App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSQNG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 19-10-2019

G8 29
G7 828
G6 0421 6713 9143
G5 3652
G4 21761 83526 14729 60320
17983 21146 80511
G3 48370 86862
G2 71972
G1 84444
ĐB 899227
Đầu Đuôi
0 -
1 3,1
2 9,8,1,6,9,0,7
3 -
4 3,6,4
5 2
6 1,2
7 0,2
8 3
9 -
Đầu Đuôi
2,7 0
2,6,1 1
5,6,7 2
1,4,8 3
4 4
- 5
2,4 6
2 7
2 8
2,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Ngãi trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
89 12 lần 43 11 lần 50 10 lần 61 10 lần 80 10 lần
66 10 lần 81 9 lần 92 9 lần 05 9 lần 01 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
02 20 ngày 01/06/2019
18 20 ngày 01/06/2019
60 18 ngày 15/06/2019
63 17 ngày 22/06/2019
73 17 ngày 22/06/2019
00 15 ngày 06/07/2019
84 15 ngày 06/07/2019
25 15 ngày 06/07/2019
16 15 ngày 06/07/2019
74 15 ngày 06/07/2019

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 12-10-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 12-10-2019

G8 57
G7 034
G6 9312 1590 9488
G5 6693
G4 97950 06436 36749 85503
72935 69275 98648
G3 15264 36482
G2 39931
G1 72686
ĐB 970536
Đầu Đuôi
0 3
1 2
2 -
3 4,6,5,1,6
4 9,8
5 7,0
6 4
7 5
8 8,2,6
9 0,3
Đầu Đuôi
9,5 0
3 1
1,8 2
9,0 3
3,6 4
3,7 5
3,8,3 6
5 7
8,4 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 5-10-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 5-10-2019

G8 65
G7 385
G6 3722 2585 0505
G5 6683
G4 88280 83011 85748 32037
27413 68764 88182
G3 75990 32498
G2 44176
G1 27712
ĐB 271970
Đầu Đuôi
0 5
1 1,3,2
2 2
3 7
4 8
5 -
6 5,4
7 6,0
8 5,5,3,0,2
9 0,8
Đầu Đuôi
8,9,7 0
1 1
2,8,1 2
8,1 3
6 4
6,8,8,0 5
7 6
3 7
4,9 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 28-9-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 28-9-2019

G8 68
G7 589
G6 5132 4253 4617
G5 3014
G4 90553 01319 07971 78852
53546 07813 92658
G3 75628 62067
G2 31581
G1 21365
ĐB 338348
Đầu Đuôi
0 -
1 7,4,9,3
2 8
3 2
4 6,8
5 3,3,2,8
6 8,7,5
7 1
8 9,1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7,8 1
3,5 2
5,5,1 3
1 4
6 5
4 6
1,6 7
6,5,2,4 8
8,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 21-9-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 21-9-2019

G8 39
G7 751
G6 7338 6875 2966
G5 0277
G4 00396 86911 19958 92150
99557 33692 19761
G3 24821 39126
G2 09266
G1 22280
ĐB 974352
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 1,6
3 9,8
4 -
5 1,8,0,7,2
6 6,1,6
7 5,7
8 0
9 6,2
Đầu Đuôi
5,8 0
5,1,6,2 1
9,5 2
- 3
- 4
7 5
6,9,2,6 6
7,5 7
3,5 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 14-9-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 14-9-2019

G8 35
G7 211
G6 7926 2611 5692
G5 5680
G4 76544 36643 84434 99590
92654 53437 20142
G3 36308 81731
G2 73324
G1 53415
ĐB 506786
Đầu Đuôi
0 8
1 1,1,5
2 6,4
3 5,4,7,1
4 4,3,2
5 4
6 -
7 -
8 0,6
9 2,0
Đầu Đuôi
8,9 0
1,1,3 1
9,4 2
4 3
4,3,5,2 4
3,1 5
2,8 6
3 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 7-9-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 7-9-2019

G8 70
G7 066
G6 7083 6469 4992
G5 8490
G4 66670 51421 39345 12288
72593 96894 96799
G3 97499 10894
G2 95705
G1 46276
ĐB 619964
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 1
3 -
4 5
5 -
6 6,9,4
7 0,0,6
8 3,8
9 2,0,3,4,9,9,4
Đầu Đuôi
7,9,7 0
2 1
9 2
8,9 3
9,9,6 4
4,0 5
6,7 6
- 7
8 8
6,9,9 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 31-8-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 31-8-2019

G8 67
G7 505
G6 8972 0347 4845
G5 5522
G4 99017 06051 55396 66122
60801 03976 16033
G3 45443 58662
G2 36736
G1 83568
ĐB 034655
Đầu Đuôi
0 5,1
1 7
2 2,2
3 3,6
4 7,5,3
5 1,5
6 7,2,8
7 2,6
8 -
9 6
Đầu Đuôi
- 0
5,0 1
7,2,2,6 2
3,4 3
- 4
0,4,5 5
9,7,3 6
6,4,1 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 24-8-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 24-8-2019

G8 03
G7 609
G6 2491 0901 4951
G5 4166
G4 64361 76697 75289 97013
91664 07419 81448
G3 05593 02537
G2 67950
G1 18592
ĐB 165164
Đầu Đuôi
0 3,9,1
1 3,9
2 -
3 7
4 8
5 1,0
6 6,1,4,4
7 -
8 9
9 1,7,3,2
Đầu Đuôi
5 0
9,0,5,6 1
9 2
0,1,9 3
6,6 4
- 5
6 6
9,3 7
4 8
0,8,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 17-8-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 17-8-2019

G8 27
G7 937
G6 9501 8710 3130
G5 4869
G4 40580 19028 75604 65087
89156 97134 52211
G3 09950 75054
G2 10072
G1 28789
ĐB 912264
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0,1
2 7,8
3 7,0,4
4 -
5 6,0,4
6 9,4
7 2
8 0,7,9
9 -
Đầu Đuôi
1,3,8,5 0
0,1 1
7 2
- 3
0,3,5,6 4
- 5
5 6
2,3,8 7
2 8
6,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 10-8-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 10-8-2019

G8 41
G7 576
G6 7743 2076 2423
G5 7309
G4 27410 81339 49186 96226
70083 36151 40604
G3 15171 85029
G2 05394
G1 45280
ĐB 328779
Đầu Đuôi
0 9, 4
1 0
2 3, 6, 9
3 9
4 1, 3
5 1
6
7 6, 6, 1, 9
8 6, 3, 0
9 4
Đầu Đuôi
0 1, 8
1 4, 5, 7
2
3 4, 2, 8
4 0, 9
5
6 7, 7, 8, 2
7
8
9 0, 3, 2, 7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 3-8-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 3-8-2019

G8 48
G7 949
G6 2159 2119 1866
G5 2640
G4 73750 20051 95261 43024
72770 67389 50141
G3 31299 26387
G2 86501
G1 07070
ĐB 933621
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 4,1
3 -
4 8,9,0,1
5 9,0,1
6 6,1
7 0,0
8 9,7
9 9
Đầu Đuôi
4,5,7,7 0
5,6,4,0,2 1
- 2
- 3
2 4
- 5
6 6
8 7
4 8
4,5,1,8,9 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 27-7-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 27-7-2019

G8 47
G7 192
G6 0652 6917 0483
G5 1261
G4 59142 09532 94981 49061
65350 68643 68095
G3 66495 44166
G2 09815
G1 63630
ĐB 685606
Đầu Đuôi
0 6
1 7,5
2 -
3 2,0
4 7,2,3
5 2,0
6 1,1,6
7 -
8 3,1
9 2,5,5
Đầu Đuôi
5,3 0
6,8,6 1
9,5,4,3 2
8,4 3
- 4
9,9,1 5
6,0 6
4,1 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-7-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 20-7-2019

G8 94
G7 447
G6 9778 5307 6207
G5 3481
G4 79643 83745 37119 81975
92324 81517 87930
G3 70624 46667
G2 67993
G1 00278
ĐB 344444
Đầu Đuôi
0 7,7
1 9,7
2 4,4
3 0
4 7,3,5,4
5 -
6 7
7 8,5,8
8 1
9 4,3
Đầu Đuôi
3 0
8 1
- 2
4,9 3
9,2,2,4 4
4,7 5
- 6
4,0,0,1,6 7
7,7 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 13-7-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 13-7-2019

G8 34
G7 275
G6 4658 3442 8994
G5 5204
G4 40583 17782 34094 21906
26152 45668 52110
G3 85967 76942
G2 93442
G1 44951
ĐB 697981
Đầu Đuôi
0 4,6
1 0
2 -
3 4
4 2,2,2
5 8,2,1
6 8,7
7 5
8 3,2,1
9 4,4
Đầu Đuôi
1 0
5,8 1
4,8,5,4,4 2
8 3
3,9,0,9 4
7 5
0 6
6 7
5,6 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 6-7-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 6-7-2019

G8 14
G7 180
G6 4489 6774 0416
G5 0421
G4 01735 21389 78759 78940
88707 19879 20800
G3 06784 88589
G2 28525
G1 50787
ĐB 662965
Đầu Đuôi
0 7,0
1 4,6
2 1,5
3 5
4 0
5 9
6 5
7 4,9
8 0,9,9,4,9,7
9 -
Đầu Đuôi
8,4,0 0
2 1
- 2
- 3
1,7,8 4
3,2,6 5
1 6
0,8 7
- 8
8,8,5,7,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 29-6-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 29-6-2019

G8 43
G7 328
G6 1761 0688 7271
G5 9766
G4 99720 65347 85324 14938
40105 54229 55920
G3 12066 84345
G2 04307
G1 85005
ĐB 325945
Đầu Đuôi
0 5,7,5
1 -
2 8,0,4,9,0
3 8
4 3,7,5,5
5 -
6 1,6,6
7 1
8 8
9 -
Đầu Đuôi
2,2 0
6,7 1
- 2
4 3
2 4
0,4,0,4 5
6,6 6
4,0 7
2,8,3 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 22-6-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 22-6-2019

G8 64
G7 001
G6 2563 3611 1093
G5 7743
G4 90073 94061 22495 36399
34030 24305 12579
G3 19603 90359
G2 13074
G1 60040
ĐB 813605
Đầu Đuôi
0 1,5,3,5
1 1
2 -
3 0
4 3,0
5 9
6 4,3,1
7 3,9,4
8 -
9 3,5,9
Đầu Đuôi
3,4 0
0,1,6 1
- 2
6,9,4,7,0 3
6,7 4
9,0,0 5
- 6
- 7
- 8
9,7,5 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 15-6-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 15-6-2019

G8 71
G7 575
G6 3414 8347 3975
G5 0083
G4 00638 27460 98512 26501
42930 68529 59179
G3 30887 19121
G2 78293
G1 80148
ĐB 292955
Đầu Đuôi
0 1
1 4,2
2 9,1
3 8,0
4 7,8
5 5
6 0
7 1,5,5,9
8 3,7
9 3
Đầu Đuôi
6,3 0
7,0,2 1
1 2
8,9 3
1 4
7,7,5 5
- 6
4,8 7
3,4 8
2,7 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 8-6-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 8-6-2019

G8 59
G7 331
G6 7861 9062 2540
G5 3110
G4 13852 31881 22879 56901
64420 67103 99227
G3 77078 87171
G2 65329
G1 28073
ĐB 556155
Đầu Đuôi
0 1,3
1 0
2 0,7,9
3 1
4 0
5 9,2,5
6 1,2
7 9,8,1,3
8 1
9 -
Đầu Đuôi
4,1,2 0
3,6,8,0,7 1
6,5 2
0,7 3
- 4
5 5
- 6
2 7
7 8
5,7,2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 1-6-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 1-6-2019

G8 82
G7 980
G6 3111 3246 3666
G5 0201
G4 66604 54363 68056 88374
26498 53523 37719
G3 86018 36382
G2 12089
G1 48002
ĐB 801316
Đầu Đuôi
0 1,4,2
1 1,9,8,6
2 3
3 -
4 6
5 6
6 6,3
7 4
8 2,0,2,9
9 8
Đầu Đuôi
8 0
1,0 1
8,8,0 2
6,2 3
0,7 4
- 5
4,6,5,1 6
- 7
9,1 8
1,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 25-5-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 25-5-2019

G8 48
G7 634
G6 4474 7538 0105
G5 4338
G4 93038 76482 03204 80354
01115 07060 77287
G3 28029 20352
G2 23772
G1 22260
ĐB 661477
Đầu Đuôi
0 5,4
1 5
2 9
3 4,8,8,8
4 8
5 4,2
6 0,0
7 4,2,7
8 2,7
9 -
Đầu Đuôi
6,6 0
- 1
8,5,7 2
- 3
3,7,0,5 4
0,1 5
- 6
8,7 7
4,3,3,3 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 18-5-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 18-5-2019

G8 69
G7 758
G6 6487 1389 4478
G5 9619
G4 51815 05022 29989 45121
97351 14684 04595
G3 78336 41284
G2 06134
G1 25266
ĐB 652107
Đầu Đuôi
0 7
1 9,5
2 2,1
3 6,4
4 -
5 8,1
6 9,6
7 8
8 7,9,9,4,4
9 5
Đầu Đuôi
- 0
2,5 1
2 2
- 3
8,8,3 4
1,9 5
3,6 6
8,0 7
5,7 8
6,8,1,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 11-5-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 11-5-2019

G8 15
G7 567
G6 5851 8486 7530
G5 6550
G4 36052 27280 47672 45792
58003 44716 19126
G3 70300 40767
G2 35734
G1 04078
ĐB 757526
Đầu Đuôi
0 3,0
1 5,6
2 6,6
3 0,4
4 -
5 1,0,2
6 7,7
7 2,8
8 6,0
9 2
Đầu Đuôi
3,5,8,0 0
5 1
5,7,9 2
0 3
3 4
1 5
8,1,2,2 6
6,6 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 4-5-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 4-5-2019

G8 39
G7 264
G6 2103 5073 3181
G5 4377
G4 32446 29733 30232 54950
09889 66237 58606
G3 74627 92933
G2 98609
G1 88789
ĐB 459244
Đầu Đuôi
0 3,6,9
1 -
2 7
3 9,3,2,7,3
4 6,4
5 0
6 4
7 3,7
8 1,9,9
9 -
Đầu Đuôi
5 0
8 1
3 2
0,7,3,3 3
6,4 4
- 5
4,0 6
7,3,2 7
- 8
3,8,0,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 27-4-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 27-4-2019

G8 81
G7 792
G6 0956 0214 9277
G5 7980
G4 70469 45067 00916 31995
51625 75260 60143
G3 46123 87755
G2 35673
G1 06284
ĐB 493618
Đầu Đuôi
0 -
1 4,6,8
2 5,3
3 -
4 3
5 6,5
6 9,7,0
7 7,3
8 1,0,4
9 2,5
Đầu Đuôi
8,6 0
8 1
9 2
4,2,7 3
1,8 4
9,2,5 5
5,1 6
7,6 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-4-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 20-4-2019

G8 50
G7 519
G6 7158 1050 9544
G5 5143
G4 51728 41859 77215 93249
14069 63185 47769
G3 66888 71415
G2 25216
G1 81992
ĐB 402123
Đầu Đuôi
0 -
1 9,5,5,6
2 8,3
3 -
4 4,3,9
5 0,8,0,9
6 9,9
7 -
8 5,8
9 2
Đầu Đuôi
5,5 0
- 1
9 2
4,2 3
4 4
1,8,1 5
1 6
- 7
5,2,8 8
1,5,4,6,6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 13-4-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 13-4-2019

G8 81
G7 148
G6 3382 9718 1420
G5 8900
G4 42953 54187 81631 78581
01528 52778 78255
G3 43556 62880
G2 67812
G1 82992
ĐB 923265
Đầu Đuôi
0 0
1 8,2
2 0,8
3 1
4 8
5 3,5,6
6 5
7 8
8 1,2,7,1,0
9 2
Đầu Đuôi
2,0,8 0
8,3,8 1
8,1,9 2
5 3
- 4
5,6 5
5 6
8 7
4,1,2,7 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 6-4-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 6-4-2019

G8 96
G7 028
G6 5525 3260 8424
G5 7743
G4 85461 90167 08841 24217
98556 95194 65820
G3 14636 74639
G2 06720
G1 75925
ĐB 809379
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 8,5,4,0,0,5
3 6,9
4 3,1
5 6
6 0,1,7
7 9
8 -
9 6,4
Đầu Đuôi
6,2,2 0
6,4 1
- 2
4 3
2,9 4
2,2 5
9,5,3 6
6,1 7
2 8
3,7 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 30-3-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 30-3-2019

G8 56
G7 483
G6 3007 3435 5705
G5 1869
G4 35829 50310 51707 33300
58778 62607 81077
G3 85291 07423
G2 32287
G1 75003
ĐB 612285
Đầu Đuôi
0 7,5,7,0,7,3
1 0
2 9,3
3 5
4 -
5 6
6 9
7 8,7
8 3,7,5
9 1
Đầu Đuôi
1,0 0
9 1
- 2
8,2,0 3
- 4
3,0,8 5
5 6
0,0,0,7,8 7
7 8
6,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt