App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSVT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 7-7-2020

G8 61
G7 205
G6 0536 5375 7257
G5 2385
G4 82204 81363 66266 96558
74965 15064 24413
G3 87102 37349
G2 31293
G1 55636
ĐB 241636
Đầu Đuôi
0 5,4,2
1 3
2 -
3 6,6,6
4 9
5 7,8
6 1,3,6,5,4
7 5
8 5
9 3
Đầu Đuôi
- 0
6 1
0 2
6,1,9 3
0,6 4
0,7,8,6 5
3,6,3,3 6
5 7
5 8
4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
36 13 lần 34 11 lần 81 10 lần 18 9 lần 32 9 lần
54 9 lần 71 8 lần 61 8 lần 74 7 lần 56 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vũng Tàu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
79 28 ngày 24/12/2019
48 25 ngày 14/01/2020
96 24 ngày 21/01/2020
91 23 ngày 28/01/2020
09 22 ngày 04/02/2020
77 22 ngày 04/02/2020
45 21 ngày 11/02/2020
24 20 ngày 18/02/2020
90 19 ngày 25/02/2020
11 19 ngày 25/02/2020

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 30-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 30-6-2020

G8 26
G7 988
G6 8231 6758 6143
G5 6914
G4 38092 32381 10320 25278
49819 51414 20462
G3 89633 81638
G2 65789
G1 57336
ĐB 369253
Đầu Đuôi
0 -
1 4,9,4
2 6,0
3 1,3,8,6
4 3
5 8,3
6 2
7 8
8 8,1,9
9 2
Đầu Đuôi
2 0
3,8 1
9,6 2
4,3,5 3
1,1 4
- 5
2,3 6
- 7
8,5,7,3 8
1,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 23-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 23-6-2020

G8 50
G7 098
G6 8380 5636 6301
G5 1347
G4 93508 67233 49770 81185
31622 95717 49534
G3 53144 69087
G2 43656
G1 35885
ĐB 524034
Đầu Đuôi
0 1,8
1 7
2 2
3 6,3,4,4
4 7,4
5 0,6
6 -
7 0
8 0,5,7,5
9 8
Đầu Đuôi
5,8,7 0
0 1
2 2
3 3
3,4,3 4
8,8 5
3,5 6
4,1,8 7
9,0 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 16-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 16-6-2020

G8 15
G7 428
G6 6781 9641 3895
G5 2798
G4 11575 76239 08454 27125
42325 57395 15025
G3 48305 13450
G2 99352
G1 31589
ĐB 708556
Đầu Đuôi
0 5
1 5
2 8,5,5,5
3 9
4 1
5 4,0,2,6
6 -
7 5
8 1,9
9 5,8,5
Đầu Đuôi
5 0
8,4 1
5 2
- 3
5 4
1,9,7,2,2,9,2,0 5
5 6
- 7
2,9 8
3,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 9-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 9-6-2020

G8 34
G7 653
G6 0798 1068 8604
G5 6727
G4 74761 42219 03426 24139
55623 58681 84031
G3 10116 48347
G2 72730
G1 83374
ĐB 559610
Đầu Đuôi
0 4
1 9,6,0
2 7,6,3
3 4,9,1,0
4 7
5 3
6 8,1
7 4
8 1
9 8
Đầu Đuôi
3,1 0
6,8,3 1
- 2
5,2 3
3,0,7 4
- 5
2,1 6
2,4 7
9,6 8
1,3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 2-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 2-6-2020

G8 00
G7 935
G6 6363 7537 7599
G5 6659
G4 17984 97784 00082 00776
07786 68126 75904
G3 90781 10241
G2 12866
G1 51663
ĐB 343462
Đầu Đuôi
0 0,4
1 -
2 6
3 5,7
4 1
5 9
6 3,6,3,2
7 6
8 4,4,2,6,1
9 9
Đầu Đuôi
0 0
8,4 1
8,6 2
6,6 3
8,8,0 4
3 5
7,8,2,6 6
3 7
- 8
9,5 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 26-5-2020

G8 39
G7 423
G6 6264 2673 0910
G5 8007
G4 43366 53372 82116 79903
84542 96313 96429
G3 72860 86302
G2 14151
G1 21033
ĐB 501434
Đầu Đuôi
0 7,3,2
1 0,6,3
2 3,9
3 9,3,4
4 2
5 1
6 4,6,0
7 3,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
1,6 0
5 1
7,4,0 2
2,7,0,1,3 3
6,3 4
- 5
6,1 6
0 7
- 8
3,2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 19-5-2020

G8 60
G7 595
G6 7100 7115 4286
G5 4356
G4 90420 47257 56192 80406
72727 74734 04714
G3 68484 64414
G2 53912
G1 39410
ĐB 676134
Đầu Đuôi
0 0,6
1 5,4,4,2,0
2 0,7
3 4,4
4 -
5 6,7
6 0
7 -
8 6,4
9 5,2
Đầu Đuôi
6,0,2,1 0
- 1
9,1 2
- 3
3,1,8,1,3 4
9,1 5
8,5,0 6
5,2 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 12-5-2020

G8 23
G7 402
G6 0236 0505 1262
G5 3226
G4 65192 84746 11242 29168
39634 50863 50546
G3 78265 72771
G2 28901
G1 12212
ĐB 894499
Đầu Đuôi
0 2,5,1
1 2
2 3,6
3 6,4
4 6,2,6
5 -
6 2,8,3,5
7 1
8 -
9 2,9
Đầu Đuôi
- 0
7,0 1
0,6,9,4,1 2
2,6 3
3 4
0,6 5
3,2,4,4 6
- 7
6 8
9 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 5-5-2020

G8 86
G7 321
G6 8804 1084 4529
G5 0936
G4 78635 65561 41237 13723
01405 23282 61180
G3 28634 71032
G2 07217
G1 36740
ĐB 864898
Đầu Đuôi
0 4,5
1 7
2 1,9,3
3 6,5,7,4,2
4 0
5 -
6 1
7 -
8 6,4,2,0
9 8
Đầu Đuôi
8,4 0
2,6 1
8,3 2
2 3
0,8,3 4
3,0 5
8,3 6
3,1 7
9 8
2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 28-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 31-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 31-3-2020

G8 08
G7 440
G6 2031 1407 0135
G5 6081
G4 05871 59707 12293 73984
07483 78308 73836
G3 91232 20118
G2 31899
G1 92536
ĐB 351163
Đầu Đuôi
0 8,7,7,8
1 8
2 -
3 1,5,6,2,6
4 0
5 -
6 3
7 1
8 1,4,3
9 3,9
Đầu Đuôi
4 0
3,8,7 1
3 2
9,8,6 3
8 4
3 5
3,3 6
0,0 7
0,0,1 8
9 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 24-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 24-3-2020

G8 73
G7 169
G6 0973 0794 5380
G5 8697
G4 39881 59893 85515 62132
37655 97161 95644
G3 70374 51618
G2 59786
G1 82315
ĐB 614071
Đầu Đuôi
0 -
1 5,8,5
2 -
3 2
4 4
5 5
6 9,1
7 3,3,4,1
8 0,1,6
9 4,7,3
Đầu Đuôi
8 0
8,6,7 1
3 2
7,7,9 3
9,4,7 4
1,5,1 5
8 6
9 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 17-3-2020

G8 32
G7 699
G6 2651 7612 1761
G5 6855
G4 40663 36172 77270 76059
88397 83428 01955
G3 36973 96959
G2 86795
G1 57210
ĐB 339256
Đầu Đuôi
0 -
1 2,0
2 8
3 2
4 -
5 1,5,9,5,9,6
6 1,3
7 2,0,3
8 -
9 9,7,5
Đầu Đuôi
7,1 0
5,6 1
3,1,7 2
6,7 3
- 4
5,5,9 5
5 6
9 7
2 8
9,5,5 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 10-3-2020

G8 17
G7 616
G6 3112 8338 4921
G5 0757
G4 93607 11751 24067 62774
43355 65737 31149
G3 68552 01781
G2 60356
G1 97862
ĐB 738654
Đầu Đuôi
0 7
1 7,6,2
2 1
3 8,7
4 9
5 7,1,5,2,6,4
6 7,2
7 4
8 1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
2,5,8 1
1,5,6 2
- 3
7,5 4
5 5
1,5 6
1,5,0,6,3 7
3 8
4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 3-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 3-3-2020

G8 61
G7 246
G6 4334 5027 1893
G5 4780
G4 97714 16230 97351 78874
13626 63851 65317
G3 94305 20039
G2 54997
G1 60915
ĐB 931881
Đầu Đuôi
0 5
1 4,7,5
2 7,6
3 4,0,9
4 6
5 1,1
6 1
7 4
8 0,1
9 3,7
Đầu Đuôi
8,3 0
6,5,5,8 1
- 2
9 3
3,1,7 4
0,1 5
4,2 6
2,1,9 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 25-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 25-2-2020

G8 90
G7 101
G6 2153 0006 7131
G5 5061
G4 99011 64829 45518 32098
97571 04590 24810
G3 14822 80100
G2 78006
G1 89630
ĐB 514370
Đầu Đuôi
0 1,6,0,6
1 1,8,0
2 9,2
3 1,0
4 -
5 3
6 1
7 1,0
8 -
9 0,8,0
Đầu Đuôi
9,9,1,0,3,7 0
0,3,6,1,7 1
2 2
5 3
- 4
- 5
0,0 6
- 7
1,9 8
2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 18-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 18-2-2020

G8 37
G7 938
G6 5324 6787 5918
G5 4971
G4 33106 74636 43205 45427
47736 07904 58593
G3 12057 65332
G2 02474
G1 48838
ĐB 737854
Đầu Đuôi
0 6,5,4
1 8
2 4,7
3 7,8,6,6,2,8
4 -
5 7,4
6 -
7 1,4
8 7
9 3
Đầu Đuôi
- 0
7 1
3 2
9 3
2,0,7,5 4
0 5
0,3,3 6
3,8,2,5 7
3,1,3 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 11-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 11-2-2020

G8 45
G7 734
G6 4568 7370 1986
G5 4762
G4 50811 17545 18532 85432
80460 17099 34520
G3 50160 10389
G2 45971
G1 58753
ĐB 266431
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 0
3 4,2,2,1
4 5,5
5 3
6 8,2,0,0
7 0,1
8 6,9
9 9
Đầu Đuôi
7,6,2,6 0
1,7,3 1
6,3,3 2
5 3
3 4
4,4 5
8 6
- 7
6 8
9,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 4-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 4-2-2020

G8 61
G7 631
G6 1809 6019 8024
G5 7801
G4 24677 28153 36554 70054
05305 68692 83572
G3 56334 85866
G2 27440
G1 07565
ĐB 437318
Đầu Đuôi
0 9,1,5
1 9,8
2 4
3 1,4
4 0
5 3,4,4
6 1,6,5
7 7,2
8 -
9 2
Đầu Đuôi
4 0
6,3,0 1
9,7 2
5 3
2,5,5,3 4
0,6 5
6 6
7 7
1 8
0,1 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 28-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 28-1-2020

G8 45
G7 582
G6 1916 4437 4111
G5 1975
G4 92274 96449 66798 58687
34002 24514 28685
G3 23989 86891
G2 99184
G1 62485
ĐB 223900
Đầu Đuôi
0 2,0
1 6,1,4
2 -
3 7
4 5,9
5 -
6 -
7 5,4
8 2,7,5,9,4,5
9 8,1
Đầu Đuôi
0 0
1,9 1
8,0 2
- 3
7,1,8 4
4,7,8,8 5
1 6
3,8 7
9 8
4,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 21-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 21-1-2020

G8 57
G7 254
G6 4836 8036 8507
G5 1350
G4 27494 21024 80457 89980
37496 48709 87851
G3 91990 58978
G2 11232
G1 73497
ĐB 964170
Đầu Đuôi
0 7,9
1 -
2 4
3 6,6,2
4 -
5 7,4,0,7,1
6 -
7 8,0
8 0
9 4,6,0,7
Đầu Đuôi
5,8,9,7 0
5 1
3 2
- 3
5,9,2 4
- 5
3,3,9 6
5,0,5,9 7
7 8
0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 14-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 14-1-2020

G8 56
G7 868
G6 2703 7359 9078
G5 8196
G4 29030 37993 97620 56554
89048 51426 98192
G3 19793 01574
G2 35296
G1 08666
ĐB 694086
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 0,6
3 0
4 8
5 6,9,4
6 8,6
7 8,4
8 6
9 6,3,2,3,6
Đầu Đuôi
3,2 0
- 1
9 2
0,9,9 3
5,7 4
- 5
5,9,2,9,6,8 6
- 7
6,7,4 8
5 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 7-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 7-1-2020

G8 03
G7 070
G6 0530 6691 6878
G5 3980
G4 81681 60056 72125 42185
64583 51924 06491
G3 45118 27810
G2 60655
G1 29378
ĐB 873455
Đầu Đuôi
0 3
1 8,0
2 5,4
3 0
4 -
5 6,5,5
6 -
7 0,8,8
8 0,1,5,3
9 1,1
Đầu Đuôi
7,3,8,1 0
9,8,9 1
- 2
0,8 3
2 4
2,8,5,5 5
5 6
- 7
7,1,7 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt