App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSTG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tiền Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 13-10-2019

G8 49
G7 230
G6 7461 5306 2264
G5 5708
G4 97291 12533 21673 11390
84145 95248 58299
G3 84114 92763
G2 36987
G1 54871
ĐB 688894
Đầu Đuôi
0 6,8
1 4
2 -
3 0,3
4 9,5,8
5 -
6 1,4,3
7 3,1
8 7
9 1,0,9,4
Đầu Đuôi
3,9 0
6,9,7 1
- 2
3,7,6 3
6,1,9 4
4 5
0 6
8 7
0,4 8
4,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tiền Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
83 10 lần 66 10 lần 94 10 lần 76 10 lần 44 10 lần
01 10 lần 52 9 lần 73 9 lần 29 9 lần 30 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tiền Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
93 27 ngày 07/04/2019
19 27 ngày 07/04/2019
22 26 ngày 14/04/2019
40 21 ngày 19/05/2019
16 17 ngày 16/06/2019
25 15 ngày 30/06/2019
74 14 ngày 07/07/2019
96 14 ngày 07/07/2019
92 14 ngày 07/07/2019
41 13 ngày 14/07/2019

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 6-10-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 6-10-2019

G8 61
G7 194
G6 8167 0233 0929
G5 0394
G4 40499 94588 31859 27068
41334 60411 02912
G3 78215 87766
G2 89671
G1 32088
ĐB 953844
Đầu Đuôi
0 -
1 1,2,5
2 9
3 3,4
4 4
5 9
6 1,7,8,6
7 1
8 8,8
9 4,4,9
Đầu Đuôi
- 0
6,1,7 1
1 2
3 3
9,9,3,4 4
1 5
6 6
6 7
8,6,8 8
2,9,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 29-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 29-9-2019

G8 14
G7 585
G6 7671 6567 0217
G5 5929
G4 52957 75560 91148 99782
88394 91108 67264
G3 10095 65999
G2 34908
G1 19621
ĐB 051005
Đầu Đuôi
0 8,8,5
1 4,7
2 9,1
3 -
4 8
5 7
6 7,0,4
7 1
8 5,2
9 4,5,9
Đầu Đuôi
6 0
7,2 1
8 2
- 3
1,9,6 4
8,9,0 5
- 6
6,1,5 7
4,0,0 8
2,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 22-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 22-9-2019

G8 47
G7 604
G6 1214 1737 5621
G5 6498
G4 57648 41124 23707 22073
44753 91932 35427
G3 37758 83573
G2 41187
G1 14871
ĐB 848070
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4
2 1,4,7
3 7,2
4 7,8
5 3,8
6 -
7 3,3,1,0
8 7
9 8
Đầu Đuôi
7 0
2,7 1
3 2
7,5,7 3
0,1,2 4
- 5
- 6
4,3,0,2,8 7
9,4,5 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 15-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 15-9-2019

G8 91
G7 320
G6 1033 3000 4450
G5 6066
G4 56451 93715 63247 02571
13553 45429 89298
G3 72214 24676
G2 96966
G1 12272
ĐB 318846
Đầu Đuôi
0 0
1 5,4
2 0,9
3 3
4 7,6
5 0,1,3
6 6,6
7 1,6,2
8 -
9 1,8
Đầu Đuôi
2,0,5 0
9,5,7 1
7 2
3,5 3
1 4
1 5
6,7,6,4 6
4 7
9 8
2 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 8-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 8-9-2019

G8 02
G7 358
G6 8836 7848 3530
G5 4652
G4 06503 93676 65178 10958
23911 20127 53270
G3 77861 90063
G2 77412
G1 60835
ĐB 897387
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1,2
2 7
3 6,0,5
4 8
5 8,2,8
6 1,3
7 6,8,0
8 7
9 -
Đầu Đuôi
3,7 0
1,6 1
0,5,1 2
0,6 3
- 4
3 5
3,7 6
2,8 7
5,4,7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 1-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 1-9-2019

G8 68
G7 490
G6 4730 6228 5711
G5 9646
G4 28324 10817 95626 48655
79817 52549 59054
G3 76265 76382
G2 15552
G1 06254
ĐB 666654
Đầu Đuôi
0 -
1 1,7,7
2 8,4,6
3 0
4 6,9
5 5,4,2,4,4
6 8,5
7 -
8 2
9 0
Đầu Đuôi
9,3 0
1 1
8,5 2
- 3
2,5,5,5 4
5,6 5
4,2 6
1,1 7
6,2 8
4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 25-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 25-8-2019

G8 46
G7 801
G6 6786 8884 6681
G5 9109
G4 67877 81583 11645 27097
42947 05818 65688
G3 34707 90094
G2 51175
G1 57631
ĐB 036034
Đầu Đuôi
0 1,9,7
1 8
2 -
3 1,4
4 6,5,7
5 -
6 -
7 7,5
8 6,4,1,3,8
9 7,4
Đầu Đuôi
- 0
0,8,3 1
- 2
8 3
8,9,3 4
4,7 5
4,8 6
7,9,4,0 7
1,8 8
0 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 18-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 18-8-2019

G8 07
G7 181
G6 4946 5104 0700
G5 3789
G4 11410 27732 59991 26683
36787 51188 60744
G3 00965 09843
G2 81607
G1 29161
ĐB 948463
Đầu Đuôi
0 7,4,0,7
1 0
2 -
3 2
4 6,4,3
5 -
6 5,1,3
7 -
8 1,9,3,7,8
9 1
Đầu Đuôi
0,1 0
8,9,6 1
3 2
8,4,6 3
0,4 4
6 5
4 6
0,8,0 7
8 8
8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 11-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 11-8-2019

G8 75
G7 356
G6 9181 0924 6702
G5 1827
G4 13987 90590 97159 47583
58804 32135 03038
G3 16830 81906
G2 54815
G1 62764
ĐB 797559
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 5
2 4,7
3 5,8,0
4 -
5 6,9,9
6 4
7 5
8 1,7,3
9 0
Đầu Đuôi
9,3 0
8 1
0 2
8 3
2,0,6 4
7,3,1 5
5,0 6
2,8 7
3 8
5,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 4-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 4-8-2019

G8 54
G7 951
G6 2611 5324 5310
G5 1363
G4 25695 06095 30776 27805
80082 13080 55315
G3 35676 01580
G2 12404
G1 17663
ĐB 511058
Đầu Đuôi
0 5,4
1 1,0,5
2 4
3 -
4 -
5 4,1,8
6 3,3
7 6,6
8 2,0,0
9 5,5
Đầu Đuôi
1,8,8 0
5,1 1
8 2
6,6 3
5,2,0 4
9,9,0,1 5
7,7 6
- 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 28-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 28-7-2019

G8 30
G7 562
G6 7513 2497 6207
G5 3164
G4 28279 36528 87186 96779
54758 07246 99623
G3 40701 20834
G2 17439
G1 28101
ĐB 058642
Đầu Đuôi
0 7,1,1
1 3
2 8,3
3 0,4,9
4 6,2
5 8
6 2,4
7 9,9
8 6
9 7
Đầu Đuôi
3 0
0,0 1
6,4 2
1,2 3
6,3 4
- 5
8,4 6
9,0 7
2,5 8
7,7,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 21-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 21-7-2019

G8 09
G7 569
G6 6253 1182 9180
G5 8957
G4 07399 90709 87101 72305
41233 51009 99369
G3 35373 38569
G2 95034
G1 42028
ĐB 211301
Đầu Đuôi
0 9,9,1,5,9,1
1 -
2 8
3 3,4
4 -
5 3,7
6 9,9,9
7 3
8 2,0
9 9
Đầu Đuôi
8 0
0,0 1
8 2
5,3,7 3
3 4
0 5
- 6
5 7
2 8
0,6,9,0,0,6,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 14-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 14-7-2019

G8 56
G7 188
G6 1887 5877 6344
G5 6132
G4 61945 19388 79827 68852
92578 75605 33241
G3 71059 39152
G2 63151
G1 64979
ĐB 683918
Đầu Đuôi
0 5
1 8
2 7
3 2
4 4,5,1
5 6,2,9,2,1
6 -
7 7,8,9
8 8,7,8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4,5 1
3,5,5 2
- 3
4 4
4,0 5
5 6
8,7,2 7
8,8,7,1 8
5,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 7-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 7-7-2019

G8 42
G7 296
G6 4855 2648 7629
G5 1238
G4 30829 06208 14192 30547
65637 63574 63668
G3 01131 68321
G2 01749
G1 90512
ĐB 953179
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 9,9,1
3 8,7,1
4 2,8,7,9
5 5
6 8
7 4,9
8 -
9 6,2
Đầu Đuôi
- 0
3,2 1
4,9,1 2
- 3
7 4
5 5
9 6
4,3 7
4,3,0,6 8
2,2,4,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 30-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 30-6-2019

G8 83
G7 848
G6 4528 0466 2565
G5 0457
G4 58086 63152 81638 21637
51414 46535 99674
G3 89229 06981
G2 35072
G1 02925
ĐB 157196
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 8,9,5
3 8,7,5
4 8
5 7,2
6 6,5
7 4,2
8 3,6,1
9 6
Đầu Đuôi
- 0
8 1
5,7 2
8 3
1,7 4
6,3,2 5
6,8,9 6
5,3 7
4,2,3 8
2 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 23-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 23-6-2019

G8 05
G7 580
G6 8033 9785 7681
G5 6944
G4 95043 07206 12250 16952
69208 08509 08735
G3 63798 16534
G2 76761
G1 52229
ĐB 986566
Đầu Đuôi
0 5,6,8,9
1 -
2 9
3 3,5,4
4 4,3
5 0,2
6 1,6
7 -
8 0,5,1
9 8
Đầu Đuôi
8,5 0
8,6 1
5 2
3,4 3
4,3 4
0,8,3 5
0,6 6
- 7
0,9 8
0,2 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 16-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 16-6-2019

G8 72
G7 575
G6 9025 7517 5378
G5 5005
G4 00062 87476 55303 61518
61444 60101 66647
G3 04516 94983
G2 69988
G1 58645
ĐB 465176
Đầu Đuôi
0 5,3,1
1 7,8,6
2 5
3 -
4 4,7,5
5 -
6 2
7 2,5,8,6,6
8 3,8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
0 1
7,6 2
0,8 3
4 4
7,2,0,4 5
7,1,7 6
1,4 7
7,1,8 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 9-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 9-6-2019

G8 12
G7 539
G6 5576 6771 3257
G5 0409
G4 44057 43015 39232 72173
37107 69001 70981
G3 25879 14634
G2 76335
G1 08300
ĐB 709732
Đầu Đuôi
0 9,7,1,0
1 2,5
2 -
3 9,2,4,5,2
4 -
5 7,7
6 -
7 6,1,3,9
8 1
9 -
Đầu Đuôi
0 0
7,0,8 1
1,3,3 2
7 3
3 4
1,3 5
7 6
5,5,0 7
- 8
3,0,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 2-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 2-6-2019

G8 29
G7 569
G6 5110 2389 6033
G5 6144
G4 49158 83928 94349 35101
86247 94366 81855
G3 66410 66912
G2 09841
G1 76377
ĐB 256425
Đầu Đuôi
0 1
1 0,0,2
2 9,8,5
3 3
4 4,9,7,1
5 8,5
6 9,6
7 7
8 9
9 -
Đầu Đuôi
1,1 0
0,4 1
1 2
3 3
4 4
5,2 5
6 6
4,7 7
5,2 8
2,6,8,4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 26-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 26-5-2019

G8 83
G7 675
G6 1274 4805 0197
G5 4052
G4 71472 02031 01158 98915
41178 12983 96014
G3 74744 07328
G2 41584
G1 60094
ĐB 596030
Đầu Đuôi
0 5
1 5,4
2 8
3 1,0
4 4
5 2,8
6 -
7 5,4,2,8
8 3,3,4
9 7,4
Đầu Đuôi
3 0
3 1
5,7 2
8,8 3
7,1,4,8,9 4
7,0,1 5
- 6
9 7
5,7,2 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 19-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 19-5-2019

G8 06
G7 882
G6 6281 3395 0873
G5 8109
G4 07296 75859 49806 09955
14840 99028 37385
G3 28738 19642
G2 62142
G1 56492
ĐB 176692
Đầu Đuôi
0 6,9,6
1 -
2 8
3 8
4 0,2,2
5 9,5
6 -
7 3
8 2,1,5
9 5,6,2,2
Đầu Đuôi
4 0
8 1
8,4,4,9,9 2
7 3
- 4
9,5,8 5
0,9,0 6
- 7
2,3 8
0,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 12-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 12-5-2019

G8 42
G7 166
G6 6335 0076 3973
G5 2210
G4 23909 27696 13713 67199
17764 56498 11013
G3 14533 59238
G2 47381
G1 83783
ĐB 293580
Đầu Đuôi
0 9
1 0,3,3
2 -
3 5,3,8
4 2
5 -
6 6,4
7 6,3
8 1,3,0
9 6,9,8
Đầu Đuôi
1,8 0
8 1
4 2
7,1,1,3,8 3
6 4
3 5
6,7,9 6
- 7
9,3 8
0,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 5-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 5-5-2019

G8 06
G7 260
G6 0254 3805 6242
G5 4566
G4 65594 08353 39902 74118
39954 78032 33482
G3 57459 63554
G2 42300
G1 07568
ĐB 827052
Đầu Đuôi
0 6,5,2,0
1 8
2 -
3 2
4 2
5 4,3,4,9,4,2
6 0,6,8
7 -
8 2
9 4
Đầu Đuôi
6,0 0
- 1
4,0,3,8,5 2
5 3
5,9,5,5 4
0 5
0,6 6
- 7
1,6 8
5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 28-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 28-4-2019

G8 44
G7 754
G6 3760 3523 8954
G5 9291
G4 56077 44299 67884 63135
19277 83318 40666
G3 50892 13444
G2 12601
G1 77460
ĐB 751246
Đầu Đuôi
0 1
1 8
2 3
3 5
4 4,4,6
5 4,4
6 0,6,0
7 7,7
8 4
9 1,9,2
Đầu Đuôi
6,6 0
9,0 1
9 2
2 3
4,5,5,8,4 4
3 5
6,4 6
7,7 7
1 8
9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 21-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 21-4-2019

G8 91
G7 233
G6 0330 2243 1904
G5 6873
G4 86062 13052 36820 55883
28200 15606 97257
G3 36805 72561
G2 82278
G1 06761
ĐB 945466
Đầu Đuôi
0 4,0,6,5
1 -
2 0
3 3,0
4 3
5 2,7
6 2,1,1,6
7 3,8
8 3
9 1
Đầu Đuôi
3,2,0 0
9,6,6 1
6,5 2
3,4,7,8 3
0 4
0 5
0,6 6
5 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 14-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 14-4-2019

G8 50
G7 130
G6 9401 1186 4947
G5 8743
G4 10168 69443 62369 83120
66422 78046 68248
G3 82930 17018
G2 93223
G1 76120
ĐB 992420
Đầu Đuôi
0 1
1 8
2 0,2,3,0,0
3 0,0
4 7,3,3,6,8
5 0
6 8,9
7 -
8 6
9 -
Đầu Đuôi
5,3,2,3,2,2 0
0 1
2 2
4,4,2 3
- 4
- 5
8,4 6
4 7
6,4,1 8
6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 7-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 7-4-2019

G8 76
G7 896
G6 0519 1947 5065
G5 5881
G4 28829 84628 03583 67599
22621 10876 20880
G3 02593 79846
G2 58556
G1 35478
ĐB 247114
Đầu Đuôi
0 -
1 9,4
2 9,8,1
3 -
4 7,6
5 6
6 5
7 6,6,8
8 1,3,0
9 6,9,3
Đầu Đuôi
8 0
8,2 1
- 2
8,9 3
1 4
6 5
7,9,7,4,5 6
4 7
2,7 8
1,2,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 31-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 31-3-2019

G8 82
G7 647
G6 4927 7769 6014
G5 6094
G4 99389 15044 99441 12169
50294 11043 70493
G3 48942 52284
G2 10915
G1 79555
ĐB 500168
Đầu Đuôi
0 -
1 4,5
2 7
3 -
4 7,4,1,3,2
5 5
6 9,9,8
7 -
8 2,9,4
9 4,4,3
Đầu Đuôi
- 0
4 1
8,4 2
4,9 3
1,9,4,9,8 4
1,5 5
- 6
4,2 7
6 8
6,8,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 24-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 24-3-2019

G8 69
G7 773
G6 6226 3760 3922
G5 1464
G4 09049 97503 35413 94394
24869 16521 18441
G3 72011 37362
G2 83903
G1 52890
ĐB 365946
Đầu Đuôi
0 3,3
1 3,1
2 6,2,1
3 -
4 9,1,6
5 -
6 9,0,4,9,2
7 3
8 -
9 4,0
Đầu Đuôi
6,9 0
2,4,1 1
2,6 2
7,0,1,0 3
6,9 4
- 5
2,4 6
- 7
- 8
6,4,6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt