App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSVT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 13-4-2021

G8 68
G7 533
G6 1570 8757 7081
G5 2121
G4 94687 71727 35349 97208
55562 22915 52733
G3 67494 06581
G2 99592
G1 88119
ĐB 117666
Đầu Đuôi
0 8
1 5,9
2 1,7
3 3,3
4 9
5 7
6 8,2,6
7 0
8 1,7,1
9 4,2
Đầu Đuôi
7 0
8,2,8 1
6,9 2
3,3 3
9 4
1 5
6 6
5,8,2 7
6,0 8
4,1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
66 13 lần 93 12 lần 97 11 lần 81 11 lần 13 11 lần
64 10 lần 62 10 lần 47 9 lần 95 9 lần 70 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vũng Tàu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
50 21 ngày 17/11/2020
24 21 ngày 17/11/2020
01 20 ngày 24/11/2020
48 20 ngày 24/11/2020
22 18 ngày 08/12/2020
82 18 ngày 08/12/2020
39 18 ngày 08/12/2020
98 15 ngày 29/12/2020
29 14 ngày 05/01/2021
37 13 ngày 12/01/2021

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 6-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 6-4-2021

G8 16
G7 246
G6 0317 0266 3213
G5 5069
G4 68492 28365 44987 07835
74759 35208 86060
G3 36632 03332
G2 15793
G1 06479
ĐB 370861
Đầu Đuôi
0 8
1 6,7,3
2 -
3 5,2,2
4 6
5 9
6 6,9,5,0,1
7 9
8 7
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
6 1
9,3,3 2
1,9 3
- 4
6,3 5
1,4,6 6
1,8 7
0 8
6,5,7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 30-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 30-3-2021

G8 04
G7 823
G6 2756 7185 4530
G5 0646
G4 54084 86435 66072 16903
78644 21467 22690
G3 55395 03893
G2 43031
G1 57466
ĐB 580462
Đầu Đuôi
0 4,3
1 -
2 3
3 0,5,1
4 6,4
5 6
6 7,6,2
7 2
8 5,4
9 0,5,3
Đầu Đuôi
3,9 0
3 1
7,6 2
2,0,9 3
0,8,4 4
8,3,9 5
5,4,6 6
6 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 23-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 23-3-2021

G8 78
G7 693
G6 0408 1876 0531
G5 2483
G4 44542 15814 89893 07208
02702 30667 69280
G3 01827 29962
G2 24252
G1 22686
ĐB 473971
Đầu Đuôi
0 8,8,2
1 4
2 7
3 1
4 2
5 2
6 7,2
7 8,6,1
8 3,0,6
9 3,3
Đầu Đuôi
8 0
3,7 1
4,0,6,5 2
9,8,9 3
1 4
- 5
7,8 6
6,2 7
7,0,0 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 16-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 16-3-2021

G8 43
G7 081
G6 5471 2688 6825
G5 8307
G4 95184 75600 72218 92487
98934 64611 57055
G3 51727 09720
G2 94090
G1 86307
ĐB 864031
Đầu Đuôi
0 7,0,7
1 8,1
2 5,7,0
3 4,1
4 3
5 5
6 -
7 1
8 1,8,4,7
9 0
Đầu Đuôi
0,2,9 0
8,7,1,3 1
- 2
4 3
8,3 4
2,5 5
- 6
0,8,2,0 7
8,1 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 9-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 9-3-2021

G8 74
G7 109
G6 1943 9266 9570
G5 0495
G4 17866 04293 65972 80462
27480 69028 18344
G3 71216 45172
G2 84583
G1 68115
ĐB 295434
Đầu Đuôi
0 9
1 6,5
2 8
3 4
4 3,4
5 -
6 6,6,2
7 4,0,2,2
8 0,3
9 5,3
Đầu Đuôi
7,8 0
- 1
7,6,7 2
4,9,8 3
7,4,3 4
9,1 5
6,6,1 6
- 7
2 8
0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 2-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 2-3-2021

G8 94
G7 006
G6 9840 2128 2664
G5 6073
G4 88989 52451 71664 95394
52406 60497 45228
G3 46461 25981
G2 55773
G1 31954
ĐB 156089
Đầu Đuôi
0 6,6
1 -
2 8,8
3 -
4 0
5 1,4
6 4,4,1
7 3,3
8 9,1,9
9 4,4,7
Đầu Đuôi
4 0
5,6,8 1
- 2
7,7 3
9,6,6,9,5 4
- 5
0,0 6
9 7
2,2 8
8,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 23-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 23-2-2021

G8 49
G7 470
G6 6384 0477 1447
G5 8281
G4 10604 10268 41577 00275
30526 85147 48991
G3 39736 67566
G2 01596
G1 12672
ĐB 099726
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 6,6
3 6
4 9,7,7
5 -
6 8,6
7 0,7,7,5,2
8 4,1
9 1,6
Đầu Đuôi
7 0
8,9 1
7 2
- 3
8,0 4
7 5
2,3,6,9,2 6
7,4,7,4 7
6 8
4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 16-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 16-2-2021

G8 76
G7 653
G6 4062 1440 8895
G5 3971
G4 44961 31473 87373 74735
33635 53697 41117
G3 65488 49934
G2 82763
G1 69070
ĐB 928409
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 -
3 5,5,4
4 0
5 3
6 2,1,3
7 6,1,3,3,0
8 8
9 5,7
Đầu Đuôi
4,7 0
7,6 1
6 2
5,7,7,6 3
3 4
9,3,3 5
7 6
9,1 7
8 8
0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 9-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 9-2-2021

G8 12
G7 970
G6 7428 5288 9747
G5 9989
G4 07465 76441 32497 24340
13356 85786 43390
G3 49420 90471
G2 63841
G1 95970
ĐB 004375
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 8,0
3 -
4 7,1,0,1
5 6
6 5
7 0,1,0,5
8 8,9,6
9 7,0
Đầu Đuôi
7,4,9,2,7 0
4,7,4 1
1 2
- 3
- 4
6,7 5
5,8 6
4,9 7
2,8 8
8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 2-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 2-2-2021

G8 32
G7 177
G6 9393 3820 7888
G5 0423
G4 87495 96484 85300 64295
69077 36697 57546
G3 32205 52791
G2 27087
G1 85276
ĐB 454010
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0
2 0,3
3 2
4 6
5 -
6 -
7 7,7,6
8 8,4,7
9 3,5,5,7,1
Đầu Đuôi
2,0,1 0
9 1
3 2
9,2 3
8 4
9,9,0 5
4,7 6
7,7,9,8 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 26-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 26-1-2021

G8 47
G7 597
G6 1651 0902 2399
G5 3042
G4 02290 67705 77511 88479
41038 63023 44270
G3 14511 78455
G2 34399
G1 07745
ĐB 972164
Đầu Đuôi
0 2,5
1 1,1
2 3
3 8
4 7,2,5
5 1,5
6 4
7 9,0
8 -
9 7,9,0,9
Đầu Đuôi
9,7 0
5,1,1 1
0,4 2
2 3
6 4
0,5,4 5
- 6
4,9 7
3 8
9,7,9 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 19-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 19-1-2021

G8 67
G7 697
G6 6678 5209 5980
G5 0528
G4 91757 85876 50759 77157
70133 92589 61181
G3 09766 15281
G2 74916
G1 92041
ĐB 502962
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 8
3 3
4 1
5 7,9,7
6 7,6,2
7 8,6
8 0,9,1,1
9 7
Đầu Đuôi
8 0
8,8,4 1
6 2
3 3
- 4
- 5
7,6,1 6
6,9,5,5 7
7,2 8
0,5,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 12-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 12-1-2021

G8 57
G7 909
G6 4089 0671 3979
G5 6234
G4 58383 82217 79804 47281
88327 73955 82130
G3 63853 27531
G2 98337
G1 94467
ĐB 187568
Đầu Đuôi
0 9,4
1 7
2 7
3 4,0,1,7
4 -
5 7,5,3
6 7,8
7 1,9
8 9,3,1
9 -
Đầu Đuôi
3 0
7,8,3 1
- 2
8,5 3
3,0 4
5 5
- 6
5,1,2,3,6 7
6 8
0,8,7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 5-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 5-1-2021

G8 11
G7 629
G6 0683 2815 0721
G5 9055
G4 94352 68893 94638 27105
85213 15904 20165
G3 54470 93751
G2 34859
G1 91460
ĐB 282263
Đầu Đuôi
0 5,4
1 1,5,3
2 9,1
3 8
4 -
5 5,2,1,9
6 5,0,3
7 0
8 3
9 3
Đầu Đuôi
7,6 0
1,2,5 1
5 2
8,9,1,6 3
0 4
1,5,0,6 5
- 6
- 7
3 8
2,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt