App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSQT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Trị 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 28-5-2020

G8 99
G7 214
G6 7230 0028 5039
G5 1558
G4 29922 37683 87665 85330
41384 11929 76061
G3 93099 18870
G2 40914
G1 74296
ĐB 149290
Đầu Đuôi
0 -
1 4,4
2 8,2,9
3 0,9,0
4 -
5 8
6 5,1
7 0
8 3,4
9 9,9,6,0
Đầu Đuôi
3,3,7,9 0
6 1
2 2
8 3
1,8,1 4
6 5
9 6
- 7
2,5 8
9,3,2,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Trị trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
96 10 lần 26 9 lần 44 9 lần 97 9 lần 19 8 lần
70 8 lần 52 8 lần 25 8 lần 85 8 lần 08 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Trị

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
04 28 ngày 14/11/2019
81 25 ngày 05/12/2019
00 17 ngày 30/01/2020
44 17 ngày 30/01/2020
73 17 ngày 30/01/2020
82 17 ngày 30/01/2020
48 17 ngày 30/01/2020
91 16 ngày 06/02/2020
79 15 ngày 13/02/2020
94 15 ngày 13/02/2020

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 21-5-2020

G8 32
G7 426
G6 3105 0602 7698
G5 0196
G4 34270 53006 30756 11908
43606 95905 25130
G3 99616 54026
G2 13386
G1 19019
ĐB 355050
Đầu Đuôi
0 5,2,6,8,6,5
1 6,9
2 6,6
3 2,0
4 -
5 6,0
6 -
7 0
8 6
9 8,6
Đầu Đuôi
7,3,5 0
- 1
3,0 2
- 3
- 4
0,0 5
2,9,0,5,0,1,2,8 6
- 7
9,0 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 14-5-2020

G8 49
G7 708
G6 3608 8278 4253
G5 8356
G4 89093 74942 76366 57002
77578 62525 42725
G3 61325 31658
G2 56109
G1 11303
ĐB 299241
Đầu Đuôi
0 8,8,2,9,3
1 -
2 5,5,5
3 -
4 9,2,1
5 3,6,8
6 6
7 8,8
8 -
9 3
Đầu Đuôi
- 0
4 1
4,0 2
5,9,0 3
- 4
2,2,2 5
5,6 6
- 7
0,0,7,7,5 8
4,0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 7-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 7-5-2020

G8 78
G7 797
G6 9164 2651 0664
G5 9343
G4 50423 37388 29529 81472
49254 31019 43754
G3 95359 82909
G2 97696
G1 90515
ĐB 904407
Đầu Đuôi
0 9,7
1 9,5
2 3,9
3 -
4 3
5 1,4,4,9
6 4,4
7 8,2
8 8
9 7,6
Đầu Đuôi
- 0
5 1
7 2
4,2 3
6,6,5,5 4
1 5
9 6
9,0 7
7,8 8
2,1,5,0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 30-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 30-4-2020

G8 08
G7 739
G6 8103 8474 3243
G5 5171
G4 12368 65722 25520 92341
78933 91120 82840
G3 07471 12915
G2 85060
G1 99938
ĐB 075242
Đầu Đuôi
0 8,3
1 5
2 2,0,0
3 9,3,8
4 3,1,0,2
5 -
6 8,0
7 4,1,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,2,4,6 0
7,4,7 1
2,4 2
0,4,3 3
7 4
1 5
- 6
- 7
0,6,3 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 23-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 23-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 16-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 16-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 9-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 9-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 2-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 2-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 26-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 26-3-2020

G8 71
G7 218
G6 6769 9819 1727
G5 0985
G4 73674 00522 41408 39708
18024 84223 32637
G3 11401 84112
G2 83838
G1 38739
ĐB 657895
Đầu Đuôi
0 8,8,1
1 8,9,2
2 7,2,4,3
3 7,8,9
4 -
5 -
6 9
7 1,4
8 5
9 5
Đầu Đuôi
- 0
7,0 1
2,1 2
2 3
7,2 4
8,9 5
- 6
2,3 7
1,0,0,3 8
6,1,3 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 19-3-2020

G8 77
G7 941
G6 7241 6868 6460
G5 1143
G4 46007 96176 67736 28303
59630 51284 54846
G3 37825 68849
G2 75050
G1 37489
ĐB 701334
Đầu Đuôi
0 7,3
1 -
2 5
3 6,0,4
4 1,1,3,6,9
5 0
6 8,0
7 7,6
8 4,9
9 -
Đầu Đuôi
6,3,5 0
4,4 1
- 2
4,0 3
8,3 4
2 5
7,3,4 6
7,0 7
6 8
4,8 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 12-3-2020

G8 08
G7 190
G6 5309 2885 2057
G5 6670
G4 54432 70629 69842 57183
89826 05111 84613
G3 96474 74671
G2 41646
G1 49729
ĐB 651925
Đầu Đuôi
0 8,9
1 1,3
2 9,6,9,5
3 2
4 2,6
5 7
6 -
7 0,4,1
8 5,3
9 0
Đầu Đuôi
9,7 0
1,7 1
3,4 2
8,1 3
7 4
8,2 5
2,4 6
5 7
0 8
0,2,2 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 5-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 5-3-2020

G8 62
G7 212
G6 5317 4310 5545
G5 3211
G4 78656 50399 68363 21555
38659 26568 79516
G3 35840 38270
G2 91602
G1 06447
ĐB 957231
Đầu Đuôi
0 2
1 2,7,0,1,6
2 -
3 1
4 5,0,7
5 6,5,9
6 2,3,8
7 0
8 -
9 9
Đầu Đuôi
1,4,7 0
1,3 1
6,1,0 2
6 3
- 4
4,5 5
5,1 6
1,4 7
6 8
9,5 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 27-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 27-2-2020

G8 54
G7 430
G6 1422 1033 0218
G5 1674
G4 69321 13971 33226 95154
55625 77387 93736
G3 35417 73534
G2 97580
G1 72997
ĐB 420574
Đầu Đuôi
0 -
1 8,7
2 2,1,6,5
3 0,3,6,4
4 -
5 4,4
6 -
7 4,1,4
8 7,0
9 7
Đầu Đuôi
3,8 0
2,7 1
2 2
3 3
5,7,5,3,7 4
2 5
2,3 6
8,1,9 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 20-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 20-2-2020

G8 16
G7 652
G6 4292 3172 2135
G5 3469
G4 31475 43513 19114 37793
77219 16134 59126
G3 71519 09229
G2 07920
G1 49388
ĐB 321285
Đầu Đuôi
0 -
1 6,3,4,9,9
2 6,9,0
3 5,4
4 -
5 2
6 9
7 2,5
8 8,5
9 2,3
Đầu Đuôi
2 0
- 1
5,9,7 2
1,9 3
1,3 4
3,7,8 5
1,2 6
- 7
8 8
6,1,1,2 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 13-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 13-2-2020

G8 13
G7 867
G6 9750 7185 2624
G5 9594
G4 66006 58522 24196 98761
79808 19585 53223
G3 67062 32585
G2 23606
G1 29137
ĐB 549579
Đầu Đuôi
0 6,8,6
1 3
2 4,2,3
3 7
4 -
5 0
6 7,1,2
7 9
8 5,5,5
9 4,6
Đầu Đuôi
5 0
6 1
2,6 2
1,2 3
2,9 4
8,8,8 5
0,9,0 6
6,3 7
0 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 6-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 6-2-2020

G8 46
G7 337
G6 9213 7546 4237
G5 1054
G4 12561 71546 49297 47167
68791 79733 78719
G3 58364 38063
G2 86676
G1 91634
ĐB 193334
Đầu Đuôi
0 -
1 3,9
2 -
3 7,7,3,4,4
4 6,6,6
5 4
6 1,7,4,3
7 6
8 -
9 7,1
Đầu Đuôi
- 0
6,9 1
- 2
1,3,6 3
5,6,3,3 4
- 5
4,4,4,7 6
3,3,9,6 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 30-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 30-1-2020

G8 48
G7 600
G6 6498 5899 7200
G5 8797
G4 34057 88488 91873 99384
73197 14282 74297
G3 24219 93205
G2 78487
G1 81393
ĐB 670044
Đầu Đuôi
0 0,0,5
1 9
2 -
3 -
4 8,4
5 7
6 -
7 3
8 8,4,2,7
9 8,9,7,7,7,3
Đầu Đuôi
0,0 0
- 1
8 2
7,9 3
8,4 4
0 5
- 6
9,5,9,9,8 7
4,9,8 8
9,1 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 23-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 23-1-2020

G8 20
G7 231
G6 2626 3003 2572
G5 1461
G4 76107 95571 95788 72505
86256 35939 83075
G3 46334 16344
G2 64786
G1 71187
ĐB 505760
Đầu Đuôi
0 3,7,5
1 -
2 0,6
3 1,9,4
4 4
5 6
6 1,0
7 2,1,5
8 8,6,7
9 -
Đầu Đuôi
2,6 0
3,6,7 1
7 2
0 3
3,4 4
0,7 5
2,5,8 6
0,8 7
8 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 16-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 16-1-2020

G8 59
G7 748
G6 3144 3618 8762
G5 1054
G4 68740 90691 65377 07452
55124 88300 76867
G3 19196 12492
G2 06464
G1 31844
ĐB 107972
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 4
3 -
4 8,4,0,4
5 9,4,2
6 2,7,4
7 7,2
8 -
9 1,6,2
Đầu Đuôi
4,0 0
9 1
6,5,9,7 2
- 3
4,5,2,6,4 4
- 5
9 6
7,6 7
4,1 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 9-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 9-1-2020

G8 41
G7 421
G6 8197 8032 9144
G5 7669
G4 42751 30685 79844 46616
91288 09955 28306
G3 84093 04852
G2 31780
G1 93143
ĐB 992094
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 1
3 2
4 1,4,4,3
5 1,5,2
6 9
7 -
8 5,8,0
9 7,3,4
Đầu Đuôi
8 0
4,2,5 1
3,5 2
9,4 3
4,4,9 4
8,5 5
1,0 6
9 7
8 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 2-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 2-1-2020

G8 39
G7 218
G6 6373 4962 4826
G5 2288
G4 98037 58311 15757 65821
98490 91424 24596
G3 31870 70732
G2 42312
G1 21682
ĐB 623700
Đầu Đuôi
0 0
1 8,1,2
2 6,1,4
3 9,7,2
4 -
5 7
6 2
7 3,0
8 8,2
9 0,6
Đầu Đuôi
9,7,0 0
1,2 1
6,3,1,8 2
7 3
2 4
- 5
2,9 6
3,5 7
1,8 8
3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt