App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSTG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tiền Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 18-8-2019

G8 07
G7 181
G6 4946 5104 0700
G5 3789
G4 11410 27732 59991 26683
36787 51188 60744
G3 00965 09843
G2 81607
G1 29161
ĐB 948463
Đầu Đuôi
0 7,4,0,7
1 0
2 -
3 2
4 6,4,3
5 -
6 5,1,3
7 -
8 1,9,3,7,8
9 1
Đầu Đuôi
0,1 0
8,9,6 1
3 2
8,4,6 3
0,4 4
6 5
4 6
0,8,0 7
8 8
8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tiền Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
01 14 lần 44 11 lần 81 11 lần 47 10 lần 68 9 lần
83 9 lần 58 9 lần 05 9 lần 80 9 lần 69 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tiền Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
70 22 ngày 17/03/2019
36 22 ngày 17/03/2019
26 21 ngày 24/03/2019
19 19 ngày 07/04/2019
93 19 ngày 07/04/2019
22 18 ngày 14/04/2019
20 17 ngày 21/04/2019
60 15 ngày 05/05/2019
40 13 ngày 19/05/2019
94 12 ngày 26/05/2019

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 11-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 11-8-2019

G8 75
G7 356
G6 9181 0924 6702
G5 1827
G4 13987 90590 97159 47583
58804 32135 03038
G3 16830 81906
G2 54815
G1 62764
ĐB 797559
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 5
2 4,7
3 5,8,0
4 -
5 6,9,9
6 4
7 5
8 1,7,3
9 0
Đầu Đuôi
9,3 0
8 1
0 2
8 3
2,0,6 4
7,3,1 5
5,0 6
2,8 7
3 8
5,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 4-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 4-8-2019

G8 54
G7 951
G6 2611 5324 5310
G5 1363
G4 25695 06095 30776 27805
80082 13080 55315
G3 35676 01580
G2 12404
G1 17663
ĐB 511058
Đầu Đuôi
0 5,4
1 1,0,5
2 4
3 -
4 -
5 4,1,8
6 3,3
7 6,6
8 2,0,0
9 5,5
Đầu Đuôi
1,8,8 0
5,1 1
8 2
6,6 3
5,2,0 4
9,9,0,1 5
7,7 6
- 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 28-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 28-7-2019

G8 30
G7 562
G6 7513 2497 6207
G5 3164
G4 28279 36528 87186 96779
54758 07246 99623
G3 40701 20834
G2 17439
G1 28101
ĐB 058642
Đầu Đuôi
0 7,1,1
1 3
2 8,3
3 0,4,9
4 6,2
5 8
6 2,4
7 9,9
8 6
9 7
Đầu Đuôi
3 0
0,0 1
6,4 2
1,2 3
6,3 4
- 5
8,4 6
9,0 7
2,5 8
7,7,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 21-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 21-7-2019

G8 09
G7 569
G6 6253 1182 9180
G5 8957
G4 07399 90709 87101 72305
41233 51009 99369
G3 35373 38569
G2 95034
G1 42028
ĐB 211301
Đầu Đuôi
0 9,9,1,5,9,1
1 -
2 8
3 3,4
4 -
5 3,7
6 9,9,9
7 3
8 2,0
9 9
Đầu Đuôi
8 0
0,0 1
8 2
5,3,7 3
3 4
0 5
- 6
5 7
2 8
0,6,9,0,0,6,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 14-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 14-7-2019

G8 56
G7 188
G6 1887 5877 6344
G5 6132
G4 61945 19388 79827 68852
92578 75605 33241
G3 71059 39152
G2 63151
G1 64979
ĐB 683918
Đầu Đuôi
0 5
1 8
2 7
3 2
4 4,5,1
5 6,2,9,2,1
6 -
7 7,8,9
8 8,7,8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4,5 1
3,5,5 2
- 3
4 4
4,0 5
5 6
8,7,2 7
8,8,7,1 8
5,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 7-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 7-7-2019

G8 42
G7 296
G6 4855 2648 7629
G5 1238
G4 30829 06208 14192 30547
65637 63574 63668
G3 01131 68321
G2 01749
G1 90512
ĐB 953179
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 9,9,1
3 8,7,1
4 2,8,7,9
5 5
6 8
7 4,9
8 -
9 6,2
Đầu Đuôi
- 0
3,2 1
4,9,1 2
- 3
7 4
5 5
9 6
4,3 7
4,3,0,6 8
2,2,4,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 30-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 30-6-2019

G8 83
G7 848
G6 4528 0466 2565
G5 0457
G4 58086 63152 81638 21637
51414 46535 99674
G3 89229 06981
G2 35072
G1 02925
ĐB 157196
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 8,9,5
3 8,7,5
4 8
5 7,2
6 6,5
7 4,2
8 3,6,1
9 6
Đầu Đuôi
- 0
8 1
5,7 2
8 3
1,7 4
6,3,2 5
6,8,9 6
5,3 7
4,2,3 8
2 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 23-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 23-6-2019

G8 05
G7 580
G6 8033 9785 7681
G5 6944
G4 95043 07206 12250 16952
69208 08509 08735
G3 63798 16534
G2 76761
G1 52229
ĐB 986566
Đầu Đuôi
0 5,6,8,9
1 -
2 9
3 3,5,4
4 4,3
5 0,2
6 1,6
7 -
8 0,5,1
9 8
Đầu Đuôi
8,5 0
8,6 1
5 2
3,4 3
4,3 4
0,8,3 5
0,6 6
- 7
0,9 8
0,2 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 16-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 16-6-2019

G8 72
G7 575
G6 9025 7517 5378
G5 5005
G4 00062 87476 55303 61518
61444 60101 66647
G3 04516 94983
G2 69988
G1 58645
ĐB 465176
Đầu Đuôi
0 5,3,1
1 7,8,6
2 5
3 -
4 4,7,5
5 -
6 2
7 2,5,8,6,6
8 3,8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
0 1
7,6 2
0,8 3
4 4
7,2,0,4 5
7,1,7 6
1,4 7
7,1,8 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 9-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 9-6-2019

G8 12
G7 539
G6 5576 6771 3257
G5 0409
G4 44057 43015 39232 72173
37107 69001 70981
G3 25879 14634
G2 76335
G1 08300
ĐB 709732
Đầu Đuôi
0 9,7,1,0
1 2,5
2 -
3 9,2,4,5,2
4 -
5 7,7
6 -
7 6,1,3,9
8 1
9 -
Đầu Đuôi
0 0
7,0,8 1
1,3,3 2
7 3
3 4
1,3 5
7 6
5,5,0 7
- 8
3,0,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 2-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 2-6-2019

G8 29
G7 569
G6 5110 2389 6033
G5 6144
G4 49158 83928 94349 35101
86247 94366 81855
G3 66410 66912
G2 09841
G1 76377
ĐB 256425
Đầu Đuôi
0 1
1 0,0,2
2 9,8,5
3 3
4 4,9,7,1
5 8,5
6 9,6
7 7
8 9
9 -
Đầu Đuôi
1,1 0
0,4 1
1 2
3 3
4 4
5,2 5
6 6
4,7 7
5,2 8
2,6,8,4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 26-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 26-5-2019

G8 83
G7 675
G6 1274 4805 0197
G5 4052
G4 71472 02031 01158 98915
41178 12983 96014
G3 74744 07328
G2 41584
G1 60094
ĐB 596030
Đầu Đuôi
0 5
1 5,4
2 8
3 1,0
4 4
5 2,8
6 -
7 5,4,2,8
8 3,3,4
9 7,4
Đầu Đuôi
3 0
3 1
5,7 2
8,8 3
7,1,4,8,9 4
7,0,1 5
- 6
9 7
5,7,2 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 19-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 19-5-2019

G8 06
G7 882
G6 6281 3395 0873
G5 8109
G4 07296 75859 49806 09955
14840 99028 37385
G3 28738 19642
G2 62142
G1 56492
ĐB 176692
Đầu Đuôi
0 6,9,6
1 -
2 8
3 8
4 0,2,2
5 9,5
6 -
7 3
8 2,1,5
9 5,6,2,2
Đầu Đuôi
4 0
8 1
8,4,4,9,9 2
7 3
- 4
9,5,8 5
0,9,0 6
- 7
2,3 8
0,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 12-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 12-5-2019

G8 42
G7 166
G6 6335 0076 3973
G5 2210
G4 23909 27696 13713 67199
17764 56498 11013
G3 14533 59238
G2 47381
G1 83783
ĐB 293580
Đầu Đuôi
0 9
1 0,3,3
2 -
3 5,3,8
4 2
5 -
6 6,4
7 6,3
8 1,3,0
9 6,9,8
Đầu Đuôi
1,8 0
8 1
4 2
7,1,1,3,8 3
6 4
3 5
6,7,9 6
- 7
9,3 8
0,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 5-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 5-5-2019

G8 06
G7 260
G6 0254 3805 6242
G5 4566
G4 65594 08353 39902 74118
39954 78032 33482
G3 57459 63554
G2 42300
G1 07568
ĐB 827052
Đầu Đuôi
0 6,5,2,0
1 8
2 -
3 2
4 2
5 4,3,4,9,4,2
6 0,6,8
7 -
8 2
9 4
Đầu Đuôi
6,0 0
- 1
4,0,3,8,5 2
5 3
5,9,5,5 4
0 5
0,6 6
- 7
1,6 8
5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 28-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 28-4-2019

G8 44
G7 754
G6 3760 3523 8954
G5 9291
G4 56077 44299 67884 63135
19277 83318 40666
G3 50892 13444
G2 12601
G1 77460
ĐB 751246
Đầu Đuôi
0 1
1 8
2 3
3 5
4 4,4,6
5 4,4
6 0,6,0
7 7,7
8 4
9 1,9,2
Đầu Đuôi
6,6 0
9,0 1
9 2
2 3
4,5,5,8,4 4
3 5
6,4 6
7,7 7
1 8
9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 21-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 21-4-2019

G8 91
G7 233
G6 0330 2243 1904
G5 6873
G4 86062 13052 36820 55883
28200 15606 97257
G3 36805 72561
G2 82278
G1 06761
ĐB 945466
Đầu Đuôi
0 4,0,6,5
1 -
2 0
3 3,0
4 3
5 2,7
6 2,1,1,6
7 3,8
8 3
9 1
Đầu Đuôi
3,2,0 0
9,6,6 1
6,5 2
3,4,7,8 3
0 4
0 5
0,6 6
5 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 14-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 14-4-2019

G8 50
G7 130
G6 9401 1186 4947
G5 8743
G4 10168 69443 62369 83120
66422 78046 68248
G3 82930 17018
G2 93223
G1 76120
ĐB 992420
Đầu Đuôi
0 1
1 8
2 0,2,3,0,0
3 0,0
4 7,3,3,6,8
5 0
6 8,9
7 -
8 6
9 -
Đầu Đuôi
5,3,2,3,2,2 0
0 1
2 2
4,4,2 3
- 4
- 5
8,4 6
4 7
6,4,1 8
6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 7-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 7-4-2019

G8 76
G7 896
G6 0519 1947 5065
G5 5881
G4 28829 84628 03583 67599
22621 10876 20880
G3 02593 79846
G2 58556
G1 35478
ĐB 247114
Đầu Đuôi
0 -
1 9,4
2 9,8,1
3 -
4 7,6
5 6
6 5
7 6,6,8
8 1,3,0
9 6,9,3
Đầu Đuôi
8 0
8,2 1
- 2
8,9 3
1 4
6 5
7,9,7,4,5 6
4 7
2,7 8
1,2,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 31-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 31-3-2019

G8 82
G7 647
G6 4927 7769 6014
G5 6094
G4 99389 15044 99441 12169
50294 11043 70493
G3 48942 52284
G2 10915
G1 79555
ĐB 500168
Đầu Đuôi
0 -
1 4,5
2 7
3 -
4 7,4,1,3,2
5 5
6 9,9,8
7 -
8 2,9,4
9 4,4,3
Đầu Đuôi
- 0
4 1
8,4 2
4,9 3
1,9,4,9,8 4
1,5 5
- 6
4,2 7
6 8
6,8,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 24-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 24-3-2019

G8 69
G7 773
G6 6226 3760 3922
G5 1464
G4 09049 97503 35413 94394
24869 16521 18441
G3 72011 37362
G2 83903
G1 52890
ĐB 365946
Đầu Đuôi
0 3,3
1 3,1
2 6,2,1
3 -
4 9,1,6
5 -
6 9,0,4,9,2
7 3
8 -
9 4,0
Đầu Đuôi
6,9 0
2,4,1 1
2,6 2
7,0,1,0 3
6,9 4
- 5
2,4 6
- 7
- 8
6,4,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 17-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 17-3-2019

G8 27
G7 139
G6 8623 8477 8101
G5 0821
G4 07368 69789 86141 55358
59821 35447 46036
G3 95529 65208
G2 32170
G1 97003
ĐB 241442
Đầu Đuôi
0 1,8,3
1 -
2 7,3,1,1,9
3 9,6
4 1,7,2
5 8
6 8
7 7,0
8 9
9 -
Đầu Đuôi
7 0
0,2,4,2 1
4 2
2,0 3
- 4
- 5
3 6
2,7,4 7
6,5,0 8
3,8,2 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 10-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 10-3-2019

G8 93
G7 561
G6 8789 4785 6344
G5 9335
G4 96091 78507 34189 82228
26212 49861 36247
G3 41401 89871
G2 96585
G1 50132
ĐB 352934
Đầu Đuôi
0 7,1
1 2
2 8
3 5,2,4
4 4,7
5 -
6 1,1
7 1
8 9,5,9,5
9 3,1
Đầu Đuôi
- 0
6,9,6,0,7 1
1,3 2
9 3
4,3 4
8,3,8 5
- 6
0,4 7
2 8
8,8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 3-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 3-3-2019

G8 01
G7 622
G6 2077 8474 4472
G5 5840
G4 40618 79196 24636 17958
51390 18738 50937
G3 16599 91284
G2 90303
G1 31380
ĐB 098391
Đầu Đuôi
0 1,3
1 8
2 2
3 6,8,7
4 0
5 8
6 -
7 7,4,2
8 4,0
9 6,0,9,1
Đầu Đuôi
4,9,8 0
0,9 1
2,7 2
0 3
7,8 4
- 5
9,3 6
7,3 7
1,5,3 8
9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 24-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 24-2-2019

G8 49
G7 868
G6 1301 5601 8843
G5 4568
G4 12840 97243 39782 68148
25214 32458 71825
G3 66477 05346
G2 32229
G1 18272
ĐB 536047
Đầu Đuôi
0 1,1
1 4
2 5,9
3 -
4 9,3,0,3,8,6,7
5 8
6 8,8
7 7,2
8 2
9 -
Đầu Đuôi
4 0
0,0 1
8,7 2
4,4 3
1 4
2 5
4 6
7,4 7
6,6,4,5 8
4,2 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 17-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 17-2-2019

G8 95
G7 631
G6 9106 3733 0714
G5 4788
G4 31875 66518 52253 12417
78837 00862 23657
G3 47477 41741
G2 12711
G1 74681
ĐB 121848
Đầu Đuôi
0 6
1 4,8,7,1
2 -
3 1,3,7
4 1,8
5 3,7
6 2
7 5,7
8 8,1
9 5
Đầu Đuôi
- 0
3,4,1,8 1
6 2
3,5 3
1 4
9,7 5
0 6
1,3,5,7 7
8,1,4 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 10-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 10-2-2019

G8 44
G7 180
G6 6658 1432 0304
G5 0633
G4 33585 76088 02104 54296
82658 19005 98378
G3 96799 50661
G2 52297
G1 40314
ĐB 430807
Đầu Đuôi
0 4,4,5,7
1 4
2 -
3 2,3
4 4
5 8,8
6 1
7 8
8 0,5,8
9 6,9,7
Đầu Đuôi
8 0
6 1
3 2
3 3
4,0,0,1 4
8,0 5
9 6
9,0 7
5,8,5,7 8
9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 3-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 3-2-2019

G8 81
G7 040
G6 1081 0457 2611
G5 4111
G4 84893 52660 21704 41202
33610 11308 33513
G3 57680 25916
G2 08821
G1 44739
ĐB 790804
Đầu Đuôi
0 4,2,8,4
1 1,1,0,3,6
2 1
3 9
4 0
5 7
6 0
7 -
8 1,1,0
9 3
Đầu Đuôi
4,6,1,8 0
8,8,1,1,2 1
0 2
9,1 3
0,0 4
- 5
1 6
5 7
0 8
3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 27-1-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 27-1-2019

G8 86
G7 241
G6 3463 7210 1868
G5 5718
G4 39706 57351 49068 73570
83860 44356 20166
G3 32647 23213
G2 69265
G1 77542
ĐB 323810
Đầu Đuôi
0 6
1 0,8,3,0
2 -
3 -
4 1,7,2
5 1,6
6 3,8,8,0,6,5
7 0
8 6
9 -
Đầu Đuôi
1,7,6,1 0
4,5 1
4 2
6,1 3
- 4
6 5
8,0,5,6 6
4 7
6,1,6 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt