App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSQNG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 11-7-2020

G8 53
G7 546
G6 5923 3983 4201
G5 0533
G4 40292 15292 81621 93121
45575 87747 34889
G3 53566 79115
G2 35299
G1 31822
ĐB 056533
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 3,1,1,2
3 3,3
4 6,7
5 3
6 6
7 5
8 3,9
9 2,2,9
Đầu Đuôi
- 0
0,2,2 1
9,9,2 2
5,2,8,3,3 3
- 4
7,1 5
4,6 6
4 7
- 8
8,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Ngãi trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
61 13 lần 04 11 lần 33 10 lần 73 9 lần 68 9 lần
00 8 lần 65 8 lần 20 8 lần 01 8 lần 70 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
50 29 ngày 21/12/2019
90 22 ngày 08/02/2020
59 20 ngày 22/02/2020
12 20 ngày 22/02/2020
36 19 ngày 29/02/2020
82 15 ngày 28/03/2020
63 11 ngày 25/04/2020
40 10 ngày 02/05/2020
27 10 ngày 02/05/2020
98 10 ngày 02/05/2020

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 4-7-2020

G8 38
G7 187
G6 9269 8168 5764
G5 5829
G4 95667 46819 59308 01920
92884 80001 24418
G3 99752 55992
G2 72747
G1 44953
ĐB 716564
Đầu Đuôi
0 8,1
1 9,8
2 9,0
3 8
4 7
5 2,3
6 9,8,4,7,4
7 -
8 7,4
9 2
Đầu Đuôi
2 0
0 1
5,9 2
5 3
6,8,6 4
- 5
- 6
8,6,4 7
3,6,0,1 8
6,2,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 27-6-2020

G8 80
G7 768
G6 0289 3381 7225
G5 0848
G4 06620 72985 00575 32388
16904 90065 98253
G3 92502 87646
G2 50778
G1 17960
ĐB 984032
Đầu Đuôi
0 4,2
1 -
2 5,0
3 2
4 8,6
5 3
6 8,5,0
7 5,8
8 0,9,1,5,8
9 -
Đầu Đuôi
8,2,6 0
8 1
0,3 2
5 3
0 4
2,8,7,6 5
4 6
- 7
6,4,8,7 8
8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 20-6-2020

G8 70
G7 257
G6 9443 6535 9314
G5 9048
G4 74679 11522 37284 82161
21209 17548 15330
G3 62565 64147
G2 66761
G1 07073
ĐB 933686
Đầu Đuôi
0 9
1 4
2 2
3 5,0
4 3,8,8,7
5 7
6 1,5,1
7 0,9,3
8 4,6
9 -
Đầu Đuôi
7,3 0
6,6 1
2 2
4,7 3
1,8 4
3,6 5
8 6
5,4 7
4,4 8
7,0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 13-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 13-6-2020

G8 72
G7 957
G6 7749 8416 0853
G5 8266
G4 52294 55342 51418 65258
23431 04094 00155
G3 14753 72684
G2 31071
G1 88738
ĐB 021360
Đầu Đuôi
0 -
1 6,8
2 -
3 1,8
4 9,2
5 7,3,8,5,3
6 6,0
7 2,1
8 4
9 4,4
Đầu Đuôi
6 0
3,7 1
7,4 2
5,5 3
9,9,8 4
5 5
1,6 6
5 7
1,5,3 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 6-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 6-6-2020

G8 22
G7 811
G6 4633 1355 7501
G5 8961
G4 96208 09610 53315 62896
64445 88289 52633
G3 67789 63767
G2 46462
G1 53837
ĐB 654488
Đầu Đuôi
0 1,8
1 1,0,5
2 2
3 3,3,7
4 5
5 5
6 1,7,2
7 -
8 9,9,8
9 6
Đầu Đuôi
1 0
1,0,6 1
2,6 2
3,3 3
- 4
5,1,4 5
9 6
6,3 7
0,8 8
8,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 30-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 30-5-2020

G8 92
G7 109
G6 5514 6937 9600
G5 9331
G4 51247 76451 19375 89341
81042 73234 48873
G3 79324 47919
G2 66939
G1 79758
ĐB 555577
Đầu Đuôi
0 9,0
1 4,9
2 4
3 7,1,4,9
4 7,1,2
5 1,8
6 -
7 5,3,7
8 -
9 2
Đầu Đuôi
0 0
3,5,4 1
9,4 2
7 3
1,3,2 4
7 5
- 6
3,4,7 7
5 8
0,1,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 23-5-2020

G8 17
G7 200
G6 3757 9523 6006
G5 1943
G4 78817 88179 12228 28597
06571 99542 29076
G3 31666 86819
G2 37378
G1 78262
ĐB 949361
Đầu Đuôi
0 0,6
1 7,7,9
2 3,8
3 -
4 3,2
5 7
6 6,2,1
7 9,1,6,8
8 -
9 7
Đầu Đuôi
0 0
7,6 1
4,6 2
2,4 3
- 4
- 5
0,7,6 6
1,5,1,9 7
2,7 8
7,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 16-5-2020

G8 07
G7 346
G6 7919 1991 3060
G5 9291
G4 16230 86491 04704 08269
26194 67458 87595
G3 32103 51804
G2 15444
G1 28305
ĐB 173600
Đầu Đuôi
0 7,4,3,4,5,0
1 9
2 -
3 0
4 6,4
5 8
6 0,9
7 -
8 -
9 1,1,1,4,5
Đầu Đuôi
6,3,0 0
9,9,9 1
- 2
0 3
0,9,0,4 4
9,0 5
4 6
0 7
5 8
1,6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 9-5-2020

G8 04
G7 574
G6 0035 6126 5956
G5 2867
G4 55738 91013 13294 29604
59257 56154 88056
G3 45665 78893
G2 65073
G1 14620
ĐB 596320
Đầu Đuôi
0 4,4
1 3
2 6,0,0
3 5,8
4 -
5 6,7,4,6
6 7,5
7 4,3
8 -
9 4,3
Đầu Đuôi
2,2 0
- 1
- 2
1,9,7 3
0,7,9,0,5 4
3,6 5
2,5,5 6
6,5 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 2-5-2020

G8 68
G7 296
G6 6165 7640 1493
G5 9144
G4 56073 09994 52077 15725
10141 23383 06821
G3 53068 25527
G2 57698
G1 75935
ĐB 847557
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 5,1,7
3 5
4 0,4,1
5 7
6 8,5,8
7 3,7
8 3
9 6,3,4,8
Đầu Đuôi
4 0
4,2 1
- 2
9,7,8 3
4,9 4
6,2,3 5
9 6
7,2,5 7
6,6,9 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 25-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 25-4-2020

G8 63
G7 740
G6 2234 2093 9493
G5 4563
G4 98326 44520 93865 58207
57062 88098 59141
G3 62231 50461
G2 76705
G1 79300
ĐB 646135
Đầu Đuôi
0 7,5,0
1 -
2 6,0
3 4,1,5
4 0,1
5 -
6 3,3,5,2,1
7 -
8 -
9 3,3,8
Đầu Đuôi
4,2,0 0
4,3,6 1
6 2
6,9,9,6 3
3 4
6,0,3 5
2 6
0 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 18-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 18-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 11-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 11-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 4-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 4-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 28-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 28-3-2020

G8 41
G7 673
G6 6051 9543 4782
G5 1802
G4 58740 55660 13794 93534
04966 89897 92496
G3 97625 74466
G2 34310
G1 53425
ĐB 419926
Đầu Đuôi
0 2
1 0
2 5,5,6
3 4
4 1,3,0
5 1
6 0,6,6
7 3
8 2
9 4,7,6
Đầu Đuôi
4,6,1 0
4,5 1
8,0 2
7,4 3
9,3 4
2,2 5
6,9,6,2 6
9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 21-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 21-3-2020

G8 01
G7 147
G6 8226 6303 7277
G5 8463
G4 31051 28315 60293 51588
85160 74467 93808
G3 62335 15104
G2 08384
G1 64728
ĐB 849273
Đầu Đuôi
0 1,3,8,4
1 5
2 6,8
3 5
4 7
5 1
6 3,0,7
7 7,3
8 8,4
9 3
Đầu Đuôi
6 0
0,5 1
- 2
0,6,9,7 3
0,8 4
1,3 5
2 6
4,7,6 7
8,0,2 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 14-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 14-3-2020

G8 29
G7 391
G6 2673 3493 1433
G5 8537
G4 61464 74701 00348 04723
40237 90274 28680
G3 57033 57729
G2 06645
G1 50317
ĐB 654547
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2 9,3,9
3 3,7,7,3
4 8,5,7
5 -
6 4
7 3,4
8 0
9 1,3
Đầu Đuôi
8 0
9,0 1
- 2
7,9,3,2,3 3
6,7 4
4 5
- 6
3,3,1,4 7
4 8
2,2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 7-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 7-3-2020

G8 11
G7 374
G6 7665 2387 4587
G5 2115
G4 89980 14596 84091 06208
39025 20333 77417
G3 46531 49813
G2 31723
G1 74777
ĐB 161245
Đầu Đuôi
0 8
1 1,5,7,3
2 5,3
3 3,1
4 5
5 -
6 5
7 4,7
8 7,7,0
9 6,1
Đầu Đuôi
8 0
1,9,3 1
- 2
3,1,2 3
7 4
6,1,2,4 5
9 6
8,8,1,7 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 29-2-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 29-2-2020

G8 02
G7 369
G6 1156 7161 9388
G5 0692
G4 03585 36781 57613 13964
18697 21170 96615
G3 04800 39127
G2 88236
G1 36380
ĐB 640903
Đầu Đuôi
0 2,0,3
1 3,5
2 7
3 6
4 -
5 6
6 9,1,4
7 0
8 8,5,1,0
9 2,7
Đầu Đuôi
7,0,8 0
6,8 1
0,9 2
1,0 3
6 4
8,1 5
5,3 6
9,2 7
8 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 22-2-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 22-2-2020

G8 92
G7 120
G6 2956 7198 1606
G5 0164
G4 54010 96439 32204 64025
97926 74178 02159
G3 71512 55728
G2 91279
G1 47304
ĐB 997900
Đầu Đuôi
0 6,4,4,0
1 0,2
2 0,5,6,8
3 9
4 -
5 6,9
6 4
7 8,9
8 -
9 2,8
Đầu Đuôi
2,1,0 0
- 1
9,1 2
- 3
6,0,0 4
2 5
5,0,2 6
- 7
9,7,2 8
3,5,7 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 15-2-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 15-2-2020

G8 01
G7 100
G6 7867 0828 6033
G5 8446
G4 47714 41202 65170 20061
58623 38957 44886
G3 86210 76925
G2 57043
G1 60226
ĐB 771204
Đầu Đuôi
0 1,0,2,4
1 4,0
2 8,3,5,6
3 3
4 6,3
5 7
6 7,1
7 0
8 6
9 -
Đầu Đuôi
0,7,1 0
0,6 1
0 2
3,2,4 3
1,0 4
2 5
4,8,2 6
6,5 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 8-2-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 8-2-2020

G8 42
G7 026
G6 2187 4348 7176
G5 8335
G4 74948 67728 03203 18671
83318 46546 77490
G3 55652 89341
G2 82822
G1 91374
ĐB 901143
Đầu Đuôi
0 3
1 8
2 6,8,2
3 5
4 2,8,8,6,1,3
5 2
6 -
7 6,1,4
8 7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
7,4 1
4,5,2 2
0,4 3
7 4
3 5
2,7,4 6
8 7
4,4,2,1 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 1-2-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 1-2-2020

G8 69
G7 467
G6 6939 1971 5639
G5 5483
G4 94421 51390 48415 01585
16438 35617 39592
G3 19872 31283
G2 91158
G1 27889
ĐB 386618
Đầu Đuôi
0 -
1 5,7,8
2 1
3 9,9,8
4 -
5 8
6 9,7
7 1,2
8 3,5,3,9
9 0,2
Đầu Đuôi
9 0
7,2 1
9,7 2
8,8 3
- 4
1,8 5
- 6
6,1 7
3,5,1 8
6,3,3,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 25-1-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 25-1-2020

G8 57
G7 545
G6 3756 5051 1089
G5 0684
G4 67206 20500 79327 11283
49699 76551 52371
G3 20290 04970
G2 82084
G1 02864
ĐB 229195
Đầu Đuôi
0 6,0
1 -
2 7
3 -
4 5
5 7,6,1,1
6 4
7 1,0
8 9,4,3,4
9 9,0,5
Đầu Đuôi
0,9,7 0
5,5,7 1
- 2
8 3
8,8,6 4
4,9 5
5,0 6
5,2 7
- 8
8,9 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 18-1-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 18-1-2020

G8 88
G7 811
G6 0487 1036 0341
G5 3186
G4 92065 76575 79273 00462
58617 43038 41623
G3 89888 95191
G2 63845
G1 13349
ĐB 886840
Đầu Đuôi
0 -
1 1,7
2 3
3 6,8
4 1,5,9,0
5 -
6 5,2
7 5,3
8 8,7,6,8
9 1
Đầu Đuôi
4 0
1,4,9 1
6 2
7,2 3
- 4
6,7,4 5
3,8 6
8,1 7
8,3,8 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 11-1-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 11-1-2020

G8 32
G7 886
G6 2497 8832 7614
G5 8470
G4 56744 94412 77656 85368
21684 36965 45861
G3 35501 13711
G2 11668
G1 44861
ĐB 793831
Đầu Đuôi
0 1
1 4,2,1
2 -
3 2,2,1
4 4
5 6
6 8,5,1,8,1
7 0
8 6,4
9 7
Đầu Đuôi
7 0
6,0,1,6,3 1
3,3,1 2
- 3
1,4,8 4
6 5
8,5 6
9 7
6,6 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 4-1-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 4-1-2020

G8 68
G7 970
G6 9855 0219 0462
G5 3368
G4 22561 00101 20404 95112
22489 59442 49431
G3 35018 10259
G2 92577
G1 04970
ĐB 012276
Đầu Đuôi
0 1,4
1 9,2,8
2 -
3 1
4 2
5 5,9
6 8,2,8,1
7 0,7,0,6
8 9
9 -
Đầu Đuôi
7,7 0
6,0,3 1
6,1,4 2
- 3
0 4
5 5
7 6
7 7
6,6,1 8
1,8,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt