App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSTTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 1-6-2020

G8 21
G7 110
G6 5038 6667 6028
G5 7787
G4 23690 23216 39841 26782
04001 47795 19434
G3 80662 97482
G2 07783
G1 13763
ĐB 988336
Đầu Đuôi
0 1
1 0,6
2 1,8
3 8,4,6
4 1
5 -
6 7,2,3
7 -
8 7,2,2,3
9 0,5
Đầu Đuôi
1,9 0
2,4,0 1
8,6,8 2
8,6 3
3 4
9 5
1,3 6
6,8 7
3,2 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
41 12 lần 02 12 lần 17 12 lần 28 11 lần 11 9 lần
00 8 lần 94 8 lần 71 8 lần 93 8 lần 08 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
78 26 ngày 02/12/2019
33 23 ngày 23/12/2019
12 21 ngày 06/01/2020
53 20 ngày 13/01/2020
58 18 ngày 27/01/2020
60 17 ngày 03/02/2020
52 16 ngày 10/02/2020
44 16 ngày 10/02/2020
45 15 ngày 17/02/2020
85 12 ngày 09/03/2020

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 25-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 25-5-2020

G8 98
G7 040
G6 5937 2136 6111
G5 5665
G4 76915 93641 84418 13226
49106 21276 60171
G3 55851 21399
G2 02941
G1 72068
ĐB 006272
Đầu Đuôi
0 6
1 1,5,8
2 6
3 7,6
4 0,1,1
5 1
6 5,8
7 6,1,2
8 -
9 8,9
Đầu Đuôi
4 0
1,4,7,5,4 1
7 2
- 3
- 4
6,1 5
3,2,0,7 6
3 7
9,1,6 8
9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 18-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 18-5-2020

G8 38
G7 029
G6 3838 7667 3565
G5 7711
G4 26582 39089 97587 01250
79080 98404 37191
G3 50217 89902
G2 98704
G1 99576
ĐB 059261
Đầu Đuôi
0 4,2,4
1 1,7
2 9
3 8,8
4 -
5 0
6 7,5,1
7 6
8 2,9,7,0
9 1
Đầu Đuôi
5,8 0
1,9,6 1
8,0 2
- 3
0,0 4
6 5
7 6
6,8,1 7
3,3 8
2,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 11-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 11-5-2020

G8 75
G7 220
G6 3971 2623 2784
G5 1579
G4 15203 76005 95047 43729
21198 84835 30650
G3 85909 41756
G2 10094
G1 09641
ĐB 481192
Đầu Đuôi
0 3,5,9
1 -
2 0,3,9
3 5
4 7,1
5 0,6
6 -
7 5,1,9
8 4
9 8,4,2
Đầu Đuôi
2,5 0
7,4 1
9 2
2,0 3
8,9 4
7,0,3 5
5 6
4 7
9 8
7,2,0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 4-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 4-5-2020

G8 17
G7 809
G6 0331 8686 2980
G5 1955
G4 00664 01100 32781 98902
25556 03671 87588
G3 34456 56496
G2 83146
G1 14610
ĐB 550668
Đầu Đuôi
0 9,0,2
1 7,0
2 -
3 1
4 6
5 5,6,6
6 4,8
7 1
8 6,0,1,8
9 6
Đầu Đuôi
8,0,1 0
3,8,7 1
0 2
- 3
6 4
5 5
8,5,5,9,4 6
1 7
8,6 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 27-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 27-4-2020

G8 28
G7 249
G6 1027 7974 7589
G5 1393
G4 54254 33814 97273 69323
82808 55474 49618
G3 33357 43735
G2 82598
G1 48337
ĐB 373307
Đầu Đuôi
0 8,7
1 4,8
2 8,7,3
3 5,7
4 9
5 4,7
6 -
7 4,3,4
8 9
9 3,8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
9,7,2 3
7,5,1,7 4
3 5
- 6
2,5,3,0 7
2,0,1,9 8
4,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 20-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 20-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 13-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 13-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 6-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 6-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 30-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 30-3-2020

G8 17
G7 924
G6 6016 2671 5692
G5 4842
G4 55403 24975 24225 24048
15461 79113 99176
G3 60537 64001
G2 46230
G1 57756
ĐB 381455
Đầu Đuôi
0 3,1
1 7,6,3
2 4,5
3 7,0
4 2,8
5 6,5
6 1
7 1,5,6
8 -
9 2
Đầu Đuôi
3 0
7,6,0 1
9,4 2
0,1 3
2 4
7,2,5 5
1,7,5 6
1,3 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 23-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 23-3-2020

G8 11
G7 759
G6 9608 1123 0723
G5 1922
G4 90634 23117 58143 29719
20247 34011 26904
G3 16402 30197
G2 60108
G1 03770
ĐB 524007
Đầu Đuôi
0 8,4,2,8,7
1 1,7,9,1
2 3,3,2
3 4
4 3,7
5 9
6 -
7 0
8 -
9 7
Đầu Đuôi
7 0
1,1 1
2,0 2
2,2,4 3
3,0 4
- 5
- 6
1,4,9,0 7
0,0 8
5,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 16-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 16-3-2020

G8 96
G7 341
G6 0439 0770 6755
G5 4411
G4 85795 18782 16869 87538
49636 20942 11579
G3 53341 80017
G2 94866
G1 48928
ĐB 690355
Đầu Đuôi
0 -
1 1,7
2 8
3 9,8,6
4 1,2,1
5 5,5
6 9,6
7 0,9
8 2
9 6,5
Đầu Đuôi
7 0
4,1,4 1
8,4 2
- 3
- 4
5,9,5 5
9,3,6 6
1 7
3,2 8
3,6,7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 9-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 9-3-2020

G8 39
G7 632
G6 0968 5209 0361
G5 2913
G4 12186 58507 89869 72527
45195 38259 65209
G3 34277 05285
G2 99688
G1 46948
ĐB 745361
Đầu Đuôi
0 9,7,9
1 3
2 7
3 9,2
4 8
5 9
6 8,1,9,1
7 7
8 6,5,8
9 5
Đầu Đuôi
- 0
6,6 1
3 2
1 3
- 4
9,8 5
8 6
0,2,7 7
6,8,4 8
3,0,6,5,0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 2-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 2-3-2020

G8 28
G7 523
G6 5054 0869 0647
G5 0708
G4 50293 77665 51128 20866
04520 28185 63294
G3 19037 99877
G2 70971
G1 04724
ĐB 737783
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 8,3,8,0,4
3 7
4 7
5 4
6 9,5,6
7 7,1
8 5,3
9 3,4
Đầu Đuôi
2 0
7 1
- 2
2,9,8 3
5,9,2 4
6,8 5
6 6
4,3,7 7
2,0,2 8
6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 24-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 24-2-2020

G8 85
G7 609
G6 0094 2568 0424
G5 3441
G4 61591 06317 72638 23625
60697 09763 11162
G3 55308 79455
G2 90330
G1 07017
ĐB 828017
Đầu Đuôi
0 9,8
1 7,7,7
2 4,5
3 8,0
4 1
5 5
6 8,3,2
7 -
8 5
9 4,1,7
Đầu Đuôi
3 0
4,9 1
6 2
6 3
9,2 4
8,2,5 5
- 6
1,9,1,1 7
6,3,0 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 17-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 17-2-2020

G8 96
G7 000
G6 3000 3948 5545
G5 0194
G4 41445 19194 84050 20029
23429 76908 58146
G3 56762 47911
G2 36074
G1 15356
ĐB 658149
Đầu Đuôi
0 0,0,8
1 1
2 9,9
3 -
4 8,5,5,6,9
5 0,6
6 2
7 4
8 -
9 6,4,4
Đầu Đuôi
0,0,5 0
1 1
6 2
- 3
9,9,7 4
4,4 5
9,4,5 6
- 7
4,0 8
2,2,4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 10-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 10-2-2020

G8 25
G7 101
G6 7117 9928 8852
G5 6325
G4 77130 30171 79398 11844
54967 27449 23225
G3 49802 68191
G2 88382
G1 63805
ĐB 986281
Đầu Đuôi
0 1,2,5
1 7
2 5,8,5,5
3 0
4 4,9
5 2
6 7
7 1
8 2,1
9 8,1
Đầu Đuôi
3 0
0,7,9,8 1
5,0,8 2
- 3
4 4
2,2,2,0 5
- 6
1,6 7
2,9 8
4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 3-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 3-2-2020

G8 19
G7 330
G6 1535 8540 2270
G5 4019
G4 16015 83955 38377 85836
55040 15638 95041
G3 60291 95587
G2 01391
G1 28060
ĐB 810522
Đầu Đuôi
0 -
1 9,9,5
2 2
3 0,5,6,8
4 0,0,1
5 5
6 0
7 0,7
8 7
9 1,1
Đầu Đuôi
3,4,7,4,6 0
4,9,9 1
2 2
- 3
- 4
3,1,5 5
3 6
7,8 7
3 8
1,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 27-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 27-1-2020

G8 70
G7 872
G6 2087 1907 5025
G5 8206
G4 51169 74994 46319 51630
10600 21128 01592
G3 67637 54058
G2 11902
G1 63677
ĐB 467901
Đầu Đuôi
0 7,6,0,2,1
1 9
2 5,8
3 0,7
4 -
5 8
6 9
7 0,2,7
8 7
9 4,2
Đầu Đuôi
7,3,0 0
0 1
7,9,0 2
- 3
9 4
2 5
0 6
8,0,3,7 7
2,5 8
6,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 20-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 20-1-2020

G8 84
G7 384
G6 7602 4752 3585
G5 4406
G4 40124 28100 12322 06990
78741 64731 88971
G3 94276 57102
G2 29179
G1 67589
ĐB 029735
Đầu Đuôi
0 2,6,0,2
1 -
2 4,2
3 1,5
4 1
5 2
6 -
7 1,6,9
8 4,4,5,9
9 0
Đầu Đuôi
0,9 0
4,3,7 1
0,5,2,0 2
- 3
8,8,2 4
8,3 5
0,7 6
- 7
- 8
7,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 13-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 13-1-2020

G8 03
G7 614
G6 7709 9901 1735
G5 3043
G4 18590 19186 41338 17028
45085 34121 24277
G3 13153 07509
G2 79341
G1 42134
ĐB 060496
Đầu Đuôi
0 3,9,1,9
1 4
2 8,1
3 5,8,4
4 3,1
5 3
6 -
7 7
8 6,5
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
0,2,4 1
- 2
0,4,5 3
1,3 4
3,8 5
8,9 6
7 7
3,2 8
0,0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 6-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 6-1-2020

G8 93
G7 423
G6 0610 0783 4410
G5 7307
G4 32651 88412 39006 66241
65245 05344 25332
G3 67114 21218
G2 86152
G1 93524
ĐB 247502
Đầu Đuôi
0 7,6,2
1 0,0,2,4,8
2 3,4
3 2
4 1,5,4
5 1,2
6 -
7 -
8 3
9 3
Đầu Đuôi
1,1 0
5,4 1
1,3,5,0 2
9,2,8 3
4,1,2 4
4 5
0 6
0 7
1 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt