App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSQNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Nam 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 7-7-2020

G8 22
G7 509
G6 0273 9262 6138
G5 3387
G4 66744 36807 02382 08208
40347 80078 24434
G3 74270 30092
G2 19345
G1 75137
ĐB 038332
Đầu Đuôi
0 9,7,8
1 -
2 2
3 8,4,7,2
4 4,7,5
5 -
6 2
7 3,8,0
8 7,2
9 2
Đầu Đuôi
7 0
- 1
2,6,8,9,3 2
7 3
4,3 4
4 5
- 6
8,0,4,3 7
3,0,7 8
0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Nam trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 11 lần 13 11 lần 02 9 lần 87 8 lần 49 8 lần
34 8 lần 57 8 lần 58 8 lần 62 8 lần 73 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Nam

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
99 24 ngày 21/01/2020
05 21 ngày 11/02/2020
20 19 ngày 25/02/2020
65 19 ngày 25/02/2020
30 19 ngày 25/02/2020
76 18 ngày 03/03/2020
55 18 ngày 03/03/2020
50 18 ngày 03/03/2020
79 17 ngày 10/03/2020
77 17 ngày 10/03/2020

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 30-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 30-6-2020

G8 36
G7 197
G6 9836 6529 9693
G5 8919
G4 33473 30296 19216 35502
91648 33509 61713
G3 35992 98333
G2 02410
G1 40929
ĐB 510504
Đầu Đuôi
0 2,9,4
1 9,6,3,0
2 9,9
3 6,6,3
4 8
5 -
6 -
7 3
8 -
9 7,3,6,2
Đầu Đuôi
1 0
- 1
0,9 2
9,7,1,3 3
0 4
- 5
3,3,9,1 6
9 7
4 8
2,1,0,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 23-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 23-6-2020

G8 24
G7 301
G6 7437 7942 3745
G5 9903
G4 31646 43818 99100 52423
69356 03996 60122
G3 29562 21090
G2 62942
G1 10641
ĐB 609384
Đầu Đuôi
0 1,3,0
1 8
2 4,3,2
3 7
4 2,5,6,2,1
5 6
6 2
7 -
8 4
9 6,0
Đầu Đuôi
0,9 0
0,4 1
4,2,6,4 2
0,2 3
2,8 4
4 5
4,5,9 6
3 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 16-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 16-6-2020

G8 90
G7 446
G6 0102 2602 4728
G5 3866
G4 11945 69129 34386 32000
86719 83471 22237
G3 19713 31662
G2 51813
G1 53952
ĐB 010648
Đầu Đuôi
0 2,2,0
1 9,3,3
2 8,9
3 7
4 6,5,8
5 2
6 6,2
7 1
8 6
9 0
Đầu Đuôi
9,0 0
7 1
0,0,6,5 2
1,1 3
- 4
4 5
4,6,8 6
3 7
2,4 8
2,1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 9-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 9-6-2020

G8 84
G7 004
G6 1344 1017 1554
G5 2688
G4 83558 83866 89733 67724
68573 93626 59939
G3 84322 22003
G2 84117
G1 32541
ĐB 984853
Đầu Đuôi
0 4,3
1 7,7
2 4,6,2
3 3,9
4 4,1
5 4,8,3
6 6
7 3
8 4,8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4 1
2 2
3,7,0,5 3
8,0,4,5,2 4
- 5
6,2 6
1,1 7
8,5 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 2-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 2-6-2020

G8 47
G7 673
G6 4780 5578 1239
G5 2426
G4 86052 42769 92488 60651
18361 44816 40494
G3 35500 79468
G2 71188
G1 34194
ĐB 409809
Đầu Đuôi
0 0,9
1 6
2 6
3 9
4 7
5 2,1
6 9,1,8
7 3,8
8 0,8,8
9 4,4
Đầu Đuôi
8,0 0
5,6 1
5 2
7 3
9,9 4
- 5
2,1 6
4 7
7,8,6,8 8
3,6,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 26-5-2020

G8 97
G7 840
G6 3901 8073 0187
G5 8348
G4 62670 74397 72100 63849
49174 37834 99556
G3 68638 94844
G2 66498
G1 58529
ĐB 011269
Đầu Đuôi
0 1,0
1 -
2 9
3 4,8
4 0,8,9,4
5 6
6 9
7 3,0,4
8 7
9 7,7,8
Đầu Đuôi
4,7,0 0
0 1
- 2
7 3
7,3,4 4
- 5
5 6
9,8,9 7
4,3,9 8
4,2,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 19-5-2020

G8 12
G7 506
G6 7069 4882 6741
G5 7514
G4 56186 89134 44531 74501
46290 98733 83394
G3 27425 00157
G2 21566
G1 80174
ĐB 706558
Đầu Đuôi
0 6,1
1 2,4
2 5
3 4,1,3
4 1
5 7,8
6 9,6
7 4
8 2,6
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
4,3,0 1
1,8 2
3 3
1,3,9,7 4
2 5
0,8,6 6
5 7
5 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 12-5-2020

G8 92
G7 502
G6 4694 3932 1713
G5 3686
G4 58708 53124 35993 10702
46742 26892 03673
G3 84435 85647
G2 68686
G1 85410
ĐB 877364
Đầu Đuôi
0 2,8,2
1 3,0
2 4
3 2,5
4 2,7
5 -
6 4
7 3
8 6,6
9 2,4,3,2
Đầu Đuôi
1 0
- 1
9,0,3,0,4,9 2
1,9,7 3
9,2,6 4
3 5
8,8 6
4 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 5-5-2020

G8 63
G7 632
G6 3849 3518 6424
G5 0570
G4 76073 22927 66375 69001
32458 42691 64483
G3 63925 49369
G2 47621
G1 29635
ĐB 995803
Đầu Đuôi
0 1,3
1 8
2 4,7,5,1
3 2,5
4 9
5 8
6 3,9
7 0,3,5
8 3
9 1
Đầu Đuôi
7 0
0,9,2 1
3 2
6,7,8,0 3
2 4
7,2,3 5
- 6
2 7
1,5 8
4,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 28-4-2020

G8 35
G7 545
G6 5597 3381 5418
G5 1859
G4 95347 34860 23237 27787
26049 14881 10128
G3 48028 90643
G2 71332
G1 83339
ĐB 478728
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 8,8,8
3 5,7,2,9
4 5,7,9,3
5 9
6 0
7 -
8 1,7,1
9 7
Đầu Đuôi
6 0
8,8 1
3 2
4 3
- 4
3,4 5
- 6
9,4,3,8 7
1,2,2,2 8
5,4,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 31-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 31-3-2020

G8 53
G7 263
G6 5209 0142 4748
G5 8527
G4 44737 77757 92339 31472
72685 62628 19659
G3 10892 53592
G2 71713
G1 68792
ĐB 793553
Đầu Đuôi
0 9
1 3
2 7,8
3 7,9
4 2,8
5 3,7,9,3
6 3
7 2
8 5
9 2,2,2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
4,7,9,9,9 2
5,6,1,5 3
- 4
8 5
- 6
2,3,5 7
4,2 8
0,3,5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 24-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 24-3-2020

G8 13
G7 812
G6 9127 8438 3125
G5 5957
G4 19968 10434 27493 59852
67152 72628 07235
G3 90487 34741
G2 82196
G1 03639
ĐB 402845
Đầu Đuôi
0 -
1 3,2
2 7,5,8
3 8,4,5,9
4 1,5
5 7,2,2
6 8
7 -
8 7
9 3,6
Đầu Đuôi
- 0
4 1
1,5,5 2
1,9 3
3 4
2,3,4 5
9 6
2,5,8 7
3,6,2 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 17-3-2020

G8 34
G7 049
G6 2489 5561 5613
G5 4858
G4 16654 75734 00990 50351
90786 68867 71910
G3 69428 85329
G2 90187
G1 61768
ĐB 436923
Đầu Đuôi
0 -
1 3,0
2 8,9,3
3 4,4
4 9
5 8,4,1
6 1,7,8
7 -
8 9,6,7
9 0
Đầu Đuôi
9,1 0
6,5 1
- 2
1,2 3
3,5,3 4
- 5
8 6
6,8 7
5,2,6 8
4,8,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 10-3-2020

G8 93
G7 974
G6 1980 8740 7411
G5 9906
G4 60702 96408 05869 24773
02824 54571 51183
G3 75808 68069
G2 52977
G1 73649
ĐB 174879
Đầu Đuôi
0 6,2,8,8
1 1
2 4
3 -
4 0,9
5 -
6 9,9
7 4,3,1,7,9
8 0,3
9 3
Đầu Đuôi
8,4 0
1,7 1
0 2
9,7,8 3
7,2 4
- 5
0 6
7 7
0,0 8
6,6,4,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 3-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 3-3-2020

G8 93
G7 750
G6 4336 7536 6558
G5 5619
G4 93326 51487 22085 60763
52823 65009 15467
G3 63955 11176
G2 23945
G1 85175
ĐB 592831
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 6,3
3 6,6,1
4 5
5 0,8,5
6 3,7
7 6,5
8 7,5
9 3
Đầu Đuôi
5 0
3 1
- 2
9,6,2 3
- 4
8,5,4,7 5
3,3,2,7 6
8,6 7
5 8
1,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 25-2-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 25-2-2020

G8 68
G7 414
G6 8602 8165 8530
G5 5682
G4 68119 48567 46497 95677
06042 82686 09951
G3 03420 84910
G2 35882
G1 93350
ĐB 896312
Đầu Đuôi
0 2
1 4,9,0,2
2 0
3 0
4 2
5 1,0
6 8,5,7
7 7
8 2,6,2
9 7
Đầu Đuôi
3,2,1,5 0
5 1
0,8,4,8,1 2
- 3
1 4
6 5
8 6
6,9,7 7
6 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 18-2-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 18-2-2020

G8 83
G7 746
G6 6546 0406 1957
G5 5762
G4 91131 33035 10384 34271
01540 86142 60020
G3 50143 54954
G2 76658
G1 82036
ĐB 028904
Đầu Đuôi
0 6,4
1 -
2 0
3 1,5,6
4 6,6,0,2,3
5 7,4,8
6 2
7 1
8 3,4
9 -
Đầu Đuôi
4,2 0
3,7 1
6,4 2
8,4 3
8,5,0 4
3 5
4,4,0,3 6
5 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 11-2-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 11-2-2020

G8 69
G7 534
G6 2358 4423 7364
G5 7533
G4 94516 61453 20096 90470
96072 40886 35731
G3 25029 76727
G2 35371
G1 74705
ĐB 723056
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 3,9,7
3 4,3,1
4 -
5 8,3,6
6 9,4
7 0,2,1
8 6
9 6
Đầu Đuôi
7 0
3,7 1
7 2
2,3,5 3
3,6 4
0 5
1,9,8,5 6
2 7
5 8
6,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 4-2-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 4-2-2020

G8 97
G7 104
G6 4321 5410 6363
G5 9640
G4 87454 53443 55685 80132
31013 00583 44756
G3 22990 43931
G2 69144
G1 50362
ĐB 074622
Đầu Đuôi
0 4
1 0,3
2 1,2
3 2,1
4 0,3,4
5 4,6
6 3,2
7 -
8 5,3
9 7,0
Đầu Đuôi
1,4,9 0
2,3 1
3,6,2 2
6,4,1,8 3
0,5,4 4
8 5
5 6
9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 28-1-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 28-1-2020

G8 92
G7 877
G6 6457 0781 9934
G5 1117
G4 59551 40802 41692 90057
47602 46012 05741
G3 89910 81689
G2 97635
G1 63190
ĐB 228449
Đầu Đuôi
0 2,2
1 7,2,0
2 -
3 4,5
4 1,9
5 7,1,7
6 -
7 7
8 1,9
9 2,2,0
Đầu Đuôi
1,9 0
8,5,4 1
9,0,9,0,1 2
- 3
3 4
3 5
- 6
7,5,1,5 7
- 8
8,4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 21-1-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 21-1-2020

G8 56
G7 658
G6 2213 6897 4671
G5 2537
G4 52156 34677 47833 68552
81092 82483 14384
G3 99399 21530
G2 67742
G1 93708
ĐB 927193
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 -
3 7,3,0
4 2
5 6,8,6,2
6 -
7 1,7
8 3,4
9 7,2,9,3
Đầu Đuôi
3 0
7 1
5,9,4 2
1,3,8,9 3
8 4
- 5
5,5 6
9,3,7 7
5,0 8
9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 14-1-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 14-1-2020

G8 13
G7 775
G6 3298 2250 6281
G5 2574
G4 33162 53017 49442 19438
88737 27019 95750
G3 70603 45916
G2 37026
G1 58714
ĐB 059811
Đầu Đuôi
0 3
1 3,7,9,6,4,1
2 6
3 8,7
4 2
5 0,0
6 2
7 5,4
8 1
9 8
Đầu Đuôi
5,5 0
8,1 1
6,4 2
1,0 3
7,1 4
7 5
1,2 6
1,3 7
9,3 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 7-1-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 7-1-2020

G8 49
G7 079
G6 8787 2077 8335
G5 8089
G4 48606 23870 03848 98381
27738 51670 31357
G3 50177 31766
G2 38447
G1 19850
ĐB 803906
Đầu Đuôi
0 6,6
1 -
2 -
3 5,8
4 9,8,7
5 7,0
6 6
7 9,7,0,0,7
8 7,9,1
9 -
Đầu Đuôi
7,7,5 0
8 1
- 2
- 3
- 4
3 5
0,6,0 6
8,7,5,7,4 7
4,3 8
4,7,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt