XSVT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 19-3-2019

G8 35
G7 856
G6 4673 9899 3088
G5 0344
G4 94965 68317 86759 60924
60250 66181 24157
G3 94185 85352
G2 58860
G1 56278
ĐB 837315
Đầu Đuôi
0 -
1 7,5
2 4
3 5
4 4
5 6,9,0,7,2
6 5,0
7 3,8
8 8,1,5
9 9
Đầu Đuôi
5,6 0
8 1
5 2
7 3
4,2 4
3,6,8,1 5
5 6
1,5 7
8,7 8
9,5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
35 13 lần 15 12 lần 78 11 lần 32 11 lần 30 10 lần
57 10 lần 31 10 lần 87 10 lần 80 9 lần 08 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vũng Tàu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
51 24 ngày 02/10/2018
25 22 ngày 16/10/2018
49 18 ngày 13/11/2018
45 17 ngày 20/11/2018
71 16 ngày 27/11/2018
91 14 ngày 11/12/2018
54 14 ngày 11/12/2018
39 13 ngày 18/12/2018
41 13 ngày 18/12/2018
62 13 ngày 18/12/2018

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 12-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 12-3-2019

G8 87
G7 290
G6 7792 0735 5794
G5 8032
G4 55826 86411 75476 80694
64906 96817 85978
G3 06872 78029
G2 91964
G1 86498
ĐB 451785
Đầu Đuôi
0 6
1 1,7
2 6,9
3 5,2
4 -
5 -
6 4
7 6,8,2
8 7,5
9 0,2,4,4,8
Đầu Đuôi
9 0
1 1
9,3,7 2
- 3
9,9,6 4
3,8 5
2,7,0 6
8,1 7
7,9 8
2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 5-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 5-3-2019

G8 95
G7 284
G6 2409 4658 7040
G5 2432
G4 43332 61930 23642 46308
53666 18886 88530
G3 91188 61415
G2 95661
G1 68127
ĐB 664120
Đầu Đuôi
0 9,8
1 5
2 7,0
3 2,2,0,0
4 0,2
5 8
6 6,1
7 -
8 4,6,8
9 5
Đầu Đuôi
4,3,3,2 0
6 1
3,3,4 2
- 3
8 4
9,1 5
6,8 6
2 7
5,0,8 8
0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 26-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 26-2-2019

G8 58
G7 410
G6 4440 2977 1288
G5 7531
G4 23275 78814 45117 36411
73267 94838 70155
G3 98178 38701
G2 39880
G1 45068
ĐB 979857
Đầu Đuôi
0 1
1 0,4,7,1
2 -
3 1,8
4 0
5 8,5,7
6 7,8
7 7,5,8
8 8,0
9 -
Đầu Đuôi
1,4,8 0
3,1,0 1
- 2
- 3
1 4
7,5 5
- 6
7,1,6,5 7
5,8,3,7,6 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 19-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 19-2-2019

G8 57
G7 048
G6 7743 8204 2498
G5 8665
G4 75640 44830 31785 05838
62377 39855 18013
G3 95197 96864
G2 92852
G1 30007
ĐB 196831
Đầu Đuôi
0 4,7
1 3
2 -
3 0,8,1
4 8,3,0
5 7,5,2
6 5,4
7 7
8 5
9 8,7
Đầu Đuôi
4,3 0
3 1
5 2
4,1 3
0,6 4
6,8,5 5
- 6
5,7,9,0 7
4,9,3 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 12-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 12-2-2019

G8 87
G7 648
G6 9694 4105 1829
G5 2463
G4 39079 80893 05437 79510
06365 44037 06178
G3 65542 44619
G2 44989
G1 53246
ĐB 530735
Đầu Đuôi
0 5
1 0,9
2 9
3 7,7,5
4 8,2,6
5 -
6 3,5
7 9,8
8 7,9
9 4,3
Đầu Đuôi
1 0
- 1
4 2
6,9 3
9 4
0,6,3 5
4 6
8,3,3 7
4,7 8
2,7,1,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 5-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 5-2-2019

G8 32
G7 810
G6 9300 3544 5535
G5 8303
G4 69836 97043 19244 32793
87965 74470 65442
G3 57818 12883
G2 31657
G1 49319
ĐB 604864
Đầu Đuôi
0 0,3
1 0,8,9
2 -
3 2,5,6
4 4,3,4,2
5 7
6 5,4
7 0
8 3
9 3
Đầu Đuôi
1,0,7 0
- 1
3,4 2
0,4,9,8 3
4,4,6 4
3,6 5
3 6
5 7
1 8
1 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 29-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 29-1-2019

G8 72
G7 015
G6 3299 9147 3685
G5 0095
G4 79548 03983 11485 76684
33469 46914 93528
G3 24209 26166
G2 43627
G1 31987
ĐB 672431
Đầu Đuôi
0 9
1 5,4
2 8,7
3 1
4 7,8
5 -
6 9,6
7 2
8 5,3,5,4,7
9 9,5
Đầu Đuôi
- 0
3 1
7 2
8 3
8,1 4
1,8,9,8 5
6 6
4,2,8 7
4,2 8
9,6,0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 22-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 22-1-2019

G8 34
G7 902
G6 8778 5023 5864
G5 4966
G4 33170 37173 09103 28000
54429 46360 15792
G3 38617 21283
G2 02869
G1 57108
ĐB 216012
Đầu Đuôi
0 2,3,0,8
1 7,2
2 3,9
3 4
4 -
5 -
6 4,6,0,9
7 8,0,3
8 3
9 2
Đầu Đuôi
7,0,6 0
- 1
0,9,1 2
2,7,0,8 3
3,6 4
- 5
6 6
1 7
7,0 8
2,6 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 15-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 15-1-2019

G8 01
G7 886
G6 9331 5758 6316
G5 6877
G4 33794 00079 30599 61696
74121 85628 00147
G3 35984 45774
G2 53714
G1 90523
ĐB 668132
Đầu Đuôi
0 1
1 6,4
2 1,8,3
3 1,2
4 7
5 8
6 -
7 7,9,4
8 6,4
9 4,9,6
Đầu Đuôi
- 0
0,3,2 1
3 2
2 3
9,8,7,1 4
- 5
8,1,9 6
7,4 7
5,2 8
7,9 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 8-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 8-1-2019

G8 78
G7 703
G6 4116 0343 0212
G5 4680
G4 93008 26308 24933 31666
76058 92732 31040
G3 04119 08334
G2 71882
G1 05916
ĐB 739222
Đầu Đuôi
0 3,8,8
1 6,2,9,6
2 2
3 3,2,4
4 3,0
5 8
6 6
7 8
8 0,2
9 -
Đầu Đuôi
8,4 0
- 1
1,3,8,2 2
0,4,3 3
3 4
- 5
1,6,1 6
- 7
7,0,0,5 8
1 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 1-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 1-1-2019

G8 59
G7 307
G6 0804 0176 1453
G5 5776
G4 70505 13918 05380 70187
89635 02814 81417
G3 51370 24592
G2 82184
G1 76244
ĐB 395023
Đầu Đuôi
0 7,4,5
1 8,4,7
2 3
3 5
4 4
5 9,3
6 -
7 6,6,0
8 0,7,4
9 2
Đầu Đuôi
8,7 0
- 1
9 2
5,2 3
0,1,8,4 4
0,3 5
7,7 6
0,8,1 7
1 8
5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt