App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSTTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 14-10-2019

G8 33
G7 698
G6 0721 1438 6788
G5 2871
G4 18140 91954 41297 89001
38111 67404 51470
G3 81023 45470
G2 79283
G1 21776
ĐB 507610
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1,0
2 1,3
3 3,8
4 0
5 4
6 -
7 1,0,0,6
8 8,3
9 8,7
Đầu Đuôi
4,7,7,1 0
2,7,0,1 1
- 2
3,2,8 3
5,0 4
- 5
7 6
9 7
9,3,8 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
56 13 lần 17 12 lần 19 10 lần 11 10 lần 13 9 lần
30 9 lần 64 9 lần 76 8 lần 44 8 lần 43 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
42 23 ngày 06/05/2019
66 17 ngày 17/06/2019
37 16 ngày 24/06/2019
68 15 ngày 01/07/2019
62 15 ngày 01/07/2019
16 13 ngày 15/07/2019
31 13 ngày 15/07/2019
00 13 ngày 15/07/2019
90 12 ngày 22/07/2019
41 12 ngày 22/07/2019

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 7-10-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 7-10-2019

G8 72
G7 048
G6 9129 4647 2769
G5 0498
G4 63127 57648 84599 76805
77246 14505 67113
G3 76611 15967
G2 14674
G1 86997
ĐB 020753
Đầu Đuôi
0 5,5
1 3,1
2 9,7
3 -
4 8,7,8,6
5 3
6 9,7
7 2,4
8 -
9 8,9,7
Đầu Đuôi
- 0
1 1
7 2
1,5 3
7 4
0,0 5
4 6
4,2,6,9 7
4,9,4 8
2,6,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 30-9-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 30-9-2019

G8 56
G7 202
G6 8176 2933 1327
G5 9081
G4 12232 57302 29830 54629
83484 23002 80625
G3 55793 96304
G2 22480
G1 95765
ĐB 807480
Đầu Đuôi
0 2,2,2,4
1 -
2 7,9,5
3 3,2,0
4 -
5 6
6 5
7 6
8 1,4,0,0
9 3
Đầu Đuôi
3,8,8 0
8 1
0,3,0,0 2
3,9 3
8,0 4
2,6 5
5,7 6
2 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 23-9-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 23-9-2019

G8 57
G7 230
G6 2259 4269 5389
G5 4407
G4 38311 37971 66928 76317
00313 02707 07992
G3 55659 07803
G2 10932
G1 91267
ĐB 682650
Đầu Đuôi
0 7,7,3
1 1,7,3
2 8
3 0,2
4 -
5 7,9,9,0
6 9,7
7 1
8 9
9 2
Đầu Đuôi
3,5 0
1,7 1
9,3 2
1,0 3
- 4
- 5
- 6
5,0,1,0,6 7
2 8
5,6,8,5 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 16-9-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 16-9-2019

G8 88
G7 235
G6 0206 6428 7838
G5 2682
G4 38638 58518 60474 96918
14408 94046 11840
G3 24160 60454
G2 93726
G1 29452
ĐB 144734
Đầu Đuôi
0 6,8
1 8,8
2 8,6
3 5,8,8,4
4 6,0
5 4,2
6 0
7 4
8 8,2
9 -
Đầu Đuôi
4,6 0
- 1
8,5 2
- 3
7,5,3 4
3 5
0,4,2 6
- 7
8,2,3,3,1,1,0 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 9-9-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 9-9-2019

G8 07
G7 988
G6 6544 1686 0713
G5 5691
G4 69188 70020 29952 71761
92899 25895 92801
G3 30035 54363
G2 12985
G1 90114
ĐB 979227
Đầu Đuôi
0 7,1
1 3,4
2 0,7
3 5
4 4
5 2
6 1,3
7 -
8 8,6,8,5
9 1,9,5
Đầu Đuôi
2 0
9,6,0 1
5 2
1,6 3
4,1 4
9,3,8 5
8 6
0,2 7
8,8 8
9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 2-9-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 2-9-2019

G8 11
G7 455
G6 4652 8679 2334
G5 4461
G4 90817 54050 36671 42326
00880 52508 41296
G3 78930 76245
G2 32201
G1 33861
ĐB 699103
Đầu Đuôi
0 8,1,3
1 1,7
2 6
3 4,0
4 5
5 5,2,0
6 1,1
7 9,1
8 0
9 6
Đầu Đuôi
5,8,3 0
1,6,7,0,6 1
5 2
0 3
3 4
5,4 5
2,9 6
1 7
0 8
7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 26-8-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 26-8-2019

G8 69
G7 439
G6 0378 4113 2578
G5 9426
G4 99389 10439 80703 10067
08676 58196 47908
G3 15893 09122
G2 70821
G1 88150
ĐB 515487
Đầu Đuôi
0 3,8
1 3
2 6,2,1
3 9,9
4 -
5 0
6 9,7
7 8,8,6
8 9,7
9 6,3
Đầu Đuôi
5 0
2 1
2 2
1,0,9 3
- 4
- 5
2,7,9 6
6,8 7
7,7,0 8
6,3,8,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 19-8-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 19-8-2019

G8 13
G7 664
G6 1036 4939 9457
G5 8895
G4 89940 95852 66806 82980
82712 24556 94807
G3 49354 99349
G2 67954
G1 59784
ĐB 216755
Đầu Đuôi
0 6,7
1 3,2
2 -
3 6,9
4 0,9
5 7,2,6,4,4,5
6 4
7 -
8 0,4
9 5
Đầu Đuôi
4,8 0
- 1
5,1 2
1 3
6,5,5,8 4
9,5 5
3,0,5 6
5,0 7
- 8
3,4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 12-8-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 12-8-2019

G8 03
G7 075
G6 0465 8922 9385
G5 5414
G4 68436 23196 68265 96917
83535 22970 72818
G3 72251 01649
G2 07692
G1 66415
ĐB 216746
Đầu Đuôi
0 3
1 4,7,8,5
2 2
3 6,5
4 9,6
5 1
6 5,5
7 5,0
8 5
9 6,2
Đầu Đuôi
7 0
5 1
2,9 2
0 3
1 4
7,6,8,6,3,1 5
3,9,4 6
1 7
1 8
4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 5-8-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 5-8-2019

G8 48
G7 077
G6 3194 3056 9005
G5 3943
G4 91374 95919 83520 12158
85273 76928 96822
G3 33817 95313
G2 53769
G1 05015
ĐB 083164
Đầu Đuôi
0 5
1 9,7,3,5
2 0,8,2
3 -
4 8,3
5 6,8
6 9,4
7 7,4,3
8 -
9 4
Đầu Đuôi
2 0
- 1
2 2
4,7,1 3
9,7,6 4
0,1 5
5 6
7,1 7
4,5,2 8
1,6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 29-7-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 29-7-2019

G8 64
G7 698
G6 7905 7661 9305
G5 5972
G4 83624 89798 82120 23120
26018 54756 14202
G3 66476 12209
G2 16794
G1 48138
ĐB 779096
Đầu Đuôi
0 5,5,2,9
1 8
2 4,0,0
3 8
4 -
5 6
6 4,1
7 2,6
8 -
9 8,8,4,6
Đầu Đuôi
2,2 0
6 1
7,0 2
- 3
6,2,9 4
0,0 5
5,7,9 6
- 7
9,9,1,3 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 22-7-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 22-7-2019

G8 95
G7 887
G6 9441 3601 9736
G5 0517
G4 15364 28839 38656 44543
72456 39706 96590
G3 27343 32659
G2 96919
G1 70197
ĐB 871125
Đầu Đuôi
0 1,6
1 7,9
2 5
3 6,9
4 1,3,3
5 6,6,9
6 4
7 -
8 7
9 5,0,7
Đầu Đuôi
9 0
4,0 1
- 2
4,4 3
6 4
9,2 5
3,5,5,0 6
8,1,9 7
- 8
3,5,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 15-7-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 15-7-2019

G8 17
G7 946
G6 2985 6340 6119
G5 7231
G4 98129 76594 36090 52224
90816 07070 13448
G3 73900 73210
G2 55294
G1 04299
ĐB 578805
Đầu Đuôi
0 0,5
1 7,9,6,0
2 9,4
3 1
4 6,0,8
5 -
6 -
7 0
8 5
9 4,0,4,9
Đầu Đuôi
4,9,7,0,1 0
3 1
- 2
- 3
9,2,9 4
8,0 5
4,1 6
1 7
4 8
1,2,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 8-7-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 8-7-2019

G8 87
G7 870
G6 3588 0889 7833
G5 0149
G4 89056 54818 77681 49723
06481 37499 42064
G3 26818 78631
G2 40553
G1 28911
ĐB 783804
Đầu Đuôi
0 4
1 8,8,1
2 3
3 3,1
4 9
5 6,3
6 4
7 0
8 7,8,9,1,1
9 9
Đầu Đuôi
7 0
8,8,3,1 1
- 2
3,2,5 3
6,0 4
- 5
5 6
8 7
8,1,1 8
8,4,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 1-7-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 1-7-2019

G8 62
G7 220
G6 5236 0670 7444
G5 7804
G4 95793 05768 81636 56447
59727 99486 64191
G3 93036 74611
G2 67656
G1 79917
ĐB 547501
Đầu Đuôi
0 4,1
1 1,7
2 0,7
3 6,6,6
4 4,7
5 6
6 2,8
7 0
8 6
9 3,1
Đầu Đuôi
2,7 0
9,1,0 1
6 2
9 3
4,0 4
- 5
3,3,8,3,5 6
4,2,1 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 24-6-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 24-6-2019

G8 47
G7 793
G6 1917 0145 9543
G5 4010
G4 43164 75373 93749 35260
40887 11615 71339
G3 44039 15376
G2 71867
G1 05037
ĐB 971585
Đầu Đuôi
0 -
1 7,0,5
2 -
3 9,9,7
4 7,5,3,9
5 -
6 4,0,7
7 3,6
8 7,5
9 3
Đầu Đuôi
1,6 0
- 1
- 2
9,4,7 3
6 4
4,1,8 5
7 6
4,1,8,6,3 7
- 8
4,3,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 17-6-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 17-6-2019

G8 62
G7 584
G6 8341 1422 0226
G5 3037
G4 85666 27374 93620 50035
88527 50545 91865
G3 68568 97369
G2 01317
G1 80534
ĐB 070963
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 2,6,0,7
3 7,5,4
4 1,5
5 -
6 2,6,5,8,9,3
7 4
8 4
9 -
Đầu Đuôi
2 0
4 1
6,2 2
6 3
8,7,3 4
3,4,6 5
2,6 6
3,2,1 7
6 8
6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 10-6-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 10-6-2019

G8 50
G7 292
G6 4051 3777 1329
G5 2200
G4 23521 60058 93106 32413
00646 38163 60075
G3 38393 72197
G2 77517
G1 12114
ĐB 268217
Đầu Đuôi
0 0,6
1 3,7,4,7
2 9,1
3 -
4 6
5 0,1,8
6 3
7 7,5
8 -
9 2,3,7
Đầu Đuôi
5,0 0
5,2 1
9 2
1,6,9 3
1 4
7 5
0,4 6
7,9,1,1 7
5 8
2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 3-6-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 3-6-2019

G8 05
G7 230
G6 6871 0560 1444
G5 0844
G4 64805 57661 12046 51433
04619 81865 17324
G3 61244 67392
G2 78816
G1 04581
ĐB 619156
Đầu Đuôi
0 5,5
1 9,6
2 4
3 0,3
4 4,4,6,4
5 6
6 0,1,5
7 1
8 1
9 2
Đầu Đuôi
3,6 0
7,6,8 1
9 2
3 3
4,4,2,4 4
0,0,6 5
4,1,5 6
- 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 27-5-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 27-5-2019

G8 43
G7 256
G6 8489 7508 5683
G5 8250
G4 16170 64551 42259 98708
76478 25283 13319
G3 09672 71011
G2 28304
G1 11894
ĐB 519719
Đầu Đuôi
0 8,8,4
1 9,1,9
2 -
3 -
4 3
5 6,0,1,9
6 -
7 0,8,2
8 9,3,3
9 4
Đầu Đuôi
5,7 0
5,1 1
7 2
4,8,8 3
0,9 4
- 5
5 6
- 7
0,0,7 8
8,5,1,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 20-5-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 20-5-2019

G8 81
G7 635
G6 0385 5015 1159
G5 2531
G4 18901 96192 70573 07597
75145 12204 29440
G3 47151 00859
G2 66515
G1 67698
ĐB 837951
Đầu Đuôi
0 1,4
1 5,5
2 -
3 5,1
4 5,0
5 9,1,9,1
6 -
7 3
8 1,5
9 2,7,8
Đầu Đuôi
4 0
8,3,0,5,5 1
9 2
7 3
0 4
3,8,1,4,1 5
- 6
9 7
9 8
5,5 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 13-5-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 13-5-2019

G8 14
G7 279
G6 5717 3775 6819
G5 1079
G4 28537 17736 00916 50839
48186 59113 07880
G3 32830 31911
G2 32546
G1 08773
ĐB 066198
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7,9,6,3,1
2 -
3 7,6,9,0
4 6
5 -
6 -
7 9,5,9,3
8 6,0
9 8
Đầu Đuôi
8,3 0
1 1
- 2
1,7 3
1 4
7 5
3,1,8,4 6
1,3 7
9 8
7,1,7,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 6-5-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 6-5-2019

G8 91
G7 715
G6 2542 8996 1060
G5 7096
G4 43923 13056 75806 97521
92404 52567 02914
G3 50591 74904
G2 23869
G1 44127
ĐB 305846
Đầu Đuôi
0 6,4,4
1 5,4
2 3,1,7
3 -
4 2,6
5 6
6 0,7,9
7 -
8 -
9 1,6,6,1
Đầu Đuôi
6 0
9,2,9 1
4 2
2 3
0,1,0 4
1 5
9,9,5,0,4 6
6,2 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 29-4-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 29-4-2019

G8 66
G7 730
G6 1919 9543 4965
G5 1340
G4 78189 50352 43375 07034
74526 25451 51894
G3 70903 17073
G2 20241
G1 13812
ĐB 080043
Đầu Đuôi
0 3
1 9,2
2 6
3 0,4
4 3,0,1,3
5 2,1
6 6,5
7 5,3
8 9
9 4
Đầu Đuôi
3,4 0
5,4 1
5,1 2
4,0,7,4 3
3,9 4
6,7 5
6,2 6
- 7
- 8
1,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 22-4-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 22-4-2019

G8 29
G7 944
G6 0715 6115 7273
G5 1416
G4 74189 07530 73981 10442
62295 93407 99203
G3 24461 64261
G2 20352
G1 86127
ĐB 188864
Đầu Đuôi
0 7,3
1 5,5,6
2 9,7
3 0
4 4,2
5 2
6 1,1,4
7 3
8 9,1
9 5
Đầu Đuôi
3 0
8,6,6 1
4,5 2
7,0 3
4,6 4
1,1,9 5
1 6
0,2 7
- 8
2,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 15-4-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 15-4-2019

G8 66
G7 681
G6 2968 9476 9611
G5 8041
G4 71712 11244 64503 92266
04795 61648 70958
G3 18561 30329
G2 21956
G1 62076
ĐB 911230
Đầu Đuôi
0 3
1 1,2
2 9
3 0
4 1,4,8
5 8,6
6 6,8,6,1
7 6,6
8 1
9 5
Đầu Đuôi
3 0
8,1,4,6 1
1 2
0 3
4 4
9 5
6,7,6,5,7 6
- 7
6,4,5 8
2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 8-4-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 8-4-2019

G8 12
G7 013
G6 1366 9376 4720
G5 4842
G4 92701 66519 99838 68172
42250 86665 72318
G3 03341 93043
G2 84767
G1 09268
ĐB 940335
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3,9,8
2 0
3 8,5
4 2,1,3
5 0
6 6,5,7,8
7 6,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,5 0
0,4 1
1,4,7 2
1,4 3
- 4
6,3 5
6,7 6
6 7
3,1,6 8
1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 1-4-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 1-4-2019

G8 50
G7 529
G6 4411 4262 8641
G5 5764
G4 88848 97732 35578 92321
02972 24780 25544
G3 64747 37377
G2 95274
G1 55478
ĐB 990073
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 9,1
3 2
4 1,8,4,7
5 0
6 2,4
7 8,2,7,4,8,3
8 0
9 -
Đầu Đuôi
5,8 0
1,4,2 1
6,3,7 2
7 3
6,4,7 4
- 5
- 6
4,7 7
4,7,7 8
2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 25-3-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 25-3-2019

G8 48
G7 389
G6 5887 4756 9934
G5 2330
G4 83528 06026 50974 60380
01116 63864 95538
G3 83814 12379
G2 90767
G1 21780
ĐB 250419
Đầu Đuôi
0 -
1 6,4,9
2 8,6
3 4,0,8
4 8
5 6
6 4,7
7 4,9
8 9,7,0,0
9 -
Đầu Đuôi
3,8,8 0
- 1
- 2
- 3
3,7,6,1 4
- 5
5,2,1 6
8,6 7
4,2,3 8
8,7,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt