,6
8 2,3,6
9 4,3,8,2,5,9
Đầu Đuôi
6 0
- 1
8,9 2
9,8 3
9,1 4
5,7,4,9 5
3,7,8 6
2 7
9 8
7,9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 11-6-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 11-6-2019

G8 63
G7 543
G6 0941 3911 0648
G5 2839
G4 58141 75699 60911 40555
56533 26869 51443
G3 08169 94475
G2 93175
G1 09762
ĐB 165357
Đầu Đuôi
0 -
1 1,1
2 -
3 9,3
4 3,1,8,1,3
5 5,7
6 3,9,9,2
7 5,5
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
4,1,4,1 1
6 2
6,4,3,4 3
- 4
5,7,7 5
- 6
5 7
4 8
3,9,6,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 4-6-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 4-6-2019

G8 47
G7 542
G6 9522 8642 2038
G5 8064
G4 32893 27087 72808 48656
84224 14922 33764
G3 52769 10697
G2 39722
G1 85709
ĐB 348534
Đầu Đuôi
0 8,9
1 -
2 2,4,2,2
3 8,4
4 7,2,2
5 6
6 4,4,9
7 -
8 7
9 3,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
4,2,4,2,2 2
9 3
6,2,6,3 4
- 5
5 6
4,8,9 7
3,0 8
6,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 28-5-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 28-5-2019

G8 67
G7 160
G6 6163 5574 9080
G5 7155
G4 63906 42654 39562 07019
19993 22219 75746
G3 75609 81643
G2 82489
G1 27337
ĐB 410510
Đầu Đuôi
0 6,9
1 9,9,0
2 -
3 7
4 6,3
5 5,4
6 7,0,3,2
7 4
8 0,9
9 3
Đầu Đuôi
6,8,1 0
- 1
6 2
6,9,4 3
7,5 4
5 5
0,4 6
6,3 7
- 8
1,1,0,8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 21-5-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 21-5-2019

G8 12
G7 253
G6 7288 9421 0938
G5 4916
G4 66844 01994 05104 12825
98381 59794 09780
G3 09464 15868
G2 69824
G1 40050
ĐB 384056
Đầu Đuôi
0 4
1 2,6
2 1,5,4
3 8
4 4
5 3,0,6
6 4,8
7 -
8 8,1,0
9 4,4
Đầu Đuôi
8,5 0
2,8 1
1 2
5 3
4,9,0,9,6,2 4
2 5
1,5 6
- 7
8,3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 14-5-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 14-5-2019

G8 15
G7 651
G6 9763 8715 3684
G5 8231
G4 71953 56714 68169 29251
07168 73326 08255
G3 28886 21173
G2 39721
G1 79600
ĐB 008736
Đầu Đuôi
0 0
1 5,5,4
2 6,1
3 1,6
4 -
5 1,3,1,5
6 3,9,8
7 3
8 4,6
9 -
Đầu Đuôi
0 0
5,3,5,2 1
- 2
6,5,7 3
8,1 4
1,1,5 5
2,8,3 6
- 7
6 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 7-5-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 7-5-2019

G8 70
G7 021
G6 4794 3910 2157
G5 1977
G4 80967 24162 49545 19189
25961 92365 45630
G3 33218 66738
G2 39669
G1 96140
ĐB 010516
Đầu Đuôi
0 -
1 0,8,6
2 1
3 0,8
4 5,0
5 7
6 7,2,1,5,9
7 0,7
8 9
9 4
Đầu Đuôi
7,1,3,4 0
2,6 1
6 2
- 3
9 4
4,6 5
1 6
5,7,6 7
1,3 8
8,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 30-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 30-4-2019

G8 14
G7 065
G6 8562 2074 2672
G5 6684
G4 39579 49359 58674 10855
02681 60437 70969
G3 35102 35897
G2 36148
G1 51059
ĐB 214561
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 -
3 7
4 8
5 9,5,9
6 5,2,9,1
7 4,2,9,4
8 4,1
9 7
Đầu Đuôi
- 0
8,6 1
6,7,0 2
- 3
1,7,8,7 4
6,5 5
- 6
3,9 7
4 8
7,5,6,5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 23-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 23-4-2019

G8 16
G7 782
G6 8525 2960 1689
G5 7447
G4 35924 90653 32293 93279
02438 97696 79262
G3 83506 24384
G2 32401
G1 44235
ĐB 876428
Đầu Đuôi
0 6,1
1 6
2 5,4,8
3 8,5
4 7
5 3
6 0,2
7 9
8 2,9,4
9 3,6
Đầu Đuôi
6 0
0 1
8,6 2
5,9 3
2,8 4
2,3 5
1,9,0 6
4 7
3,2 8
8,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 16-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 16-4-2019

G8 46
G7 377
G6 7803 1202 4909
G5 6995
G4 80271 03937 52565 67549
48801 59213 41831
G3 33042 23288
G2 42570
G1 37291
ĐB 274286
Đầu Đuôi
0 3,2,9,1
1 3
2 -
3 7,1
4 6,9,2
5 -
6 5
7 7,1,0
8 8,6
9 5,1
Đầu Đuôi
7 0
7,0,3,9 1
0,4 2
0,1 3
- 4
9,6 5
4,8 6
7,3 7
8 8
0,4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 9-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 9-4-2019

G8 57
G7 343
G6 4105 9105 4122
G5 2826
G4 23777 41746 37905 18395
34212 32454 60905
G3 29531 04158
G2 26900
G1 16410
ĐB 622854
Đầu Đuôi
0 5,5,5,5,0
1 2,0
2 2,6
3 1
4 3,6
5 7,4,8,4
6 -
7 7
8 -
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
3 1
2,1 2
4 3
5,5 4
0,0,0,9,0 5
2,4 6
5,7 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 2-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 2-4-2019

G8 72
G7 548
G6 8449 1973 4756
G5 9613
G4 17486 28979 39008 75923
76468 09626 84541
G3 89708 92181
G2 52936
G1 66972
ĐB 435686
Đầu Đuôi
0 8,8
1 3
2 3,6
3 6
4 8,9,1
5 6
6 8
7 2,3,9,2
8 6,1,6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4,8 1
7,7 2
7,1,2 3
- 4
- 5
5,8,2,3,8 6
- 7
4,0,6,0 8
4,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 26-3-2019

G8 21
G7 662
G6 2360 6262 5833
G5 1831
G4 32423 61064 99178 36486
78084 97688 96304
G3 03711 35190
G2 60844
G1 40729
ĐB 145643
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 1,3,9
3 3,1
4 4,3
5 -
6 2,0,2,4
7 8
8 6,4,8
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
2,3,1 1
6,6 2
3,2,4 3
6,8,0,4 4
- 5
8 6
- 7
7,8 8
2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt