XSVT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 13-11-2018

G8 00
G7 979
G6 0867 4296 9649
G5 9709
G4 65682 77811 37365 28542
75735 94310 12688
G3 40618 40796
G2 70572
G1 92405
ĐB 469795
Đầu Đuôi
0 0,9,5
1 1,0,8
2 -
3 5
4 9,2
5 -
6 7,5
7 9,2
8 2,8
9 6,6,5
Đầu Đuôi
0,1 0
1 1
8,4,7 2
- 3
- 4
6,3,0,9 5
9,9 6
6 7
8,1 8
7,4,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
96 13 lần 55 11 lần 51 11 lần 02 10 lần 95 10 lần
00 9 lần 15 9 lần 67 9 lần 46 9 lần 49 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vũng Tàu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
52 29 ngày 24/04/2018
44 23 ngày 05/06/2018
36 19 ngày 03/07/2018
97 18 ngày 10/07/2018
76 16 ngày 24/07/2018
29 15 ngày 31/07/2018
14 13 ngày 14/08/2018
81 13 ngày 14/08/2018
86 13 ngày 14/08/2018
53 12 ngày 21/08/2018

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 6-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 6-11-2018

G8 33
G7 059
G6 1858 8900 8466
G5 9379
G4 72824 09078 76149 69340
92599 82792 52389
G3 50301 14354
G2 58316
G1 03367
ĐB 627837
Đầu Đuôi
0 0,1
1 6
2 4
3 3,7
4 9,0
5 9,8,4
6 6,7
7 9,8
8 9
9 9,2
Đầu Đuôi
0,4 0
0 1
9 2
3 3
2,5 4
- 5
6,1 6
6,3 7
5,7 8
5,7,4,9,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 30-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 30-10-2018

G8 57
G7 983
G6 0364 2735 8987
G5 4117
G4 51367 75547 55335 50961
48341 45823 84631
G3 86869 27755
G2 80845
G1 18533
ĐB 539695
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 3
3 5,5,1,3
4 7,1,5
5 7,5
6 4,7,1,9
7 -
8 3,7
9 5
Đầu Đuôi
- 0
6,4,3 1
- 2
8,2,3 3
6 4
3,3,5,4,9 5
- 6
5,8,1,6,4 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 23-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 23-10-2018

G8 19
G7 764
G6 7187 0738 5596
G5 6389
G4 13132 81179 49816 58747
44295 52890 08415
G3 48022 56246
G2 45816
G1 12430
ĐB 459695
Đầu Đuôi
0 -
1 9,6,5,6
2 2
3 8,2,0
4 7,6
5 -
6 4
7 9
8 7,9
9 6,5,0,5
Đầu Đuôi
9,3 0
- 1
3,2 2
- 3
6 4
9,1,9 5
9,1,4,1 6
8,4 7
3 8
1,8,7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 16-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 16-10-2018

G8 45
G7 293
G6 5996 2265 0679
G5 9680
G4 40725 54274 51062 08670
40931 76130 22437
G3 52889 12706
G2 48425
G1 99793
ĐB 389525
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 5,5,5
3 1,0,7
4 5
5 -
6 5,2
7 9,4,0
8 0,9
9 3,6,3
Đầu Đuôi
8,7,3 0
3 1
6 2
9,9 3
7 4
4,6,2,2,2 5
9,0 6
3 7
- 8
7,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 9-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 9-10-2018

G8 07
G7 632
G6 6527 3720 9280
G5 6557
G4 37707 37462 53573 50909
02331 64599 25492
G3 00046 19702
G2 88454
G1 89679
ĐB 040468
Đầu Đuôi
0 7,7,9,2
1 -
2 7,0
3 2,1
4 6
5 7,4
6 2,8
7 3,9
8 0
9 9,2
Đầu Đuôi
2,8 0
3 1
3,6,9,0 2
7 3
5 4
- 5
4 6
0,2,5,0 7
6 8
0,9,7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 2-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 2-10-2018

G8 27
G7 880
G6 6003 6602 8390
G5 9826
G4 51878 91570 62115 65857
22451 43808 47904
G3 27846 75977
G2 16811
G1 34867
ĐB 592515
Đầu Đuôi
0 3,2,8,4
1 5,1,5
2 7,6
3 -
4 6
5 7,1
6 7
7 8,0,7
8 0
9 0
Đầu Đuôi
8,9,7 0
5,1 1
0 2
0 3
0 4
1,1 5
2,4 6
2,5,7,6 7
7,0 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 25-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 25-9-2018

G8 18
G7 703
G6 0282 3834 6592
G5 9031
G4 42859 66508 93748 10115
20560 59089 44223
G3 70609 93513
G2 46184
G1 96700
ĐB 233412
Đầu Đuôi
0 3,8,9,0
1 8,5,3,2
2 3
3 4,1
4 8
5 9
6 0
7 -
8 2,9,4
9 2
Đầu Đuôi
6,0 0
3 1
8,9,1 2
0,2,1 3
3,8 4
1 5
- 6
- 7
1,0,4 8
5,8,0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 18-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 18-9-2018

G8 75
G7 755
G6 9878 5373 7568
G5 7734
G4 91515 06798 84883 80608
10843 94363 18938
G3 81399 53207
G2 87532
G1 87387
ĐB 777649
Đầu Đuôi
0 8,7
1 5
2 -
3 4,8,2
4 3,9
5 5
6 8,3
7 5,8,3
8 3,7
9 8,9
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3 2
7,8,4,6 3
3 4
7,5,1 5
- 6
0,8 7
7,6,9,0,3 8
9,4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 11-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 11-9-2018

G8 01
G7 411
G6 2916 3412 7321
G5 9549
G4 89411 85573 57194 26447
05151 69949 55939
G3 51672 35569
G2 83946
G1 47902
ĐB 404594
Đầu Đuôi
0 1,2
1 1,6,2,1
2 1
3 9
4 9,7,9,6
5 1
6 9
7 3,2
8 -
9 4,4
Đầu Đuôi
- 0
0,1,2,1,5 1
1,7,0 2
7 3
9,9 4
- 5
1,4 6
4 7
- 8
4,4,3,6 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 4-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 4-9-2018

G8 00
G7 454
G6 7419 1196 0122
G5 0008
G4 73956 12528 41031 09206
76663 71802 91951
G3 27195 34765
G2 18457
G1 85635
ĐB 112939
Đầu Đuôi
0 0,8,6,2
1 9
2 2,8
3 1,5,9
4 -
5 4,6,1,7
6 3,5
7 -
8 -
9 6,5
Đầu Đuôi
0 0
3,5 1
2,0 2
6 3
5 4
9,6,3 5
9,5,0 6
5 7
0,2 8
1,3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 28-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 28-8-2018

G8 49
G7 165
G6 3000 8182 2901
G5 5458
G4 48378 49915 45571 36202
26887 85962 68184
G3 50624 18039
G2 01446
G1 82430
ĐB 820961
Đầu Đuôi
0 0,1,2
1 5
2 4
3 9,0
4 9,6
5 8
6 5,2,1
7 8,1
8 2,7,4
9 -
Đầu Đuôi
0,3 0
0,7,6 1
8,0,6 2
- 3
8,2 4
6,1 5
4 6
8 7
5,7 8
4,3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 21-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 21-8-2018

G8 32
G7 004
G6 8191 3009 4201
G5 7919
G4 11090 33520 65741 93009
60823 68103 38435
G3 18853 58590
G2 31038
G1 32055
ĐB 487750
Đầu Đuôi
0 4,9,1,9,3
1 9
2 0,3
3 2,5,8
4 1
5 3,5,0
6 -
7 -
8 -
9 1,0,0
Đầu Đuôi
9,2,9,5 0
9,0,4 1
3 2
2,0,5 3
0 4
3,5 5
- 6
- 7
3 8
0,1,0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 14-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 14-8-2018

G8 81
G7 042
G6 5551 3270 9579
G5 8111
G4 10646 14148 89991 13160
31784 69203 37543
G3 09420 96664
G2 93314
G1 18886
ĐB 394091
Đầu Đuôi
0 3
1 1,4
2 0
3 -
4 2,6,8,3
5 1
6 0,4
7 0,9
8 1,4,6
9 1,1
Đầu Đuôi
7,6,2 0
8,5,1,9,9 1
4 2
0,4 3
8,6,1 4
- 5
4,8 6
- 7
4 8
7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 7-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 7-8-2018

G8 80
G7 661
G6 5416 2059 0327
G5 9509
G4 03651 06367 50450 44295
72351 74532 96253
G3 87165 62358
G2 10889
G1 94578
ĐB 364203
Đầu Đuôi
0 9,3
1 6
2 7
3 2
4 -
5 9,1,0,1,3,8
6 1,7,5
7 8
8 0,9
9 5
Đầu Đuôi
8,5 0
6,5,5 1
3 2
5,0 3
- 4
9,6 5
1 6
2,6 7
5,7 8
5,0,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 31-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 31-7-2018

G8 04
G7 646
G6 5108 1660 5766
G5 8751
G4 43321 05561 76729 10864
66958 87945 36302
G3 55093 50934
G2 89891
G1 01324
ĐB 199813
Đầu Đuôi
0 4,8,2
1 3
2 1,9,4
3 4
4 6,5
5 1,8
6 0,6,1,4
7 -
8 -
9 3,1
Đầu Đuôi
6 0
5,2,6,9 1
0 2
9,1 3
0,6,3,2 4
4 5
4,6 6
- 7
0,5 8
2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 24-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 24-7-2018

G8 07
G7 076
G6 6195 3904 3224
G5 5838
G4 53549 05186 13642 10200
59300 76292 26915
G3 11535 92054
G2 33426
G1 80029
ĐB 691720
Đầu Đuôi
0 7,4,0,0
1 5
2 4,6,9,0
3 8,5
4 9,2
5 4
6 -
7 6
8 6
9 5,2
Đầu Đuôi
0,0,2 0
- 1
4,9 2
- 3
0,2,5 4
9,1,3 5
7,8,2 6
0 7
3 8
4,2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 17-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 17-7-2018

G8 76
G7 819
G6 2026 4891 8271
G5 6971
G4 18379 52277 82658 92780
91792 02195 92674
G3 11808 99009
G2 27416
G1 01278
ĐB 590955
Đầu Đuôi
0 8,9
1 9,6
2 6
3 -
4 -
5 8,5
6 -
7 6,1,1,9,7,4,8
8 0
9 1,2,5
Đầu Đuôi
8 0
9,7,7 1
9 2
- 3
7 4
9,5 5
7,2,1 6
7 7
5,0,7 8
1,7,0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 10-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 10-7-2018

G8 47
G7 845
G6 1756 9902 0899
G5 3824
G4 71667 86791 32513 11702
66101 09075 89697
G3 17556 39090
G2 15155
G1 57924
ĐB 233510
Đầu Đuôi
0 2,2,1
1 3,0
2 4,4
3 -
4 7,5
5 6,6,5
6 7
7 5
8 -
9 9,1,7,0
Đầu Đuôi
9,1 0
9,0 1
0,0 2
1 3
2,2 4
4,7,5 5
5,5 6
4,6,9 7
- 8
9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt