XSTN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tây Ninh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 16-5-2019

G8 03
G7 682
G6 9599 6393 0783
G5 2428
G4 37337 26727 94330 94547
59634 61602 01026
G3 48062 13555
G2 65791
G1 10237
ĐB 154469
Đầu Đuôi
0 3,2
1 -
2 8,7,6
3 7,0,4,7
4 7
5 5
6 2,9
7 -
8 2,3
9 9,3,1
Đầu Đuôi
3 0
9 1
8,0,6 2
0,9,8 3
3 4
5 5
2 6
3,2,4,3 7
2 8
9,6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tây Ninh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
96 11 lần 53 10 lần 75 10 lần 51 9 lần 70 9 lần
17 9 lần 26 9 lần 61 9 lần 99 9 lần 68 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tây Ninh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
20 26 ngày 15/11/2018
33 24 ngày 29/11/2018
06 21 ngày 20/12/2018
01 20 ngày 27/12/2018
19 19 ngày 03/01/2019
00 19 ngày 03/01/2019
87 17 ngày 17/01/2019
63 16 ngày 24/01/2019
67 15 ngày 31/01/2019
46 15 ngày 31/01/2019

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 9-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 9-5-2019

G8 73
G7 044
G6 5873 8062 2096
G5 1731
G4 67280 45970 79386 28416
81340 17416 66451
G3 38583 89692
G2 51103
G1 41870
ĐB 555910
Đầu Đuôi
0 3
1 6,6,0
2 -
3 1
4 4,0
5 1
6 2
7 3,3,0,0
8 0,6,3
9 6,2
Đầu Đuôi
8,7,4,7,1 0
3,5 1
6,9 2
7,7,8,0 3
4 4
- 5
9,8,1,1 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 2-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 2-5-2019

G8 17
G7 788
G6 5424 4990 2491
G5 6905
G4 12111 11970 45650 46953
12593 98927 17762
G3 48017 41403
G2 88784
G1 69147
ĐB 301703
Đầu Đuôi
0 5,3,3
1 7,1,7
2 4,7
3 -
4 7
5 0,3
6 2
7 0
8 8,4
9 0,1,3
Đầu Đuôi
9,7,5 0
9,1 1
6 2
5,9,0,0 3
2,8 4
0 5
- 6
1,2,1,4 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 25-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 25-4-2019

G8 71
G7 784
G6 1421 9674 8807
G5 1155
G4 67904 35895 94423 15208
56413 16702 55043
G3 20540 21375
G2 49655
G1 91382
ĐB 584482
Đầu Đuôi
0 7,4,8,2
1 3
2 1,3
3 -
4 3,0
5 5,5
6 -
7 1,4,5
8 4,2,2
9 5
Đầu Đuôi
4 0
7,2 1
0,8,8 2
2,1,4 3
8,7,0 4
5,9,7,5 5
- 6
0 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 18-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 18-4-2019

G8 23
G7 084
G6 9017 6910 9760
G5 7578
G4 71679 01094 25035 88696
97314 47577 56824
G3 82103 15396
G2 45677
G1 99217
ĐB 433425
Đầu Đuôi
0 3
1 7,0,4,7
2 3,4,5
3 5
4 -
5 -
6 0
7 8,9,7,7
8 4
9 4,6,6
Đầu Đuôi
1,6 0
- 1
- 2
2,0 3
8,9,1,2 4
3,2 5
9,9 6
1,7,7,1 7
7 8
7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 11-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 11-4-2019

G8 32
G7 690
G6 7473 8441 6469
G5 1337
G4 46907 38472 68891 90862
03389 62655 27181
G3 70499 91557
G2 82369
G1 04842
ĐB 295216
Đầu Đuôi
0 7
1 6
2 -
3 2,7
4 1,2
5 5,7
6 9,2,9
7 3,2
8 9,1
9 0,1,9
Đầu Đuôi
9 0
4,9,8 1
3,7,6,4 2
7 3
- 4
5 5
1 6
3,0,5 7
- 8
6,8,9,6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 4-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 4-4-2019

G8 05
G7 495
G6 5716 1375 5018
G5 7270
G4 44849 97171 59993 66068
55232 72995 14910
G3 39505 69514
G2 32539
G1 43161
ĐB 856847
Đầu Đuôi
0 5,5
1 6,8,0,4
2 -
3 2,9
4 9,7
5 -
6 8,1
7 5,0,1
8 -
9 5,3,5
Đầu Đuôi
7,1 0
7,6 1
3 2
9 3
1 4
0,9,7,9,0 5
1 6
4 7
1,6 8
4,3 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 28-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 28-3-2019

G8 09
G7 826
G6 1503 1986 1075
G5 0840
G4 84474 27898 38454 41576
52324 97486 17958
G3 48978 50522
G2 81699
G1 90468
ĐB 932855
Đầu Đuôi
0 9,3
1 -
2 6,4,2
3 -
4 0
5 4,8,5
6 8
7 5,4,6,8
8 6,6
9 8,9
Đầu Đuôi
4 0
- 1
2 2
0 3
7,5,2 4
7,5 5
2,8,7,8 6
- 7
9,5,7,6 8
0,9 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 21-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 21-3-2019

G8 10
G7 165
G6 6075 9947 8232
G5 2930
G4 04625 17322 44479 23683
87093 23513 85680
G3 91762 48704
G2 85153
G1 51215
ĐB 818548
Đầu Đuôi
0 4
1 0,3,5
2 5,2
3 2,0
4 7,8
5 3
6 5,2
7 5,9
8 3,0
9 3
Đầu Đuôi
1,3,8 0
- 1
3,2,6 2
8,9,1,5 3
0 4
6,7,2,1 5
- 6
4 7
4 8
7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 14-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 14-3-2019

G8 18
G7 072
G6 5191 0626 4945
G5 1135
G4 13799 36369 07570 49683
16954 80969 51214
G3 86388 87750
G2 06636
G1 55937
ĐB 434743
Đầu Đuôi
0 -
1 8,4
2 6
3 5,6,7
4 5,3
5 4,0
6 9,9
7 2,0
8 3,8
9 1,9
Đầu Đuôi
7,5 0
9 1
7 2
8,4 3
5,1 4
4,3 5
2,3 6
3 7
1,8 8
9,6,6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 7-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 7-3-2019

G8 08
G7 509
G6 1611 5281 7564
G5 2422
G4 58607 95075 18326 98121
04331 92235 49397
G3 48155 53496
G2 84053
G1 02759
ĐB 797741
Đầu Đuôi
0 8,9,7
1 1
2 2,6,1
3 1,5
4 1
5 5,3,9
6 4
7 5
8 1
9 7,6
Đầu Đuôi
- 0
1,8,2,3,4 1
2 2
5 3
6 4
7,3,5 5
2,9 6
0,9 7
0 8
0,5 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 28-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 28-2-2019

G8 30
G7 653
G6 4239 9052 3751
G5 8596
G4 17912 66450 97353 35818
51989 36048 82665
G3 68953 24003
G2 24221
G1 67151
ĐB 362211
Đầu Đuôi
0 3
1 2,8,1
2 1
3 0,9
4 8
5 3,2,1,0,3,3,1
6 5
7 -
8 9
9 6
Đầu Đuôi
3,5 0
5,2,5,1 1
5,1 2
5,5,5,0 3
- 4
6 5
9 6
- 7
1,4 8
3,8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 21-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 21-2-2019

G8 96
G7 897
G6 0344 4751 4671
G5 2057
G4 16452 94756 73523 56061
68339 85285 72798
G3 64651 50244
G2 59856
G1 40091
ĐB 705826
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3,6
3 9
4 4,4
5 1,7,2,6,1,6
6 1
7 1
8 5
9 6,7,8,1
Đầu Đuôi
- 0
5,7,6,5,9 1
5 2
2 3
4,4 4
8 5
9,5,5,2 6
9,5 7
9 8
3 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 14-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 14-2-2019

G8 37
G7 658
G6 3018 8191 5012
G5 7232
G4 50756 01737 24724 25940
02450 93938 38215
G3 24266 20085
G2 83625
G1 97656
ĐB 061560
Đầu Đuôi
0 -
1 8,2,5
2 4,5
3 7,2,7,8
4 0
5 8,6,0,6
6 6,0
7 -
8 5
9 1
Đầu Đuôi
4,5,6 0
9 1
1,3 2
- 3
2 4
1,8,2 5
5,6,5 6
3,3 7
5,1,3 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 7-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 7-2-2019

G8 39
G7 232
G6 2493 8875 6653
G5 5457
G4 95098 17754 48513 66011
23581 44444 32051
G3 44566 36769
G2 46970
G1 59484
ĐB 580429
Đầu Đuôi
0 -
1 3,1
2 9
3 9,2
4 4
5 3,7,4,1
6 6,9
7 5,0
8 1,4
9 3,8
Đầu Đuôi
7 0
1,8,5 1
3 2
9,5,1 3
5,4,8 4
7 5
6 6
5 7
9 8
3,6,2 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 31-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 31-1-2019

G8 59
G7 952
G6 0890 3967 6144
G5 0228
G4 29249 98416 41278 27342
21445 66635 88349
G3 20947 78146
G2 19939
G1 81088
ĐB 878544
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 8
3 5,9
4 4,9,2,5,9,7,6,4
5 9,2
6 7
7 8
8 8
9 0
Đầu Đuôi
9 0
- 1
5,4 2
- 3
4,4 4
4,3 5
1,4 6
6,4 7
2,7,8 8
5,4,4,3 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 24-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 24-1-2019

G8 27
G7 921
G6 1439 4413 5575
G5 4496
G4 51802 23461 98551 79063
02332 81071 06668
G3 86549 14913
G2 04282
G1 04831
ĐB 469594
Đầu Đuôi
0 2
1 3,3
2 7,1
3 9,2,1
4 9
5 1
6 1,3,8
7 5,1
8 2
9 6,4
Đầu Đuôi
- 0
2,6,5,7,3 1
0,3,8 2
1,6,1 3
9 4
7 5
9 6
2 7
6 8
3,4 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 17-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 17-1-2019

G8 45
G7 513
G6 6573 5126 3235
G5 4127
G4 46418 48237 01405 21957
97761 24124 16187
G3 49358 71977
G2 54570
G1 94405
ĐB 371926
Đầu Đuôi
0 5,5
1 3,8
2 6,7,4,6
3 5,7
4 5
5 7,8
6 1
7 3,7,0
8 7
9 -
Đầu Đuôi
7 0
6 1
- 2
1,7 3
2 4
4,3,0,0 5
2,2 6
2,3,5,8,7 7
1,5 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 10-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 10-1-2019

G8 90
G7 363
G6 6370 3350 3044
G5 5281
G4 16268 69528 32064 31075
89251 43627 86648
G3 01114 79034
G2 59673
G1 36292
ĐB 238939
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 8,7
3 4,9
4 4,8
5 0,1
6 3,8,4
7 0,5,3
8 1
9 0,2
Đầu Đuôi
9,7,5 0
8,5 1
9 2
6,7 3
4,6,1,3 4
7 5
- 6
2 7
6,2,4 8
3 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 3-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 3-1-2019

G8 85
G7 393
G6 5480 4377 7793
G5 1602
G4 22800 94542 19334 87907
73971 43915 23519
G3 22822 30797
G2 76132
G1 89485
ĐB 603818
Đầu Đuôi
0 2,0,7
1 5,9,8
2 2
3 4,2
4 2
5 -
6 -
7 7,1
8 5,0,5
9 3,3,7
Đầu Đuôi
8,0 0
7 1
0,4,2,3 2
9,9 3
3 4
8,1,8 5
- 6
7,0,9 7
1 8
1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt